החיפוש הניב 33 תוצאות

חזור

על ידי יאיר
08 מרץ 2016, 12:04
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי יעבץ
11 מרץ 2016, 14:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דקדוק קריאת התורה

איש מפי איש כתב:גם בלא לדעת כמה מילים יש בפרשה, המסורה מבררת לנו שהם שני מילים, למה צריך נפק"מ, וכי לא די בזה ש'אשדת' היא מילה אחת?
ועצם הדיוק מהרמב"ם יפה מאד, מעניין לבדוק זאת.
אכן לזה התכוונתי, ולא דקדקתי בלשוני.
מצטרף גם לתודה על עצם הדיוק. הייתי צריך להדגיש זאת כבר בהתחלה.
על ידי יעבץ
11 מרץ 2016, 15:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דקדוק קריאת התורה

יש להוכיח מהרמב"ם שאין בעי' לחבר מילים בקה"ת, כי הרמב"ם מפרש את הגמ' של "ואבדתם מהרה" שלא יניח הנד ולא יניד הנח, משמע שבאופן ששני האותיות נחות, אין בעי' שהוא לא אומר אותם פעמיים. וע"כ שזו דרך הקריאה. וצ"ע מדברי המסורה "אש דת" שזה תיבה א', ו"בגד" שזה ב' תיבות, למאי נ"מ אם בלא"ה אפשר לאמרם כאחד אחר ה...
על ידי מנין
11 מרץ 2016, 16:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הפותח בכל יום דלתות שערי מזרח ובוקע חלוני רקיע.

איש מפי איש כתב:[אם משום יופי הניסוח משנים הנוסח אולי אוכל גם אני לשנות וכו' וכו'.
לא הבנתי, למה אם חז"ל ניסחו את התפילה בצורה יפה זה אומר שאתה יכול להמציא נוסח חדש.
על ידי אריך
12 מרץ 2016, 21:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם אפשר שכמה אנשים יקראו ממגילה אחת, מכמה כיוונים?

נראה לי שהגרי"ש התכוון שכמו שבלעם [בפרשת בלק] רצה לומר משהו אחד ויצא לו משהו אחר, כמו כן אע"פ שאינו שלפי מה שרואה מהזווית הזו אין זה מה שאומר בכל אופן זה טוב!!!!! שיוכיחו אלה שרוצים לסמוך על סיפור הזוי כזה, שלא לזו הייתה כוונתו. ואין למדין הלכה מפי מעשה על כגון דא נאמר, לכאו'. הלוואי עלינו כזה כח ה...
על ידי כבוד שמים
12 מרץ 2016, 23:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: זכר צירי או סגול

בהגהות פורת יוסף פירש שרבו אמר לו לקרוא בקמץ, והי' כוונתו לקמץ קטן שזה צירי, ויואב חשב שצריך לקרוא בקמץ ממש.
על ידי אריך
12 מרץ 2016, 23:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: זכר צירי או סגול

א' ממפרשי הגמ' ב"ב מפרש שזו היתה הטעות של יואב שהרג רק את הזכרים. אפרש את כוונת כבוד שמים שליט"א: יש המפרשים (אינני זוכר מי) ביאור נפלא. שהטעות של המלמד לא היתה שהקריא לו "זכר" בקמ"ץ, דבאמת תמוה לטעות בכזה דבר נגלה, אלא שהקריא לו בסגו"ל, והסביר לו המלמד שבעצם הכוונה לזכר בקמ"ץ, אלא שהניקוד הוא סגול...
על ידי מנין
12 מרץ 2016, 23:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברוך שפטרני מעונשו 'שלזה', או 'של זה'

[משמע שצריך לומר לך מזל טוב:)]
על ידי יעבץ
12 מרץ 2016, 23:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הפותח בכל יום דלתות שערי מזרח ובוקע חלוני רקיע.

לא נכנס אם אני מסכים או לא, מהמקורות שהבאתי רואים שגישה כזו אפשרית בהחלט.
על ידי יהודי
12 מרץ 2016, 23:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם אפשר שכמה אנשים יקראו ממגילה אחת, מכמה כיוונים?

