החיפוש הניב 94 תוצאות

חזור

על ידי שלו'
27 אפריל 2020, 03:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה לא מבקשים על חיים בשמו"ע

שלו' וברכה לכל הכותבים. פעם ראשונה שאני רואה פורום זה, והדברים מאירים ומפעימים! ואעתיק מש"כ בזה: יש לעיין מ"ט לא תיקנו בקשה על עצם החיים, ולכאורה זו היתה צריכה להיות הבקשה הקודמת לכל? והשיב הגרא"י הלוי נבנצל שליט"א: ע' תענית ח': . וכונתו למה דאיתא שם: בימי ר"ש בר נחמני הוה כפנא ומותנא, אמרי היכי נעב...
על ידי שלו'
27 אפריל 2020, 04:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה לא מבקשים על חיים בשמו"ע

במש"כ לעיל שבקשה על זש"ק נכללת ברפאנו, דכירנא שכ"כ הרס"ג בסדורו [אולי בהקדמה]. [כמדו' ששם מגדיר זאת על פקידת עקרה].
על ידי שלו'
27 אפריל 2020, 04:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: וקונה הכל. באיזה קנין הוא קונה? והאם כל בעלות שבעולם היא רק שעבוד שני?

וקונה הכל   א] בפרש"י עה"פ הלוא הוא אביך קנך [דברים ל"ב ו'] פירש ג' פירושים: א] שקנאך, [מלשון קנין]. ב] שקננך, בקן הסלעים ובארץ חזקה. ג] שתקנך בכל מיני תקנה.   ובשו"ת הרשב"א [ח"ה קט"ו] פי' שמה שאומרים כאן "קונה הכל" מלשון קנין ומלשון קן, ע"ש היטב בכל דבריו .   ובלשון קן לא ביאר כפרש"י הנ"ל, אלא כמו...
על ידי שלו'
27 אפריל 2020, 04:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הטוב כי לא כלו "רחמיך", והמרחם כי לא תמו "חסדיך"- למה לא הפוך?

י"ל עוד, שהנה מבואר בדברי רבותינו [הובאו לק' בברכת שים שלו'], שחסד מגיע מהמטיב ללא קשר לצורך המוטב, אבל רחמים הם דוקא בעת צורך וצרה, [והיי' שברחמים יש גם צד דין, שהרחמים הם מיזוג חסד ודין כידוע]. ומתבאר, שרחמים נובעים מאיתערותא דלתתא, שהאדם בצרה ונצרך לישועה, ובמצב זה ליבו פונה ומקוה למי שיכול להושי...
על ידי שלו'
27 אפריל 2020, 04:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ביאור ברכת אבות

בחסדו ית' זכיתי לכתוב על ברכת אבות, אך הדברים ארוכים מאוד, וחוששני מתפסת מרובה כו', אך אעתיק דוגמאות של תוכן ענינים, ואם תהיה התענינות אולי אשגר הדברים במלואם.   אלקי אברהם אלקי יצחק ואלקי יעקב   תוכן הענינים: א] פתיחה. ב] הקדמה – פירוש תואר אלקים. ג] האופן הא' השגחה פרטית על האבות. ד] מהי אותה השגח...
על ידי שלו'
27 אפריל 2020, 04:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול לכתיבת ביאורים יפים בתפילה {גם בלי קושיות או הערות} רק ביאורים

מגן ישענו אין הכוונה שהוא מגן על הישועה, אלא שההגנה שלו היא הישועה. הקב"ה הוא המגן אשר מושיע אותנו. קראנו בשמחת תורה "מגן עזרך"- לא מגן על העזרה אלא ההגנה היא העזרה, ואשר חרב גאוותך - כנ"ל, החרב היא הגאווה ולא של הגאווה. נפלא - ומעתה התחדש לי פירוש נאה, שהרי ידוע זה מכבר כי החילוק בין עזרה לישועה ה...
על ידי שלו'
27 אפריל 2020, 04:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שיר השירים כולו יראת שמיים???

