החיפוש הניב 50 תוצאות

חזור

על ידי בן של רב
05 יוני 2019, 20:48
עבור לפורום
עבור לנושא

האם יש ענין לומר לפני ה' שאנו טובים מאבותינו. או להיפך. ומי פיטר את אמו השרה ועשה כנס חיזוק בשבועות למליוני חילונים

ידוע הגמ' בסוף סוכה שכשהיו מגיעים לשער המזרח היו משתחוים לכיוון ביהמ"ק ואומרים: "אבותינו שהיו במקום הזה היו משתחוים קדמה לשמש, ואנו ליה ועינינו ליה" או "אנו ליה וליה עינינו" (הציטוט בע"פ בתקוה שלא טעיתי). בדידי הוה עובדא שהצטרפתי בחוה"מ פסח לסיבוב שערים סביבות שערי הר הבית.  [נהוג אצל זקני ירושלים ע...
על ידי אב בבינה
16 יוני 2019, 20:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מנין החוטים בהטלת תכלת

בעבר הארכתי בנידון טובא. מצו"ב מה שכתבתי. תמצית הדברים בקיצור נמרץ: ע"פ כללי הפסק הרגילים בכל התורה כולה המסקנא פשוט כשיטת רוב ראשונים שיש להטיל ב' חוטי תכלת וב' חוטי לבן. וכמו כן, זה הוא פשטות הסוגיא, עד שאני לא רואה שום דרך לפרנס שאר השיטות בתוך דברי הגמ' במנחות מב., וכן נראה שזה עיקר הגירסא בספרי...
על ידי אברהם משה
24 מרץ 2020, 16:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האיסור לצום בזמן מגפה

אכן הקורונה היא מחלה שיודעים כי אין הצום מזיק לה והילכך מותר לצום מחר. הצום לא מזיק בקורונה להדיא, אך מומחים קבעו שבצום נחלשת המערכת החיסונית של האדם, והוא נתון יותר להשפעת הקורונה. וכבר דנו בזה לגבי צום תענית אסתר בשנה זו, ואם איני טועה אמרו שהמבוגרים לא יצומו כלל. ובפרט שהרי מי שחולה בקורונה פשיט...
על ידי יצחק פון ישיבה
26 מרץ 2020, 12:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספרי הרמ"ק והאריז"ל

הזכירו פה את ספרי הסולם, מישהו יכול לומר מה דעת חכמי הקבלה הליטאיים עליו, ובמיוחד על נבואתיו שהתפרסמו בשנים האחרונות. החזון איש תקף אותו בחריפות, וכמבואר בספר אורחות רבינו, ומה שמפרסמים בשמו תלמידי הרב אשלג, אינו נכון כלל. שמעתי מא' מתלמידי הר' קלופט, שהיה כידוע מקובל גדול, שאמר שדברי הר' אשלג בקבל...
על ידי יצחק פון ישיבה
26 מרץ 2020, 16:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספרי הרמ"ק והאריז"ל

הזכירו פה את ספרי הסולם, מישהו יכול לומר מה דעת חכמי הקבלה הליטאיים עליו, ובמיוחד על נבואתיו שהתפרסמו בשנים האחרונות. החזון איש תקף אותו בחריפות, וכמבואר בספר אורחות רבינו, ומה שמפרסמים בשמו תלמידי הרב אשלג, אינו נכון כלל. שמעתי מא' מתלמידי הר' קלופט, שהיה כידוע מקובל גדול, שאמר שדברי הר' אשלג בקבל...
על ידי יעקב בוצ'קובסקי
27 מרץ 2020, 13:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רשות בית דין

סברות נכונות וברורות. אני מחפש בכל זאת ראיה, או תשובה כתובה.
על ידי אלי פלדמן
29 מרץ 2020, 14:28
עבור לפורום
עבור לנושא

הוראת מרן הגרח"ק שליט"א - אין להתפלל במנין אלא ביחידות בבית

פורסם שמרן הגרח"ק שליט"א הורה לרבני בני ברק כעת שלא להתפלל במניין לפחות בבני ברק לאחר שהציגו לו את הנתונים שאכן המגפה הגיעה לבני ברק ( ולא עסוקים בלמנוע שלא תבוא כמו שהציגו בתחילה) ומעתה הגרח"ק נוקט קו קיצוני לצד השני כדאי לציין שזו ההוראה השנייה הציבורית של הגרח"ק פרט למכתב, יובהר שהיו יחידים שקבל...
על ידי אבר כיונה
03 אפריל 2020, 09:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אפשר להשאיר דף אחרון לסיום?