הצעתי הענין לפני כמה וכמה ת"ח חשובים, וכולם ללא יוצא מן הכלל לא הבינו מה הנושא [וגם אני לא כ"כ ידעתי כיצד להסביר להם], שלפתי את דברי הגרי"ש וכולם [כל א' בסגנונו] אמרו שהשאלה איך שאלו וכו', ועוד שאלו כל מיני וריאציות של קריאה שאינה רגילה לגמרי. למעשה לא יצא ברור קיומו של הצד.
על ידי יעבץ
13 מרץ 2016, 00:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברוך שפטרני מעונשו 'שלזה', או 'של זה'

אכן מוזר מאוד. החיבור של... מגיע אלינו מהרמב"ם שבלשונו צורה זו תדירה מאד. כמדומני שבתרגומו של הרב קאפח ראיתי שזה בהשפעת השפה הערבית. מכל מקום ברכה זו לא נמצאת ברמב"ם, אז איך התגלגל חיבור המילים הזה? אם למישהו כאן יש גישה לסידורים ישנים לבדוק מה המקור - יבורך. למעשה, לדעתי תאמר "של זה", על פי צחות לש...
על ידי אריך
13 מרץ 2016, 08:43
עבור לפורום
עבור לנושא

זהירות - טוואי התהלוכה

ישנו זחל המצוי על עצי אורן שעל שערותיו יש ארס. הפגיעה קורה במגע עם העור, ויותר גרוע: עם העיניים וריריות הפה. עכשיו באביב הזחלים יוצאים בתהלוכות ליד העצים בדרכם להתגלמות. השבוע ראיתי תהלוכה כזו, ומחוסר ידיעה שזהו הזחל המסוכן, נתתי לשיירה לעבור. אך אם רואים אותם כדאי להשמידם (לא עם הידיים כמובן) ולהרח...
על ידי יודע ספר
04 יולי 2016, 22:27
עבור לפורום
עבור לנושא

אין ילד רע יש ילד שרע לו- האומנם? האם זה נכון ע"פ התורה?!!

אתחיל בשאלה פילוסופית- העולם מתחלק הרי לשנים כידוע אלו שרואים טוב ואלו שרואים רע. לפעמים האלו ואלו מתחלקים באותו אדם עצמו עיתים חלים עיתים שוטה וכו' כידוע גם כן, נשאלת השאלה למה האלו שרואים טוב, רואים טוב, ולמה אלו שרואים רע רואים רע, לפי קלישאת 'אין ילד רע יש ילד שרע לו' הלא התשובה לזה הייתה צריכה ...
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
23 אפריל 2017, 12:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גזל זמן- מידע בעניין בבקשה לא סברות בטן לפני המקורות

מסילת ישרים גזל זמן בעהב.PNG
כל המקורות הם על שכיר שעובד לפי שעות אצל בעה"ב שאסור לו לגזול את הזמן שהוא שכור לו.
לדוגמא:
על ידי יודע ספר
12 יולי 2017, 14:48
עבור לפורום
עבור לנושא

הלכות בין המצרים להורדה.

מהרב מרדכי בונם זילברברג רב ומו"ץ שיכון ה' בני ברק.
על ידי מעט דבש
17 יולי 2017, 21:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לתבוע את אגד ?!

תלונה על תחבורה ציבורית - הרב סילמן - דרכי חושן חושן משפט עמוד רצז.GIF
על ידי מעט דבש
18 יולי 2017, 14:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לתבוע את אגד ?!

לא הבנתי את הנידון כאן בכלל!!! אין דבר כזה להתחייב להסיע אותך? איך בדיוק אגד התחייבה? פועל מתחייב רק כשהתחיל את הפעולה שלו [ןלשי' התוס' גם כשהביא את הכלים לבית הלקוח] אבל סתם התחייבות לעשות עבורך? איך???? גם התחייבות לשלם כסף היא דבר שנחלקו בו ולמעשה נפסק בשו"ע שחייב מי שנתחייב בעדים או בכתב, אבל ה...
על ידי סופר
18 יולי 2017, 14:39
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי עפר ואפר
19 יולי 2017, 13:00
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי ayys
24 יולי 2017, 08:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שכר לאוה"ע לעתיד?

