החיפוש הניב 98 תוצאות

חזור

על ידי צבי
28 דצמבר 2015, 12:03
עבור לפורום
עבור לנושא

שלח לחמך על פני המים - מדהים ועדכני

פוטין מסביר למה הוא דואג ליהודים, מזכיר את הסיפור עם הנודע ביהודה והאופים של פראג.
מדהים שכל היהדות היום ברוסיה בזכות המשפחה היהודית הזאת.
על ידי הקטן למאד
14 ינואר 2016, 12:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ימות המשיח

אני מעתיק מתוך תשובה שניתנה בהדברות: גוג ומגוג - האם בהכרח תהיה מלחמה? שלישי כ"ה אדר התשע"ד|15:37 25.02.14 שאלה: שלום הייתי רוצה לקבל מידע על גוג ומגוג ולדעת האם בכל מקרה מלחמה זו תהיה? תשובה: שלום וברכה, השאלה אם יש אפשרות שמלחמה זו לא תהיה בכלל, התשובה היא שאכן כך. כתוב בכמה ספרים שאחד מהצדיקים הכ...
על ידי יונה בן יעקב
14 מרץ 2016, 00:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עזרת החברים בדיווח על תוכן בלתי הולם

יש לציין שהרבה מן הנרשמים נתנו לעצמם שם מענין עד מוזר, הרבה פעמים נוכחים אח"כ לדעת שהפורום רציני מידי בשביל כך או אחרת, אולי שיתנו להם אפשרות לשנות את השם....
על ידי לחזות בנועם
30 מרץ 2016, 07:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידה מענינת. רמז- אינה מאותו הענין שנשאלה.

חזק וברוך! נכון מאוד!
כתבתי ברמז שהתשובה אינה מאותו הענין שהשאלה.
על ידי רחמים
03 אפריל 2016, 16:32
עבור לפורום
עבור לנושא

משמעות השם 'אהרן'

מרים מלשון מרירות שבלידתה התחיל השעבוד הקשה
משה - כי מן המים משיתיהו
אבל מה משמעות השם אהרן?
על ידי לחזות בנועם
03 אפריל 2016, 23:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: משמעות השם 'אהרן'

ר' אריך, אני חושב שרצה השואל לדעת בדוקא את השמות הידועים והמפורסמים יותר, שבוודאי יש להם משמעות, כמו שראינו בשבטים שניתנו להם שמות על מצב מסויים, יוסף -אסף את חרפתי וכו'.
ושאלתו במקומה עומדת וראויה היא להישאל.
על ידי יודע ספר
03 אפריל 2016, 23:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שבע יפול צדיק וקם

אפשר שזה כתוב בספרים הק' ומסתמא זה כבר נאמר ע"י איזה רעבע באן שהוא:
ששבע כידוע הוא סוד הטבע, [שבעת ימים, שבע שנים, שבעה רקיעים, ועוד] ושמונה הוא מעל הטבע,
ושמא באו לומר שאף אם מצד הטבע יפול הצדיק מכל מקום ה' לא יעזבנו בידו וכו' וכו'.
על ידי כבוד שמים
04 אפריל 2016, 08:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: משמעות השם 'אהרן'

חלק מהשמות שהזכיר אריך כבר נתפרשו בחז"ל, סוטה י"ב, חלאה נערה יצחר וצחר ואתנן.
על ידי כבוד שמים
04 אפריל 2016, 08:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שהיות אחר העסק בבצק

אנחנו מדברים שעל ידי הלישה מצטנן הבצק ולא מתחמם, ומה הדיון כאן.
על ידי אריך
04 אפריל 2016, 14:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שבע יפול צדיק וקם

בדרך הפשט כתבו המפרשים ששבע הוא ריבוי, וכמו שנאמר "בשבעה דרכים ינוסו לפניך".
על ידי דוד
05 אפריל 2016, 11:38
עבור לפורום
עבור לנושא

בדיקת מזוזות - גילוי נאות

ידוע לכל התעמולה שעושים מכוני הבדיקה (אני מתפייט בלשוני, ואיני מתכוין חס וחלילה למכון מסוים וכו' וכו') בענין בדיקת מזוזות, וראיתי להעיר מה שלכאורה עולה בדברי הפוסקים ידיעה נחוצה בזה (שראיתי בספר הנפלא שערי המזוזה פרק כ אות י), והתורה חסה על ממונם של ישראל, אשמח אם אי מי שליבן נושא זה יחכימני: אם כשק...
על ידי אריך
05 אפריל 2016, 14:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כורך, כריך ומצות רכות

