החיפוש הניב 6 תוצאות

חזור

על ידי הצבי
19 מאי 2020, 22:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נגח ואח''כ הפקיר

צדיק האמת כתב:
19 מאי 2020, 22:14
רגילים בישיבות לומר בזה
דמוכח מזה דהחיוב בנזיקין אינו משום הפשיעה בשמירה
אלא משום מעשה היזק של ממונו.

ועדיין קשה שהמעשה היזק הזה כבר השלים את חיובו על הבעלים ואיך ייפקע החיוב בהפקר שאח''כ, והלא אי''ז דין שהבעלים משלמים כביכול את חובת השור שהרי אין לזה טעם, אלא דמעשה ממונו מוטל עליו.
על ידי הצבי
20 מאי 2020, 19:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לרגל פתיחת בתי הכנסת

כל אחד צריך לעשות חשבון עם עצמו ואינני בא להטיף מוסר ובוודאי לא למי מאלו שכתבו כאן, אבל בתוך עמי אנכי יושב וראיתי שלפעמים אותם המוחים בעוז כנגד סגירת הבתי כנסיות אינם מהבאים עם י' ראשונים לתפילה בלשון המעטה וד''ל, וכמדומה שלפעמים מחאות אלו באות מתוך רצון להפגין יר''ש משום שהמוחים הללו מרגישים בתוך נ...
על ידי הצבי
20 מאי 2020, 20:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תחת השיחים

עוד שמעתי על הגר''י מסאטמר, שאמר בביאור המנהג לספר במוצאי שבת סיפורי מעשיות על צדיקים, שהרי יש מנהג בפוסקים וכן נהג הגר''א להבדיל במוצאי פסח על בירה שעשויה מחמץ להראות שעד עכשיו היה אסור ועכשיו מותר, והרי במואר בהל' דמאי שעם הארץ נאמן על המעשרות בשבת משום דלא משני ממילי בשבת, וממילא במוצש''ק מספרים ...
על ידי הצבי
21 מאי 2020, 09:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תחת השיחים

מסופר על ר"י אייבשיץ שכשהיה נכנס אל בית הכסא היה קורא בספרי חכמות. ופעם אחת קרא שאחד המומחים הגדולים בבוטניקה טוען, כי אם משקים עץ בבשר מבושל בחלב אזי העץ משביח במאד. נפל במוחו של ר"י כי לכאורה זה הפשט בפסוק "ראשית ביכורי אדמתך תביא בית ה' אלוקיך" וסמיך ליה "לא תבשל גדי בחלב אמו". היינו שהפסוק התכו...
על ידי הצבי
24 מאי 2020, 22:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תחת השיחים

הי' מעשה בבית הכנסת של יוצאי תימן בעיר פלונית, שהיה מנהג שלהם שלא לומר תחנון ביום ז' מרחשון שמתחילין לשאול בו על הגשמים, והיו מקפידין ע''ז מאד מאד, ברבות הימים שהגיעו לתפילת המנחה ביום ו' מרחשוון נתעורר אחד מן המתפללים ואמר, הרי מנהג דידן שלא לומר תחנון ביום מחר והיינו משום שהוא לנו כיו''ט, וא''כ אי...
על ידי הצבי
24 מאי 2020, 22:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תחת השיחים

יראתי בפצותי כתב:
24 מאי 2020, 22:18
אך כנראה לכתוב כך על תימנים זה לגיטימי, אך על חס--ים אסור לכתוב כך בפורום.
אין שום מכוון במציון העדה הספציפית מלבד תוספת הפיקנטיות שבזה ובאותה מידה ניתן לספר על קהילת יוצאי העיירה קלוצ'ניה שעל יד נהר הוולגה בגבול רוסיה ליטא פולין הונגריה רומניה