החיפוש הניב 520 תוצאות

חזור

על ידי למה זה תשאל לשמי
18 מאי 2020, 11:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספרים ונושאים שהושמטו - (צנזורה פנימית?)

דומני שהספר "הלכות מדינה" של הרב אליעזר יהודה וולדינברג בעל "הציץ אליעזר", צונזר זמן רב מעיני הציבור ע"י משפחתו. כיום אפשר להשיגו. יש לציין שדעת הגאון המחבר זצ"ל בנוגע ליחס למדינה נשנתה פעמים רבות בספריו (כגון בשאלה האם מותר לתרום מכספי מעשרות למדינה משום שהיא תומכת בישיבות) וא"כ מעניין שהם מצאו לנ...
על ידי למה זה תשאל לשמי
18 מאי 2020, 23:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעשה שלא היה ולא יכול להיות

'מחותני' נקרא לפעמים גם מחותן של המשפחה (כגון חמיו של אחי), ולאו דווקא מחותן 'שלי'. ומצאתי כזה בשו"ת דברי חיים למשל ועוד. גרשון אשכנזירבי  גרשון אשכנזי  ( ה'שע"ה  –  י' באדר ב'   ה'תנ"ג , מרץ  1693 ) היה רבה של  וינה , הנאו ומץ ב מאה ה-17 . מחבר  שו"ת  "עבודת הגרשוני" וספר הדרשות "תפארת הגרשוני".  ...
על ידי למה זה תשאל לשמי
19 מאי 2020, 14:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספרים ונושאים שהושמטו - (צנזורה פנימית?)

עקביא בן מהלל אומר כתב:
19 מאי 2020, 14:22
לא קבלתי
משום מה אין לך עדיין אפשרות ליצור קשר בפרטי
אפילו שכתבת עשרים הודעות
המנהל דפה כתב שמעשר הודעות?
חזרה למעלה
ובזה מיושב מדוע אינני רואה את הבלון 'יצירת קשר' דאחוי לי ר' פיילוט. לא הבנתי למה אין אצלי זכר ל''ההוא בלונא''
איך מסדרים זאת?
על ידי למה זה תשאל לשמי
19 מאי 2020, 21:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדוע המזמרים ב"בזכות התנא האלוקי" אומרים "אלוקי" בניקוד פתח?

(כשם שבפיוט דרור יקרא החרוז המקורי הוא ונרחיב בטן ונמלאנה לשוננו לך רינה ותנוהו היינו דתקנוהו ל'ונרחיב פה ונמלאנה', וכהנה בפיוט מידת הרחמים ועוד חלילה לחשוב על גדול חכמי מרוקו מתקופת הגאונים הבלים שכאלו. ואין זו אלא סברת הבטן. במחילה. מי שמבין במשקל השיר, יודע שהרחבת הבטן רק מעלה את משקלו... משקל ה...
על ידי למה זה תשאל לשמי
20 מאי 2020, 08:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספרים תורניים מעניינים | בקשה

בשו''ת מהרש''ל נדמה לי תשובה כו' או כז' המהרש''ל מפרט ממי הראשונים למדו. בשו''ת הנ''ל יש התכתבות חריפה בינו ובין הרמ''א. יש גם בשו''ת הרמ''א אם אני לא טועה. איני זוכר מספר התשובות. הנושא המדובר שם שאלה בהלכות טרפות (מה ההגדרה של בועה קשה בריאה שאינה מטריפה, הנקראת 'טינרי' הרמ"א מביא שם ראיה מאריסטו...
על ידי למה זה תשאל לשמי
20 מאי 2020, 08:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספרים ונושאים שהושמטו - (צנזורה פנימית?)

עבד ה' כתב:
20 מאי 2020, 02:44
ישנו ספר מיוחד מאוד בשם במחיצתם של גדולי התורה [לא של שלמה לורנץ] המחבר הוא יעקב מרק


במחיצתם של גדולי הדור
על ידי למה זה תשאל לשמי
20 מאי 2020, 09:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספרים ונושאים שהושמטו - (צנזורה פנימית?)