נכון שתרגום המילה השתבש, אבל מבחינת קיום המנהג, אני לא רואה הבדל בשר שנמצא בתוך מצה מגולגלת, או בין שתי שכבות של מצה קשה.
על ידי דוד
05 אפריל 2016, 14:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בדיקת מזוזות - גילוי נאות

לפעמים נמחק חלק קטן מהאות שפוסלת את המזוזה, עין לא מקצועית לא תבחין בכך, ובוודאי לא אחד שלא רגיל לקרוא בכתב זה. אבל הא גופה כתוב בהלכה, שגם אינו בקי (היינו לא מקצועי) יכול לבדוק את המזוזה. והרעיון כאן הוא פשוט, שיש חזקה דמעיקרא וצריך ריעותא כדי להוציא את המזוזה מחזקתה. ובוודאי לא אחד שלא רגיל לקרוא...
על ידי כבוד שמים
07 אפריל 2016, 21:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כולנו מסובין

לשתות יין באופן שחוגר צדעיו עד עצרת זה גם לא נח, אבל כלפי חוץ זה הנהגה מלכותית. הדגש ביציאת מצרים הוא על החיצוניות כלשון הרמב"ם, ולכן ההסבה מעכבת, אפילו שיותר חופשי לאכול בעמידה (ובדורינו בהליכה). זה לא המודד, אלא כמו מלך, שהנימוסים מחייבים אותו להתנהג לפי כל הכללים. איפה ראית שהסיבה זה "דרך מלכות"...
על ידי כבוד שמים
09 אפריל 2016, 22:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מראי מקומות בענין מצה בחוה"מ

מצוה קיומית זה מושג קשה להגדרה, כל מהותה של המצוה היא החיוב שבה, כלומר שאנו מקיימים אותה מפני שניצטוינו. מאידך כל מה שנאמר בתורה, אפי' בתורת לאו הבא מכלל עשה, יש משמעות לקיום הפסוק כפשוטו, שזה הפשט של לאו הבא מכלל עשה, עשה כך (בתורת רשות) כדי שתעשה רק כך. דהיינו חלק ממצות הזהירות מחמץ היא לאכול מצה,...
על ידי בן ישיבה
11 אפריל 2016, 00:01
עבור לפורום
עבור לנושא

איך נוהגים היום לגבי חליבה בשבת במשק חרדי

השאלה היא איך חולבים באופן שאין חילול שבת, ובד בבד יוכלו להשתמש עם החלב, ולא יהא בזה איסור דש,
התעוררתי לכך מאחר שהייתי בשבת במושב יסודות וראיתי שחולבים בשבת, שאלתי לאחד אמר לי שיש בזה היתר,
והשאלה אם זה גם לפי החזון איש
על ידי מבקש
12 אפריל 2016, 14:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "בניסן נגאלו ובניסן.." מה עם הציפיה שבכל יום!?

הדברים פשוטים שאחכה בכל יום כפשוטו, והזהרו בזה שזה מעיקרי האמונה. התשובה הפשוטה היא שתשבי יתרץ קושיות איך הכל מסתדר (כן, התשובה כפשוטה, צא ולמד ממצרים שידעו מראש שיהיו 400 שנה ויום אחד הופיע הגואל, וביאר שהכוונה מלידת יצחק או שכולל הלילות, דבר שלא חלמו קודם. וכן בגלות שניה היתה נבואה שתהיה 70 שנה וכ...
על ידי כבוד שמים
13 אפריל 2016, 08:53
עבור לפורום
עבור לנושא

יבמות כ"א ב'

'אמינא אי גברא רבה הוינא אסברא מדעתי, אי מקרי דרדקי הוינא אשיילה מרבנן דאתו לבי כנישתא'.
צ"ב מאי קאמר, אם יש לו פירוש שיאמר, ואם לא, שישאל. ומה הקשר בין מקצועו התורני לאפשרויותיו באמירת סברות.
על ידי כבוד שמים
13 אפריל 2016, 16:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יבמות כ"א ב'

אני מודה לכת"ר שטרח להסביר לי את המובן מאליו. אבל כנראה שלקטן כמוני הי' על מעכ"ת להעלות גם את ההערות, כי לפי התרגום האמור עדיין לא ברור לי מה הקשר בין מקצועו התורני לאפשרויותיו באמירת סברות. היינו גם אם ידע להסביר סברא, מדוע זה לא יכול להיות שמלמד תינוקות יידע להסביר דבר מדעתו.
על ידי מנין
13 אפריל 2016, 18:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות תבניות סיליקון

