החיפוש הניב 62 תוצאות

חזור

על ידי מנהל ראשי
20 דצמבר 2015, 00:44
עבור לפורום
עבור לנושא

הוראות צירוף קבצים

צירוף הקבצים מתאפשר רק כשאתם מעלים נושא חדש או מגיבים בעורך מלא אבל לא כשאתם מגיבים בתגובה מהירה, שימו לב שיש מגבלת ההעלאה של 10 מ"ב, כך שאם הקובץ שוקל יותר הוא לא יעלה. כמו"כ ניתן לצרף לכל הודעה עד 5 קבצים בלבד. הוראות: 1. בתחתית ההודעה יש לשונית קבצים מצורפים, לחצו עליה. 2. לחצו על הלחצן "הוסף קבצ...
על ידי רוצה לדעת
14 אפריל 2019, 21:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מחפש הגדה שתבאר את מהלך הסדר ומה בעצם אנחנו עושים שם..?

כלך לך לחנות "יפה נוף"
בקש מהמוכר הגדה של פסח "באזני בנך"
זה עונה ממש על בקשתך.
על ידי יוסי 2
31 מרץ 2020, 12:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הוראת מרן הגרח"ק שליט"א - אין להתפלל במנין אלא ביחידות בבית

אני רוצה להתייחס לגבי הנידון המקורי - תפילה ביחידות היה פה טענות לשני הכיוונים מצד אחד פיקוח נפש ומאידך הרגש היהודי (שלטענת הכותב לא בא להמעיט מהסכנת נפשות) האמת היא שהתחברתי לשני הצדדים מצד אחד כל יציאה לתפילה עולה החשש שיהיה צפוף וכו' ומצד שני המחשבה על תפילה בבית גם לא מעודדת אבל מאתמול בצהריים ל...
על ידי עפר ואפר
31 מרץ 2020, 17:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דעתו האמיתית של רבי גרשון לגבי שאר הארץ

קשה לומר שהוראת משרד הבריאות היא אפילו לא בגדר ספק פיקוח נפש וא"כ פשוט וברור שאין להתפלל במנין ואין מקום לשאלת רב רק אם ננקוט שאפילו זה לא ספק פיקוח נפש. ומי שיגיד שבטוח הוא ישמר ולא ידבק מצינו כמעט בכול תקנות חז"ל שלא סמכו על שיקול דעתו של היחיד שאפילו ביטלו שופר בשבת ולמה לא דאגו לפרסם שאין לטלטל...
על ידי מתאהב על ידך
01 אפריל 2020, 16:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הוראת מרן הגרח"ק שליט"א - אין להתפלל במנין אלא ביחידות בבית

רציתי להוסיף שגם לפני השואה היה חילוקים בין הרבנים האם לברוח או לשאר בהונגריה ולשניהם היו טענות פרקטיות איפה אפשר יותרסיכו לנצל ולא היה שום שיקול של תפילה במנין או האם יסגרו הישבות. וכמו שבברכת החודש אנחנו מבקשים חיים של תורה שקודם כול היה חיםם ולאחמ"כ שהם היו של תורה דווקא זה לא נכון, כי כידוע מהס...
על ידי ב.א.
07 אפריל 2020, 11:50
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי ב.א.
07 אפריל 2020, 12:28
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי ב.א.
07 אפריל 2020, 12:37
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי וחי בהם
07 אפריל 2020, 21:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיפורים על אנשים (לא!) פשוטים.

אנשים מתפללים במרפסות, מכל העדות והחוגים יחד באחדות נפלאה. אנשים כל כך מתאמצים מחכים אפילו חצי שעה, כדי שיהיה מנין, בשביל לשמוע עוד קדיש, עוד חזרת הש"ץ, מחפשים ומאמצים למניין שיש בו ספר תורה. מבררים את ההלכות של צירופים למניין בהתאם להוראות הקפדניות, וללא חשש של ברכות לבטלה. ועוד יותר: אנשים שמעולם...
על ידי יחי
10 אפריל 2020, 08:37
עבור לפורום
עבור לנושא

תפלה בציבור - הערות על מכתבו של הגר"א דויטש שליט"א

עצם העובדה שבשמירת כללים ידועים שייך להתפלל בציבור היא אפשרית, תיאורטית. אם כי הישום בפועל כהוראה לציבור הרבה יותר קשה. וכן נראה שאינו מחשיב כלל את השיקול שזה יגרום איבה וכו' וגם ביחס הצוות הרפואי לחולים דידן בימים כאלו. ומסתמא מש''ה הוא כמעט דעת יחידאה בזה. אבל הכללים שכתב תמוהים אצלי, וחובה להעיר...
על ידי אוהב ימים
10 אפריל 2020, 10:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפלה בציבור - הערות על מכתבו של הגר"א דויטש שליט"א

