החיפוש הניב 8 תוצאות

חזור

על ידי ונכתב בספר
04 אפריל 2019, 23:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כיצד יהיה ניתן להבין את סימני הגמרא לדעת הגאונים דמהר"ם אלאשקר?

אטו כי רוכלא וכו האם מוכח מהתוספת שלא חשבו כל הקושיות של הרמבן לקושיא? מצחיק. אתם שואלים שהמציאות הפשוטה לא מתאימה לפרש שמדובר בשקיעה ראשונה. והנה התוס' הוצרכו להביא סתירות ממקון אחר כדי להוכיח שיש כזה דבר שקיעה מאוחרת. בלי להגיד הנה תסתכלו שלא תבינו שום סימן בגמרא אם לא תדברו משקיעה מאוחרת???? בכל...
על ידי ונכתב בספר
10 מאי 2019, 15:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סגולת מערת המכפלה

א. בזוה"ק פר' חיי מבואר שאברהם אבינו ראה את המקום 76 שנה לפני שנקבר שם, והרגיש שם ריח גן עדן והיה מתפלל ה' ושוכה לגלוי שכינה, ולכן רצה לקנות המקום, וכדי שלא יחשדוהו שיש לו ענין מיוחד שם המתין לשעת הכושר שנפטרה שרה וקנה המקום לחלקת קבורה. ב. כפי הידוע רוב ככל גדולי ישראל שבקרו בארץ לא וויתרו על הביקו...
על ידי ונכתב בספר
26 מאי 2019, 00:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: משתמשים בפרוייקט השו"ת? מה דעתכם על תוסף זה?

שאר לעמו כתב:
25 מאי 2019, 22:36
זה דבר מועיל. השאלה מה מחירו.
בכלל יש בעיה לבר אילן שלא נותן לך אפשרות להעלות פרשנים על פסוק אחד בלבד, בחיפוש רגיל.

יש אפשרות. שים את המצביע של העכבר על האות של הפסוק, לחצן ימני ופרשנים, והוא מביא לך את כולם על פסוק זה בלבד
על ידי ונכתב בספר
11 אוגוסט 2019, 22:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קו התאריך ובין השמשות

האם מישהו כתב שהברייתא דסוד הוא העיבור הוא רק אליבא דר"י ?
או שמעצמך חדשת זאת
על ידי ונכתב בספר
20 ספטמבר 2019, 16:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עבודת התפילה של חסידות קרלין בפרט והציבור כולו בכלל, זה עדיין מכובד?

זכור לי סיפור ששמעתי פעם מר' חיים הרשברג זצ"ל על חסיד קרלין שנזדמן לישיבה ליטאית וניגש לפני התפילה לרב במקום ואמר לו שהוא מתנצל אך דרכו להתפלל בקול רם ובצעקות וענה לו הרב שהוא לא מרשה לו בשום פנים ואופן. כמובן אותו חסיד התחיל להתפלל ולא היה מסוגל להתפלל בלחש והחל להתפלל בקול (עם היד ליד האוזן בזמן ...
על ידי ונכתב בספר
24 ספטמבר 2019, 00:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עבודת התפילה של חסידות קרלין בפרט והציבור כולו בכלל, זה עדיין מכובד?

לי ידוע מעשה הפוך, חסיד קרלין שגר בבריסק והיה מעודד עם הגר"ח, שהיה מעיר לו על הקולות בתפילה, פעם אחת בנוכחתו של אותו חסיד התרעם הגר"ח על איזה משהו והרים קולו, שאלו הקרלינער למה צעקת, ענהו הגר"ח: 'כשכואב צועקים' הפטיר לו הקארלינער לכן אני צועק בתפילתי... ברשות מע"כ אעיר על המעשה שלא היה כך היה.. שאו...
על ידי ונכתב בספר
25 ספטמבר 2019, 01:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עבודת התפילה של חסידות קרלין בפרט והציבור כולו בכלל, בימינו זה עדיין מכובד או שצריך לשנות סגנון?

לא ירדתי לעומק דברי מע"כ. אין כאן נידון כלל, ובמפגיע לא נכנסתי לדיון בנושא האשכול, כי דעתי או הרגלי שלי, ממש לא מענינים, שהרי ראוי שכל אחד ינהג כפי שהוא מרגיש בו עבודת ה' וקרבת ה', שזה התכלית. ולאיזה צורך יש להעביר ביקורת על אדם שמסיבה כזו או אחרת הגיע למסלול של עבודת ה' הייחודית לו. הנקודה שהפריעה...
על ידי ונכתב בספר
08 ינואר 2020, 00:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מצוות שאינם ידועות כ"כ ומקיימים אותם לרוב

מכבדה יותר מגופו (אם אכן מקיים)

הנמנע מחטא מקיים מצות יראת ה' (רבינו יונה)