החיפוש הניב 544 תוצאות

חזור

על ידי שאר לעמו
04 יוני 2018, 23:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקומות קדושים וכדומה שאינם נכונים

הרב שאר לעמו דבריך יפים אך אינם מוכרחים תן לנו מקורות דעות הבנות ידיעות אך טענות כלליות אפשרלהשיב כמעט על כל דבר שיהיה אם תוכל גם לנקוט כל אחד בהודעה נפרדת ולפרט עליו כך שנשכיל היטב על כל אחד מה גם שאם יהיו תגובות על דבריך יוכלו להשיב בנקל ונבין על מה זה קאי חשבתי שהדברים ידועים ורק מניתים. דן בן י...
על ידי מלמד להועיל
30 יולי 2018, 01:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מלתא דבדיחותא -במשנתם של גדולי ישראל

שאלו לרבי אייזל חריף: 'ילמדנו רבנו, מה טעם סידר רבי במשנה "חרשׁ, שוטה וקטן", ולא סידר את השוטה בתחילה או בסוף?' השיב רבי אייזל: 'ללמדנו, שכל מקום שמצויים שניים, נכנס השוטה באמצע'...
על ידי ש.ש.
01 אוגוסט 2018, 01:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מלתא דבדיחותא -במשנתם של גדולי ישראל

הרה"ק מראפשיץ זצוק"ל כשהלך בר"ה לאמירת תשליך פגע בהרבי מלובלין זצוק"ל שחזר מתשליך, ושאלו הרבי אנא אתה הולך, והשיב שהולך להגביה מה שהשליך הרבי, שם משמואל, שמיני דף קס לא נראה שאמר זאת בבדיחותא, אלא שבמשנת החסידות יש גם למנהג מציאות ממש, ואם עפ"י המנהג משליכים את החטאים [כמו שמנערים קצוות הבגדים וכדו...
על ידי אברך כולל
01 אוגוסט 2018, 16:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מלתא דבדיחותא -במשנתם של גדולי ישראל

פעם היה קורס אפי'ה בבי"ס לבנות של סטמר בוויליאמסבורג. הבנות אפו עוגות והמנהלים החליטו שצריך להצניע את העוגות לאיזה הזדמנות. ולא לאכלם לאלתר. כך עשו הניחו אותם במקרר ונעלו את החדר. אח"כ כמה בנות פרצו לחדר ואכלו מהעוגות. כשנודע הדבר למנהל החליט שהוא צריך להמלך עם הרבי הרה"ק מסטמר זצ"ל איזה עונש ליתן ל...
על ידי פעלעד
20 אוגוסט 2018, 22:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חלב נכרי ואבקת חלב נכרי

מכל מלמדי השכלתי כתב:פעם שמעתי שחלב של בהמה טמאה לא יכול להפוך לאבקה. ולכן אין חשש שהנכרי יחלוב בהמה טמאה.
הצד להחמיר מסתמא הוא משום לא פלוג
אולי אתה מתבלבל עם זה שחלב של בהמה טמאה לא יכול להפוך לגבינה, אבל לאבקה לא שמעתי.
על ידי הפקדתי שומרים
20 אוגוסט 2018, 22:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חלב נכרי ואבקת חלב נכרי

מה המקור אם יש כזה להקל באבקת חלב נכרי יותר מחלב נכרי ממש? ידועה שיטת הר צבי להתיר ואילו מרנא החזו"א כתב לאסור. ושורש פלוגתתם תלוי בשאלה האם אבקת חלב דינה כגבינה וחמאה שלא נכללה בגזירה ראה את נימוק האוסר והמתיר. ראה כאן דברי הר צבי בטעם להתיר. http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=22460&pgnum=10...
על ידי שאר לעמו
17 ינואר 2019, 23:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נוכחות בעל בחדר לידה - דעת האגרו"מ

תקרא טוב טוב את האגרות משה "הנה אם יש צורך, איני רואה איסור. ואף בלא צורך איני רואה איסור. אבל אסור לו להסתכל ביציאת הולד ממש, וכו'", עכ"ל. כעת שים לב הוא לא כותב באופן גורף מותר הוא כותב תחילה 'אם יש צורך" ושוב ממשיך 'ואף בלא צורך' אם מותר גם בלא צורך מדוע מסייג בתחילה 'הנה אם יש צורך' ולכן ההבנה ...
על ידי דרומאי
04 פברואר 2019, 21:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אוצר החכמה או אוצרות התורה אוצרות השו"ת

נוביק כתב:
דרומאי כתב:לענ''ד אוצרות התורה הרבה יותר ידידותית למשתמש הישיבתי-חרדי, כמו''כ שירות הלקוחות שלהם יותר אדיב וזמין במקרה של תקלה
לא מכיר את שירות אוצרות התורה אבל של אוצר החכמה הוא מעולה.
לא מסכים בכלל.
על ידי יהודי של פעם
02 אפריל 2019, 14:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מלתא דבדיחותא -במשנתם של גדולי ישראל

