החיפוש הניב יותר מ 2395 תוצאות

חזור

על ידי ובכן
25 אוגוסט 2020, 12:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אין לי מנוח - זעקת הרבי מקרלין

אני בבין הזמנים האחרון, כשיצא לי להתפלל בשטיבלך חסידי שאף אחד לא חבש מסכה, דאגתי להחמיר ולכסות גם את האף, וכשהתפללתי בחניכי הישיבות שכולם הקפידו על מסכות הורדתי אותה לגמרי עד הסנטר. תהיתי לעצמי, אולי אני סובל מפיצול אישיות? אבל לא, אני פשוט לא סובל קיצוניות משום כיוון, לא את החבישה ההיסטרית של המסכ...
על ידי ובכן
02 אוקטובר 2020, 13:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: זכר ונקבה בהושענות

תיובתא כתב:
14 אוקטובר 2019, 22:55

מנהג הספרדים (ברובם הגדול למיטב הבנתי), להתייחס בלשון נקבה:

וְעַל יִשְׂרָאֵל עַמָּךְ וְעַל יְרוּשָׁלַיִם עִירָךְ .
לשון נקבה?
לנקבה אומרים עמֵך.  בציירה.
על ידי ובכן
13 אוקטובר 2020, 16:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ריכוז חומר אודות מחלוקת הגר"א ובעל התניא מהמסד עד הטפחות

בלי הרבה קשר לכל הנידון. הריני מוכרח לציין שנהניתי מאוד מכותרת המאמר "ריכוז חומר אודות מחלוקת הגר"א ובעל התניא מהמסד עד הטפחות". אכן כן, מחלוקת בין הגר"א לבעל התניא. אין קשר לכל עולם החסידות. אמנם אין ספק שהיה מחלוקת בין הגר"א לכל החסידים, אבל אין עולם החסידות כולו מחויב לשיטת חב"ד. גם אם מצינו דבר...
על ידי ובכן
14 אוקטובר 2020, 11:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "אפידורל" - מיעוט בקללתה של האישה

בספר הישר לרבינו תם (סי' תשפח): מטעם המלך וגדוליו. רבותינו יושבי נרבונא וכו' וגזרו בגזירה חמורה בגזירת יהושע בן נון ובספרי תורה בגזירת ב"ד העליון ובגזירת ב"ד התחתון, על כל נושא אשה ומתה בתוך י"ב חודש בלא ולד של קיימא עד עבור שנת נישואין, שיחזיר כל הנדוניא ותכשיטי האשה ליורשיה וכו'. אחרי כן נזכרתי מה...
על ידי ובכן
15 נובמבר 2020, 12:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הצנוע הוא הישר ודרך העקום הוא הלוקסוס

מהו צנועי כשירי אמר רב חסדא כך שנינו שהכשר נקרא צנוע (ירושלמי דמאי ו-ו)  ומשמע ש"כשר" היינו מלשון "ישר" (ומורי הוראה נוקטים בלשון "כשר וישר") ובהמשך מופיע "נוטל שתי שורות לוכסן" (שם ז-ח) ומביא הערוך מהדורת מייזליש שהיינו λοξόν (לוכסן) ביוונית (שפירושו נטוי)וλοξόΣ (לוכסוס) היינו אלכסוני. וא"כ משמע ד...
על ידי ובכן
15 נובמבר 2020, 13:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "זכרו מצוות שבת בתורת משה גרוסה"

אני הבנתי שהכוונה לעניין המיוחד של לימוד תורה בשבת- תורת משה- במצוות שבת- היינו עניין מרכזי בשבת- גרוסה- לימודה. איני יודע אם זהו הפשט, אבל כרמז ניתן להאמר. ויישר. ויש לומר עוד, בהביא שפת אמת (כי תשא תרנז): "ובימי המעשה שכחה שולטת... ושבת כתיב בו זכור כי הוא יום שאין בו שכחה שהוא מעין יום שכולו שבת...
על ידי ובכן
07 דצמבר 2020, 10:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אמר לו: יוסף, עתידין אחיך שיכתבו על אבני אפוד ואתה ביניהם...

יש גם לתרץ, שכאשר האדם עומד על גודל ערכו, נקל עליו להתגבר על יצרו יותר ממאה מלקויות. ואת זאת עורר יעקב, שעתידים להקבע באבני אפוד.
על ידי ובכן
07 דצמבר 2020, 18:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אמר לו: יוסף, עתידין אחיך שיכתבו על אבני אפוד ואתה ביניהם...

בבלי כתב:
07 דצמבר 2020, 12:58
קודם כל מה שכותב החת"ס מובא מסוטה לו ב.
ולגבי מקור הפלוגתא בסוטה איני יודע.
חשבתי שזהו אותו מקור.
עמך הסליחה.