וזה אשר חנני השי"ת:   א. יש לציין שבספר השיר לשלמה הביא גי' מכמה כת"י שכתוב ברש"י גם אהבתו, וכ"ה במהד' מוסד הרב קוק. בדומה לזה מצאנו ברש"י ברכות נ"ז ב' ד"ה שיר השירים. כולו יראת שמים וחבת המקום בלב כל ישראל. הרי שהזכיר ב' הדברים.   כמובן עדיין צ"ב היכן הם היר"ש וקבול עול מלכותו.   ב. קבול עול מלכות...
על ידי שלו'
27 אפריל 2020, 05:32
עבור לפורום
עבור לנושא

בכל עת ובכל שעה

בסוף ברכת השלו' אומרים וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך, וצ"ב מהו החילוק בין בכל עת לבכל שעה, וע' דרכי משה או"ח קפ"ז, ולפי דבריו צ"ב למה לא סגי בבכל שעה? עכ"פ, משמע שבאים לומר רבותא, שטוב בעיניך לברך בכל עת, ולכא' הביאור, אפילו בעת של הסתר פנים, [ויש בקהלת ג' כ"ח עיתים י"ד לטובה ...
על ידי שלו'
28 אפריל 2020, 04:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה לא מבקשים על חיים בשמו"ע

תודה על קבלת הפנים החמה והמעודדת. אכן הדברים הועתקו מחבור שעוד לא הודפס. איני יודע איך להעלות. כל הגישה שלי לפורום חדשה וזמנית, כי בימים כתיקונם אין לי גישה, ורק מסיבת מצות כבוד אם נוצרה הגישה, ולכשיגמר המצב הנוכחי לטובה במהרה בחסד השי"ת יחזור למייל בלבד. אשמח לזכות שמבקשי אמת חכמים כהכותבים כאן יזכ...
על ידי שלו'
28 אפריל 2020, 04:13
עבור לפורום
עבור לנושא

לא בגבורת הסוס יחפץ

מכבר תמוה לי מה ההוה אמינא שבגבורת הסוס יחפץ או בשוקי האיש ירצה עד שצריך לאפוקי ממנה?
על ידי שלו'
28 אפריל 2020, 04:33
עבור לפורום
עבור לנושא

האם הממחיש דיני בורר בשבת עובר משום בורר

נסתפקתי במי שמלמד בני ביתו דיני בורר ביום השבת, ובא להראות איסור הוצאת פסולת מן האוכל, האם יהיה מותר לו להוציא הפסולת, משום שבעצם כעת היא ה"אוכל", שהרי הוא נזקק להוצאתה כדי להמחיש ההלכה?
על ידי שלו'
28 אפריל 2020, 12:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה לא מבקשים על חיים בשמו"ע

ייש"כ של אחד הבנים, הזכרתני לפרש כן [אך לא זכור או ידוע לי כעת מקור], והוספתי לבאר לעצמי, שהנה ידוע שישועה הינה מתוך צרה, ואם אינו חולה מה שייך לבקש בלשון זו? אכן גורמי המחלות נמצאים תמיד בתוכנו וסביבנו [והמצב כעת ממחיש], ושפיר שייך לבקש בלשון הושיענו.
על ידי שלו'
29 אפריל 2020, 00:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה לא מבקשים על חיים בשמו"ע

בקישור ששלחת זה בעמ' 65, אך האותיות לא ברורות. ע"ש.
על ידי שלו'
29 אפריל 2020, 01:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לרחם ולהתפלל על גוי

יש לציין שבספר הברית נוקט חי' גדול שואהבת לרעך כמוך כולל גם גויים, שלא מצאנו שמיעטו כאן חז"ל רעך ולא עכו"ם, ע"ש כל דבריו, [אינו תח"י לציין המקום].
על ידי שלו'
30 אפריל 2020, 11:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיום מסכת בערב פסח

סיידוף כתב:
30 מרץ 2020, 00:25
הנה השנה רבים מן הבכורות לא יצאו מביתם בערב פסח לשמוע סיום מסכת. ומאידך אין לכולם אפשרות לסיים מסכת עד ערב החג.
וברצוני לשאול, האם ניתן לעשות סיום על ספרים קלים ללימוד וקצרים בכמות.
אשמח לדוגמאות ולמקורות.

