החיפוש הניב 105 תוצאות

חזור

על ידי א. ל. חנן
05 אפריל 2020, 15:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ההסתה נגד הציבור החרדי

א. כתושב מאה שערים, וכאחד שעדיין פגוע מההסתה החרדית נגד חרדים, יודע שגם המשטרה יודעת היטב איך מפיקים תועלת אמיתית מהתושבים. הסיור האדיר של המשטרה שלמרות הכתוב לעיל, מלכתחילה באו בכמויות לא מוצדקות ללא מידע אמיתי על התקהלויות וכו', תשמע טוב מה אומר ידידי שימי בלוי מובא לעיל. (אציין שהוא עצמו אינו קנא...
על ידי א. ל. חנן
08 אפריל 2020, 00:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מישהו יכול להסביר לי מה עושים בספירת העומר?

בדיוק כאן מגיעה שאלתי\ חוסר הבנתי אז איך עושים את זה ע"י הספירה? גם לפני ר"ה - יום הדין מתכוננים ואז לא סופרים (ככל הידוע לי) ספירת העומר מורה ע"פ כמה מספרי החסידות, והיסוד כבר בחינוך ועוד, שזה מורה על ההשתוקקות לקבה"ת. ואם נרצה קצת לפרט העניין, מצינו עוד מקום אחד של מצוה לספור, וספרה לה, לעניין ז"...
על ידי א. ל. חנן
08 אפריל 2020, 16:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שיר השירים כולו יראת שמיים???

עצם המושג יראה מחמת אהבה, היא מדריגה המופיעה רבות בספרים, בעיקר ספרי חסידות. וכל אחד יכול להבין את המושג הזה. בפרט כשהאהבה היא לא אהבה מולדת אלא נרכשת. (לא בקשר של בן ואבא, אלא בקשר של חברים למשל שזה צורה של יראה מחמת אהבה שפוחד שאם יעשה דברים מסוימים תיפסק או תחלש האהבה). אמנם יש עוד אופן של יראה כ...
על ידי א. ל. חנן
09 אפריל 2020, 23:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הקורונה פוגעת במיוחד ביהודי חו"ל

אחר כל הסטיסטיקות תזהרו לא להתבלבל לגמרי ולשכוח שיש כאן בורא ומנהיג ומצוי... והראו לי דברי הגר"ח גריינמן באגרות התעוררות (ח"א פ"ו א): מן המורגלות לחשוב כי קידום הרפואה מוסיפה חיים, ופלוני שחלה במחלה פלונית היום יזכה לרפואה, לא כן אילו חלה בה אתמול, ואלמלא פורענות הדרכים היו הרבה אנשים נוספים חיים אי...
על ידי א. ל. חנן
10 אפריל 2020, 01:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מתנת הקורונה

על מס' המתים איני יכול להתווכח אבל על מה שכתב במתנת הקורונה שפחות אנשים מתקשרים למוקד מד"א זה דווקא לא כ"כ מתנה. זה מאוד מדאיג. והנה מייל שקבלתי לפני כמה ימים מאחד די בכיר במערכת הבריאות שקצת חולק על ההתנהלות (נא לא להגיב על המשפט הזה, כי אני עצמי חולק עליו והוא עצמו גם שומר על ההנחיות בקפדנות והדיו...
על ידי א. ל. חנן
10 אפריל 2020, 02:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך צריכים להרגיש כעת?

אשרי יושבי כתב:
10 אפריל 2020, 01:44
בל לתת חלון זמן מיוחד וייעודי להשתתף עם עצב הכלל, ובחלון זמן זה לומר עם כל בני הבית כמה פרקי תהילים או 10 דקות מוסר וכדומה.
פלאי פלאים.
כך זה גם מכניס את כל נושא הקורונה גם אצל הקטנים למסגרת נורמלית של תפלה ואמונה.
על ידי א. ל. חנן
10 אפריל 2020, 02:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הנה מה שכתבתי באשכול דומה

שאלה לחשיבה: למה במשך כל הדורות לא יצא ספרים על הלכות צניעות, והיום כל יומיים יוצא ספר חדש? היה אפשר לתרץ שעל הרבה נושאים יוצא בזמנינו ספרים, להגדיל תורה ולהאדירה מה שפעם לא היה דומני ששאלה זו גופא יכולה להיות קצת מבוא להבין הרבה דברים. ובשים לב מי הם רוב המחברים של הספרים הללו. ובשים לב שרוב הספרי...
על ידי א. ל. חנן
10 אפריל 2020, 02:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול לכתיבת ביאורים יפים בתפילה {גם בלי קושיות או הערות} רק ביאורים

