החיפוש הניב 18 תוצאות

חזור

על ידי יחיד ורבים
22 אפריל 2020, 03:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מישהו מבין את הסיפור הזה??

מדובר בסיפור שסיפר הרב בידרמן פ' חיי שרה תש"פ [מעניין היה לראות אותו במקור]: הגה״צ רבי חיים ברים זצ״ל שימש בכמה וכמה ישיבות כראש ישיבה, באחת מהישיבות אירע דבר, בבחור שהתחצף נוראות אל צוות הישיבה, המשגיחים וראשי הישיבה... לאור הנהגתו היו אלו דנים הרבה באסיפותיהם אודות הבחור הלז, ובכל אסיפה ואסיפה גמ...
על ידי יחיד ורבים
22 אפריל 2020, 03:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיפור מדהים על נפטר בתקופת הב"ח

בשעתו, ביררתי אצל שמעון טיקוצקי (כותב המדור בהמבשר) אודות מקור הסיפור, והיפנה אותי לגליון 'אור הגאולה' (פ' ויקהל ופ' פקודי תשע"ד, מס' 64-65) בשם "כתב יד ר' שמואל הורביץ ז"ל".
סיפור זה מופיע במקורות רבים נוספים, ומובאים בחיבורי על תולדות הב"ח (פרק 'בהאי קטירא איתקטר').
על ידי יחיד ורבים
22 אפריל 2020, 04:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעשה שלא היה ולא יכול להיות

ישנו סיפור שמספר על האר"י ז"ל, ששלח לומר לר' ישראל נג'ארה, שבשמיים לא שמחים מכך שהוא שר שירי קודש בעודו לובש בגדים עם שרוולים קצרים. (פרט מעניין: האר"י נפטר בשנת של"ב, ור' ישראל נג'ארה נולד בשכ"ה, אם כן, סיפורנו התרחש כשר"י נג'ארה היה כבן שבע, מוזר?) ראשית, היכן ראית שר' ישראל נולד בשכ"ה? בספרי תול...
על ידי יחיד ורבים
22 אפריל 2020, 16:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיפורים שלא היו

ציטוטים כמו: " שמעתי מפיו הקדוש שפעמים רבות השכימו לפתחו כמה מגידים מן השמים בשאלתם ובקשתם שרוצים למסור לו רזין דאורייתא בלא שום עמל ולא הטה אזנו אליהם כלל ואחד מן המגידים הפציר בו מאד עם כל זה לא הביט אל מראהו הגדול וענה ואמר לו איני רוצה..." "ופעם אחת אמר לי הראוני מן השמים גודל עניין התפילה..." ...
על ידי יחיד ורבים
22 אפריל 2020, 17:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיפורים שלא היו

גם הליצנים מן העבר שלא היו מחוגי האורטודוקסיה, עלבו בסגנון הזה בעיקר וביחוד בחסידים , כי מה לעשות, דברים מן הסוג הנ"ל מצויים בעיקר בחלקם . ולא, יהושע ענבל אינו צריך להסתמך על חוקר כזה או אחר, קטנו עבה ממתנם בדברים הללו.  וכאמור ושנוי לעיל, הוא אינו עושה זאת על חשבון החסידים בלבד, אלא על חשבון כולם,...
על ידי יחיד ורבים
23 אפריל 2020, 19:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לימוד סדר נשים בעולם הישיבות

ראשית, אתייחס לעצם צורת הדיון באשכול זה, כאשר המגיבים הליטאיים לאורך כל הדרך שוללים כאן מכל וכל את זכות קיומה של העמדה הנגדית, ומזלזלים בה באופן מאד צורם. ובכן, גם החילונים טוענים שהחרדים המפרידים מגזרית בין גברים לנשים - יותר רגישים לנושא, ואלמלא היו יותר חשופים למושגים - היו חוסכים בכך הרבה בעיות...
על ידי יחיד ורבים
26 אפריל 2020, 01:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מרנא הב"ח - יומא דהילולא כ' אדר

פעם שמעתי שכתב את ספרו בגיל כ"ד . מישהו יודע לאשר או להכחיש. ככל הידוע לי זה כתוב על הש"ך מסתבר יותר, הרי הש"ך בהקדמתו ליו"ד מדבר על כך שהוא צעיר לימים. אכן כן, מדובר בש"ך ולא בב"ח. הב"ח התחיל לכתוב את ספריו בסוף ימיו (הרחבתי על כך בחיבורי על תולדות הב"ח). אך על הש"ך מסופר שהוציא את חיבורו הראשון ב...
על ידי יחיד ורבים
26 אפריל 2020, 18:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מרנא הב"ח - יומא דהילולא כ' אדר

דבר אחד חשוב שיצא לי מהויכוח, בזכות דייקנותו של @מים עליונים, הסיפור המדויק עם ההשבעה שאכן היה זה כאשר חפץ לעלות ארצה ולא טרם פטירתו.    אכן כן, ידעתי היטב כי השביעו טרם נסיעתו המתוכננת לארץ ישראל (שבסופו של דבר לא יצאה לפועל) ולא טרם פטירתו, אולם אין זה מגרע או מוסיף מאומה לעצם דבריי, שכן הרעיון ה...
על ידי יחיד ורבים
27 אפריל 2020, 17:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מחפש ספרי הלכה של גדולי החסידות

לגבי דברי איש ווילנא אודות דרך הפלפול לא הבנתי על מה בדיוק התגובה זה נראה שאתה עוסק במגננה על החסידות בעוד שבדברי לא היה אייזה שהוא רמז של התקפה רק ציון עניני למי שמענין אותו להכיר דברים על בורים לא הבנתי, הרי דבריו של הדברי חיים נסובים על מה שציינת, לגבי דרך הפלפול אצל החסידים. לכן הדגשתי והבלטתי ...
על ידי יחיד ורבים
29 אפריל 2020, 02:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מחפש ספרי הלכה של גדולי החסידות