אבי חי כתב:
20 מאי 2020, 09:05
כדי כתב:
20 מאי 2020, 00:57
אריה שאג כתב:
20 מאי 2020, 00:48

לא נולדתי ולא גדלתי בב"ב, אני ינסה בכל זאת...
הגרש"ג - שלמה גורן


נשאר לנו רק את הגרנ''ש הגרשב''א.
אולי באמת @ספר וסופר יתרצה לפתוח  לנו את הר''ת בעצמו במקום לתת לנו לגלות כשרונות פענוח.
הגרשב"א כנראה הלב שמחה מגור

רבי נתן שולמן?
 
על ידי למה זה תשאל לשמי
20 מאי 2020, 12:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תחת השיחים

במקום אחד חיפשו מנין והיה חסר אחד.
נכנס יהודי שנטה להשכלה לבית הכנסת (פעם היו מתפללים בבית כנסת)
לא נחה דעתו של הרב מיהודי זה, וציווה להביא יהודי אחר.
נפגע המשכיר וטען להרב 'וכי לא תצרפני כחלבנה בסממני הקטורת?'
השיב לו הרב. ודאי, אך בקטורת היו אחד עשר סממנים.
על ידי למה זה תשאל לשמי
20 מאי 2020, 13:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: באור חסורי מחסרא, ואוקימתות דחוקות ע"פ הרמח"ל - בקשה

זאת מצאתי.
ארחיב את החיפוש אם תרצה. ספרו של רבי בוגיד סעדון
חסורי.png
על ידי למה זה תשאל לשמי
20 מאי 2020, 17:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תחת השיחים

פעם בהסעה בה חזרו הרמי"ם לביתם מהישיבה, נשאלה השאלה למה אברהם לא נתן את בתו ליצחק למ"ד בת הייתה לו ובכל שמה (יעוי' בעלי תוס' על התורה). נענה ... ואמר מסתמא היה אברהם אבינו בריסקער ולמ"ד שהיה לו בת חשש אברהם אבינו למ"ד שלא היה לו בת.... וקם אחר ומחה נמרצות והיה שישו ושמחו... בנוסח אחר לדעה אחת בגמ',...
על ידי למה זה תשאל לשמי
20 מאי 2020, 18:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תחת השיחים

אברהם העברי כתב:
20 מאי 2020, 17:45
למה זה תשאל לשמי כתב:
20 מאי 2020, 17:07
ותירץ, איוב בריסקער היה, וסירב לתת את בנותיו לאחשורוש. 'חושש אני לשיטות שאיוב לא היה ולא נברא' אמר איוב.
לכאו' צ"ל להיפך
אחשוורוש בריסקער היה, וסירב לקחת את בנותיו של איוב. 'חושש אני לשיטות שאיוב לא היה ולא נברא' אמר אחשוורוש.
ודו"ק....

פסלת החידוד משום 'ניטל עוקצו'
על ידי למה זה תשאל לשמי
21 מאי 2020, 10:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיפורי ועדות הצדקה

א' הרבנים שאל את ר' חיים שליט"א ע"ז וענה שבמקום שהכסף הזה ילך לבמבה עדיף שילך לצדקה... הא פשיטא. אך יש כאלו שמעבר ליכולתם ושכותבים להם: 'בזכות זה יהיה לך ילד/ שידוך וכיו''ב הם תורמים מתוך ייאוש על אף שאין ביכולתם. כמובן לא כולם אך מצויים גם מקרים כאלו. ביש נוחלין איתא 'ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים'...
על ידי למה זה תשאל לשמי
21 מאי 2020, 17:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יום השחרור וההצלה לזכר היהודים שנלחמו בנאצים

ברוך שאמר כתב:
21 מאי 2020, 16:49
רוצה להתעלות כתב:
21 מאי 2020, 16:22
יש דרגה פחותה מזו - הנהרג משום שיהודי הוא שמעלתו גדולה עד למאד

אותם המורדים נהרגו בגלל שהם יהודים או בגלל שהם מורדים ?
לא. אם הם היו רק יהודים הם לא היו נהרגים. הם היו מתמנים לשרים בממשלת הרייך.


