החיפוש הניב 125 תוצאות

חזור

על ידי משיב כהלכה
10 יוני 2016, 15:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

חלק מהדעות שהבאת הם לגבי הלכות קריאת שמע שזה גם לגבי אשה בביתה ולא לגבי הלכות צניעות!!! כבודו טעה בטעות ידועה, הרמ"א בהלכות ק"ש דיבר על שיער שחוץ לצמתן וכל האחרונים החונים מדברים על יציאה באופן זה לרשות הרבים, וכן לגבי פאה, כל האחרונים על המקום דנים ביציאה לרה"ר. כי הא בהא תליא, כמו בבנות רווקות, ש...
על ידי משיב כהלכה
10 יוני 2016, 16:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

אגב הבאת שמו הטהור, אציגה נא בזאת אנקדוטה מעניינת. בשעתו, פורסם ברחובות הריכוזים החרדיים, מספר טלפון שבאחת משלוחותיו, ניתן לשמוע את הגרי"ש אלישיב אוסר את הפאה הנכרית. לא התעצלתי, והתקשרתי. תוכן השיחה, היה פחות או יותר כך: השואל: האם הרבי מסכים שפאה נכרית היא אסורה? הגריש"א: איך אפשר להגיד שהיא אסור...
על ידי משיב כהלכה
10 יוני 2016, 18:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

וכן בדעת הרב בן ציון אבא שאול זה הטעיה מכוונת, אני בררתי אצל הרב עמר שחיבר את האור לציון כרך ב וג והוא נחרץ שהרב אסר מכל וכל אפילו פאה עם כובע, ויש לו עדויות על כך, בקיצור הוא הסביר זאת כך, הראשונות שלובשות פאה מכל ציבור (כגון ליטאי או ספרדי ) עד שנהיה רוב באותו ציבור עוברת על דת יהודית, ואם נוצר מ...
על ידי משיב כהלכה
10 יוני 2016, 18:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

מה שאני כן זוכר שהפרי מגדים כותב מפורש שההיתר שלו זה רק מכיון שהפיאה אינה גורמת לשון הרהור, וזה לא שייך בפאות של היום כידוע הפרי מגדים כתב שלא שייך הרהור בפאה. בגלל שכבודו מרגיש שיש הרהור, הוא נאלץ להכריע שהפרי מגדים לא דיבר על הפאות של ימינו... "כידוע". הבה נתבונן מדוע הפרי מגדים סבר שאין הרהור בפ...
על ידי משיב כהלכה
13 יוני 2016, 15:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

לשאלת ר' ארזי ביתר מנין שעדיף מטפחת המכסה היטב, נלע"ד שזה ברור, דמאי שנא מכל מחלוקת הפוסקים, שגם אם נניח שעיקר הדין הלכה כהמתירים, הלא כל בעל נפש חש לעצמו לצאת ידי חובת כל השיטות. אלא שזו כבר שאלה בהנהגה ולא בהלכה אכן, לו יצוייר שהלובשת מטפחת יוצאת ידי חובת כל השיטות, היה כבודו צודק... אולם בימינו ...
על ידי משיב כהלכה
18 יוני 2016, 21:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

דרך ישרה כתב:ואמר זאת בשיעור בפומבי שפאה זה פריצות
ע"פ "עדות" של אחד מהם...

וגם אם אכן היה כך הדבר, ומישהו שאל אותו בשיעור פומבי, הרי שענה לו כך מפני שלא רצה שתתפרסם דעתו להתיר. כך או כך, להביא זאת כנגד מה שהתיר במפורש בספרו - הרי זה מגוחך מאוד.
על ידי משיב כהלכה
18 יוני 2016, 23:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

כמוכח בקונטרס שקר החן הכותב מציין עוד: "ובעל כרחם הפכו להם עוד ועוד פוסקים מכל העדות הדורות והמינים, בין מהאוסרים להדיא ובין מאלו שמעולם לא דיברו על ההיתר כולם סופחו לרשימת הפוסקים המתירים". כאן ניתן לראות בחוש את דברי חז"ל, "הפוסל במומו פוסל". בספרים, עלונים, חוברות, וכל הפרסומים השונים של עסקני ה...
על ידי משיב כהלכה
30 אוגוסט 2017, 10:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