ר' משה שפירא זצ"ל סיפר שבפעם הראשונה שבא למרן הגרי"ז
לדבר איתו בלימוד שאל את הגרי"ז האם הוא מפריע כעת
והגרי"ז ענה לו תיכף נראה..
על ידי שלמה שיר
09 אפריל 2019, 23:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מלתא דבדיחותא -במשנתם של גדולי ישראל

ובפסחים (ט.) מצינו לשון נופל על לשון 'וכי חולדה נביאה היא'.
על ידי פרלמן משה
16 אפריל 2019, 01:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מלתא דבדיחותא -במשנתם של גדולי ישראל

הגמ' בשבת כותבת באמת אמרו החזן רואה היכן התינוקות קורין אך הוא לא יקרא ובדף יג. הגמ' מקשה שם שהתינוקות של בית רבן היו מסדרין פרשיות וקורין לאור הנר וכו' וכותב שם רב נסים גאון זאת התיובתא פירקו עליה ב' פירוקין בתלמודינו ובתלמוד ירושלמי פירקו פירוק אחר חביב רציתי לכתבו בכאן וכך אמרו בעו דיטפי בוצינא ...
על ידי מבני ברק
17 אפריל 2019, 10:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מלתא דבדיחותא -במשנתם של גדולי ישראל

שאלו לר' מנדל מקוצק מה שונה הגדה של פסח שכל שנה יש בדפוס והוצאה חדשה?
ענה שהבן הרשע של שנה שעברה הינו החכם של השנה...
על ידי מאן דהו
12 יוני 2019, 16:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מלתא דבדיחותא -במשנתם של גדולי ישראל

ד"ר הרט רופא במקצועו, שהיו אצלו בטיפול בני זוג שלא שמרו תו"מ, ורצו מאוד לזכות בילדים. יום אחד הוא אמר לבעל: לא ראינו פה הצלחה, יש בבני ברק יהודי שמברך, וזה עוזר. כדאי לך ללכת אליו. נכנסו הד"ר עם הבעל אל רבי חיים, והד"ר סיפר לו שיש כאן אדם נשוי וכבר שנים שאין לו ילדים. רבי חיים הרים את עיניו הטהורות,...
על ידי מאן דהו
12 יוני 2019, 16:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מלתא דבדיחותא -במשנתם של גדולי ישראל

כשביקש הגאון רבי מאיר שפירא מלובלין זצ"ל להדגיש את חשיבות המנהג לאכול מאכלי חלב בשבועות אך בד בבד לדעת כי לא זה העיקר. היה מספר את הסיפור הבא בדרך צחות. כשביקרתי באחת מערי השדה בסביבות העיר ניו יורק לצורך אסיפת כספים לישיבת חכמי לובלין, פגשתי ביהודי עשיר עם הארץ גדול, הלה ביקש להפגין בפני את 'למדנות...
על ידי בן המלך
12 יוני 2019, 21:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מלתא דבדיחותא -במשנתם של גדולי ישראל

ידועה הקושייה אם כל ישראל נתנו כסף וזהב לעגל למה יצא עגל קטן היה יכול לצאת גודל של פרה גדולה,
מתרץ כמדומני ר' אייזל חריף העגל יצא קטן בגלל שהיו הרבה 'עסקנים' וד''ל....
על ידי מבין ענין
03 יולי 2019, 03:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מלתא דבדיחותא -במשנתם של גדולי ישראל

הסביר הרבי: כוונתי לפסוק "ואכלתם את בשר בניכם" בפרשת בחוקותי ההורים הכינו בביתם אוכל ליום טוב והבחורים ברחו, ואז אכלו אבותם את בשר בניהם שהכינו בעבורם ליום טוב. פעם שמעתי פירוש חמוד בדרך צחות על הפסוק הנ"ל - שואלים, הרי כל הקללות תיהפכנה לברכות, כיצד קללה קשה זו תיהפך לברכה? אלא יגיע דור שהשיב לב ב...
על ידי יהודי
21 יולי 2019, 16:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש הבדל בכשרות בחלב 'טרה' בין ההכשר של העדה"ח להרב וסטהיים?

מה הכוונה להפעיל את המחשבה? מוצרי חלב הם מוצרים פשוטים כמו מים מינרליים?
תגובה משונה.
על ידי פעלעד
21 יולי 2019, 21:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש הבדל בכשרות בחלב 'טרה' בין ההכשר של העדה"ח להרב וסטהיים?