בהשראת חג המצות. יל"ע מה בא לחדש ב'וזוכר חסדי אבות' אחר שאמר א' אברהם יצחק ויעקב. ובפרט שחסד היא מדתו של אברהם. וחשבתי שהכוונה ע"ד מאה"כ זכרתי לך חסד נעורייך וכו' וזה כבר מדבר על האבות שיצאו ממצרים. וכן מצאתי באבודרהם. ולגבי מש"כ כאן על מלך עוזר ומושיע ומגן מצאתי בביאורי התפילה להרוקח שהכוונה על הנס...
על ידי א. ל. חנן
11 אפריל 2020, 23:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מחפש הגדה שתבאר את מהלך הסדר ומה בעצם אנחנו עושים שם..?

בתוך הנושא המדובר. מעודי תמהתי מהו הלילה הזה, ומה מטרתו. ומשנה לשנה תמיהתי רק גודלת. ואפרש שיחתי. בהגדה עצמה אין למעשה כמעט את סיפור יציאת מצרים, כי למה שקורה בחלק 'מגיד' לא קוראים סיפור יציאת מצרים. במקום להביא מדרשים על הסדר של השיעבוד המכות והגאולה, כפי שמפורטים טוב טוב בחומש שמות, מתמקדים ב חיוב...
על ידי א. ל. חנן
12 אפריל 2020, 00:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך צריכים להרגיש כעת?

אשרי יושבי כתב:
10 אפריל 2020, 13:26
באופן מעשי לא רגשי בלבד על ידי אמירת תהילים משותפת
המשפט הכי יפה שקראתי מאז פרוץ הקורונה, יש מי שלא התבלבל, ויודע שלומר תהילים זה הדבר הכי מעשי שיש.
יש מהרש"א אי שם שמפרש שמעשיו מרובים מחכמתו הכוונה שביטחונו חזק מהשתדלותו...
על ידי א. ל. חנן
12 אפריל 2020, 20:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אלו ואלו דא"ח - אין לזלזל בנוהגים בהוראת רבותיהם

כדאי לשים לב למציאות שקוראת בפועל שממנה דווקא רואים את ההפך, דווקא התקהלות התפילות שהיא המדביקה מספר 1 (למי שיש ספיקות שיראה את רשימת ההדבקות אלפי אלפי הדבקות בבתי כנסת גם ממניינים מצומצמים עם מרחק 2 מטר - וייגמרו לו השאלות) נאסרה רק לאחרונה אחרי ששאר ההתקהלויות כבר היו אסורות ולא העזה הממשלה לאסור...
על ידי א. ל. חנן
12 אפריל 2020, 23:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מנין שלא לפי הנחיות האם מותר לענות אחריהם

מאידך הובא סיפור ממרן ר' יוזל, הסבא מנובהרדוק שגם בכה"ג הוי לועג לרש חרף עושהו. ותצניע את עצמך, ואל תראה לאחרים שאתה הולך, ואם מישהו פשוט ריגל אחריו- ההוא שוטה, ואין תלונה על הטובל בצנעה או מתפלל בצנעה במנין (שנהזרים להרחיק כראוי) אפילו אם זה בבית הכנסת. סיפר לי אדם נאמן שאחר שהמשלוחנים של מצות המצ...
על ידי א. ל. חנן
12 אפריל 2020, 23:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול לכתיבת ביאורים יפים בתפילה {גם בלי קושיות או הערות} רק ביאורים

זה עתה מצאתי דבר פלא ברבינו יונה ברכות (חלקו מובא בב"י רלו סק"ב) על תפילת השכיבנו, שהיא כגאולה אריכתא. "ואף על גב דצריך לומר השכיבנו בגאולה כגאולה אריכתא דמיא. והטעם שאינו הפסקה מפני שהשכיבנו מעין הגאולה הוא שבשעה שעבר השם לנגוף את מצרים היו מפחדין ומתפללין לבורא לקיים דברו ושלא יתן המשחית לבוא אל ב...
על ידי א. ל. חנן
13 אפריל 2020, 00:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הקורונה פוגעת במיוחד ביהודי חו"ל

עכ"פ עיקר מה שצריך לדעת מזה הוא הנוגע למעשה, שבהחלט רצון ה' שהאדם יתנהג עפ"י דרכי הטבע ויטרח בכל אופני ההשתדלות הטבעית (עם ידיעה ברורה שבסופו של דבר הכל בידי שמים), והמציאות הנכוחה לעינינו מוכיחה שההשתדלות אכן משפיעה על התוצאות ברוב המקרים, ועל המציאות אף אחד לא יכול לחלוק. אבאר כוונתי בהבאת הדברים...
על ידי א. ל. חנן
13 אפריל 2020, 01:31
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי א. ל. חנן
20 אפריל 2020, 22:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אלו ואלו דא"ח - אין לזלזל בנוהגים בהוראת רבותיהם