אמרתי שהפאות שהיו בזמנו היו ניכרות היטב שהן פאה, ואף כאשר היו עשויות משער טבעי. פשוט תלמד הסטוריה ותחקור ותראה שכך הייתה המציאות לא רק בזמנו של המגן אברהם אלא אף עד לפני כמה עשרות שנים, שאז התחילו לגלות איך לטפל בשיער הפאה כדי שיראה טבעי ממש, על ידי כל מיני חומרים שלא ידעו מהם כלל, כי המדע כולו לא ...
על ידי משיב כהלכה
30 אוגוסט 2017, 11:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

הרבה פוסקים קדמונים אסרו את הפאה מפני מראית העין, כולל פאה נכרית לגברים לכיסוי הראש, כמובא במשנה ברורה (ג, יב) בשם הפרי מגדים: "ופרו"ק משערות (פאה נכרית) אף אותן שתפורין בבגד מתחתיו, יש לאסור מפני מראית העין, שיאמרו ששערות הן, ויש מקילין". הרי אחת מן השניים, או שהפוסקים לא התייחסו לתעשיית הפאות בזמ...
על ידי משיב כהלכה
18 ספטמבר 2017, 12:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "שוק" באדם, היכן ?

ראשית נקדים כי המקור לכך ששוק באשה ערוה הוא בברכות כד ע"א ולמדים זאת בגמרא מהפסוק בישע' מז ב-ג "חשפי שבל גלי שוק עברי נהרות תגל ערותך גם תראה חרפתך". והנה אחד מן הראשונים, תלמיד רש"י, המהר"י קרא מפרש על אתר: שוק - הוא הירך העליון וכך ג"כ מבאר בשו"ת בני בנים (להגר"י הנקין) ח"ד סימן ט'. כידוע, המשנ"ב ...
על ידי משיב כהלכה
26 אוקטובר 2017, 11:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

משיב כהלכה!מבין בתרי דבריך ראיתי, שלדעתך, מי שמדבר נגד הפאה אינו יודע מה הוא אומר, קדמונים (כמו הדברי חיים וכו') דברו רק לדורם. (למה שלא תאמר כך על דברי הש"ג?) הדברים פשוטים. ולא אני חידשתי או המצאתי זאת, גם לא בעל "חן וכבוד", אלא פוסקי הדור, כדלהלן. אלה שאסרו פאה, לא אסרו זאת סתם, אלא כתבו טעמים ב...
על ידי משיב כהלכה
26 אוקטובר 2017, 11:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

עברתי על דברי ה'שקר החן', אני לא מסכים עם כל דבריו, אבל רובם הגדול ראויים לציון לשבח, ובפרט במה שהוכיח כמה השמיט בעל 'החן וכבוד' שזה עול בל יכופר אם אתה מזדהה עם קונטרס "שקר החן", שפתו הרדודה והשמצותיו, נקל לשער שהבנתך את הסוגיה זהה להבנתו... ואין זה תעודת כבוד, בלשון המעטה. וכל מה שהוכיח "השמטות",...
על ידי משיב כהלכה
26 אוקטובר 2017, 11:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

נ.ב. אילו הייתי המחבר של "חן וכבוד", הייתי משאיר את כל ה"השמטות", כי מעטים מאיתנו יזכו לקרוא את הספר הזה, אם וכאשר יצא לאור, כי עסקני הפאה שבכל דור ודור יעלימו וישמידו את הספר מכל מקום (כידוע שיש להם יראת שמים עמוקה), אבל "שקר החן" יתפרסם בחינם באלפי עותקים, והוא יציג את ההשמטות ואת המקור ויזכה את ה...
על ידי משיב כהלכה
26 אוקטובר 2017, 12:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

אם מצאת 130 מתירים יש לעומתם 130 אוסרים ויותר אני לא מצאתי שום דבר, אני פשוט קורא את מה שיש בספרים הפתוחים לפני. "חן וכבוד" הביא כמאה ושלושים מתירים. על מיעוטם אפשר להתווכח, רובם כתבו במפורש להתיר. גם אם תוריד חצי, עדיין תישאר עם כמות עצומה של מתירים (וכמובן שהיינו מסתפקים גם בעשרה וגם בחמישה כדי ל...
על ידי משיב כהלכה
26 אוקטובר 2017, 12:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

