החיפוש הניב 48 תוצאות

חזור

על ידי בעל אוצר
22 מרץ 2020, 00:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דין רשות הרבים בכבישים

יש קונטרס בשם רשות הרבים של הרב סטפנסקי מפרדס כץ
על ידי בעל אוצר
24 מרץ 2020, 17:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האיסור לצום בזמן מגפה

אולי יש מחלוקת האם הקורונה היא מגפה ואסור לצום או שהיא איננה מגפה רק צרה ומותר לצום
על ידי בעל אוצר
27 מרץ 2020, 13:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רשות בית דין

אם אפשר להסביר את השאלה. למיטב הבנתי אין דין מיוחד בבי"ד ואם ברור ההזק מבואר בפרישה שם שחייב אף אם הזהירוהו אחרים. וכל דין הבי"ד הוא, שאנשים אחרים יכול לומר איני מאמינם שהוא מזיק. ולפי"ז תלוי בכל עיריה ועיריה אם היא נתפסת לקטנות או שהוא קרוב להזק. ולמה שכתב שיתא אלפי, לענין חיוב לסתור הכותל בודאי חי...
על ידי בעל אוצר
29 מרץ 2020, 23:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סקר: שעימום בצל הקורונה

חסר: פורום לתורה לא נותן להשתעמם
על ידי בעל אוצר
30 מרץ 2020, 15:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשמתפללים על רבים האם עדיף לפרט השמות או להרבות בתפילה במקום זה

עיין זוהר הקדוש ריש וישלח דאם לבו נשבר אין צריך לפרט השמות כלל בתפילה.
על ידי בעל אוצר
07 אפריל 2020, 11:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דברי הרמח"ל על סגירת בתי הכנסת

יש פה קצת סילוף של דברי הרמח"ל. הוא מדבר על זה שיש השגחה, וכשחרב בית המקדש יש השגחה בבחינת חלונות.
וכישסתם לגמרי ויהיה הסתר פנים לגמרי אז תבא הגאולה.
והוא לא אומר שהחלונות זה בתי כנסיות.
וקישור זה עשה הרב "גל עיני" בעלונו ע"פ דברי הזוהר שחלונות הם בתי כנסיות והבין שגם הרמח"ל התכוין לזה.
על ידי בעל אוצר
07 אפריל 2020, 14:50
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי בעל אוצר
12 אפריל 2020, 12:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ענוותונתן של חכמי ליטא

צורם, הלשה"ר על רבני הונגריה שכאילו לא היו ת"ח והלכו בגיאות. שכידוע היו שם הרבה גאוני עולם. ויכול להיות שבמקרה פגש אחד מהם שהיה עם הארץ או שלא רצה להשיבו.
ואיך ממקרה אחד כבר מסיק על כולם.
על ידי בעל אוצר
12 אפריל 2020, 14:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עיון בגמ' ברכות דף נב עמוד א בעניין תוספת שבת

יעויין בסי' תרפא מחלוקת האחרונים אם לעשות הבדלה לפני ההדלקה או לא. והסברא לעשות ההדלה אח"כ זה כדי להמשיך את השבת. ואפילו שהדליק כבר!!!
על ידי בעל אוצר
12 אפריל 2020, 18:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: המתנת שש שעות אחר תבשיל של בשר, מה המקור?

תכלס' לע"ע אין לנו מידע מנין הגיע המנהג לחכות שש שעות גם אחרי תבשיל של בשר.
למעשה: יש מקום להקל יותר בתבשיל מאשר בשר כיון שמקור המנהג לא ברור וגם יש פחות סברא לחכות(אין בשר בין השיניים) וכגון בספק אם עבר שש שעות שיש בזה מחלוקת וכדומה.
על ידי בעל אוצר
12 אפריל 2020, 22:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אסור להספיד 30 יום לפני החג. האם קטטה >לפני< החג זהו גם איסור כעי"ז?

יעויין בתוס' מו"ק שכתב דרק ע"י ספדן אסור. אבל הוא עצמו שרי ,יותר מתאפק מצערו על ידי צעקה וישמח לאחר זמן. עכ"ל.
על ידי בעל אוצר
13 אפריל 2020, 08:04
עבור לפורום
עבור לנושא

תפילה במנין מדינא עד כמה צריך להתאמץ?

במשנ"ב סי' צ' ס"ק נ"ב נפסק דאינו חייב לילך לתפילה במנין יותר משיעור מיל. שאלתי לחו"ר הפורום היא, מה הדין בחולה או זקן שהולך שיעור מיל בפי ארבע זמן. האם הוא חייב ללכת רק רבע מיל. דשיעור מיל נקבע שיעור של טורח ואם אצלו הטורח יותר אז מחויב ללכת פחות. או שהוא שיעור מיל דווקא. וכן בטורח שאינו הליכה כגון ...
על ידי בעל אוצר
13 אפריל 2020, 18:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלה: מה זה בעלות?

