החיפוש הניב 37 תוצאות

חזור

על ידי ים סוף
14 יולי 2019, 08:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מהירות התפלה

ראיתי במקרה הבוקר בספר 'מפי האיש' שאמר הרב אלישיב ש'כמונה מעות' אין הכוונה דווקא לאט, שהרי אפשר לספור כסף במהירות. אלא הכוונה היא עם שימת לב ובכוונה.
על ידי עמנואל
08 דצמבר 2019, 21:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדוע קוראים (או קראו) לפרת משה רבינו כך?

אולי כי הנקודות שעל החיפושית מזכירות את הכתמים השחורים של הפרה ועם הרקע האדום באה האסוסיאציה לפרה האדומה, תופעת הפלא בתורת משה
על ידי חניכי הישיבות
21 אפריל 2020, 13:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הסתפרות בער"ח אייר כשחל בשבת

יהודי כתב:
21 אפריל 2020, 13:05
לא הבנתי, לעיל הביאו שהגרש"ז הוכיח שלא התקבלה צוואת ר"י החסיד, היכן הם הדברים.
זה המקור:
2020-04-21 (2).png
וגם מהרב אלישיב:

 
על ידי חניכי הישיבות
23 אפריל 2020, 12:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר להתגלח בערב שבת שחל בו ר"ח אייר?

המשנ"ב בסי' תצג סעיף א ס"ק ה' כותב שמותר אך יש מח' הסטייפלער ור' משה פיינשטיין האם למעשה מותר שהרי המשנ"ב כותב במקום אחר לצוואת ר' יהודה החסיד הסטייפלער אסר מחמת כן ור' משה פיינשטיין מתיר האם מישהו יודע עוד ידע בנושא? יש ע"ז כבר אשכול ענק כאן שדן בזה בארוכה בתקופה האחרונה ממש https://tora-forum.co....
על ידי אבר כיונה
23 אפריל 2020, 14:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילה ביחידות

חוות יאיר, סי' קטו
על ידי אבר כיונה
23 אפריל 2020, 14:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילה ביחידות

שו"ע או"ח צ, ט: ישתדל אדם להתפלל בב"ה עם הציבור, ואם הוא (כט) אנוס שאינו יכול לבוא לב"ה, יכוון להתפלל בשעה שהציבור מתפללים. משנה ברורה: (כט) אנוס. היינו ש תש כוחו אף שאינו חולה . ואם הוא אונס ממון שמחמת השתדלותו להתפלל עם הצבור יבוא לידי הפסד יכול להתפלל בביתו ביחיד... אבל משום מניעת רווח לא ימנע מל...
על ידי מצולות ים
23 אפריל 2020, 14:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילה ביחידות

בשולחן ערוך כתוב שראוי להתפלל בציבור. איסור? לא שמענו. אבל בגמרא בברכות יש הרבה מעלות ופלוסים לתפילה בציבור, ומי הוא זה שלא זקוק לאותם בונוסים של "תפילתו נשמעת" וכדומה. אבל יש שיעור בהלכה!!!! של מיל וד' מיל איך תבאר זאת? הרי יוצא שאדם שמתפלל ביחיד על אף שיש לו מניין עובר על דין עד כדי שיש מח' גדולה...
על ידי נדיב לב
23 אפריל 2020, 19:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בעניין טילטול שעון בשבת

עד כה לא ציינו את הביאור הלכה שאסר? ביאור הלכה סימן שא ד"ה בזה להתיר וז"ל: וע"ד נשיאת המורה שעות חוץ לעירוב בתוך הכיס עיין במ"ב דהוא פשוט יותר מביעתא בכותחא דאין שייך שם תכשיט בטמון בכיסו וכ"כ בח"א כלל נ"ו ובזכרו תורת משה [ומה שהזכירו איזה אחרונים שם תכשיט על המורה שעות בסוף סימן ש"ח והעתקתי שם במ"ב...
על ידי נדיב לב
23 אפריל 2020, 20:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילה ביחידות

האם ידוע לך חזונאישניקים שמתפלל ביחידות מחמת דבריו? כי אם זה בא כהנהגה שלו מי אמר שזו הוראה לציבור? כן זו הוראה כללית. הספר הנ"ל הוא הוראות והנהגות לרבים ולא סיפורי מעשיות על החזון איש. וכמדומני שהרב שך השתמש בה והורה לבחורים שאיחרו את התפילה בישיבה להעדיף תפילה ביחידות בחדרם על פני תפילה בשטיבלאך....
על ידי אחד מן הגולה
24 אפריל 2020, 10:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ביאור ברכת אבות

רציתי להבין ג"כ א. מהו שאנו אומרים שלוקי אבותינו ואז מפרטים? או שנאמר אלוקי אבותינו או רק אלוקי אברהם אלוקי וכו' ב. ומה הפירוש גדול גיבור ונורא א. אלוקי אבותינו מקדימים לומר שאת עיקר גילוי אלוקותו קיבלנו במסורה מאבותינו. [דהיינו מקדימים אלוקינו שעבודתינו בו היא כאילו גילינו אלוקותו בעצמנו, אף שאת ע...
על ידי במבי
24 אפריל 2020, 15:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה לא לומדים תנ"ך?