ב'יחוה דעת' ח"א סי' מ' דן בהנ"ל לגבי אכילת בשר בתשעת הימים, יעוי"ש
על ידי עמנואל
12 אפריל 2020, 16:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: המתנת שש שעות אחר תבשיל של בשר, מה המקור?

מסכים עם החלק הראשון. אבל איפה כתוב שש שעות שזה היה עיקר שאלתי. קיצור שולחן ערוך סימן מו אכל בשר או אפילו רק תבשיל של בשר, לא יאכל מאכלי חלב עד שישהה שש שעות. והלועס לתינוק צריך גם כן להמתין. ואף על פי ששהה כשיעור, אם מצא בשר בין השינים צריך להסירו. אבל אינו צריך להמתין אחר כך רק יקנח את פיו וידיחו...
על ידי עמנואל
12 אפריל 2020, 18:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: המתנת שש שעות אחר תבשיל של בשר, מה המקור?

הרב בעל אוצר לגבי דעת הבית יוסף המצוטט ברמ"א ביו"ד, כנראה לדעתו יש להמתין שש שעות - ככל המתנה בין בשר לחלב לשיטתו. אם הייתה לו כאן פשרה או סברה אחרת לגבי תבשיל של בשר - ברור היה לו להזכירה. לגבי דעת הרמ"א דבריך נכונים - מ"מ בד"כ לא מקובל לנהוג כדבריו כיום, אלא ממתינים שש שעות, ולכן למרות שהיה מקום ל...
על ידי זאת תורת
12 אפריל 2020, 21:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: המתנת שש שעות אחר תבשיל של בשר, מה המקור?

בעל אוצר כתב:
12 אפריל 2020, 21:50
מהרמ"א לא נראה כן. והבאור הגר"א רק ציין שיש לזה מקור ובאמת הוא שיטה יחידאה ומדינא אין סיבה לפסוק כמותו.
גם באיסור והיתר הארוך שהוא מקור הרמ"א כתב להדיא: "ודלא כר"ת" והיינו כרבינו שמואל.
על ידי יושבי יעבץ
13 אפריל 2020, 08:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילה במנין מדינא עד כמה צריך להתאמץ?

עיין בברכות דף ז: בסוף העמוד -
אמר ליה רבי יצחק לרב נחמן:
מאי טעמא לא אתי מר לבי כנישתא לצלויי? אמר ליה: לא יכילנא.
אמר ליה: לכנפי למר עשרה וליצלי. אמר ליה: טריחא לי מלתא.
על ידי נדיב לב
16 אפריל 2020, 22:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה זה עטלף?

ספר פרדס יוסף על הפסוק מעיר על סתירת דברי רש"י. ועל עטלף לא פירש רש"י כלום, וצריך עיון מבכורות (ז.) כתב רש"י [ד"ה עטלף] עטלף קלבא, וכן פירש בישעיה (ב, כ) וסותר עצמו מתורה בתורה מפרש על תנשמת ושם על עטלף, ורד"ק בפירוש על התורה כתב תנשמת עוף הצועק בלילה ועל עטלף לא פירש כלום, ובברכות (נ"ז.) קורפראי פר...
על ידי הנופל
17 אפריל 2020, 00:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספרים תורניים מעניינים | בקשה

בעל אוצר כתב:
17 אפריל 2020, 00:37
ללמוד-וללמד כתב:
16 אפריל 2020, 23:27
תורה בעל פה סמכותה ודרכיה הרב יהושע ענבל
למה באוצר החכמה פתוח רק 40 דפים ראשונים?

הספר בהוצאת מוסד הרב קוק, החבילה שלהם לא פתוחה בחינם.
 