רבות התחבטו בזה מביני דעת בעולם הישיבות מיטב הלמדנים וגדולי הפילוסופים של בחורי החמד ולא פסח על גדולי ראשי הישיבות למעשה תשובה עוד לא קיבלתי בצורה ברורה, לשון קצרה: הבעלות שיש לאדם בחפץ ששיך לו ומשום כך כל העולם מנוע מלהשתמש או להתקבל מזה כל התקבלות שהיא ,והצורה לקנות חפץ היא ע"י קנין למשל מכירה, מ...
על ידי בעל אוצר
18 אפריל 2020, 23:36
עבור לפורום
עבור לנושא

נבואת מיכה על מצבינו(לחוו"ד חו"ר הפורום)

סוף מיכה ז' י"ג, והיתה הארץ לשממה על ישביה מפרי מעלליהם. י"ד, רעה עמך בשבטך צאן נחלתך שכני לבדד יער בתוך כרמל ירעו בשן וגלעד כימי עולם.  ט"ו, כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות. והנה הלשון לשממה על ישביה לא מובן האיך שייך שתהיה הארץ שממה על ישביה? ואפשר לפרש הכוונה על ישביה, דאע"פ שיושביה עליה בכל או...
על ידי בעל אוצר
20 אפריל 2020, 09:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ומי שבאים בתוכם להתפלל, לדלג?

בנוסף אבקש מכל המגיבים הנזעמים באשכול זה אם יוכלו להחכימני מה יסוד האיסור לשנות נוסח של יקום פורקן וכדומה.
מאיזה דין זה אם הוא בעיה "בעצם" או גדר למשהו אחר וכו'
על ידי בעל אוצר
22 אפריל 2020, 23:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רמז במאמר הגאולה על המצב היום?

מצורף מאמרו של המקובל הרב שריקי שמזים את השמועות בדבר רמז בדברי הרמח"ל לסגירת בתי הכנסיות.
יעויין בדבריו הפירוש האמיתי בדברי הרמח"ל
סוד השער והחלונות במאמר הגאולה.pdf
על ידי בעל אוצר
24 אפריל 2020, 14:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הוראות עדכניות מהגר"ח קניבסקי

יוספזון כתב:
24 אפריל 2020, 14:18
מי חתום על ההוראות?
אינני רואה שום בר סמכא, איפה חתימת יד קדשו?
ברוכים הבאים לבני ברק
על ידי בעל אוצר
27 אפריל 2020, 15:46
עבור לפורום
עבור לנושא

על הקורונה ועל הגאולה

קונטרס שקיבלתי מת"ח אחד. רמזים על הגאולה בעקבות מצבינו.
על הקורונה ערוך (2) (1).pdf
הרב נויגרשל ג"כ עבר על הדברים
על ידי בעל אוצר
29 אפריל 2020, 07:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה פשר התואר חברון דרבנן

יעויין קידושין לג: ר' אלעי ור' יעקב וכו' אמר להם ראשית שאתם חכמים ואני חבר.
ומבואר דחבר הוא דרגא פחותה.
ונראה לי שכן נוהגים עד היום בצאנז שיש תואר חבר לנבחנים ש"ס. והוא דרגה פחות.
על ידי בעל אוצר
29 אפריל 2020, 17:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קריעה וברכת דיין האמת בישיבה

יושב אוהלים כתב:
29 אפריל 2020, 17:37
אם הוא הרגיש שהוא חלש מדי כדי לעמוד אז נהג כדין, שמי שחלש מאוד יכול לקרוע בישיבה, וא"כ למה אין ללמוד מזה? הרי זה מעשה שמלמד הלכה לרבים.
בפשטות מי שחלש לא יקרע כלל כיון שלא יוצאים גם בדיעבד בקריעה בישיבה.
על ידי בעל אוצר
03 מאי 2020, 14:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: 'שירת קודש' - פיוט מעניין שקיבלתי + מכתב של רבינו האור שמח.