יש ספר מקיף על נושא הסיומים - יומא טבא לרבנן, ע"ש.
על ידי שלו'
03 מאי 2020, 04:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה ענין מעים לרחמים ואהבה?

בית מתתניק כתב:
01 מאי 2020, 01:03
מעים כאן הכוונה לכח הרוחני שבמעים, עי' ספר יצירה. ושם נמצא המיית מעים, סוג של אהבה שמיוחד למעיים. והדברים עומדים כמובן בכבשונו של עולם, וכבוד אלוקים הסתר דבר. עי' פחד יצחק שבת. והרוצה להחכים ילך לחכם אמיתי וילמדנו דעת וחכמה.
לא מצאתי  בס"י, אשמח שתציין בדיוק.
 
על ידי שלו'
03 מאי 2020, 04:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה ענין מעים לרחמים ואהבה?

מעלה כיוון: המעיים הם איבר רגיש מאד שכמעט ראשון להגיב על מצבים נפשיים. כמו לדוג' אנשים שנתקפים בפעולת מעיים שונה לפני היום הראשון ללימודים או לפני ראיון עבודה, לקראת אירוע חשוב וכדו'. ''מעי המו עליו'' משמש בעברית כמו ''התהפכה לי הבטן'', תגובה פיזית של רגישות בתוך הבטן בתגובה לרגש דומיננטי כמו אהבה,...
על ידי שלו'
03 מאי 2020, 04:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בית המדרש פחד יצחק

כמדומני שכאשר עוסקים בבית מדרשו של רבינו הגדול שליט"א, היה ראוי לנקוט בלשון של רבותינו: "הלכות דעות וחובות הלבבות". וע' היטב בפתיחה הכללית שנדפסה בראש כל ספרי פחד יצחק. איני יודע מהיכן הגיע הביטוי "מחשבה", ולי אישית הוא לא נשמע טוב, [אולי מביטוי זה מגיעה המחשבה שניתן בשטח זה לחשוב ככל העולה על רוחו ...
על ידי שלו'
03 מאי 2020, 23:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה ענין מעים לרחמים ואהבה?

בזכות הכותבים החשובים נתעוררתי לברר עוד. ואצרף מה שהראוני, ואף שיש כאן דברים שלמיעוט ערכי הם בבחי' במופלא ממך כו', אך היה נראה שיש כאן כותבים ששייכים לזה, ואולי יהיה להם לתועלת, ןאהיה השמש המגיש לפניהם. וגם אכתוב מה שנתעוררתי. א. יש מהלך, כמו שכבר הובא כאן, שזהו כינוי ללב, [וכך נראה פשט ל' רש"י שיה...
על ידי שלו'
07 מאי 2020, 01:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לרחם ולהתפלל על גוי

עקביא בן מהלל אומר כתב:
29 אפריל 2020, 02:52
שלו' כתב:
29 אפריל 2020, 01:43
יש לציין שבספר הברית נוקט חי' גדול שואהבת לרעך כמוך כולל גם גויים, שלא מצאנו שמיעטו כאן חז"ל רעך ולא עכו"ם, ע"ש כל דבריו, [אינו תח"י לציין המקום].

לא מאמין שבספר הברית כתב בנוסח הזה

כעת מצאתי בספר הברית מאמר י"ג [אהבת רעים] פרק ה'.

על ידי שלו'
12 מאי 2020, 23:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אהבה רבה ואהבת עולם

יישר כוחך. בעקבות דבריך אהרהר, שאולי לפ"ז יתפרש גם ניסוח הבקשה בלשון "נשיח", שהוא מורה על דרגה נמוכה יותר, וכמו שיחת חולין של ת"ח כו' בריש פ"ב דסוכה, והמכוון הוא, שמבקשים שדברי התורה שלמדנו במשך היום יקבעו כ"כ בליבנו עד שגם שיחתנו תהיה רק בהם. [תוכ"ד כתיבה נזכרתי שעיקר הדבר יסודו ממה ששמעתי מג"א שלי...
על ידי שלו'
18 מאי 2020, 15:13
עבור לפורום
עבור לנושא

בקשת מקור - האם ע"י התעוררות רחמי השי"ת מתעוררת גם מידת חסדו?

