החיפוש הניב 18 תוצאות

חזור

על ידי לחזות בנועם
06 מרץ 2016, 02:16
עבור לפורום
עבור לנושא

שבת המלכה - הסופר הכי מקצועי לא יוכל להמחיש את תענוגה

ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון קודש לה' כל העושה בו מלאכה יומת. [/i][/b] שבת המלכה – עונג רוחני וגשמי כאחד. [/u][/b] זכית? ששת ימים תעבוד! לא זכית? שבעה ימים תעבוד! איזה זכות יש לנו, 'שבת קודש', שבת - וינפש, מתנה; רק לנו! אמר הקב"ה למשה מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה ו...
על ידי מבקש ה'
17 מאי 2016, 19:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עובר כנגד המתפלל

אם כך, בשו"ע כתוב שאין לעבור נגד המתפלל!
על ידי אריך
17 מאי 2016, 21:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: וכשמתו בניו של...

כיון שאנו מגיעים לשמות של אנשים, אחתום מצידי את הדיון הזה.
על ידי מנין
23 מאי 2016, 13:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למי נכתב השולחן ערוך?

וכמובן יש להוסיף: ומי הם פשוטי עם ישראל? את זה קובעים החכמים.
על ידי יאיר
28 יוני 2016, 16:06
עבור לפורום
עבור לנושא

הכרת תודה

לענ"ד אדם שביקש בפורום משהו וקיבל עזרה ממישהו, מחוייב (או לפחות ראוי) מצד 'הכרת הטוב' לפחות לתת 'תודה' (אם לא במילים) בפונקציה המובנית ולעיתים נכשלים בזה והדבר יכול לגרום למי שעזר, להמנע בפעם אחרת מלעזור. הנלע"ד כתבתי ואין אני אומר קבלו דבריי. ל'תודה': http://www.tora-forum.co.il/viewtopic.php?f=21&...
על ידי יהודי
27 יולי 2016, 19:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הכרת תודה

למה אין אני אומר וכו', הדברים פשוטים, ואף ללא הימנעות העוזר בפעם הבאה. ומי שלא מקבל זאת יש לבדוק אחריו.
על ידי כבוד שמים
01 אוגוסט 2016, 09:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שייך לעשות הילולה לצדיק שנרצח על ידי יהודי?

בכתבי האר"י מבו' שהעלי' של נשמת הצדיק מעוררת יחוד עליון שעניינו בחלק התיקון השלם אין ערוך לו. לא מוזכר ע"י מי נהרגו, אבל א' היחודים הגדולים שאת פירותיו אנו אוכלים עד ביאת גואל צדק הוא עשרה הרוגי מלכות.
על ידי יהודי
07 אוגוסט 2016, 23:01
עבור לפורום
עבור לנושא

סיום בתשעת הימים

מי שכל השנה די לו בשמחת סיום מסכת בבקבוק קולה קרקר וחתיכת הערינ"ג, האם ראוי שיעשה סיום בתשעת הימים עם בשר ויין.
על ידי יהודי
30 אוגוסט 2016, 10:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ריבית והיתר עיסקא

גם בספר ארחות שבת צריך ליזהר, ידיעת הנושא מלמעלה יכולה הרבה פעמים [וכבר קרו] לגרום לחוסר משקל. ייאמר ברורות א"א לדמות מילתא למילתא ללא לדעת את הנושא ביסודו, ומי שמורה כך [וגם זה קיים לדאבון נפש] כבר האריכה המשנה באבות בעניינו.
על ידי יהודי
30 אוגוסט 2016, 11:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מנורה של שבת

לא ניחא לי'ה הכוונה שהסכים מצד ההלכה שמותר, רק ס"ל שאי"ז כ"כ שבת'דיק.
על ידי יהיה טוב
01 ספטמבר 2016, 08:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מנורה של שבת

כמעט ולא יתכן, בפרט אם לא שמים לב לדבר, וזה שייך ביותר אצל ילדים וקטנים, שבסגירת ופתיחת המכסה המנורה עצמה לא תזוז.
על ידי דיין
01 ספטמבר 2016, 10:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איזה גמ"ח כדאי לי לפתוח?

גמ"ח ש"ס מתיבתא ושוטנשטיין על ידי זה רבים שהתייאשו מלדעת ש"ס יזכו בעזה"י לדעת לדעתי אדם שרוצה לפתוח גמ"ח לא צריך לחשוב על זיכוי הרבים ואיך לחזק אנשים וכיוצא שזה דבר חשוב לעצמו או על רווחים נוספים שיהיו מהגמ"ח כי במידה מסוימת זה הורס את הרעיון של הגמ"ח. אדם שפותח גמ"ח זה אדם שרוצה להיות איש חסד איש ...
על ידי יאיר
04 ספטמבר 2016, 08:48
עבור לפורום
עבור לנושא

סליחות

הנני מבקש בקשת סליחה ומחילה מכל באי פורום קדוש זה ובפרט ממי שחושב שנפגע ממני (ולא אפרט שמות מפאת קוצר הזמן והמקום),

בברכת כתיבה וחתימה טובה לנו ולכל עם ישראל.

אמן!
על ידי שאלת תם
19 ספטמבר 2016, 17:48
עבור לפורום
עבור לנושא

שאלה בדין ספק דאורייתא לחומרא

האם בית דין כופים על כך, או שמא כיון שסוף סוף הדבר מוטל בספק, אין כופים. [כמובן שהסברא הפשוטה שכופים על כך, כיון שסו"ס עתה מחוייב הוא, מדאורייתא או עכ"פ מדרבנן, אבל בכל אופן אשמח לדעת אם יש התייחסות מפורשת לכך].
תודה!
על ידי יאיר
19 ינואר 2017, 12:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת עזרה-נשבע לך

ייש"כ הקישורית השניה לא נפתחה לי בעקבות המסננת אם זה נראה לך יכול לעזור לי אשמח אם תכתוב לפחות בתמצות מה הספר וכו' סימן רלז: הנשבע אם צריך לישבע בשם או בכינוי סעיף א האומר: אני נשבע שאעשה דבר פלוני, או שלא אעשנו, הרי זה שבועה אע"פ שלא הזכיר לא שם ולא כינוי. הגה: ואין חילוק אם הוציא השבועה בלשון הקו...