החיפוש הניב 52 תוצאות

חזור

על ידי כדי
05 אפריל 2020, 17:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אלכוג'ל בשבת מותר או אסור?

צבי500 כתב:
03 אפריל 2020, 17:37
מותר!

ע''פ הבנתי כוונת השואל לא הייתה לסקור את דעת משתתפי הפורום. אלא להעלות דיון בעל מקורות וסברות.
תקן אותי אם הבנת אחרת.
על ידי כדי
05 אפריל 2020, 17:42
עבור לפורום
עבור לנושא

לפני עוור בשימוש בנט פרי

האם לא צריך לחשוש שהסתכלות בעריות כלול באביזרייהו, וא''כ גויים מצווים על שמירת העיניים מדין ז' מצוות
ולפי''ז כ''א שמבקש אתר בנטפרי וגורם ל"נרנדה" להסתכל בתמונות עובר על לפנ''ע (לפני עוור שייך גם במכשיל גוי כמבואר בריש מס' ע''ז).
על ידי כדי
05 אפריל 2020, 17:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילה מול דלתות ארון --מראה

יש שויתי מזכוכית שהדמות ממש משתקפת שם (כשהייתי נגש מול העמוד הייתי יכול לראות מה השעה בשעון שבקיר האחורי דרך הזכוכית של השויתי).
על ידי כדי
11 אפריל 2020, 22:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לגרש אשתו שמתה

מעל הסטנדרט כתב:
11 אפריל 2020, 22:05
הרש"י המפורסם
היכן???
מעל הסטנדרט כתב:
11 אפריל 2020, 22:05
כי אין מת מגרש אשתו
איך שהבנתי מדבריך הוא מדבר על מקרה הפוך בו המגרש מת. וידידנו השואל דיבר על אופן שהאשה מתה.
על ידי כדי
11 אפריל 2020, 23:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם אנו שומרים על חול המועד כמו שאנחנו שומרים שבת?

תריג מצוות כתב:
11 אפריל 2020, 23:07
האם מותר להדליק מחשב בחול המועד?
תריג מצוות כתב:
11 אפריל 2020, 23:07
האם מותר לכתוב במחשב?
אני רואה שכבודו נוהג היתר...(לפי התאריך שבראש ההודעה).
ואם נכתב ע"י גוי וכדו' עמך הסליחה.
לגופו של עניין יש אשכול בפורום לגבי כתיבה במחשב וכתבו שם שהגרנ"ק התיר והרב אלישיב אסר. והציבור הביאו הרבה צדדים להתיר.
על ידי כדי
12 אפריל 2020, 00:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לגרש אשתו שמתה

אך לאחר שנישאה בשנית נתרוקנה בזה אישות הראשון. [וכ"נ לכאו' לישנא דקרא דהמחזיר גרושתו אחר שנישאת קרינן ביה אחר אשר הוטמאה שהוא לשון של סוטה, ואמרו בזה בגמ' יבמות יא: שאין מקרא זה יוצא מידי פשוטו עיי"ש כל הסוגיא, ולכאו' היה נראה דהמחזיר גרושתו אחר שנישאת אין זה חלות קידושין חדשים אלא החזרת הקידושין ש...
על ידי כדי
12 אפריל 2020, 03:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תשובה לשאלה כפולה בהלל, חידוש בפשט!