 
על ידי למה זה תשאל לשמי
21 מאי 2020, 17:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הדעת מגיעה יחד עם השערות

והשערות הם סימן לבגרות גופנית המגיעה בדרך כלל עם הבגרות השכלית ומכיון ששכל הוא דבר שקשה לאומדו חז"ל קבעו את השיעור יחד עם השערות ומכאן שכל סוגיה הדנה לגבי קטן עם שערות היא גם לגבי קטן עם דעת... מבואר בגמ' בהמוכר את הספינה בביאור מתני', שלשלוח קטן עם צלוחית לחנווני זו הפקר הצלוחית. כמדומני אוקימתא ד...
על ידי למה זה תשאל לשמי
21 מאי 2020, 21:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תחת השיחים

מספר בן יהוידע לרבינו הבן איש חי, שבת קיח:
ביצים של שבת.png
על ידי למה זה תשאל לשמי
21 מאי 2020, 21:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיפורי ועדות הצדקה

והאיש משתאה כתב:
21 מאי 2020, 21:01
יש גם את הליצנות שנעשה ע"י זה מת"ח

אלו שעושים ליצנות מת''ח בנושא זה, עושים גם בדברים אחרים כידוע למבין
על ידי למה זה תשאל לשמי
21 מאי 2020, 22:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיפורי ועדות הצדקה

לא נגעתם בנושא המרכזי, מהפסוקים רואים כמה חשוב שהמצוות יגרמו שכל רואה יאמר, רק עם חכם ונבון, כי זה תכלית קידוש השם, להאהיב את התורה והמצוות, וממילא את נותנם, על הכל. הדוגמא הטובה ביותר להיפך זה, היא סיפורי הקופות. וזה מלבד מה שכתב הרמב"ם על אלו שהפכו מזוזה לקמיע, שלקחו מצוות השם והפכוה לקמיע, כך שג...
על ידי למה זה תשאל לשמי
21 מאי 2020, 22:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיפורי ועדות הצדקה

כפר ערבי הוא גוב אריות, וכשניכנסו לשם זה אכן היה תוך סיכון עצמי. ולא זו בלבד אלא ידועים סיבורים שאנשים התידדו עם ערבים, [כן גם דרוזים], והערבים הראו את עצמם כאילו הם ידידים שלהם, והזמינו אותם לאוהליהם וכו', ולבסוף תקפו אותם, ונצלו בנס. עצוב שחבר שלך לא היה מספיק חכם להבין מה שהיה כתוב שם, וגם אתה ה...
על ידי למה זה תשאל לשמי
23 מאי 2020, 23:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיפורי ועדות הצדקה

אפשר למחוק את שם הקופה שהוזכרה כאן? הנני חש שלא בנח לעיין כאן כשיש שמות מפורשים. חוששני לאיסור הקשור בספר חפץ חיים
על ידי למה זה תשאל לשמי
23 מאי 2020, 23:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיפורי ועדות הצדקה

  לך אין נפק"מ בזה, לי ברור שיש אנשים שזה מה ש"קונה" אותם.  נ.ב. אולי ירחיבו הת"ח דכאן בסוגיית "פטומי מילי בעלמא" האם מותר לכתחילה או לא. ידוע גבי הספד שהקשה הט''ז על ההלכה של 'להגזים קצת' מה לי שקר מועט מה לי שקר מרובה. והמקובל הוא שאנשים יודעים שמגזימים ותמיד מורידם קצת ממה ששומעים לכן אם מגזימים...
על ידי למה זה תשאל לשמי
24 מאי 2020, 00:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיפורי ועדות הצדקה

שמעתי פעם ממישהו שחבר שלו שאל את מרן הגרי"ש האם סיפורי המופת שוועדות הצדקה מפרסמים נכון, והגרי"ש כדרכו ענה מסתמא לא, שאלו האיש א"כ האיך יתכן לפרסם סיפורי בדים כדי לפתות אנשים לתת כסף? ואמר הגרי"ש שזה מדין כופין על הצדקה. האם סיפור כזה יתכן??? ידוע שהגרי"ש ז"ל היה אומר פעמים רבות לאנשים שאין כל תועל...
על ידי למה זה תשאל לשמי
24 מאי 2020, 13:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פירוש הטור על הרא"ש?

