הנהלת "פורום לתורה" מאחלת לכל חו"ר שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות ושלווה. שימלא ה' לבנו משאלות טובות, וימלא משאלות לבנו לטובה. אכי"ר

החיפוש הניב 7 תוצאות

חזור

על ידי מנהל ישן
01 אפריל 2016, 12:05
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי כבוד שמים
06 אפריל 2016, 07:44
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי כבוד שמים
06 אפריל 2016, 07:51
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי אחד התלמידים
12 אפריל 2016, 10:28
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי כבוד שמים
12 מאי 2016, 09:19
עבור לפורום
עבור לנושא

פנינים משלחן הגאון רבי אברהם גניחובסקי - פרשת אמור

פירורים- פרשת אמור.pdf
יש להעיר בענין "חשב שאינו צריך להוציאו", שהכוונה להוציא היא בכלל לא כוונה על איש מסויים, שהרי בש"ץ יד"ח גם מי שהי' עובר אחורי בית הכנסת, וא"כ אין כאן שום כוונה מסויימת להפקיע מישהו, אלא שהוא נכלל בכלל כל מי שירצה לצאת ידי חובה.
על ידי אריך
29 מאי 2016, 13:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול בקשות דוא"ל

סימן השאלה שכתבת מורה שלא היה פשוט לך שיש לו מייל. ובכן, חתנו אמר לי שאין לחמיו מייל.