אולי לא בתלמוד @בבלי ...
על ידי ובכן
10 דצמבר 2020, 16:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חשש ע''ז בפאות

חשבתי לתומי שלכבודו יש את הספר הכצעקתה, והנחתי שאם אתה תוקף - עכ"פ קראת אותו, ושאם קראת אותו - שגם הבנת אותו. אלא שכנראה משהו שגוי במשוואה הזו. אם היית לומד את הספר בעיון, היית נוכח שאת ההיתר לא ביססנו כלל וכלל על מה שהתגלחת לא בפני האליל, ולא הבאנו זאת אפילו כסניף אם זכרוני לא מטעני , וכל זה כמובן...
על ידי ובכן
21 דצמבר 2020, 23:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ריכוז חומר אודות מחלוקת הגר"א ובעל התניא מהמסד עד הטפחות

אחד התלמידים כתב:
21 דצמבר 2020, 20:37
אולי יש ליקוטים בספרו של מנודשיין. אבל המסמכים המקוריים בשלימותם [מתורגמים מרוסית] נמצאים בספרו של וילנסקי, חסידים ומתנגדים. ע"ש באריכות גדול.
ומה מתברר שם?
כדברי כלפי לייא, או כדברי יאנקעל?
 
על ידי ובכן
22 דצמבר 2020, 02:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ריכוז חומר אודות מחלוקת הגר"א ובעל התניא מהמסד עד הטפחות

שאלה מהפן ההלכתי האם מבחינה הלכתית יכל הגר"א לפסול את החסידים מנאמנות כשרות... ( כל הנ"ל כתב אדמוה"ז באגרות יו (אגרת ח')...) בהקשר לנאמנות מה זה השאלות המגוחכות האלה  ואולי להבדיל השבתאים הם בעיניך עדיין כשרים משום שלא קבלו עדות בפני בעל דין  שאלות שבעל התניא מעלה, אולי מן הראוי היה שלא להגדירם כמג...
על ידי ובכן
22 דצמבר 2020, 02:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבי פנחס הורוביץ, רבה של פרנקפורט דמיין

אחר הדין ודברים המרובה, הנני מוצא להעלות שוב את שאלתי. במה נחלקו? צד אחד סובר שבעל הפלאה היה____(לא רק מילה סתמית 'חסיד', 'תלמיד המגיד') וצד שני סובר שבעל הפלאה היה____(לא רק 'לא חסיד ולא מתנגד') יכול להיות ששאלתי צריכה להיות ברורה יותר:  מה מגדיר את האדם כחסיד (נוגע גם לאישים נוספים שכבר דנו בפורום...
על ידי ובכן
22 דצמבר 2020, 16:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבי פנחס הורוביץ, רבה של פרנקפורט דמיין

כאמור, כאשר אנו מוצאים בספרו שבכל מקום שהוא כותב "שמעתי" סתם כוונתו לספרי חסידות (וכמו שהוכחתי ואמשיך להוכיח), אות היא שלמישהו היה אינטרס להעלים זאת (אולי לבעל ההפלאה עצמו היה חשוב שלא יזהו אותו כחסיד בפרנקפורט שלא סבלה התנהגות כזאת, והוא למד את הלקח מאחיו הרבי רבי שמעלקא שסבל רדיפות רבות מאנשי עיר...
על ידי ובכן
22 דצמבר 2020, 16:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבי פנחס הורוביץ, רבה של פרנקפורט דמיין

סיפור ידוע ישנו, אודות הרב מבריסק אשר נשאל מבחורים חסידיים לבאר להם על מה היתה ההתנגדות לחסידות. ענה להם בחכמתו, "לו יהי. אלא שטרם שאבהיר את סיבת ההתנגדות, אמרו לי אתם מהו חסידות, או אז יקל עלי לבאר את ההתנגדות". נשמטו ממנו הבחורים בשפה רפה ובבושת הפנים. סיפור זה, אשר שייך לאשכול על מהי חסידות, בא ל...
על ידי ובכן
22 דצמבר 2020, 19:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבי פנחס הורוביץ, רבה של פרנקפורט דמיין

אין כאן ויכוח, נשתכחה תורת הבעש"ט לא נאמרה ע"י מתנגדים, כל עוד שלא הוגדר מאי חסידות אין שום מקום לדון האם ההפלאה היה חסיד, יש הבטים רבים כל כך שנקראים חסידות, חלקם בהחלט נראה שההפלאה היה שייך אליהם, אך בחלקם ממש לא. למשל אם חסידות זה נוסח ספרד, התשובה שהוא התפלל בעצמו ולא ראה בזה דרך לרבים, כעדות ת...
על ידי ובכן
22 דצמבר 2020, 22:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבי פנחס הורוביץ, רבה של פרנקפורט דמיין