שאלה: אם יואיל אחד מחו"ר הפורום להאיר עיני. מילא כשהמדובר היה על תפילה במניין באופן הרגיל ולא במרפסות אפשר היה להבין שישנה דעה נוספת גם אם אנחנו לא הבנו אותה. אך בנושא המסכות מה הרציונל שעומד מאחרי מי שלא הולך עם מסכה, וכי זה גם סרך של עקירת הדת? היכן האחריות? היתה לי מחשבה לקנות כמות גדולה של מסכות...
על ידי א. ל. חנן
21 אפריל 2020, 00:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אלו ואלו דא"ח - אין לזלזל בנוהגים בהוראת רבותיהם

לי אישית מאוד קשה לחבוש מסכה, השתדלתי לרדת עם מסכה, אך בשעת התפילה עמה אני מפש פינה צדדית ללא אנשים כדי ששם אוכל להשתחרר מאחיזתה, כדי להתפלל בכוונה. ואם היו שואלים אותי, הרי הצורך במסכה הוא שלא להעיף ולא לקבל טיפות מחשש נגיף, ולכן לא הבתי למה צריך מסכה צמודה צמודה, שגורמת לגירויים, לגירודים, לקושי ...
על ידי א. ל. חנן
21 אפריל 2020, 01:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך יהודי צריך להתלבש הלכה למעשה?

ולכן לא הולכים עם סמארטפונים ולכן גם לא הולכים עם תכלת. ומספיק לטמון את הראש בחול, ולהיתמם לעובדה החשובה הזאת: כן!! אנחנו שמרנים!! צ"ע גדול על הכתוב כאן. זה ערבוב של הלכה והשקפה, ערבוב שסכנתו היא שעיתים כשבאים להקל לא יודעים לשים את הגבול. ואין ספור דוגמאות באמתחתי שאין כבוד המקום לפרסמם. לא הולכים...
על ידי א. ל. חנן
21 אפריל 2020, 01:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך יהודי צריך להתלבש הלכה למעשה?

מהדברים המרתקים בפורום הוא ההסחפות למחוזות אחרים מנושא הפתיחה... אין שום קשר בין תכלת בציצית לביגוד ישיבתי. וצורת הלבוש החרדית היא אכן קוד חברתי שמעניין איך נוצר (אגב ללבוש החסידי יש טעמים אחרים ופשוט). אבל אחר שנוצר מי שסוטה ממנו זוכה לקיטלוג מאוד מסויים שיכול להזיק יותר מלהועיל, וגם זו מציאות שאמנ...
על ידי א. ל. חנן
21 אפריל 2020, 01:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך יהודי צריך להתלבש הלכה למעשה?

איש ווילנא כתב:
21 אפריל 2020, 01:46
כנראה הכוונה למי שרוצה להיות מעבר ליהודי הפשוט שבהכרח הוא צריך לסלול לעצמו את דרכו
למה?
אין עוד יהודים שאינם פשוטים שאפשר בקלות להצמד אליהם? חסרים משפיעים ומשגיחים ואדמורי"ם ורבנים שמכוונים את שומעי לקחם להתרוממות ומעבר לפשטות? וכולם נראים כמו כל החרדים!
באר.
על ידי א. ל. חנן
21 אפריל 2020, 02:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך יהודי צריך להתלבש הלכה למעשה?

הזלזול העצמי שאנו די לקויים בו אמנם נקודה שולית במקום זה (וסוטה מהעניין), אך אינני סבור שמדובר בזלזול עצמי. אני סבור שהיום אנשים נפתחים יותר לביקורת פנימית. אין לי ספק שהציבור החרדי הוא הציבור הכי מצליח מבחינה רוחנית מבין כל הציבורים והמגזרים בעולם, אולם דבר זה אינו סותר בדיקה, פשפוש וביקורת פנימית...
על ידי א. ל. חנן
21 אפריל 2020, 03:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך יהודי צריך להתלבש הלכה למעשה?