הדברים הבאים הם פשטים יפים ששמעתי מח''א שלא היה נראה לי מתאים לפתוח להם נושא בפני עצמו כיוון שאין לזה כ''כ לאיפה להתפתח, אז הרשיתי לעצמי לצרף את זה לנושא הזה, בגלל שזה אותה צורת חשיבה ולימוד הפסוקים.  וימחל לי הרב יעקוב על ההשתלטות על הבמה. כתוב לולי תורתך שעשועי אז אבדתי בעניי. הפשט המקובל: לולי ת...
על ידי כדי
12 אפריל 2020, 12:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול לכתיבת ביאורים יפים בתפילה {גם בלי קושיות או הערות} רק ביאורים

כמה פעמים חשבתי שאפשר לכוון ב"פתח לבי בתורתך" דהנה הלב הוא מקור התאוות. וא''כ מתפללים שהקב''ה יפתח את לבנו לרצות את התורה.
על ידי כדי
12 אפריל 2020, 12:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ענוותונתן של חכמי ליטא

אחד התלמידים כתב:
16 פברואר 2020, 20:06
להכיר ערך עצמו אינו סתירה לענווה. הרי משה רבינו היה ענו מכל אדם, ובודאי הוא ידע מה כתוב עליו בתורה.
פעם שמעתי הלצה שאם משה רבינו לא הכיר בערך עצמו הרי שהוא היה אפיקורס. כיוון שאחד מי''ג עיקרים זה להאמין בגדלות נביאותו של משה.
 
על ידי כדי
12 אפריל 2020, 13:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול לכתיבת ביאורים יפים בתפילה {גם בלי קושיות או הערות} רק ביאורים

בנוסח שאומרים במודה אני של יציאתו מבית המדרש וכן בסיום מסכת אומרים כך: שאני רץ (ובסיום: שאנו רצים) והם רצים אני רץ לחיי העולם , והם רצים לבאר שחת שנאמר ואתה אלו' תורידם לבאר שחת אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אבטח בך: ויש להקשות: הרי הפסוק המוזכר נאמר על דואג ואחיתופל שהיו רוצחים (ע''י גרמא) ולא...
על ידי כדי
12 אפריל 2020, 22:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול לכתיבת ביאורים יפים בתפילה {גם בלי קושיות או הערות} רק ביאורים

לאחרונה עלה בליבי פשט במה שאנו אומרים ג"פ ביום ביה"ר שלאחר שמו"ע שלכאו' תמוה מה הקשר "ותן חלקנו בתורתך" לנאמר מלפניו או לאחריו וי"ל דידוע הפי' שותן חלקנו בתו' היינו שלכ"א יש את חלקו בתורה השמור רק לו ומבקשים ע"ז סייעתא מן שמיא. ולהכי כשמבקשים הגאולה השלמה מבקשים אנו שנזכה להשלים ייעודנו לפני כן דאחר...
על ידי כדי
12 אפריל 2020, 23:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלה עצומה על היתר חדש בזמנינו

כתוב מפורש בגמ' במנחות דף סז שהפסוק "בעצם היום הזה" נדרש מתי שאין בית המקדש קיים לימדתי את בני הינוקא את המשנה שמשחרב ביהמ"ק תיקן ריו"ח בן זכאי שיהא יום הנף כולו אסור. והסברתי לו שבעצם בגלל שאין קרבן העומר - מותר כבר משהאיר המזרח מדאורייתא וריב"ז גזר שמא יאמרו אשתקד אכלנו בהאיר המזרח וכו'.  ואז הוא...
על ידי כדי
13 אפריל 2020, 01:22
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי כדי
13 אפריל 2020, 14:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגדרת ענין אמונה

(ראיתי פעם הסבר שאמונה מלשון אמון, שעל האדם לסמוך על הקב"ה ולתת בו אמון). רשר הירש א.PNGרשר הירש ב.PNG לטובת אלו שאינם רגילים בכתבי הרש"ר הירש, אם תוכל לתמצת את מסקנת דבריו. בשמחה... ככה: השורש "אמון" המקובל אצלנו הוא :האמין ל- (האמין לפלוני) דהיינו שקיבל את דבריו באופן שכלי או שאינו כזה אבל האמונה...
על ידי כדי
16 אפריל 2020, 23:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כוחא דהיתרא עדיף