על ידי אבינועם
18 אפריל 2020, 23:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה זה עטלף?

אחר קריאת הפרשה בשבת התחדשה קושיא חדשה. דבשרצים כתיב, בשרץ השורץ על הארץ. ולא שייך לומר שעטלף הוא מהשרצים והוא תנשמת דהא הוא לא שורץ על הארץ. אלא עף בכנפיו. ומאידך הוא איננו עוף וכפי שמבואר בחולין שעוף אין לו חלב אם ולעטלף יש! ואולי הוא ממוצע בין שרצים לעופות וכעין אלמוגים בין צומח לדומם. וצ"ע. כבר...
על ידי חזק וברוך
19 אפריל 2020, 01:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נבואת מיכה על מצבינו(לחוו"ד חו"ר הפורום)

המלבי"ם פירש 'על יושביה' - בעבור יושביה.
על ידי בחור צעיר
28 אפריל 2020, 13:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לא בגבורת הסוס יחפץ

לא ניתן לפרש קטעי פסוקים בכל מקום בלא להבין את ההקשר הרחב שלהם וכלפי מה הדברים אמורים. ענו לה' בתודה                                 זמרו לא' בכנור ועל מה: המכסה שמים בעבים,                המכין לארץ מטר,                      המצמיח הרים חציר כאן מתוארת שרשרת גידול המזון, מן העבים בשמים עבור דרך מטר...
על ידי ספר וסופר
29 אפריל 2020, 19:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קריעה וברכת דיין האמת בישיבה

הרא"ש מביא את דעת הראב"ד דס"ל לחד צד שיצא אף בדיעבד, ואמימר שחזר וקרע מעומד אחמיר אנפשיה.
והרא"ש ס"ל דאף להרי"ף יצא בדיעבד, מדאישמיט דעת אמימר.

וע"כ לכאורה בודאי יש מקום לקרוע כשאין לו דרך אחרת, אולם מצד זה [ולא משום שהוא זקן וחולה] כשיכול לעמוד צריך לקום ולקרוע שוב.
על ידי יענקאלע
05 מאי 2020, 20:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש בעיה להיות סקרן גדול?

סקרן גדול באמת מגיע בסוף ל"פורום לתורה"....
על ידי ששמואל
06 מאי 2020, 14:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מבינים. בואו והסבירו איך זה קורה?

רבותי נו באמת! כולנו למדנו שפיקוח נפש דוחה הכל. שאלתי היא איך קורה שאדם שמניח תפילין ומדקדק במצוות אשתו חולה והוא לא מקפיד על בידודה? אתמהה מה קורה פה? אני מבין את כאבך הגדול ואת עוצמת פליאתך. יש לי הסבר קצת חריף ואני מקווה שהוא לא יכאיב לך עוד יותר אבל מכיון שיש בו תועלת אסביר. האמת היא שהרבה מציב...
על ידי במבי
06 מאי 2020, 20:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ביאור תשובת מרן הגר"ח שלש מאות גרבי יין של תפוחים של ע' שנה

המכלול בערך קלבדוס  שזה ברנדי תפוחים צרפתי מספר על אופן הכנתו: המשקה מזוקק מתפוחים שגודלו לשם כך במיוחד, ממאתיים זנים שונים. אין זה נדיר כי יצרן קלבדוס ישתמש במאה זני תפוחים לשם ייצור המשקה. התפוחים עשויים להיות בטעמים שונים - מתוקים או מרירים, כולל זנים מרירים שאינם נאכלים בדרך כלל. התפוחים נקטפים,...
על ידי לישועתך קויתי השם
07 מאי 2020, 08:31
עבור לפורום
עבור לנושא

שאילת צרכיו בשבת בעת צרה - האם מותר?

