החיפוש הניב 5 תוצאות

חזור

על ידי אריך
07 מרץ 2016, 20:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול סימנים לזכור סימני השו"ע

הנה כמה סימנים נחמדים בשו"ע אורח חיים:

סימן צד- עוסק לאיזה כיוון וצד צריך להתפלל (לכיוון ירושלים וכו').


סימן קב - עוסק באיסור ישיבה בד"א של המתפלל, וסימנך: קב בארבע אמות.
על ידי כבוד שמים
23 מרץ 2016, 14:02
עבור לפורום
עבור לנושא

סוף זמן סעודה ג'

ישנם אנשים שאינם מקפידים לאכול כזית פת של סעודה ג' קודם שקיה"ח. ואם כי מצד אכילה אחר שקיעה יש להם כמה צדדים על מה לסמוך שאין בזה איסור, אבל צריך לעורר מצד קיום מצות סעודה שלישית שזמנה הוא ביום השבת ואחרי השקיעה כבר עבר זמנה, ומבואר כן בשעה"צ סי' רצ"ט ס"ק ב' דהוי ספק עשה דרבנן, ומבואר דמצות סעודה ג' ...
על ידי כבוד שמים
26 מרץ 2016, 23:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שעטנז!

הנתונים דלהלן מעודכנים למצב בארץ ישראל בשנת תשס”ט: אזניות לחימום האזנים: אין מצוי שעטנז. אפודות וסוודרים לגברים: כשעשוי מ – 100% אקרילן או פוליאסטר אין צריך בדיקה, ואף כשיש בהם צמר – אין מצוי שעטנז. אבל סוודרים המכילים צמר עם ריקמה או קישוטים וכדומה – יש מקום לבדוק. אפודות וסוודרים לנשים: כשהאפודה ע...
על ידי אבא לאחד
29 מרץ 2016, 00:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מים אחרונים

מענין לענין באותו ענין. מה המקור לכסות את המים?
על ידי ארזי ביתר
30 מרץ 2016, 01:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מגבונים לחים בשבת

שמייח כתב:לדעת הרבה פוסקים פשוט שאין שום היתר לא במגבונים ולא בנייר לח אפילו מייבש חלקית שהרי הוא חפץ במים שיוצאים והוא ממש ניחא ליה במלאכה.
ראשית, אני כתבתי במפורש שזו דעת הגרשז"א. שנית, בנייר טואלט לח לא יוצא מים כלל.