החיפוש הניב 3 תוצאות

חזור

על ידי ביני עמודי גרסי
31 מרץ 2019, 03:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

הדיון בסוגיא מאד ממש מרתק, אבל מבלי להכנס לגופם של דברים אני לא מצליח להבין על מה ולמה כל האמוציות כאן. הרי מבחינה עיונית גרידא בהבנת דברי הראשונים אין מה על מה להתרגז ולקחת את הנושא אישית, אלא אפשר לדון בדברים ענינית כדרכה של תורה, וכמו בכל סוגיא אחרת. ומבחינה מעשית - הרי המנהג שפשט בארץ ישראל בעש...
על ידי האחד בא לגור
08 מאי 2019, 22:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

אף שרוב ככל הדברים שנכתבו כאן כבר כתבתי לאורך השו"ט כאן באשכול וכבר נלאיתי לחזור שוב ושוב מ"מ מכיון שבאו כאן הדברים בצורה מסודרת אכתוב שוב בקצרה הטענה העיקרית היא שמאחר והראשונים פירשו את דברי הגמרא ['אתון דלא קים לכו בשיעורא דרבנן, אדשימשא אריש דיקלי - אתלו שרגא'] שזה חוזר והולך על לפני השקיעה, ממי...
על ידי מבקש אמת
24 יולי 2019, 18:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לבכות כמו חצי שעה??? איך בדיוק?

 שלדעתי בדורות הקודמים היה אפשר לומר לאנשים כאן צריך לבכות וישר היו בוכים. כמו שמצינו בכל ספרי המוסר והנהגת היום (סדר היום, יסו"ה, וגם בהלכות שבמחזורים). ואילו היום עד שיוצאת איזו דמעה צריך להעבוד הרבה עד שנגיע לאיזה חיבור עמוק ורגש. לפי הגיון זה, הרי שבעוד כמה דורות יאמרו על הדור שלנו שרק אמרו להם...