זו שוב הטעות הנפוצה בפירוש המשפט כוח דהתירא עדיף... הפירוש אינו שיותר ראוי לסמוך על המתיר. אלא שיותר עדיף לתנא להשמיע את חידושו של המתיר מכיוון שזה יותר מחודש. כמו שתמיד עדיף לתנא להשמיע את החידושים הגדולים (כי זה יותר מעניין) גם כאן כוח דהתירא הוא פחות צפוי ויותר תלוי בכוח פסיקה ולכן "כוח דהתירא עד...
על ידי כדי
16 אפריל 2020, 23:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: וגם בך יאמינו לעולם

שאלה: פ' יתרו "וגם בך יאמינו לעולם" (י"ט - ט'). וצ"ב, דלכאורה לא נתקיים דבר זה, דאיכא הרבה ואולי רוב עמ"י דאין מאמינים במשה רבינו ע"ה. לכאורה יאמינו הולך על אותו הדור. וכמבואר שם מהפסוקים שהכוונה שע''י שראו את השי''ת מדבר עמו יאמינו במשה. וממילא אין הבטחה על מי שלא זכה לראות את מעמד הר סיני. ואל תש...
על ידי כדי
17 אפריל 2020, 01:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספרים תורניים מעניינים | בקשה

ד.מ. כתב:
17 אפריל 2020, 01:00
חמור מלא ספרים
אשר כידוע העיז וכפר בתורת הסוד
לכתוב "כידוע" היא דרך נחמדה לשקר בלי צורך להביא ראיות...
אז בבקשה דעתו של המחבר לגבי דעת הרמב''ם ותורת הסוד
עמוד מתוך הספר.PNG
על ידי כדי
21 אפריל 2020, 15:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כל העוסק בתורת בית הכנסת

כתוב קחה לי עגלה משולשת וכו' בשעה שהם עוסקין וכו' מעלה אני עליהם וכו'
משמע שהוא דין מיוחד בקרבנות.
וכן בב''מ פרק תשיעי כמדומני "בארבעה לא מצינא בשית מצינא" וכ' רש''י שהיו עוסקים בקדשים לפי שכל העוסק וכו'.
על ידי כדי
15 מאי 2020, 01:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אמר רבי עקיבא (שיר)

לא הבנתי מה השאלה,
כולם כבר שכחו שהטעם העיקרי של ל''ג בעומר הוא שפסקו תלמידי ר''ע מלמות ורק בקבלה מוזכר הילולת רשב''י.
מכיוון שהשמחה היא על ישי' של ר''ע מה יותר מתאים מלשיר שירים מתורתו של ר''ע?
על ידי כדי
16 מאי 2020, 21:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

כדי כתב:
15 מאי 2020, 00:34
כיצד ייתכן אדם שבונה קיר בשבת וזה אסור, ואם עושה קיר גדול יותר זה נהיה מותר? [/quote] [attachment=1]רמ''א סימן שט''ו.jpg
רמ''א סימן שט''ו.jpg

משנה ברורה סי' שטו.jpg


 
על ידי כדי
18 מאי 2020, 18:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פסיכולוגיה ופסיכיאטריה בדעת רבותינו

קצר ולעניין כתב:
18 מאי 2020, 15:24
מה דעת רבותינו על הפסיכיאטריה?
ומה דעת רבותינו על האופטלגין, אקמול ומה שביניהם???
פסיכיאטריה זה תרופות סה''כ...
דהיינו מחלה נפשית יש לה בסיס פיזי בדיוק כמו מחלה אחרת רק שהיא מתבטאת בנפש.
על ידי כדי
19 מאי 2020, 11:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספרים ונושאים שהושמטו - (צנזורה פנימית?)