איש מפי איש כתב:מרן הגרי"ז מבריסק היה אומר שבאמת הם עשו בשביל ישראל כי כך יתברר לבסוף שהכל בשביל ישראל, אלא שהיות ולא כיוונו לזה לא יקבלו על זה שכר.
הדברים מופיעים גם בפרי צדיק לרבינו צדוק הכהן מלובלין בסוכות יא, ובוירא א (שמוצורף פה).
על ידי אלימלך
15 ינואר 2018, 13:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עדיין בפרשת וארא דברים מופלאים של ה'אבן עזרא'

אכן לא הבנתי למה רק ממכת כינים כתוב את ההפלאה בין ישראל למצרים, הדברים אומרים דרשני. יש"כ. בהגדה של פסח נאמר "רבי יהודה היה נותן בהם סימנים דצ"ך עד"ש באח"ב". רבינו המלבי"ם מבאר שהקב"ה לימד את פרעה [ובנ"י] שלושה דברים המחולקים לסימני רבי יהודה, הראשון- "בזאת תדע כי אני ה' " נאמר על המכות הראשונות שע...
על ידי סבא
20 ינואר 2018, 21:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בפה"א על פרי העץ יצא, האם פטר פרי אחר

אסביר את דברי-
@יהודי כתב שאיני טועה [כלומר בעובדות], אבל הסברות הם אותם סברות ואפשר ללמוד זה מזה, ועל זה כתבתי, שלדבריו גם זה נחשב טעות...
אבל למעשה הבאתי את הפסקי תשובות כסיעתא לדברי שהסברות שונות, ולא שוות,
וסליחה על אי הבהירות.
על ידי אלימלך
20 ינואר 2018, 21:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אפילו יאמרו לך על ימין שהוא שמאל

אם תרצו לדון על לא תסור בדורינו בבקשה לדון בזאת באשכול נפרד, האשכול הנוכחי דן בחיוב ראוי להוראה לשמוע לסנהדרין במקרה שיודע שטעו.
על ידי סבא
20 ינואר 2018, 22:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

א. אני מעריך אותך מאד. ב. תקשיב. ג- אתה היית בזמן ההוא שאתה יודע איך דברו אנשי הרחוב של אותו זמן? כן או לא? התשובה חד משמעית- לא! יש לך ראיות מאיזה מקום איך דברו האנשים באותו זמן- לא הבאת עדיין וכנראה שאין לך. מכאן כל מה שאתה כותב על חז"ל זה בגדר סרק! חד משמעית! אגב אני לא נבהל שאומרים על הדברים של...
על ידי הבוחן
20 ינואר 2018, 22:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

אני מסכים עם סבא.
ואני מתנצל בפני איש מפי איש על דברי שנכתבו בלהט הדברים והיו צריכים להיכתב בצורה עדינה הרבה יותר, סליחה.
על ידי כרם
20 ינואר 2018, 23:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

איש מפי איש כתב:צורם אוזן בכור, נמצא לגבי מום בקרבנות.
לא?
ואין הכונה שהדברים נשמעים בצורה לא טובה
אלא שיש פצע וחתך באוזן.
על ידי סבא
21 ינואר 2018, 01:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מגדול ומגדיל: שגיאת ברוך שאמר או לא?

הגאון רש"ב וונדלברג זצוקללה"ה היה ידוע בחריפותו וקנאותו. בביתו היה חתוך כל הסמלים של מוסד ה"ק !! האם גם את זה אתה עושה? הגאון הנ"ל היה מתמיד עצום עד השעות הקטנות של הלילה ולא פסק פומיה מגירסא. אי אפשר לחקות רק בחלק מהדברים. נכון, אבל גם היה חסיד גדול של הסטייפלער וכמובן החזו"א [וידוע הסיפור על מריב...
על ידי עברי
26 ינואר 2018, 01:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

לגבי הנידון של המשפט "יצא ידי חובתו" לא הבנתי מה נסתר מהישן תחת מיטתו שלא יצא ידי חובתו, שהרי אין הכוונה דווקא שעכשיו נדרש ממנו לעשות משהו אלא שבזמן שהיה בידי החובה לא יצא ממנה ואחזה בו שחייב לקיימה ולא יצא ממנה, אלא לאחר שנגמר סוכות או שקם והפסיק השינה נפסקה החובה. ופשוט. לגבי המאמר "יצא בדימוס" כג...
על ידי מנהל ראשי
11 פברואר 2018, 21:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שערוריית כשרות- חמורה!

הנושא מיצה את עצמו וננעל. במידה ויש למאן דהו ממצאים חדשים, אודה אם יפנה אלי ואפתח את האשכול מחדש