ראוי להבדיל בין ראשית החסידות שאז רק החלה לעצב דרכה בימי הבעל שם טוב והמגיד לתלמידי התלמידים שלא קבלו לגמרי מהמגיד כפי שידוע אח של ההפלאה לא היה חסיד במובן שהיום נתפס חסיד ובטח לא אחיו טוב, אם אתה אומר... :) וברצינות, כבר כמה פעמים העזתי לבקש לשרטט את התמונה במלואה. מהי לדעתך חסידות, שבכך אנו יודעי...
על ידי ובכן
23 דצמבר 2020, 10:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבי פנחס הורוביץ, רבה של פרנקפורט דמיין

וכאן גם התשובה לרב @ובכן שמתחבט בשאלה איך מגדירים אדם כחסיד או לא. תנוח דעתך, חביבי כבבת עיני. מיני ומינך יתקלס עילאה. אתה ממרומי השגתך בידיעת רעיונות החסידות והגותה, תביא מקורות עשירים לכך שהיה חסיד. אני לעומת זאת,  אינני מתחבט כל כך  בהגדרת החסיד, אלא שבדיון אני רוצה לעמוד על נקודת הטענה של שתי ה...
על ידי ובכן
23 דצמבר 2020, 13:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת פנחס 'נכליהם' 'נכלו' - לשון הקודש או ארמית?

בלדד השוחי כתב:
28 יולי 2020, 00:56
מה שמעניין, שגם בפסוק בבראשית 'ויתנכר אליהם' תי' אונקלוס: וחשיב מא דימליל עמהון'. נראה קצת שדימה ויתנכר לויתנכל.


אז צריך כאן את הרב @במבי ובדרשותיו אודות החלפת הל' בר'
על ידי ובכן
23 דצמבר 2020, 14:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבי פנחס הורוביץ, רבה של פרנקפורט דמיין

אגב, ההפלאה לא הוציא את ספרו פנים יפות בעצמו, הוציאו זאת לאור לאחר פטירתו, ומי שעסק בסידור הספר לדפוס, היה הגאון ר' אפרים זלמן מרגליות. שלא היה נמנה בין החסידים ודי בזה. א ליגינער מחוצף (בדר"כ הולך ביחד) (מי שמכיר יחסו המכבד של הגרא"ז לחסידים. אגב מט"א כמדומני מהראשונים שמתעדים מנהגי החסידים? או שכ...
על ידי ובכן
23 דצמבר 2020, 16:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עד היום הזה שבמקרא

אז תסתכל שם ברש"י ותראה שהוא מדבר על כל העד היום הזה שבמקרא, וכמו כן אשמח שתביא מקומות שכתוב עד היום הזה שהם לא היום, כי אני לא יודע נצטט את לשון רש"י. "היום - הימים העתידין, כמו עד היום הזה שבכל המקרא , שכל הדורות הבאים הקוראים את המקרא הזה אומרים עד היום הזה על היום שעומדים בו". אם רוצים, כמדומני...
על ידי ובכן
23 דצמבר 2020, 17:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מוסר, מסור, מסורת - מדוע נשמעים דומה?

מוסר משורש י.ס.ר
מסור משורש נ.ס.ר
מסורת משורש מ.ס.ר
על ידי ובכן
23 דצמבר 2020, 20:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבי פנחס הורוביץ, רבה של פרנקפורט דמיין

כמה חבל שהנושא נגרר למה שלא קשור לדיון דילן אודות חסידותו של בעל הפלאה. [אם מאן דהוא בכל אופן חפץ למדלי חספא ולגלות מה טמון תחתיו, אם היה המגיד הלז צדיק, למדן, או משכיל, או סתם ליצן, שיפתח על זה אשכול מיוחד, אם רק ירשוהו מנהלי אתרא דידן (אני לא מחווה שום דעה)]. ידידי, קחו נא עצה מחבר ...לטעמי עדיף ש...
על ידי ובכן
24 דצמבר 2020, 01:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מחפש ספרי הלכה של גדולי החסידות

HaimL כתב:
14 אפריל 2020, 13:33
איש ווילנא כתב:
14 אפריל 2020, 13:30
HaimL כתב:
14 אפריל 2020, 13:21
הפלא"ה, של הרה"ק רבי פנחס הלוי הורוויץ מפרנקפורט

באנו לדיון אם היה חסיד אם לאו?
לא ידעתי שיש על זה דיון. אבל אם כן, אז אפשר להוריד את הספר מהרשימה. 
כבר נתברך פורום דידן באשכול מיוחד שדן על שייכותו של בעל הפלאה לחסידות, עיין שם ברוב נחת.
דעה שלי: אין מה למהר להוריד את הספר מהרשימה...
על ידי ובכן
24 דצמבר 2020, 16:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבי פנחס הורוביץ, רבה של פרנקפורט דמיין

