החיפוש הניב 13 תוצאות

חזור

על ידי מבקש ה'
05 אפריל 2016, 14:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בדיקת מזוזות - גילוי נאות

לפעמים נמחק חלק קטן מהאות שפוסלת את המזוזה, עין לא מקצועית לא תבחין בכך, ובוודאי לא אחד שלא רגיל לקרוא בכתב זה. גם גלגול המזוזה ללא שישברו אותיות דורשת מיומנות, ובכלל בדיקת מזוזה עולה בסביבות ה15 שקלים, אז אין צורך להילחץ.
על ידי מבקש ה'
13 אפריל 2016, 14:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יבמות כ"א ב'

האם כבר ברור לכת"ר?
על ידי מבקש ה'
13 אפריל 2016, 16:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יבמות כ"א ב'

בפשטות הכוונה שבתקופתם מלמדי תינוקות לא היו תלמידי חכמים גדולים, אלא אנשים פשוטים.
על ידי מבקש ה'
14 אפריל 2016, 19:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יבמות כ"א ב'

אסברא מדעתי' הכוונה 'אבין אותה' ולא 'אסביר אותה', וכן 'סברתה מדעתי' הכוונה 'הבנתי בעצמי' ולא 'הסברתי בעצמי'. אך עדיין יש ללמוד מוסר השכל כמו שכתב כת"ר, להתנהג בכובד ראש בדברי חז"ל, אך ברור שמה שכתב הוא שליט"א, וז"ל: 'שרק גברא רבא הותר לו הדבר', בוודאי אי אפשר לומר כן, שהרי לכל אחד ואחד חלק בתורת ה',...
על ידי מבקש ה'
09 מאי 2016, 20:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעשה שארע עם הסבא מקלם

מענין לענין, מהגר"א זצוק"ל: יש תשוקה אשר אין בכח איש לצייר ולשער את חוזקה וגודלה, בעת שמוליכין את האדם מביתו לקברו, ואז תפקחנה כל חושיו, ורואה מה שלא יכול לראות בימי חיותו. ומראין לו עונשי הגיהינום ותענוגי הגן עדן, ורואה איך כילה ימיו בהבל, וכל כספו וזהבו אשר עמל עליהם הם לצנינים ולחוחים בעיניו, כי ...
על ידי מבקש ה'
11 מאי 2016, 19:33
עבור לפורום
עבור לנושא

לכבוד ח"י בעומר

מעשה באורח שבא לעיר, ומצאו ידידו לפני תפילת ערבית ובלשון הלצה שאלו: באת לכבוד ח"י בעומר?
האם יכול לספור בברכה?
ומה דין האורח שענה לו: הן!
על ידי מבקש ה'
11 מאי 2016, 22:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לכבוד ח"י בעומר

צריכות כוונה ואין צריכות כוונה - זה כוונה לצאת ידי חובת המצווה בעשיה זו אבל בוודאי שעיקר עשייתו יודע הוא שהוא מצווה, כגון השומע תקיעה בראש השנה ולא התכוון לצאת יד"ח, אך בוודאי שהגעתו לבית הכנסת ועמידתו שם הוא לצורך שמיעת השופר, ואין הוה אמינא שהוא חושב שזה לשם סתם השמעת קול בעלמא. ו'בהיום ל"ג בעומר'...
על ידי מבקש ה'
12 מאי 2016, 09:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: זוית חדשה במלחמה בפגעי הטכנולוגיה

רציתי להוסיף לאשכול זה, לפני שיישכח בתהום הנשיה, כי ניתן לצאת ידי חובת נתינת מחמאות כאן בפורום, ואם קשה מאד לכתוב הודעת מחמאה אפשר פשוט ללחוץ על הכפתור בצורת יד בצד שמאל למעלה, ואפשר לקיים בזה מצוות רבות - ואהבת לרעך כמוך, חסד, צדקה, עזוב תעזוב עמו, ודבקת בו - הדבק במידותיו מה הוא רחום וכו', ועוד וע...
על ידי מבקש ה'
12 מאי 2016, 20:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תרומת כליה

אי אפשר לפרש 'דרכיה דרכי נועם' - שכל חיוב המצוות וההימנעות מעבירה זה רק כשנעים, הרבה מצוות אינם נעימות לגוף הגשמי (ברית מילה, עינוי ביו"כ, ועוד) וכן ההימנעות מעבירות לא תמיד 'נעימה' והרבה פעמים היא קשה, להיות חרד לדבר ה' זה לא תמיד קל. 'דרכיה דרכי נועם' הפירוש הוא שההולך בדרכי התורה חייו נעימים וטוב...
על ידי מבקש ה'
14 מאי 2016, 22:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: זוית חדשה במלחמה בפגעי הטכנולוגיה

הודיתי גם לר' אל"ף אל"ף אל"ף שליט"א (עם היד החזקה) וגם לר' מלך הבשן נ"י, כי מצד אחד אפשר להבין את רגשי ר' אא"א, מצד הרחק מן הכיעור ומן הדומה לו, אם כי דעתי נוטה למלך היקר - בשן נ"י, שמכיוון שלומדי פורומינו רחוקים מדברים אלו כרחוק בשן מבני ברק, הרי שאין בעיה בכך, וגם יש כאן משום ויקח את החרב מיד המצר...
על ידי מבקש ה'
14 מאי 2016, 22:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: זוית חדשה במלחמה בפגעי הטכנולוגיה

לא לשכוח את העיקר, והיא לנהוג כבוד אחד בשני, להשתדל להכיר טובה אפילו רק על התייחסות לתגובה וכ"ש לנושא שפתחת, צא ולמד מפורומים שאינם תורניים (אם כי חרדיים) על אווירה חברית וטובה השורה שם דרך קבע, (אם כי הדבר גם מביא לעקיצות הדדיות לפעמים, שעל זה ניתן לדלג), ולמה יאמרו האורחים בפורום: איה הגעשמאק החיו...
על ידי מבקש ה'
17 מאי 2016, 14:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נופש קסום בפראג

הועתק מ http://www.zomet.org.il/?CategoryID=261&ArticleID=278#_Toc175461375 ד. יציאה לטיול 1. מתי טיול נחשב לצורך? מפוסקי דורנו עסק בנושא היציאה לחו"ל הרב י"י וייס בשו"ת מנחת-יצחק ח"ג (כו,ז), שבהיותו בחו"ל כתב: "ועל כן ישאל בזה את גדולי ההוראה בארץ הקודש, אשר מהם תצא הוראה זו, שהמה בודאי בררו הלכה ז...
על ידי מבקש ה'
17 מאי 2016, 19:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עובר כנגד המתפלל

אם כך, בשו"ע כתוב שאין לעבור נגד המתפלל!