החיפוש הניב 14 תוצאות

חזור

על ידי והאיש משתאה
27 אפריל 2020, 03:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלה: מה זה בעלות?

הייתי ממליץ לחברים היקרים לקרוא את דבריו של המהר"ל בבאר הגולה באר ב(אות ו במכון ירושלים) עליאוש במעט העמקה לדעתי תרוו נחת
על ידי והאיש משתאה
30 אפריל 2020, 21:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כתבי ר' יוסף שרייבר

ל@רב מהרילניק
מה זה הקובץ של אתי דיבור
על ידי והאיש משתאה
06 מאי 2020, 03:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כתבי ר' יוסף שרייבר

מנהל פורום אקטואליה כתב:
28 אפריל 2020, 13:48
אם ידוע בוודאות שדעתו של ר"י שרייבר לא נוחה מפרסום כתביו באגדה, כמו שטענו לי, אם כן נא לפנות אלי ונצטרך למחוק הקבצים הנ"ל.
ןעיין לעיל 
 
על ידי והאיש משתאה
06 מאי 2020, 22:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: 'גופו של גט' בזמן חז"ל (המשנה) ובזמן התנ"ך

איני יודע מה היה בזמן התנך אך יודע אני שלא בכל הזמנים כתבו הרי את מותרת
עיין גיטין  כו. תוס' ד"ה וצריך
https://tablet.otzar.org/he/pages/?&res ... ook=142571
על ידי והאיש משתאה
15 מאי 2020, 00:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אמר רבי עקיבא (שיר)

בספר התגלות קברי הצדיקים עמ' 32
(איני יודע מה ענינו אך פגשתי בו במקרה,קיים באוצר החכמה)
כותב בסוף שיר לכבוד ר"ע רבו של רשב"י
https://tablet.otzar.org/he/book/book.p ... pagenum=32
 
על ידי והאיש משתאה
15 מאי 2020, 15:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרוש על לכה דודי

אבל באמת, בואו נעצור רגע- מדובר בפיוט. פיוט יפה. ואפילו עמוק. אבל אם מחברי הפיוטים מלפני 400 שנה היו רואים את התעשיה המוגזמת שיש היום סביב ביאורי כוונותיהם ורמזיהם וכו' היו חוזרים לאחוריהם... הפיוט נכתב ע"י ר"ש אלקבץ שהיה מקובל גדול ודבריו נכתבו ברוח זו וראוי להתייחס לדבריו בכובד ראש לענ"ד מצורף ער...
על ידי והאיש משתאה
15 מאי 2020, 18:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ביאורים על תהלים

ל@לא פסקה ישיבה
עכ"פ וללא קשר לדברי הקודמים 
 קראתי קצת יש"כ על הכתבים
על ידי והאיש משתאה
16 מאי 2020, 22:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה יש חיוב הכרת הטוב? הרי הכל משמים (לא מזה שהטיב לי)?

עיין פח"י אגרות וכתבים אגרת מג וז"ל הנה כל משכיל בעבודת ה' יודע נאמנה כי עולם עבודת ה' עשוי הוא רשויות רשויות וכל רשות יש לה חוקים ומשפטים הנוהגים בה במיוחד וממילא אין שום סתירה סותרת את חילופי ההנהגות בין רשות אחת לחברתה והלא בשעה שקילל שמעי בן גרא את דוד לא הניח דוד לעשות שום מחאה כנגדו באומרו כי ...
על ידי והאיש משתאה
24 מאי 2020, 01:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: במספר שמות - בהגדת שמות (הגר"א)

אולי גם כך כתב הרמב"ן א,ב.
יחליטו נא החברים אם אכן זאת כוונתו כי מסופק אני בזה
על ידי והאיש משתאה
11 יוני 2020, 02:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגדרת ענין תרבות

כמדומני שהרב דסלר כותב שהתרבות תלויה בשר של האומה ואיני זוכר מקומו
ואצרף פה ידיעה נחמדה מהרמ"ד וואלי תלמידו של הרמח"ל בענין
רמד וואלי ספר הליקוטים.jpg
הרמ"ד כותב בענין כמה פעמים הנה הקישור
https://tablet.otzar.org/he/book/book.p ... pagenum=52
על ידי והאיש משתאה
14 יוני 2020, 21:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גרשון ומררי

ביאור הדבר כתב:
14 יוני 2020, 21:09
ודאי זה לא נושא של קדושה
הסיבה כי זה הוא עיקר מהות בית וחצר ופשוט
למה לא תקרא רש"י שכותב שתלוי בנראה בבית קדשי הקדשים
ולא בשינוי בין עיקר לטפל
לנוחיותך הוא הובא כבר לעיל גלול מעט למעלה
על ידי והאיש משתאה
18 יוני 2020, 17:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דברי המהר"ל בענין חוש המישוש

הרמב"ן באגרת הקודש האריך לא ככה עיין  https://he.wikisource.org/wiki/%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%A9_%D7%9C%D7%A8%D7%9E%D7%91%22%D7%9F וזה קטע מתוך דבריו שם בענין דע כי חבור זה הוא ענין קדוש ונקי כשיהיה הדבר כפי מה שראוי ובזמן הראוי ובכוונה הנכונה. ואל יחשוב אדם כי בחבור הראו...
על ידי והאיש משתאה
25 יוני 2020, 20:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בית המדרש פחד יצחק

דרייפוס כתב:
25 יוני 2020, 18:38
אנשים לא מבינים שר' משה היה מספיק רחב בשביל לחשוב
שיש חשיבות עצומה שדברי תורתו של הרב פייבלזון יישמעו למרות שהוא חשב אחרת ממנו.
דבריך ראויים לתודה בהודעה מיוחדת
                                       
יש"כ גדול
על ידי והאיש משתאה
30 יוני 2020, 20:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דרך ההתמודות בישיבות מימות עולם עם פרצות הזמן

מתבונן לעומק כתב:
30 יוני 2020, 15:18
בכוונת הגר"ד נראה לומר שודאי הקדמונים יכלו להבין את עיקרי האמונה, אבל לא אנחנו דור יתמי דיתמי
וזה הולך טוב עם המהלכים שלו בספר על חנוכה
אני מקווה שאתה לא מתכוין ברצינות 
אמר לי פעם המשגיח ר' ראובן לויכטר בשם הגר"ש וולבה שזה כפירה לחשוב כך