בעבר כתבתי את הדברים דלקמן, אך כעת עיינתי בהם שוב, ואיני יודע אם אפשר לומר כך בלי מקור, שהרי מידת חסדו ומידת רחמיו הן ב' הנהגות, ומנלן שזו מביאה לזו, אולי כשמתעוררת מידת רחמיו, יש רק רחמים? אשמח אם ידוע מקור וביסוס למה שכתבתי או שטעון גניזה...   הטוב כי לא כלו רחמיך והמרחם כי לא תמו חסדיך הנה מבואר ...
על ידי שלו'
18 מאי 2020, 15:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נביא חוזה צופה

קצר ולעניין כתב:
18 מאי 2020, 15:09
שלו' כתב:
17 מאי 2020, 23:20
האם ידוע החילוק בין ג' התוארים נביא חוזה צופה [רואה - בשמואל, ואיני יודע אם מצאנו עוד תואר זה בקשר לנבואה]? 

היכן ממוקמת רוח הקודש בסולם הנבואה אם בכלל?
עיין דרך השם ח"ג פ"ג.
 
על ידי שלו'
21 מאי 2020, 13:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיפורי ועדות הצדקה

שמעתי מאחד מרבותי שליט"א שדרש ברבים נגד כל הך ענינא, והלך מישהו וסיפר לגרח"ק שליט"א, והגיב: סוף סוף יש מישהו שמבין. 
על ידי שלו'
31 מאי 2020, 11:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדוע הר סיני נקרא על שם השנאה לגויים?

אגיש קמי יושבי ביהמ"ד מה שהתחדש בזה בחסדו ית'.   א. שבת פ"ט א': דרב חסדא ורבה בריה דרב הונא דאמרי תרוויהו מאי הר סיני – שירדה שנאה לעכו"ם עליו. פרש"י: שלא קבלו בו תורה. ובע"ב: ...דא"ר אבהו הר סיני שמו ולמה נקרא הר חורב שירדה חורבה לעכו"ם עליו.   יש להתבונן במה שנקרא שם ההר ע"ש השנאה או החורבה לגויים...
על ידי שלו'
02 יוני 2020, 15:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עמידה באכילת קדשים

למה זה תשאל לשמי כתב:
02 יוני 2020, 15:36
וכמדומה דאיתא שאין זה דרך ארץ.
באר היטב או''ח סי' קע
תודה רבה.
ציינו לי עוד, שבגיטין ע' מבואר גם מצד שמירת הבריאות.
 
על ידי שלו'
02 יוני 2020, 18:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עמידה באכילת קדשים

עי' תוספות יומא כה, א ד"ה אין א"מ שליט"א ציין למשנה למלך (פ"י ה"ג ממעשה הקרבנות) שהביא תוס' הנ"ל, אכן הביא עוד מתוס' זבחים (ט"ז א' ד"ה ומה יושב) שהעמידו מה שיושב דוקא בקדשים קלים שנאכלים גם מחוץ לעזרה, [וע"ש בשט"מ שהגיה בתוס' ומבואר שהן ב' דעות בתוס']. ומבואר שלדעה זו אכן אכלו ק"ק בעמידה . וע' בספר...
על ידי שלו'
08 יוני 2020, 02:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגר"א קרא ק"ש בהברה ספרדית

כדאי לראות בספר שרשי מנהג אשכנז ח"א בענין הגיית החולם לדעת הגר"א.
על ידי שלו'
11 יוני 2020, 01:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה כמעט כל ההודאות והשבחים בתפילה הם בצורת פניה לאחרים שיצטרפו?

יישר כח על השאלה היפה והנכונה. א. יש לומר, שההודאה באה מתוך אהבה למטיב עמנו על כל טובותיו, ומתוך הכרת חסדיו העצומים מתעורר הרצון שיכירו כולם טובו וחסדו, על דרך המבואר ברמב"ם על מצות אהבת השם (בספר המצות עשה ג' בשם הספרי) שבכלל המצוה הוא להאהיבו ית' על הבריות שעדיין אינם מכירים אותו, ומבואר בלשונו ש...