הגרח"ג, הגרד"ל, הגרנ"ש, הגרע"י, הגרש"ג, הגרשב"א, הגרממ"ש, הגרמ"ש, הגרמי"ל, הגרש"פ וכו'  נולדתי וגדלתי בב''ב  ועדיין לא הצלחתי לפענח את כל הר''ת אולי תעזור לבור כמוני? אעזור עד היכן שידי מגעת... הגרח''ג- ר' חיים גריינימן הגרד''ל- ר' דוב לנדו הגרע''י- ר' עובדיה יוסף הגרממ''ש- ר' מנחם מנדל שניאורסון (...
על ידי כדי
20 מאי 2020, 00:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: זה לא אבסורד?! (בענין גזירה שמא יקרא ושומר)

לגופו של עניין: הב''ח בתחילת סימן רס''ה כמדומני דן האם עשרה בתים זה ע''ג זה שמבו' בגמ' לאסור, הטעם משום שעלול לעלות ולהטות או שאסור אף כשאין דרך להטות משום לא פלוג. ונוטה שם שאסור אף באופן שאין חשש שמא יטה, משום לא פלוג. והחילוק בין נר גבוה שאסור לאדם חשוב שהתירו, מבואר ביתר ביאור בט''ז שם שאדם חשוב...
על ידי כדי
20 מאי 2020, 00:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספרים ונושאים שהושמטו - (צנזורה פנימית?)

נולדתי וגדלתי בב''ב  ועדיין לא הצלחתי לפענח את כל הר''ת אולי תעזור לבור כמוני? אעזור עד היכן שידי מגעת... הגרח''ג- ר' חיים גריינימן הגרד''ל- ר' דוב לנדו הגרע''י- ר' עובדיה יוסף הגרממ''ש- ר' מנחם מנדל שניאורסון (הרבי מחב''ד) הגרמי''ל- ר' משה יהודה לייב לנדא (רב העיר זצ''ל) לא נולדתי ולא גדלתי בב"ב, ...
על ידי כדי
20 מאי 2020, 15:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: זה לא אבסורד?! (בענין גזירה שמא יקרא ושומר)

מה יהיה אם ישמור שלא יטה על ידי מכונה, לדוגמא שיעשה אזעקה אם יתקרב לנר, האם זה גם נקרא שומר, או רק אדם מועיל כשומר? את"ל שגם מכונה יכול להועיל כשומר, למה לא נחשב הגובה עצמו כשומר, כיון שזה מונע ממנו להטות? שומר זה אדם שמזכיר לי את האיסור (אם אני ארצה לעבור עליו) כל מכונה וכיו"ב היא דבר שמונע ממני א...
על ידי כדי
20 מאי 2020, 21:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תחת השיחים

פעם נסע אחד מהאדמו''רים (כמדומה ר' דוד מלעלוב) בעגלה. ישב הרבי בתוך העגלה. והשמש ישב עם העגלון בספסל שלפני העגלה. לא רצה השמש להפנות גב לרבי, לפיכך הפנה אליו את פניו, וכך ישב בנסיעה. כשהבחין בזה העגלון רצה לנהוג ככה גם הוא. אמר לו הרבי, טועה אתה, השמש בין כשהוא ישר בין כשהוא הפוך תמיד שמש הוא (המילה...
על ידי כדי
22 מאי 2020, 01:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

יושב אוהלים כתב:
21 מאי 2020, 19:29
ב. באיזה איסור אכילה, מעט אסור, והרבה מותר.
שתיית יין בער''פ?
על ידי כדי
27 מאי 2020, 01:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עזרה: מחפש נושא לשיעור לליל שבועות

אחת הנושאים הקשורים לחיטים שירדו בעבים, הוא שמן שנעשה על ידי נס, שרואים בנושא נס פך השמן של חנוכה שהשתמשו בו למנורה שמעתי בשם הקה''י דיש שני דינים בטבעו של השמן. האחד שהוא דולק. והשני שהוא כלה ע''י הבעירה. והנס היה שהוא לא כלה. אבל מה שהוא דלק היה בדרך הטבע. בעיניי זה מופקע לגמרי. כל הטבע של בעירה ...