בענין מה שאתה כותב שב 99 אחוז מהמקרים של מטפחת, יוצא השערות לחוץ, אינו יודע מהיכן לקחת זאת אני לא כתבתי זאת, גדולי הדור כתבו זאת, ואני נאלץ למחזר שוב: ◄ מרן הגאון רבי מיכל יהודה לפקוביץ זצ"ל: "שלא יבואו ע"י המטפחת לפרוץ ולהוציא משערן החוצה כאשר נכשלו בזה רבים". ◄ הרבי מליובאוויטש זצ"ל: "רואים במוחש...
על ידי משיב כהלכה
26 אוקטובר 2017, 12:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

יוספזון כתב:נא להיות אובייקטיבי, בלי לערב נגיעות אישיות כשזה נוגע לעקרי הדת.
תתבונן מעט, רק מעט, ותראה שכל מילה שאני כותב כאן בפורום, יש לה מקור בספרי הפוסקים, גדולי התורה וההלכה.

אתה קורא להם מעל במה זו להיות אובייקטיבים ולא לערב נגיעות אישיות? אתמהה.
על ידי משיב כהלכה
28 אוקטובר 2017, 21:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "שוק" באדם, היכן ?

ומה תאמר על בית הלל, גם הם היו "מוזרים"? והגר"ע יוסף שזו היא דרכו? והרמב"ם, שכתב בתשובה "מהראוי להתיר לכל בני אדם כל מה שאפשר להתיר, ולא נטריח עליהם" (תשובות הרמב״ם, תקונים והוספות סי׳ ס״ט)? בספה"ק "ליקוטי מוהר"ן" (תניינא סי' מ"ד) כתב וזה לשונו, "אלו החכמות מפילין מאוד את האדם מעבודת ה', דהיינו מה ש...
על ידי משיב כהלכה
30 אוקטובר 2017, 22:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

דברי הגר"ע הילדסהיימר אמורים לגבי שיער הבתולות, ואין שום הבדל בינו לבין שיער של פאה. אתה טוען שיש הבדל? אדרבה, נמק והסבר ואל תמחזר את עצמך שוב ושוב לחינם. הסברתי לך מה ההבדל בין מה שחז"ל הוסיפו סייגים וגדרים, לבין מה שמפרסמים בציבור לאסור דבר שהותר ע"י מאות פוסקים וביניהם גדולי הדור שליט"א וזצ"ל. אי...
על ידי משיב כהלכה
30 אוקטובר 2017, 23:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "שוק" באדם, היכן ?

לגבי המכתב הנ"ל שהביא @עפר ואפר, מצוי מאוד שרבים מהחותמים לא חתמו כלל, או שחתמו על דבר אחר לגמרי, וכו' וכו'. ואין ממנו שום ראיה הלכתית לשום דבר. והנה מה שכתב בשו"ת "משנה הלכות" להגר"מ קליין זצ"ל, אב"ד אונגוואר (חלק ח' סימן קי"ט), בנוגע למכתבים ותקנונים שונים המתחברים ע"י עסקנים וחתומים ע"י רבנים שונ...
על ידי משיב כהלכה
12 נובמבר 2017, 12:07
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי משיב כהלכה
12 נובמבר 2017, 14:03
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי משיב כהלכה
12 נובמבר 2017, 15:06
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי משיב כהלכה
01 ינואר 2018, 19:19
עבור לפורום
עבור לנושא

סערת הפאות מהודו, שהתחדשה בשנת תשע"ח

כולנו זוכרים את סערת הפאות בשנת תשס"ד. ראשית הסיפור עוד בשנת תש"נ, ע"פ עדותו של הרב יעקב אהרן שפירא, כאשר העיד בפני גדולי הרבנים בארץ ובחו"ל, ואז ע"פ דבריו התירו הגרי"ש אלישיב והגרש"ז אויערבאך את הפאות מהודו (ועוד מגדולי הרבנים שלא נקב בשמם), ודבריו של הגרי"ש נדפסו בקובץ תשובות. מדברי הרב שפירא: "ע"...
על ידי משיב כהלכה
01 ינואר 2018, 19:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת הפאות מהודו, שהתחדשה בשנת תשע"ח

