החיפוש הניב 32 תוצאות

חזור

על ידי איש מפי איש
06 מרץ 2016, 23:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספר חדש ממרן הגרי"ז הלוי על התורה- רשימות תלמידים ממרן הגרי"ז

שמחתי באומרים לי בית ה' נלך: ראשית אודה למנהלי הפורום דנן שהעמידו לטובת הציבור פורום נקי מחשש לשה"ר רכילות ופוליטיק', ואכן התבשרתי ע"י העוסקים בתחום החסימה למקומות שאינם כאלה כי פורום זה הוא היחיד בתחום שראוי לעלות על שולחן מלכים מאן מלכי רבנן, תשוח"ח להם. בעניין הספר רשימות תלמידים ממרן הגרי"ז זיע"...
על ידי איש מפי איש
06 מרץ 2016, 23:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספר חדש ממרן הגרי"ז הלוי על התורה- רשימות תלמידים ממרן הגרי"ז

ואגב מדי דברי אענה אף אני חלקי 'בבשורת ספרים חדשים' שיצאו לאור עולם, ה"ה הגדה של פסח מרשימה ביופיה החיצוני והפנימי על הגאון המקובל רבי יעקב חיים סופר בעל הכף החיים [מקווה שאינני טועה בשמו הפרטי] שיצא לאור עולם ממש בימים אלו, ראיתי את ההגדה ונתפעלתי בטוחני שרבים יהנו מאורה. והיות וראיתי שיש כאן ה'חרד...
על ידי איש מפי איש
11 מרץ 2016, 13:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חטא העגל - איך הם היו יכולים?

נזכרתי בתיאורך על אותה זקנה בעלת נשמה יהודית בוערת אשר בכתה בכל שנה מסיפור יוסף ואחיו. ליבי עליך ידידי, ואדבר על אותה זקנה שבמשלי העם לא עליך. אם הייתה אותה זקנה מתיישבת לעומקה של סוגיה העניין היה נראה לה הרבה יותר וורוד הרב יותר מורכב ולא כזה חד משמעי 'חטיפת חייל, השלכתו לבור, רצון לרצוח, קומבינה ע...
על ידי איש מפי איש
11 מרץ 2016, 14:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

תגיד לא לא מספיק הפלאיירים שאתם? או לא אתם מלכלכים את הרחובות בהם יום יום, מה התאווה הזו שכולם ילכו עם מטפחת?? לא מבין, אתה רוצה לך עם מטפחת לחיים ולשלו' משהו מפריע לך, הרי לא הצגת כאן עד לרגע זה שום דיון ענייני הלכתי, אלא נסית להציף כאן את הנושא. תסביר ברור במה העניין, למה זה כל כך מציק לך.
להת'
על ידי איש מפי איש
11 מרץ 2016, 14:23
עבור לפורום
עבור לנושא

מתנות לאביונים: ע"י קופות הצדקה, זה מהודר?- שליחות.

כנהוג בכלל ישראל בשנים האחרונות עושים בכמה מקומות כמו למשל בקופת העיר שליחות על מתנות לאביונים, והוא בצורה דהנותן נותן לפני פורים לידי הקופה כסף, והם שליחים להעביר את המתנות לאביונים ביום הפורים, ובזה יצא ידי חובתו במצוות מתנות לאביונים. אלא שהעניין לכאו' צריך בירור, דהלא כל מה שפוטר את הנותן מקיום ...
על ידי איש מפי איש
16 יולי 2017, 15:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לתבוע את אגד ?!

לתבוע אותם בבית משפט לתביעות קטנות אסור, זו פניה לערכאות!!
לתבוע מאגד לפצות מותר גם מותר למה לא ??
ואגב אם תובעים את אגד על אוטובוס שלא הגיע הם נותנים פיצוי של 30 ש"ח בהטענה ברב קו תנסו.
על ידי איש מפי איש
17 יולי 2017, 08:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לתבוע את אגד ?!

טוב, ידידי תמשיכו לקשקש בלי מקורות לא זו דרכה של תורה.
אני שאלתי רב ופסק לי כמה פעמים לאיים מותר!! לתבוע אסור.
מה שפלפלת לומר שביכו"כ לא ישמעו עדיין אין זה מתיר, כי ללכת לדון בערכאות צריך 'מתיר' ולא די במה שהצד שכנגד לא רוצה לדון בדין תורה [את זה אמרתי מסברא]
על ידי איש מפי איש
17 יולי 2017, 10:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת משה מה' למנות מנהיג לכלל ישראל

רק להוסיף קצת ואקווה שלא יגרע על מה שאמר החכם יעב"ץ שיחי'- לא רק שמנהיג אמיתי דואג שיהיה המשך, מנהיג אמיתי הוא זה שמצליח להבדיל בידול גמור בין הרצוי למצוי, בין ההשגחה למושגח, בין האמת שלו לצורך העם, מאי משמע?! לרדת אל העם, ולמשל על הדרך הקיצונית יותר- עם ישראל צריכים פרנסה, הגדול ברום בטחונו לא מבין...
על ידי איש מפי איש
17 יולי 2017, 23:31
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי איש מפי איש
17 יולי 2017, 23:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לתבוע את אגד ?!