יתכן שזה רק פרסומת, כי היה כתוב שם שיש תבניות בהכשר בד"ץ וכו'.
על ידי יהודי
14 אפריל 2016, 00:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות תבניות סיליקון

התכוונתי שאם א' מחומרי הגלם בעייתי לא יועיל דבר. ופרט לכך ישנם אופנים שהציפוי הינו באופן של בעין ולא רק בליעה וגם לזה לא מועיל.
על ידי כבוד שמים
14 אפריל 2016, 18:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יבמות כ"א ב'

אולי אפשר להוכיח מכאן שלא כל אחד רשאי להמציא סברא, וזה הי' פשוט בזמן חז"ל שרק גברא רבא הותר לו הדבר.
על ידי כבוד שמים
15 אפריל 2016, 08:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לשון רש"י: אלא כמו שהראוני מן השמים.

מלשון רש"י ביחזקאל נראה שהיה לו רב ומורה עזר כללי בחיבורו אף בתנ"ך, ודבר זה מענין לבדוק אם אכן כך הוא. אין שום משמעות. רש"י הרי הי' שקדן גדול ועסק מצעירותו ועד זקנותו בלימוד כל חלקי התורה מפי רבותיו, ומשום כך ודאי שהשפיעה תורת רבותיו על פירושיו, (ובפרט מסורת דברי חז"ל שהם הבסיס לכל דברי רש"י עה"ת)....
על ידי אריך
18 אפריל 2016, 16:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פלא

מה יש פה לומר? בהכרח שלפי תומו חשב שיש תועלת בהבאת הדברים של הגרש ירחים ולא חשב שיש כאן נושא של 'כבוד' והתפארות בכסות אחרים. ואלא מאי, יש ענין להגיד דבר בשם אמרו, אבל חזינן שלא הקפידו בזה כ"כ דכמה פעמים כתבו "שמעתי מקשים", "שמעתי מחכ"א" וכו'.
על ידי אריך
18 אפריל 2016, 21:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קרבן פסח בזה"ז

אני רוצה להביע התנגדות לדברי הרב מבקש. ההערות הללו מיותרות ומפריעות לדיון הפורה שיכול להתפתח. אף אחד לא דיבר כאן על כך שצריך לשמוע לגדולי הדור כי אין כזה נושא. זהו פורום חרדי של בני תורה ת"ח, ועצם העלאת הנידון הזה הוא זה שגורם לההיפך. מדברים כאן בלימוד, וזהו.
על ידי אריך
19 אפריל 2016, 10:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פלא

בהבנת התופעה יש לחלק בין יחסי רב ותלמיד, שיותר מובן כשהתלמיד לא מזכיר שם רבו, וכמו שאמרו ביבמות על יהושע שכל מה שהוא דורש הוא ממשה (הגם שבאמת אינו ראיה, דהתם הכל ממש הוא ממשה). וכן מצינו בתלמידי המהר"ם מרוטנבורג, הרא"ש והמרדכי, שפעמים רבות מעתיקים לשון מהר"ם בלי להזכיר זאת כלל.
על ידי אאא
19 אפריל 2016, 11:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היכן הכהנים מבשלים ואוכלים את חלקם מקרבנות קדשי קדשים?

תודה רבה.

אך שם מדובר על מקום בישול קדשים קלים. והרי קדשים קלים בין כך אפשר לבשל בכל ירושלים.
השאלה שלי, לגבי קדשי קדשים, שהחובה לבשלם דוקא בעזרה, היכן בתוך העזרה הוא מקום בישולם ואכילתם?
על ידי שמואל דוד
02 מאי 2016, 01:28
עבור לפורום
עבור לנושא

כפיית מטה

כתובות סב: כפו מטתו וברש"י כדת המתאבלים כו'

צ"ע שלכאורה הול"ל מטתה או מטתן ודוק
על ידי יאיר
02 מאי 2016, 13:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חוקות התועבות - האם תועבה היא חוק ללא טעם?

ע"כ באמת התשובה כאן: http://www.tora-forum.co.il/viewtopic.php?p=5282#p5275

בלשה"ק (כמו להבדיל בעברית ושאר שפות) ישנן מילים שיש להן כמה משמעויות (דומות או לא).