הביטו וראו מה כותב ה"פרי מגדים" באגרותיו בסוף חלק א' דשו"ע או"ח !!! "... והבחורים אשר אומרים כי חרפה היא להם ללמוד בישיבה פרשה חומש עם רש"י וקפיטול בנביאים וכתובים, לו חכמו ישכילו היו לומדים זאת ראשונה מכל !!! .... אני משבח את הספרדים בזה אשר לימודם עולה יפה, ובוודאי כי לא אלמן ישראל ביננו האשכנזים....
על ידי יהודי אחד
26 אפריל 2020, 09:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקור המילה "פושטק"

אשכול מעט תמהוני
במילים אחרות ריק מתוכן או פושטק
על ידי רימון
26 אפריל 2020, 18:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה לא לומדים תנ"ך?

אין לי ענין להיכנס לעצם הנושא, רק אעיר מה שהביא שרוב אלו ששואלים למה לא יודעים תנ"ך גם לא יודעים ש"ס, לדידי ממש מצאתי מציאות אחרת, שרוב אלו שבאמת יודעים ש"ס (ולא רק כמה דפים בכמה מסכתות, וכמה נושאים ידועים בהלכה), גם איך שהוא מצא להם זמן ללמוד גם תנ"ך. (כמו כן מענין לענין, פעם עשיתי חשבון שבאמת כל א...
על ידי האיש וההגדה
26 אפריל 2020, 18:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר לגזול קרקע?

כל אותם שנתמעטו מלאו דגזילה, כגון קרקע (ראה תוס' ר"פ איזהו נשך שנתמעטה אף מן הלאו בניגוד לעבדים), או גוזל ע"מ להחזיר וע"מ למיקט (אשר יש מן האחרונים שכתבו שרק בגניבה ילפינן מקרא לאסור): האם אכן למעשה מותר לגזול באופנים אלו, או דלמא דאיסורא מיהא איכא? ואם כן - מהו מקור האיסור בתורה? גמ' מפורשת שקרקע ...
על ידי שלו'
27 אפריל 2020, 03:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה לא מבקשים על חיים בשמו"ע

שלו' וברכה לכל הכותבים. פעם ראשונה שאני רואה פורום זה, והדברים מאירים ומפעימים! ואעתיק מש"כ בזה: יש לעיין מ"ט לא תיקנו בקשה על עצם החיים, ולכאורה זו היתה צריכה להיות הבקשה הקודמת לכל? והשיב הגרא"י הלוי נבנצל שליט"א: ע' תענית ח': . וכונתו למה דאיתא שם: בימי ר"ש בר נחמני הוה כפנא ומותנא, אמרי היכי נעב...
על ידי מתאהב על ידך
28 אפריל 2020, 00:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה לא לומדים תנ"ך?

מעשה שהיה: במשך הזמן גילו כמה מבוגרי פוניבז' שהגרי"ג אידלשטיין עונה לחלק מהם לשלוח הילד ל"זכרו", ואילו לאחרים מהתלמידים הוא משיב - לשלוח לרגיל. ושאלו את רעו ומכירו הנסתר משכבר השנים - הגאון האדיר הרב צוקר לרפו"ש - מה הפשט? והשיב שכנראה הגרי"ג עונה לפי האבא, כדלהלן: אם האבא מעמיק - הוא ממליץ. לו לשלו...
על ידי האיש וההגדה
28 אפריל 2020, 14:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בעלות בדבר שאין בו ממש.

מעל הסטנדרט כתב:
28 אפריל 2020, 14:51
האיש וההגדה כתב:
28 אפריל 2020, 13:12
מעל הסטנדרט כתב:
28 אפריל 2020, 13:10

תסברי לי למה אתה לא מבין בסברא, מדוע בעלות שייכת גם על אש.
על מה אני בעלים????
זה כבר פולמוס גדול, האם בעלות היא חלות שנתפסת בממון, או דין של זכות למנוע אחר משימוש, יכול להיות שכבר דנו בזה בפורום באשכול על בעלות. 