אני לא מתכוון להביע עמדה בשאלה, יען זו שאלה הלכתית גמורה. יבואו המורים ויורו כדין. רק למען הסדר הטוב, נראה שיש כאן שלש שאלות נפרדות שיש לדון בהם: א. האם מותר לפנות לחברת הנסיעות בבקשה לפיצוי. בנושא זה אני לא ראיתי כאן נידון הלכתי. אם אדם/חברה מסיבה כלשהי מוכנה לתת ללקוחות כסף הרי קיי"ל "נותנים לך ת...
על ידי איש מפי איש
10 ינואר 2018, 01:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אמונה

לא קראתי הכל, אבל תסביר לי מה שאלתך, מה זו אמונה? אמון אתה כן יודע מה זה? אז אמונה היא בעצם הפועל של 'אמון'. עכשיו השאלה שלך אמונה במה? באלוקים= אמון מוחלט באלוקים, שזה אומר אמון בתורתו, אמון בנביאיו, אמון בחכמיו. ואיך מגיעים לזה ע"י אימון... כידוע שכל הי"ג עיקרים מתחלקים לשלשה חלקים (ספק העיקרים מר...
על ידי איש מפי איש
14 ינואר 2018, 15:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

מעשה באיש שלמד עם בנו גמרא והגיעו לדברי הגמרא 'עורבא פרח' הסביר הבן לאביו כי הפירוש בזה הוא 'התחתן עם דבר אחר' (חזיר) האב המופתע הרים טלפון לר'בה ושאלו מאיפה לילד נחת כזה פירוש מוזר? ענהו הרבי אני נצמד לפירוש רש"י הק' ורש"י הק' מפרש 'השיאו לדבר אחר'.... למה אני מביא סיפור זה? כי הסיפור הזה הוא הוא ה...
על ידי איש מפי איש
17 ינואר 2018, 15:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למי יש מקור קדום למפורסם על דתן ואבירם שפיזרו מן ואכלוהו הציפורים?

חיפשתי הייטב ואין לזה מקור!!
המקור היחידי נראה לי בשם הרבי מרופשיץ או אחד אחר מהחסידים, לא בקיא בשמותיהם בדקדוק.
מה שכן כעי"ז יש בתורה תמימה כמדומני שמחלקים להם אוכל בשבת שירה כי בעת קריעת ים סוף הציפורים שרו שירה יחד עם בני ישראל.
על ידי איש מפי איש
24 ינואר 2018, 00:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ארמית בהברה ליטאית מה הטעם?

אתה יודע מה היא הברה ספרדית? תוכיח! לדעתי ההברה הליטאית היא ההברה הכי מדוייקת (לא שבדקתי אבל ככה מסתדר לי) ואח"כ השתבש הכל בכל מיני מקומות מחמת השפה שדיברו בכל מקום. נראה לך שרב אשי למד את הגמ' שלא בהברה הליטאית??? איך הוא אמר 'חפצא וגברא' תגיד רגע בהברה ספרדית, תגיד נו, נו? זה נשמע לך??! תגיד ר' אל...
על ידי איש מפי איש
25 ינואר 2018, 23:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ארמית בהברה ליטאית מה הטעם?

לגבי הענין לקרוא תרגום, לא מתקבל כלל על הדעת שיש ענין בקריאה בלי הבנה כלל. דהנחה מוסכמת היא שתורה שבעל פה לא מקיימים מצוה אם לא מבינים. חידוש גדול יותר יש לכאו' במעשה רב החדש אות ט"ו וז"ל וצריך לדקדק היטב בפירוש התרגום אונקלום על כל פסוק ופסוק ולא לומר בפה ובלבו בל עמו וכו' כמנהג המון עם לכן טוב מע...
על ידי איש מפי איש
28 ינואר 2018, 14:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בורר מומלץ

בורר מה העניין?
תעלה כאן לפורום את הנידון ותקבלו על עצמכם לדון כפי שיכריעו חו"ר הפורום!
בורר דיגיטלי!
על ידי איש מפי איש
28 ינואר 2018, 14:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

באשכול זה נבקש מהציבור לעדכן על מילים בעברית בשימוש יומיומי במשמעות אחרת ממה שהיה בתנ"ך ובזמן חז"ל ישנו ספר שימושי שבו ניתן למצוא פירוט מלא של כל השינויים במשמעויות שבין לשון הקודש לבין העברית החדשה, הלא הוא נקרא: מילון אבן שושן. בקיצור, חבל על הטרחה, "המינים" כבר עשו את העבודה, והתגליות של הקנאים ...
על ידי איש מפי איש
11 מרץ 2018, 08:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מרן ראש הישיבה הגר"ש אויערבך זיע"א