זה לא רק שייכות מגזרית, זה הרבה יותר: זו שמרנות!! זה שזה 'מדליק' אתכם אוטומטית מה שכתבתי, זה גופא ראיה שזו הסיבה הכי חזקה שלא ללכת עם תכלת. ואתם יכולים לקפוץ על ארבע וללכת על שתים כי עתה מבחנכם! האם אתם חרדים באמת (!) או שאתם "כלל שומרי מצוות"!! ישנה מגמה ענקית להתביש בחרדיות שלנו, בשמרנות שלנו, לה...
על ידי א. ל. חנן
21 אפריל 2020, 03:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול לכתיבת ביאורים יפים בתפילה {גם בלי קושיות או הערות} רק ביאורים

הרחמן הוא יחזיר לנו עבודת בית המקדש למקומה במהרה בימינו אמן סלה.
במה שאומרים זאת דווקא אחר מצוות ספירת העומר.
כיון שמצוות הספירה היא בין הקרבת העומר לבין הקרבת שתי הלחם. וא"כ מבקשים שגם אם לא קיימנו מצוות הקרבת העומר יזכינו ה' להקריב שתי הלחם, ואז תהיה שלמות למצוות הספירה. אכי"ר.
על ידי א. ל. חנן
21 אפריל 2020, 22:45
עבור לפורום
עבור לנושא

בעקבות הדיונים על פתיחת זמן הקיץ בהיכלי הישיבות.

שמעו נא רבותי. כבר דנו כאן כמה וכמה פעמים על השינוי הקוטבי שחל בעל כרחינו בכל שטחי החיים, ובטווח הנראה לעין זה גם לא ישתנה בעתיד הקרוב אלינו. גם אם נצא מהבית יותר, ויפתחו עוד סקטורים עסקיים כאלו ואחרים, הריחוק החברתי וצמצום מעגלי ההדבקות, יהיו כאן עוד הרבה זמן, עד שימצא חיסון, או עד שתהא ישועה ממקום...
על ידי א. ל. חנן
21 אפריל 2020, 23:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילה ליד עוד אדם

לכאורה יש להתיר מ2 טעמים 1) אם בשביל דבר המסיח דעתו של אדם מלכוון מותר לעקור ממקומו כ''ש הכא 2) בדין נחש הכרוך על עקבו אם אינו יודע אם הוא ארסי מותר לעקור ה''ה הכא אינו יודע אם הוא חולה בנגיף גם יהיה מותר וזה עוד כמה סבות וטעמים למה להישאר במרפסות. איזה טעם יש להתאספות ברחוב בשעת מנחה, כשכל רגע צרי...
על ידי א. ל. חנן
21 אפריל 2020, 23:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרסום דעת תורה של מרן הגר"ח קנייבסקי

שאר לעמו כתב:
21 אפריל 2020, 23:43
הגרח"ק מצטרף לרויצחים
חכמים הזהרו בדבריכם.
ולמעשה - רוח הדברים נכונה ואכן היה אשכול כזה - אין לזלזל בנוהגים לפי דעת רבותיהם.
ובכלל הבה ננצל את ימי הספירה להוכיח לכל אותם כתבים למיניהם שמצוות אהבת ישראל היא מעשית גם בימינו זה...
על ידי א. ל. חנן
21 אפריל 2020, 23:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרסום דעת תורה של מרן הגר"ח קנייבסקי

שאר לעמו כתב:
21 אפריל 2020, 23:54
נו, וכשיש דעות שונות, מה מעלת כבודו מציע ?
לנסות לשאול רב על זה גופא.
יש בוודאי דרכים איך לנהוג בצורה שתמנע מחלוקת.
על ידי א. ל. חנן
22 אפריל 2020, 00:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרסום דעת תורה של מרן הגר"ח קנייבסקי

כל הנושא הזה הוא בבחינת וחוזר חלילה, כי בסוף הטענות חוזרות על עצמן שוב ושוב, עד שחוזרים לנקודת ההתחלה ושוב...
בסך הכל דבר אחד חייב להיות ברור.
ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
2 מטר, מסכה, הגיינה.
וכמה שיותר להישאר בבית.
ככל שהמסר יהיה קצר כך נזכור אותו יותר.
על ידי א. ל. חנן
23 אפריל 2020, 15:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בעקבות הדיונים על פתיחת זמן הקיץ בהיכלי הישיבות.

קיבלתי במייל: בס"ד זמנים קשים עוברים על עולמנו, ובתוכם ובמרכזם עם התורה, ובמרכזו עולם התורה. הדאגה עצומה, שהרי "אם לא בריתי יומם ולילה, חקות שמים וארץ לא שמתי". מה לנו גדול מכוח תורתם של בני הישיבות והכוללים המחזיקים ברבבותיהם את העולם כולו, בפרט שזכות בתי כנסיות ובתי מדרשות בטלה, ואנא אנו באים. מא...