היות שיש הכופלים כאן שוב ושוב את הספרים או השמות שכבר צויינו בתגובות הקודמות (גם אני כפלתי..), אשמח אם אי מי יתנדב לערוך כאן בצורה מסודרת את כל הספרים שכבר הוזכרו עד כה, ומי שירצה להוסיף מכאן ואילך - יתכבד לעיין ברשימה המעודכנת ולראות האם אינו כופל ספרים או שמות לחינם. תודה מראש הכנתי רשימה מסודרת ...
על ידי יחיד ורבים
06 מאי 2020, 01:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לימוד סדר נשים בעולם הישיבות

אפשר לומר שהיתה כאן קיצוניות משני הצדדים, וזה טוב! כי זה המטרה של הפורום: להסביר לאדם מחוץ לבועה שלך את דעתך, ועל ידי כך גם לחדד ולברר לעצמך את דרכך. אכן אסור בשום אופן שדיון על דעה יהפך לאישי, כי אז החטאנו את המטרה. הרב וולבה [כמדומני בסוף מאמרי זמן מתן תורתינו] עומד על חריפות הלשון ''או חברותא או...
על ידי יחיד ורבים
06 מאי 2020, 02:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הלבוש הליטאי העממי

ברשותכם אוסיף עוד נקודה, שהרבה לא שמים לב, ובכל ויכוח בנושא זה מזכירים את דברי חזל שלא שינו וכו' וכבר העירו חברי הפורום שאין לזה בהכרח השלכות מעשיות, אבל אי אפשר להתעלם מהסממן החברתי הבולט שיש בבגדים האלו, שמשייך אותנו לציבור היראים בני התורה, ומי שחושב שיוכל לנהל משפחה שתשאר במחויבות החברתית לציבו...
על ידי יחיד ורבים
06 מאי 2020, 14:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מחפש ספרי הלכה של גדולי החסידות

גם ליהודי תועה צריך לתת יחס חיובי קראת את ההקדמות האלה? קראת פעם הקדמה של ספר? בעיניך זה משקף משהו? קשה לי להיזכר מתי ראיתי לאחרונה חשיבה כה רדודה. יש מרחק גדול מאד בין הענקת יחס חיובי ליהודי תועה עד כתיבת הקדמות נלהבות על ספריו וקשירת כתרי שבח לראשו. חוץ מזה, עפרא לפומיה של אדם המעיז לכתוב "יהודי ...
על ידי יחיד ורבים
06 מאי 2020, 16:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הלבוש הליטאי העממי

אני מציע לך להירגע מכעסך. הדברים לא כוונו אליך באופן אישי. אם נפגעת, אני מיצר על כך ומבקש את סליחתך. לגופו של ענין, לא קיבלתי תגובה ענינית בדבר דברי רש"י בשבת , אחזור שוב על לשונו : כל משניאי אהבו מוות - 'שממאסין עצמן על הבריות, והבריות אומרות אוי להם ללומדי תורה שהם מאוסים ומגונים, נמצא זה משניא א...
על ידי יחיד ורבים
06 מאי 2020, 16:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הלבוש הליטאי העממי

רק לאחרונה היתה לנו המחשה מזעזעת איך שהספודיק של ליצמן בפורים שימש את האנטישמיים בתקשורת כדי להפחיד כל חילוני תמים ונאיבי שפתאום יתחיל לדאוג איך אפשר לסמוך עליו בניהול הקורונה מאחר שהוא פנאט מוזר ומנותק מהמציאות כביכול) פשוט טעות במציאות לא הספודיק מציק אלא האף היהודי ... סליחה החרדי האף הארוך מהקר...
על ידי יחיד ורבים
14 מאי 2020, 04:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תמונות נדירות וסרטונים של גדולי ישראל ורבנים

מאחורי מרן האגרות משה היה כתוב מאחורי התמונה אם הבנתי, שהאסיפה לרגל בואו של הפני מנחם? לא ראיתי את אחורי התמונה, והפני מנחם באותם ימים עוד לא היה הפני מנחם, אלא הגרפ"מ אלתר ר"י שפ"א, וחבר הועה"פ העולמי של אגו"י סביר שזה אסיפה של אגו"י בארה"ב כיון שהעלית גם את הכיתוב, מתברר שזה אסיפה של אגודת הרבנים...
על ידי יחיד ורבים
14 מאי 2020, 16:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תמונות נדירות וסרטונים של גדולי ישראל ורבנים-602

יוספזון כתב:
14 מאי 2020, 15:44
יחיד ורבים כתב:
14 מאי 2020, 15:17
יוספזון כתב:
14 מאי 2020, 14:47

הסיפור היה אצל אביו הגר"ח ולא אצל הגרי"ז.
יש לך מקור?
שמעתי מעבר מגדול אחד, יתכן שלא דייק.
ראה המקורות שהבאתי כאן וכאן
 
על ידי יחיד ורבים
17 מאי 2020, 20:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לימוד סדר נשים בעולם הישיבות

ואת גופו של ענין לומדים ביום החופה עצמו מה שגורם לבחורים רבים לבעיות קשות גופניות ונפשיות - הן בטווח המיידי הן בטווח הרחוק וביודעי ומכירי קאמינא גם אם זה נראה יותר "צנוע" מ"מ לא תרחמו קצת על צעירי הצאן ותספקו להם קצת זמן להירגע עם שוק חייהם? וודאי שלא ראינו לרבותינו שנהגו כן - כמדומני שעד הדור האחר...