אין שום קשר בין חנויות ובנקים שבהם נמצאים זמן קצר, ולובשים מסכה ונזהרים, וגם בזה ודאי ירא שמים נמנע ואינו עושה כן אלא לצורך אוכל נפש ומזונות אשתו ובניו ברווח. מה שאין כן בית כנסת, שהוא זמן מרובה. ופוק חזי היכן ריבוי החולים הגדול ביותר בכל ריכוזי היהדות החרדית בעולם. וככלל הדברים נכתבו בראיה פרטית מצ...
על ידי מעל הסטנדרט
11 אפריל 2020, 21:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כתיבת הודעות בחול המועד

אף מלאכה בלי טורח נאסרה בחול המועד, כמבואר בתוס' מועד קטן יב: ד"ה מכניס.
אולם כתיבה במחשב, מותר כמו ששמעתי מת"ח חשוב מאחר ואין זה כתיבה כלל, אלא המחשב מאיר בצורה מסוימת עד שנראה כעי' מילחם כתובות. [ההגדרה המקצועית נכתבה בצורה קצת חובבנית, אך המבינים בתכניקת המחשב יסבירו לך שאף במסך לא כתוב ממש אותיות]
על ידי מעל הסטנדרט
11 אפריל 2020, 23:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מנין שלא לפי הנחיות האם מותר לענות אחריהם

להלן מדברי אחד המוצי"ם פה עיר ירושלים: מנין שלא עומדים בכללים ומתקבצים שלא כהוגן יש להסתפק אם התקבצותם נקראת התקבצות לשם מנין ויש להסתפק אם על כהאי גוונא אמרינן 'כל בי עשרה שכינה שריא'. וזאת משום שאף שמבואר בחו"מ סי' ר"ל סעי' ח' שראשי העיר צריכים לעשות התקנות על פי חכם שבעיר הרי מצינו באו"ח סי' תרי"...
על ידי ר' יונה
12 אפריל 2020, 10:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מנין שלא לפי הנחיות האם מותר לענות אחריהם

ר' יענקלה גליסקי זצ"ל מספר באחד מספרי והגדת, שפעם בא להתרים עבור הכוללים שלו עשיר שהשתייך לחסידות סאטמר, העשיר שאלו אותו אם הוא מקבל כסף מהמדינע, וכשנענה חיובית, סירב לתרום בתואנה שהאדמו"ר אוסר לתרום למוסדות שמקבלים מהמדינה, ר' יענקלה התוכח והוכיח לו שהאדמו"ר ר' יאוליש עצמו תרם לו, נענה העשיר: לרבי ...
על ידי כדי
12 אפריל 2020, 12:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ענוותונתן של חכמי ליטא

אחד התלמידים כתב:
16 פברואר 2020, 20:06
להכיר ערך עצמו אינו סתירה לענווה. הרי משה רבינו היה ענו מכל אדם, ובודאי הוא ידע מה כתוב עליו בתורה.
פעם שמעתי הלצה שאם משה רבינו לא הכיר בערך עצמו הרי שהוא היה אפיקורס. כיוון שאחד מי''ג עיקרים זה להאמין בגדלות נביאותו של משה.
 
על ידי HaimL
16 אפריל 2020, 11:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הרב שכח למכור את החמץ האם מותר לאכלו?

מי ששלח שליח למכור את חמצו והשליח לא מכר לו יש צד לומר שמותר לאכול  כיון שכל הגזירה על חמץ שעבר עליו הפסח מי שפשע ולא מכר אבל מי ששלח ולא פשע למכור אין עליו הגזירה וכן מי שקונה בחנות שיש תעודה שמכרו החמץ אפילו אם אליבא דאמת לא מכרו אבל הוא לא פשע בזה ואין שייך בהם דין חצץ שעבר עליו הפסח בפשטות, אם ...
על ידי יושבי יעבץ
17 אפריל 2020, 15:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מסיכה בשבת יש בעיה של טילטול?

למיטב ידיעתי
הרבנים מתירים מכמה טעמים
א. מציל עליו מהידבקות ואינו דומה ל'אצולי טינוף'.
ב. 'מלבוש' - זה לא תחבושת או רטיה, אלא משרד הבריאות מחייב אותנו ללבוש את הבגד הזה - לצאת רעולים
ג. למעשה במשנ"ב מקל לצאת ברטיה ששומרת מנזק ואיננה מרפאת
על ידי גופא דעובדא
20 אפריל 2020, 20:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספרות אודות דרך הלימוד של החזון איש

יתכן שיחד עם הביקורת של יהושע ענבל זה בגדר ליצנותא דע"ז להעלות את גם את הספר, בכל אופן הספר נחוץ לי אם תוכל לשלוח לי באישי, אני מאוד מאוד יודה לך  הביאו את המאמר של ענבל לר' דוב לנדו ועשה לו נחת רוח גדולה לא חובה לזלזל בכל דבר   חלילה, לא הובנה כוונתי! הרב 'שמח בחור' דן האם מותר להעלות כאן את הספר ...
על ידי פראנק
21 אפריל 2020, 10:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: המספר 6,000,000

במקום מספר ימים אפשר להכפיל אם ה40 סאה של המקווה
על ידי נדיב לב
21 אפריל 2020, 22:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עטרה לטלית