ידוע שאסור לשאול צרכיו בשבת, ויל"ע מה הדין בעת צרה, דכולי עלמא מודו שבעת צרה תפילה מדאורייתא היא, ואיך יתבטל מצוות תפילה מדאורייתא ע"י האיסור לשאול צרכיו?
על ידי אמונת אומן
07 מאי 2020, 09:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חומר ביטול הילולא דרשב"י - מדברי החיד"א זי"ע ועוד

יש לציין את העובדה שכוחות הסטרא אחרא משקיעים מאמץ לא מוסבר במניעת חגיגות ל"ג בעומר, כן, חגיגות, זה התרגום הנכון ל'הילולא'. בשעה שהשוק כבר נפתח וכל הרחובות מלאים, מתעקשים שלא יכנסו למירון מעל 50 איש, מקום שמכיל כל שנה מאות אלפים, ואפשר בקלות לאפשר כניסת אלף איש או אלפיים כל שעה שעתיים, ומגייסים לשם כ...
על ידי בחור צעיר
07 מאי 2020, 16:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם קרחת חייבת בכיסוי הראש?

לפני שנים רבות שמעתי בהרצאה של הרב עמנואל תהלה שכל המילים ששורשן פר משמען בדבר שהיה סגור ונפתח כגון: להפריד, להפריז, פרח, פרט, פורם, פורס, פורץ, פריצות, מפרק, מפרש, מפרר ומה זה פר ומה זה פרה פר ופרה מלשון פריה ורביה הם, כי הם סמלי הפריון של הטבע בכוחם, בעוצמתם, בשפעת החלב שהם נותנים, ובהמלטותיהם. ו...
על ידי נדיב לב
15 מאי 2020, 00:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פתיחת ישיבות "מוסר" שתכליתן עבודת המידות

אתה האחרון שאשאל. אני מכיר מקרוב 3 בחורים שמצאו את דרכם חזרה לעולם התורה בזכות אותה ישיבה. אבל מה אתה יודע מלבד לכתוב בחוסר אחריות ולהוציא לעז.
על ידי אברהם העברי
17 מאי 2020, 18:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מחפש איפה אפשר ללמוד את נושא כדור הארץ חמה ירח -מי מסתובב סביב מי? מתי? איך? וכו'

אחרי תורת היחסות של איינשטיין שום דבר לא ברור. זה משפט ידוע בעניין אך אינו מדויק כלל ואומרים אותו רק כיון שאף אחד לא מבין מה הקשר בין תורת היחסות לאסטרונומיה וכמובן שאף אחד לא מבין בשני הנושאים.... בקצרה אבאר ואנסה לפשט את המושגים - יש שאלה ידועה (שאלה הגר"י מרצבך) על השיטה הגיאוצנטרית שאפשר לישבה ...
על ידי אברהם העברי
17 מאי 2020, 18:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מחפש איפה אפשר ללמוד את נושא כדור הארץ חמה ירח -מי מסתובב סביב מי? מתי? איך? וכו'

לא רציתי להיכנס לנידון כי שנאתי שקר וכל ילד יבין שתירוץ זה שקרי לחלוטין הרי למדו זאת מפסוקים וברור שהבינו שזאת המציאות בעולם. יש תירוצים אחרים אך לא אדון בהם וגם בזה לא אחזור לדון וכבוד א' הסתר דבר. א. בוש והכלם על מילים כאלו נגד הגר"נ ב. אין שום מקור שחז"ל למדו כן מפסוקים ואתה מעט מתבלבל עם הנוצרי...
על ידי למה זה תשאל לשמי
20 מאי 2020, 13:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: באור חסורי מחסרא, ואוקימתות דחוקות ע"פ הרמח"ל - בקשה

זאת מצאתי.
ארחיב את החיפוש אם תרצה. ספרו של רבי בוגיד סעדון
חסורי.png
על ידי ל.מ.
20 מאי 2020, 14:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: באור חסורי מחסרא, ואוקימתות דחוקות ע"פ הרמח"ל - בקשה

איני בקי בתורת הרמח"ל, אך לגופו של ענין יש חידוש מענין בתפא"י ערכין פ"ד (בבועז אות א), ואגב אורחא הזכיר גם ביאור זה (שיש בזה דברים נסתרים), וזה לשונו: ק"ל בכל דוכתא דתני חסורי מחסרא וה"ק, א"כ למה לא הגיהו המשנה. ולמה באמת הוה נקט תנא לישנא קטיעא. ואם שי"ל, שגם כאשר באמת חס"מ יש כוונה בהעניין באופן א...