מצ"ב מקורות נוספים להנ"ל, וכן קובץ מסכם.
על ידי משיב כהלכה
12 יוני 2018, 02:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מסקנות רבני ב"ב בנושא הפאות

לשים לב לנקודה אחת. והיא דעת הגרש"ז ומשם תלמד הכל מכל זו גם שיטה יפה לכל הרוצה לדחות הכל בקש. אפשר סתם להשמיץ, כאשר עשה פלוני לעיל, אבל הדבר לא נראה טוב, ואדרבה מלמד על הכותב. אבל זהו רעיון יותר טוב, למצוא נקודה אחת שיש לך בה מעט אחיזה, ולקחת אותה בתור "דוגמא" לכל מה שאני כותב. ראיתי במקומות רבים ש...
על ידי משיב כהלכה
12 יוני 2018, 02:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מסקנות רבני ב"ב בנושא הפאות

יש לאליל ענין עם השיער. ועוד אפי' אם האליל רק רוצה מעשה הזה יש לדון שהוא תקרובת ע"ז, כיון ששחיטה עושה תקרובת ע"ז בלי שום מעשה אחרת, וגם שלא על מנת ליתן הבהמה לאליל, אלא עצם שחיטתה עושה תקרובת, הוא הדין תולדה דשחיטה ובניד"ד הגילוח, מאחר שהיא עבודה [כי כן הוא רצון האליל], עצם הגילוח עושה את השיער תקר...
על ידי משיב כהלכה
12 יוני 2018, 02:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מסקנות רבני ב"ב בנושא הפאות

סלע כתב:אם אתה באמת רוצה לברר דברים לאשורם. תכתוב תגובה ארוכה בה תלבן ותציג עובדות של הנתונים, לא של דעת רב פלוני ואלמוני
אני מגיב על סדר הדברים כאן, אינני יודע על איזה עובדות ונתונים אתה מדבר ומה אתה רוצה ללבן.
על ידי משיב כהלכה
12 יוני 2018, 02:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מסקנות רבני ב"ב בנושא הפאות

הגרש"ז כמו רוב אנשי ירושלים דעתו מפאות היתה דחיה עד סלידה. אחרי שהעדויות רבות ומגוונות על דעת הגרש"ז ודרך אגב. אין לי מושג מה דעת הגרש"ז באמת. רק מתוך קריאה פשוטה בציטטות שלך אין לי בעיה עם כל הביטויים המתלהמים שלך, אם אתה חושב שאתה עושה בזה רושם על מאן דהו, אדרבה תמשיך בדרשות מוסר נוקבות עד התהום....
על ידי משיב כהלכה
12 יוני 2018, 02:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מסקנות רבני ב"ב בנושא הפאות

הרושם שלי הוא שרוב הציבור קבלו האיסור אחר שפסק כן הגריש"א וכמעט כל גדולי הרבנים תמכו בפסק שלו, למרות נסיונות שראיתי לאחרונה להכחיש זה רושם לחוד ומציאות לחוד... בפועל, כאשר הגרי"ש אלישיב אסר, רוב הציבור היה מבולבל ואכן לתקופה של שבוע עד שבועיים לא חבשו פאה. היה בזה קידוש שם שמים, וגם תשובה לכל הטוענ...
על ידי משיב כהלכה
12 יוני 2018, 02:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מסקנות רבני ב"ב בנושא הפאות

מה זה משנה מי המעורר, הרי יש כמה רבנים חשובים שאומרים שאין לסמוך על ההכשר, ולא נשמע רב אחד שיגיד שההכשר כן בסדר, ומאוד מסתבר שעל כל רב שמוכן לצאת בפומבי נגד ההכשר שזה דבר לא מצוי, יש כמה רבנים שמסכימים עם הדברים רק לא רוצים לפרסם דעתם מפני הכבוד וכדומה. לא מצינו אלא פשקוויל שפורסם דווקא בחו"ל ולא ב...