בעלות זה חלות???????
 
על ידי HaimL
29 אפריל 2020, 12:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה הפירוש של המילה "קניין"???

לישועתך קויתי השם כתב:
29 אפריל 2020, 12:36
העולם החרדי כתב:
29 אפריל 2020, 12:08
קנין הוא חיבור ושייכות והראיה "והאדם ידע את חוה אשתו"
איפה מוזכר שם קניין? שם מבואר שידיעה זה חיבור, לא שקניין זה חיבור!
הוא מן הסתם מתכוון לסיפא דקרא, ותאמר קניתי איש את השם
 
על ידי רצוא ושוב
30 אפריל 2020, 01:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כתבי ר' יוסף שרייבר

והאיש משתאה כתב:
28 אפריל 2020, 02:43
באותו ענין
אם יש למישהו שיעורים של הרב שרייבר על קידושין פ"א ופ"ג אשמח אם יעלה לפה

123 (2).doc
123 (3).doc
123.doc
KIDUSHIN (2).doc
KIDUSHIN (3).doc
על ידי רצוא ושוב
30 אפריל 2020, 01:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כתבי ר' יוסף שרייבר

הערות קידושין (2).DOC
הערות קידושין (3).DOC
הערות קידושין (4).DOC
הערות קידושין.DOC
קידושין א.doc
על ידי מהרילניק
30 אפריל 2020, 16:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כתבי ר' יוסף שרייבר

אחד מן הגולה כתב:
30 אפריל 2020, 16:20
מהרילניק כתב:
30 אפריל 2020, 02:02
על מה?
אם יש לך על נדרים אשמח מאד, מעדיף בכתובים אך אם אין גם להאזנה יעזור לי.
בתודה מראש.

השותפ.doc
על ידי מהרילניק
30 אפריל 2020, 16:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כתבי ר' יוסף שרייבר

אני לא יודע כל דבר מה זה ואם יש יותר מזה
אני מעלה מה שאני מוצא במחשב שלי ואני חושב שהוא המקיף ביותר
(לכל דבר יש כו"כ גירסאות)
חדש.doc
על ידי מהרילניק
30 אפריל 2020, 17:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כתבי ר' יוסף שרייבר

איש ווילנא כתב:
30 אפריל 2020, 17:00
מהרילניק כתב:
30 אפריל 2020, 16:52
אני לא יודע כל דבר מה זה ואם יש יותר מזה
אני מעלה מה שאני מוצא במחשב שלי ואני חושב שהוא המקיף ביותר
(לכל דבר יש כו"כ גירסאות)
חדש.doc
הכתבים על הכותב [לפחות חלקם אולי מש"כ הכותב אפרים]
אינם של הרב שרייבר עצמו

כן שמתי לב לזה הרגע את הקובץ עצמו לא פתחתי קודם זה פשוט היה בתוך התיקיה של הרב 
 
על ידי מהרילניק
30 אפריל 2020, 18:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כתבי ר' יוסף שרייבר

העולם החרדי כתב:
30 אפריל 2020, 17:42
אין לו על המשך פרק קמא דב"מ גבי מגביה מציאה לחבירו וכו' או על פ"ק דגיטין גבי זכית גט לעבד
יש בעט סופר סי' לח באוצה"ח
אין לי את הספר במחשב רק חלקים
אם תרצה שיעור מוקלט יש לי
 
על ידי סלקא דעתך
10 מאי 2020, 19:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יחסו של מרן החזו"א זצ"ל אל תנועת המוסר

לגרש''ז ברודיא.png
קובץ אגרות ח"א סי' קנד לגרש"ז ברודיא
על ידי שאר לעמו
11 מאי 2020, 16:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ושבענו מטובך או מטובה?

כשנים הטובות לברכה וגו' אין זה מנוסח אשכנז. לא מכיר את עומק נוסח ספרדים.

אינני יודע מה הם רוב סידורים ישנים. חזקה על חבר כהרב דוד כהן (בסדור אזור אליהו) שכך מביא בהערות.
על ידי אחד מן הגולה
17 מאי 2020, 12:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מהותו של חג השבועות

ביאור הדבר כתב:
17 מאי 2020, 12:12
הגר"א לא צריך מקורות......
הגר"א לא כותב את החידוש הנ"ל, והוא חידוש של הגר"ש בביאור דברי הגר"א. ומסתמא היו לו מקורות מפורשים יותר מדברי הגר"א הנ"ל.