אבל עדין צריך לברר מדוע לא נוהגים לעשות עטרה מצד הידור מצוה [בדין זה קלי ואנווהו הגמרא בשבת כוללת גם ציצית] ואולי אפשר לחדש שיש הבדל בין הידור בגוף החפץ ממש, כמו אתרוג נאה תפילין ס"ת, או ציצית העשויה מבד משובח אבל לא הוספה חיצונית של עטרה שאינה חלק מגוף הבגד ולכן אין בזה משום הידור מצוה בגוף הדבר א...
על ידי מעל הסטנדרט
22 אפריל 2020, 21:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בעניין זכות ממון

בגדר שיעבוד בריטב"א קידושין יג: כתב "שיעבוד חצי קנין".
על ידי ששמואל
27 אפריל 2020, 13:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: להיכנס לבית חולים בשבת בעידן הקורונה

בשבת האחרונה הוצרכתי לסעוד חולה בבית חולים וכשבאתי להיכנס למתחם עצר אותי השומר (יהודי) ודרש למדוד לי חום לתומי חשבתי שהרי אם יכנס אדם לבית חולים אם חום זהו פיקוח נפש וא"כ מותר לשומר למדוד ומחמת זה הקלתי. אך יש להסתפק שהרי שהותי בבית חולים אינה פיקוח נפש וא"כ אסור לחלל את השבת או שאין אני נהנה ממלאכ...
על ידי אליחא
27 אפריל 2020, 22:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: להיכנס לבית חולים בשבת בעידן הקורונה

ראיתי שיעור מהגרי"מ רובין שליט"א מח"ס "ארחות שבת" שדן בענין, ופסק שאסור להכנס לבית חולים אא"כ זה ספק פיקו"נ.
מצ"ב השיעור.
שיעורי הגרי''מ רובין שליט''א - כניסה בשבת לבית חולים שמחמת חולי ה“קורונה” בודקים את חום גופם של הנכנסים .pdf
על ידי רימון
28 אפריל 2020, 00:06
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי בחור צעיר
28 אפריל 2020, 13:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לא בגבורת הסוס יחפץ

לא ניתן לפרש קטעי פסוקים בכל מקום בלא להבין את ההקשר הרחב שלהם וכלפי מה הדברים אמורים. ענו לה' בתודה                                 זמרו לא' בכנור ועל מה: המכסה שמים בעבים,                המכין לארץ מטר,                      המצמיח הרים חציר כאן מתוארת שרשרת גידול המזון, מן העבים בשמים עבור דרך מטר...
על ידי במבי
09 מאי 2020, 21:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש לנו בעיה עם בעלי מוגבלויות?

טוב לדעת את טעם ה"חינוך" לאיסור עבודת בעלי מומין כדלהלן: שלא יעבוד כהן בעל מום משרשי המצוה. לפי שרב פעלות בני אדם רצויות אל לב רואיהם לפי חשיבות עושיהן, כי בהיות האדם חשוב במראהו וטוב במעשיו, ימצא חן ושכל טוב בכל אשר יעשה בעיני כל רואיו, ואם יהיה בהפך מזה פחות בצורתו ומשנה באבריו, ואם אינו ישר בדרכ...
על ידי פיילוט 0.4
10 מאי 2020, 01:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש לנו בעיה אם בעלי מוגבלויות?

הרש''ר הירש מבאר את זה מאד יפה
בשתי מילים: הקרבן והאדם הכל מייצג שאיפה לשלמות, ולכן גם המקריב - המייצג של האדם אמור להיות שותף בתמונה הכללית של שאיפה למושלם.
ראה בזה ציון מקום בלבד ולא תימצות דבריו.
על ידי בלדד השוחי
11 מאי 2020, 01:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש חיסרון בלימוד עם פיג'מה

יש מחמירים אפילו לא להרהר בתורה עם פיג'מה, ולכן הם לוקחים ספר קריאה או עיתון למיטה, כדי שלא יבואו חלילה לידי הרהור בתורה.
על ידי שאר לעמו
11 מאי 2020, 19:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש חיסרון בלימוד עם פיג'מה

אצלינו היו מספרים את זה שה"ישיבעבוחער" ישב עם רגל על רגל עם כוס תה וסיגריה, וקצוה"ח. לפתע עבר הראשיבע ושאלו: "כך לומדים קצות?" "לא" ענה הבחור "כך מעשנים סיגריה!" ואני שוקל אם זה נכון לדינא... מענין לענין: סיפר לי מכר שבתחילת לימודו בישיבת עטרת ישראל, עיין בסדר שלישי בנביא יהושע, ניגש אליו ראש הישיב...
על ידי מאמין באמת
24 מאי 2020, 17:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כמה משלמים בשידוך חסידי לשדכן חשוב לי לדעת

בגור כנ''ל אלף דולר לכל צד, + תוספות למעוכבי שידוך. [ויש מענק קהילתי לבחורים מבוגרים ]