הסכת נא. גדלותו התורנית לא מבטאת רק במה שלך נראה גדול, אלא במה שהוא זצ"ל היה נראה לו גדול! וממילא חלק מההספד הוא המציאות שלו. יתכן שיש מי שרוצה 'לגמד' אתו לכדי תלמיד חכם גדול שבדור, וזה יש עוד שניים שלושה, אבל מה שהוא התעלה גבוה מעל גבוה, זה שמלבד התלמיד חכם שלו שהיה ארוך בדור, הוא גם זכה להיות איש...
על ידי איש מפי איש
12 מרץ 2018, 15:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מרן ראש הישיבה הגר"ש אויערבך זיע"א

שימו לב: נפתח כאן אשכול לספר עובדות והנהגות מהגר"ש זצ"ל, כמו שנעשה כאן על גדולי תורה נוספים. ולאחרונה על מרן רשכבה"ג זצוקלה"ה תחת זאת נהפך האשכול הזה לבדותות ובוקי סריקי בענייני השקפה. אנו מבקשים מתלמידיו האמתיים לספר לנו קצת על גדלותו של תלמיד חכם שמחמת ענייני הזמן קצת הוסט ולא מספיק הוכר לחלק גדול...
על ידי איש מפי איש
13 מרץ 2018, 00:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מרן ראש הישיבה הגר"ש אויערבך זיע"א

שימו לב: נפתח כאן אשכול לספר עובדות והנהגות מהגר"ש זצ"ל, כמו שנעשה כאן על גדולי תורה נוספים. ולאחרונה על מרן רשכבה"ג זצוקלה"ה תחת זאת נהפך האשכול הזה לבדותות ובוקי סריקי בענייני השקפה. אנו מבקשים מתלמידיו האמתיים לספר לנו קצת על גדלותו של תלמיד חכם שמחמת ענייני הזמן קצת הוסט ולא מספיק הוכר לחלק גדו...
על ידי איש מפי איש
13 מרץ 2018, 08:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמות זהים למחותנים

הגיע אלי אחד ושאל אם לעשות שידוך עם מחותן פלוני, שאלתיו לשמו, אמר את שמו ושגם למחותן השני קורין כך, אמרתי לו: עליך אמר החזו"א שטעם צוואת ר' יהודה החסיד שלא יקחו שני מחותנים באותו שם הוא משום עין הרע, שיגידו "ביידע בערלאך אבען זאך משדך גיווען". [שני דוב'לעך שידכו ביניהם]. (ספר דרך שיחה להגאון ר' חיי...
על ידי איש מפי איש
29 מרץ 2018, 18:16
עבור לפורום
עבור לנושא

אזהרה חמורה בעניין המרור! שבכשרות העה"ח- והפתרון.

כיודע ליושבי בית המדרש שנה זו היא שנת מעשר עני. דא עקא שמה שידוע ליושבי בית המדרש אינו בהכרח ידוע ליושבי קרונות הירקות והפירות. זאת ועוד שגם היודעים בהרבה מהם אינם חוששים לקיים את הידוע להם. ולכן מכיון שגם לאחר שהפרישו את המעשר עני כל זמן שלא נתנוהו בפועל לעני הרי יש כאן חוב לעני א"כ המרור אינו לכם ...
על ידי איש מפי איש
01 אפריל 2018, 21:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: השבת אבידה על סיגריות

צבע מאכל חייבים להחזיר?
סוכר לבן חייבים להחזיר?
פחית קולה עם 8 כפיות סוכר חייבים להחזיר?
רכב מזהם חייבים להחזיר?
מיקרוגל פולט קרינה חייבים להחזיר?
כלים מפלסטיק חייבים להחזיר?
מה הקשקוש של הנידון הזה??? חוץ מפופוגנדות.
על ידי איש מפי איש
02 אפריל 2018, 16:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה בין מוצרי טרה בהכשר עדה"ח והרב וועסטהיים

מה שהבריסקערס לא סומכים על וועדת מהדרין זה נושא אחר לגמרי, ולא קשור כי הוא זה למצלמות. עניין המצלמות שווה ברמתו 'לשחוטי חוץ' של העדה"ח, אולי אתם צעירים ולא יודעים אבל בזמן המנחת יצחק 'שחוטי חוץ' היה איסור נורא בהעה"ח. כשראו שלא עומדים בתחרות וזה מייקר את העופות בא הרב פריינד שהיה גאבד בהעה"ח והתיר ה...
על ידי איש מפי איש
03 אפריל 2018, 01:52
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי איש מפי איש
03 אפריל 2018, 02:13
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי איש מפי איש
03 אפריל 2018, 02:15
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי איש מפי איש
03 אפריל 2018, 02:22
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.