א. זה פשוט לא נכון עובדתית. הם לא משתמשים במצלמות. שמעתי את זה ישירות מהמופקד על התחום בעד''ח בחוה"מ פסח. ב. התשובה של בעל שבט הלוי אינה רלוונטית. היא נכתבה לאחר שרימוהו אינטרסנטים כפשוטו, כאילו אפשר לזייף את תוצאות המצלמות, דברים בטלים ומבוטלים. כשמתחילים לקטלג תשובות של פוסקים בתואנה שרימוהו וכו'...
על ידי חדא
07 אוגוסט 2019, 01:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "דורות עילית" - מה דעתכם?

קרה הרבה יותר שנהיה אביון בלילה אחד משיהיה עשיר בלילה אחד
על ידי מבין ענין
20 אוגוסט 2019, 22:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מלתא דבדיחותא -במשנתם של גדולי ישראל

פעם ישב השפ"א בטיש כשמולו ישב חסיד ישיש. העומדים מאחריו נדחקו ונשענו עליו. ביקש הרבי שלא ישענו עליו, ולהפיס דעתו של אותו ישיש אמר לו "הם רוצים לסמוך על אדם כשר"... הגיב הלה בענווה שכנראה הייתה מעושה ומאוסה "וכי אני אדם כשר"... ענה לו הרבי מיניה וביה - הוא אשר אמרתי להם שלא יישענו... [מקור - יתד מוסש...
על ידי יאיר
02 ספטמבר 2019, 23:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תש"פ או תש"ף?

פשרה

התש"ףּ
על ידי שאר לעמו
16 ספטמבר 2019, 18:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכה על סברס

אבל לגבי ערלה, אם באמת הסברס או הצלף נטעו רק על דעת לשמור את השדה ולא לאכלן, האוכל מהן פטור מן הערלה, מדכתי' ונטעתם כל עץ מאכל (מתני' ריש ערלה). ואם נטע חלקו לכך וחלקו לכך שניהם חייבים.
על ידי מכל מלמדי השכלתי
11 נובמבר 2019, 23:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: באיזה גיל הערבים עושים ברית מילה

האסלאם אינו קובע גיל למילה, אלא מחייב לערוך את המילה לפני שהילד הגיע לבגרות. המילה מבוצעת בגילאים שונים בתרבויות שונות - לרוב המילה מבוצעת בין היום השביעי ליום הארבעים ללידה, אבל בחברות מסוימות, בעיקר בצפון-מערב אפריקה (מגרב), המילה מבוצעת בילדים עד שנתם השביעית. על פי מסורות קדומות יש לערוך את המיל...
על ידי שאר לעמו
18 נובמבר 2019, 17:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: החטא הגדול עליו ראוי לתקן בה"ב גם בזמן הזה (או בעיקר בזמן הזה)

כמה שטויות באשכול אחד
כאשר רוח עוועים גררה אחד ועוד אחד
והבושה נעלמה כלא היתה,
למה עזבנו הגריש"א
על ידי הנופל
08 דצמבר 2019, 08:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגמ' המפורסמת על הלל ושמאי האם שמאי היה שמאי

אולי היה בנאי, כמובא במסכת סוכה שהסיר התקרה מעל מיטת נכדו.
על ידי יהי חסדך עלינו
16 ינואר 2020, 14:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה מותר/אסור לקרוא בבית הכסא?

ידוע שיש מחלו' בין הגר' משה שמואל שפירא זללה"ה והגראי"ל שטינמן זללה"ה.
לקרוא ספרים על גדולי ישראל בבית הכסא.
דעת הגרמ"ש שפירא ששרי והגראי"ל אסר.
לא בטוח.
על ידי שלמה בן דוד 15
17 ינואר 2020, 00:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר לפתח 'הכרת הטוב' למלוה או שמא זה ריבית

הגרש"ז אוירבך זצ"ל בספרו מנחת שלמה כתב שחייב להכיר טובה על הלואה, ורק צריכים לחפש לעשות את זה בצורה שאין בו איסור ריבית. מה שקראתי פעם שרבי שלמה זלמן טען שאין איסור לומר תודה על לקיחת הלוואה הנאמרת משום נימוס, ואילו באמירת יישר כח סבר שיש בו איסור, משום שזו ברכה אבל כיום השתנה המצב ומשתמשים בה כהבע...
על ידי עמיקא וטמירא
03 פברואר 2020, 21:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מחפש סגולות להתמדה

כמדומני ללמוד במקום לפתוח נושא כל רגע הוא סגולה בדוקה
על ידי במבי
13 פברואר 2020, 07:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הנס בהר סיני שלא מדברים עליו משום מה

ואולי לכן נקרא דור המדבר "דור דעה"
על ידי במבי
13 פברואר 2020, 09:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הנס בהר סיני שלא מדברים עליו משום מה

כתוב ש"נשים דעתן קלה"

וא"כ נשאלת השאלה, האם נשות דור המדבר לא היו שותפות לבעיה זו?

(שהרי הלימוד הוא מ"אתה הראת לדעת")