על קיצור פסקי הרא''ש גופא, כתב רבינו ירוחם שהוא של הטור. האם לזו כוונתך 'פירוש פסקי הרא''ש'?
על ידי למה זה תשאל לשמי
24 מאי 2020, 20:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דבש משמר גוף שלם וממחה גוף חצוי

fantian כתב:
24 מאי 2020, 19:46
הזכרתני את הרבוע קסם הבא
פ ר ש נ ו
ר ע ב ת ן
ש ב ד ב ש
נ ת ב ע ר
ו נ ש ר ף
אשר הוא גם פלינדרום (ניתן לקריאה מימין לשמאל ומשמאל לימין)
פרשנו רעבתנ שבדבש נתבער ונשרפ
שכוייעח. אצור בזכרונך גם פילידרום זה שכתב בנו של רש"ר הירש על אביו
פילינדרום.png
על ידי למה זה תשאל לשמי
24 מאי 2020, 23:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עזרה לחיפוש מקור

יענקאלע כתב:
24 מאי 2020, 23:24

תודה תודה!
אבל לא פענחתי עדיין את המקור שמציין במס' 19, חוץ מהגמרא שבת, ששם מוזכר דברי עולא, (עייש)
יל' נראה שהוא ילמדנו, ושי"ר הוא שיר השירים רבה.
אבדוק מאוחר יותר.
 
על ידי למה זה תשאל לשמי
25 מאי 2020, 00:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תחת השיחים

צורב אחד, שלח מכתב חידו''ת ופלפולים לרבי יוסף ראזין זצ''ל מדווינסק, הראגטשובער, שהיה ידוע בדרכו להשיב במראי מקומות קצרים.

שלח לו רבי יוסף 'עי' או''ח סי' ג'.
מה עניין שמיטה להר סיני? תמה הצורב. יגע ומצא:

לא ידחוק עצמו יותר מדאי (שם ס''ט).
על ידי למה זה תשאל לשמי
25 מאי 2020, 00:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מלתא דבדיחותא -במשנתם של גדולי ישראל

זכור כי עפר אנחנו.png

מספר אוצר מרגליות
קבלה לשחיטה.png
על ידי למה זה תשאל לשמי
25 מאי 2020, 00:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מלתא דבדיחותא -במשנתם של גדולי ישראל

מלתא דבדיחותא בהקשר לפרשת השבוע מסופר על אחד האחרונים שבעיר כהונתו כרב היו כמה אנשים קלי דעת אוכלי טריפות ומחוצפים שהציקו לו. אמר עליהם, ידוע שלכלבים ניתנו אכילת הנבילות בשכר על שלא חרצו את לשונם עת צאת ישראל ממצרים, אבל ראו איזה פלא, הבעלי בתים שלי חורצים בלשונם, כי הם עזי פנים, אם כן מדוע אוכלים ...
על ידי למה זה תשאל לשמי
25 מאי 2020, 00:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילי דבדיחותא מגדולי ישראל (לגנדה)

אחת מהנזיפות השנונות של הגר"א קוטלר נ"ע לקריאת ביניים של תלמיד שלא היתה כענין: דוּ רֶעדְסְט וִוי אַ שִׁיקֶערֶער טֶערְק! ההסבר שניתן: שיכור – אני יודע מה הוא שח, אך הוא עצמו איננו יודע מה הוא שח; טורקי – אני אינני יודע מה הוא שח, אך הוא עצמו יודע גם יודע; אתה – נִיט דוּ וֵוייסְט וָואס דוּ רֶעדְסְט, ...
על ידי למה זה תשאל לשמי
25 מאי 2020, 10:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נחפשה דרכינו

אולי זו הכוונה 'לב יודע מרת נפשו'.