אולי אפשר להסביר מה כ"כ מלהיט בנושא הזה. מצד האידיאולוגיה עדיף לכ"א שהצד השני יחשוב שה"הפלאה" הוא מאנשי שלומו , ואז יעסקו בתורתו ביתר שאת ,אלו בהפלאה ומקנה ואלו בפנים יפות ,וביותר אלו ואלו בכל ספריו. לדעתי, דומה לי שאין מהנכון לשאול מה מלהיט בנושא, היות וכל מי שמוצא שעושים עוול לדבר שקדוש ויקר בעינ...
על ידי ובכן
24 דצמבר 2020, 17:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבי פנחס הורוביץ, רבה של פרנקפורט דמיין

מה לעשות, והדיון אודות יראת השמים של המגיד ממאקוב, וגם לא הדיון אודות מה שיש חסידים שסבורים לגביו דברים מסוימים, כל אלו לא יעזרו לנו לפתור את השאלה המרכזית באשכול זה -  ההיה בעל הפלאה חסיד אם לאו? זולת אם ירשה לי המכנה עצמו  אקשן דקדושה לפלפל בדבריו שכתב: אם החסידים בדורו של המגיד ממאקוב זצ"ל היו בא...
על ידי ובכן
26 דצמבר 2020, 23:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדוע לא גילה יוסף ליעקב שהוא חי. דברי המאסף ודעת מרן שר התורה שהוא אפיקורוס

וכל זה יותר פשוט מהקושיא שלא מתחילה על הרמב"ן מה לומר? הרבה יותר ממוזר לדעתי, המוזרות גדלה בגוף תירוצו. יוסף לא יכל להעלות בדעתו שאחיו - למרות שידע בדבר שנאתם אליו, יעשו 'מעשה נבלה' כזו (מלשונו...), למכור ילד רך בשנים, אכזריות כזו וכו' וכו' [להבהיל לב הקורא בתימה]. אבל זה כן הסתדר לו ליוסף, הילד הר...
על ידי ובכן
27 דצמבר 2020, 00:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבי פנחס הורוביץ, רבה של פרנקפורט דמיין

אחד התלמידים כתב:
24 דצמבר 2020, 22:10
הסברתי לך שתיקתי בהודעה פרטית.
היות וכבר הזכרנו את עובדא דהווה בצילא דהרב מבריסק, אמרנו להמשיך לזרום על הגל.

אז ככה. לו היו הבחורים הללו לפני, הייתי מייעץ להם עצה הגונה לבל יצטרכו להשמט בבושת פנים.
וזוהי:
יודיעו להרב מבריסק ששלחו לו הודעה פרטית, ושם, בפרטי, ירבו במלל בלא להתייחס לשאלה הספציפית...
על ידי ובכן
27 דצמבר 2020, 12:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבי פנחס הורוביץ, רבה של פרנקפורט דמיין

דרשה זו שמקורה במכתב ידוע מן הראוי לגונזה  והמשתמשים בדרשה זו הרי הם בכלל מבזי גדולי התורה מוסרי התורה שאם נעשה בזדון אין לו חלק לעוה"ב  אגב למי שמביא דרשה זו כידוע יש שם כמה דברים שאין להם פשר ואכ"מ.  ויש לידע שמצינו תגובות על המלחמה בחסידות  מבעל התניא ומהגרמ"מ מוטעסק [לא מאוית נכון] ומרבי שמעלקה...
על ידי ובכן
27 דצמבר 2020, 12:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תמונות נדירות וסרטונים של גדולי ישראל ורבנים

הסרט מהיר מדי, ניתן לראות  תופעה זו בסרטים רבים מתקופה זו, כמו למשל בסרט המפורסם של הכנסייה הגדולה. שבו הח"ח הישיש גורר את רגליו במהירות עצומה יחסית לצורת הליכתו, וכן עוד רבים. גם כאן הנשיקה חטופה הרבה פחות, וכך גם הליכתו של הרבי, לחיצת ידו לרב החובל, ועוד פוזות אחרות, מהירות מדי. אני מניח שהדבר קש...
על ידי ובכן
27 דצמבר 2020, 17:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ביאור בתשובת משיח לשאלת הבעש"ט - אימתי קאתי מר

ושאלתי את פי משיח אימת אתי מר, והשיב לי, בזאת תדע, בעת שיתפרסם לימודך ויתגלה בעולם ויפוצו מעיינותיך חוצה מה שלמדתי אותך והשגת, ויוכלו גם המה לעשות יחודים ועליות כמוך ואז יכלו כל הקליפות ויהיה עת רצון וישועה ': אך ממה שלמדתי שם שלושה דברים סגולות ושלושה שמות הקדושים והם בנקל ללמוד ולפרש, ונתקרר דעתי...