לא יאומן איזה כשרונות יש בפורום
נא ונא
כבדו אותנו בשירים בנושאים רגועים
כל יופי התורה, נעימות התפילה, וכו'
על ידי בעל אוצר
05 מאי 2020, 18:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מכתב הבד"ץ - 'אשובה ארעה צאנך אשמור' על פתיחת תלמודי התורה

יוספזון כתב:
05 מאי 2020, 18:05
הנה תמונה מעודכנת מחצור
יש דין מפרסמין עושי מצווה
ולכן אכתוב מה שנראה לכל העובר בשיכון ויזניץ בב"ב. שרואים הבדל ברור בין המנינים של ויזניץ לשאר המגזרים.
של ויזניץ כולם עם מסכות
ושומרים מרחק. 3 מטר לחומרא אשריכם!
על ידי בעל אוצר
06 מאי 2020, 13:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חומר ביטול הילולא דרשב"י - מדברי החיד"א זי"ע ועוד

כשהגרי"ז היה חולה בסוף ימיו, ורמז לרב שך באומרו "אבי אמר שמירון זה מקום תפילה". והרב שך לא הבין שמתכוון לרמז לו משהו, אבל כשסיפר זאת לר' דוד פרנקל ? הוא העיר את תשומת ליבו, שהגרי"ז רמז שהיה רוצה שיתפללו עליו בציון הרשב"י, וכך אכן עשה ר' דוד, ארגן טנדר ובו נסעו כל חכמי בני ברק, ביניהם הרב שך והרב שט...
על ידי בעל אוצר
06 מאי 2020, 14:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סקופ אדיר מבעל התניא!!!

צדיק האמת כתב:
06 מאי 2020, 10:43
הלואי שיהיה כזה קו הסקופים!! אולי תפתח...

תקרא לקו "סקופ  לי סקופך."
ידוע שר' אברהם גניחובסקי זצ"ל אמר שאף העתונות החרדית איננה כזו
מפני שלא מדווחים בכותרת ראשית: התגלה כת"י חדש של רעק"א
על ידי בעל אוצר
06 מאי 2020, 16:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חדש!!! כינוס ל"ג בעומר מטעם אגודת מטמוני ארץ - כינוס מקוון לרגל המצב

פעם הבאה שהרב יוספזון יפגין כנגד הארכיאולוגים הרשעים.
תענו לו שהיתה יוזמה לפתח ארכיאולוגיה חרדית ע"פ חז"ל ולצערנו הוא השמיצה
כי לדעתו במקום לענות לארכיאולוגים
עדיף להפגין נגדם...
על ידי בעל אוצר
07 מאי 2020, 09:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה לדעתכם תנאי הסף המנימליים למי שמעוניין להיות פעיל בפורום תורני?

לנמק כל טענה
לא לכתוב הזויים
לא לכתוב מטורפים וכו'
פשוט לכתוב את דעתך למה הכנס אינו טוב
או למה לא טוב לעלות להר הבית
בהצלחה לכולם
 
על ידי בעל אוצר
07 מאי 2020, 10:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רעיון ללימוד בליל שבועות

יפה מאד!
יש להעיר דמסכת אבות נתחברו עליה מאות פירושים שבאופים הם דרושים. ולא מישבים את הפשט במשנה.
ושמעתי מעורכים של שוטנשטין משניות שהיה מאד קשה להם לעשות פירוש על אבות מטעם זה.
ולכן אדרבה יש אתגר לכל אחד להבין אבות באמת. וללמוד פשט טוב. בהצלחה.
על ידי בעל אוצר
07 מאי 2020, 12:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה לדעתכם תנאי הסף המנימליים למי שמעוניין להיות פעיל בפורום תורני?

אם אתה מוכן לשבת ולשמוע את כולם, בלי להתפר, בלי לזלזל, בלי להכפיש, בלי להתלהם. רק להקשיב ולענות ולדבר בצורה מכובדת לגופו של ענין, להוסיף, לשאול, להגיב ולתת תודה. אם אתה מוכן ברוך הבא! מי שקשה לו - אולי לא טוב לו להיות בפורום. יש לי הרגשה שיש עוד מספר. וזה אלו שאינם מסוגלים להכיל מספרים אחרים. וזה ג...
על ידי בעל אוצר
12 מאי 2020, 15:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספר החזיונות לר"ח ויטאל

מה שהוא כותב על ר"י נאג'רה מאוד מוזר. מקובלנו מהחזו"א (וזה גם מסתבר) שהגריעב"ץ מלחמתו לש"ש (ולא כאיזה שוטים שזו היתה מקנאה), והא ראיה שהתקבל סידורו בכלל ישראל! אל אותו משקל אני אומר שאם זמירותיו התקבלו בכל בית ישראל (י-ה ריבון) אזי הוא נכבד מאוד! מכאן המוזרות שבתיאורים החמורים, בספר החלומות, אודות ...
על ידי בעל אוצר
12 מאי 2020, 16:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספר החזיונות לר"ח ויטאל

מחשבות כתב:
12 מאי 2020, 16:40
גם אנחנו לא צריכים
הדברים דברי גידוף כלפי אחד מגדולי הראשונים
וח"ו לומר דברים אלו.
אתה חולק על העובדה שיש לריה"ל שירים כאלו?