החיפוש הניב 494 תוצאות

חזור

על ידי משיב כהלכה
10 יוני 2016, 15:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

איזה היתר יש לאלו שאינם הולכים בפסקיו של השועה"ר הרב להשתמש בפאה נכרית? אם כבודו מתכוון לשאול איזה היתר, הרי השאלה צריכה להיות הפוכה לגמרי - איזה איסור, מהיכי תיתי לאסור בכלל. שהרי גם אלה שכתבו טעמים לאסור בדורות הקודמים, כל הטעמים לא שייכים כיום, וכפי שכתב הגאון רבי גבריאל ציננער שליט"א, מח"ס "נטע...
על ידי משיב כהלכה
10 יוני 2016, 15:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

דעת המתירים פאה נכרית המתירים הם פי כמה וכמה, כפול ומכופל, והרשימה שהביא כבודו אינה מדוייקת, כי חלקם לא הכריעו, כמו החיד"א לדוגמא. בספר "לקט שכחת הפאה" אכן הביא את החיד"א והביא עוד כמה כמתירים, והגיע ל-40 פוסקים, כשכמה מביניהם לא התירו, אמנם אחרים יגעו ומצאו למעלה ממאה ושלושים בהשמטת כמה פוסקים שהב...
על ידי משיב כהלכה
10 יוני 2016, 15:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

חלק מהדעות שהבאת הם לגבי הלכות קריאת שמע שזה גם לגבי אשה בביתה ולא לגבי הלכות צניעות!!! כבודו טעה בטעות ידועה, הרמ"א בהלכות ק"ש דיבר על שיער שחוץ לצמתן וכל האחרונים החונים מדברים על יציאה באופן זה לרשות הרבים, וכן לגבי פאה, כל האחרונים על המקום דנים ביציאה לרה"ר. כי הא בהא תליא, כמו בבנות רווקות, ש...
על ידי משיב כהלכה
10 יוני 2016, 15:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

צ"ע איך להגדיר דעתו של הגרע"י, שהרי מה שאסר הוא מחמת דברי הערך שקפליטין המוזכר בירושלמי הוי פאה נכרית. אבל היום נתברר בלי ספק שאין זה דברי הערוך אלא של המוסיף ערוך, ורק בדפוס האחרון אין זה ניכר מחמת ט"ס. וא"כ אולי גם דעתו הוא להתיר זאת טעות ידועה, אולם הגר"ע לא נשען על הערוך אלא ציין אותו בתחילת דב...
על ידי משיב כהלכה
10 יוני 2016, 16:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

לגבי הגר"א, יש מקום אחד שמשמע (יכול להשתמע) שאוסר (ומביאו הגר"ע יוסף זצ"ל) ויש מקום אחר שמשמע (יכול להשתמע) שמתיר. אכן כפי שציין כבודו, יש הטוענים שהגר"א אסר פאה נכרית, ומביאים ראיה מפירושו על המשניות בספר "שנות אליהו", שפירש את המשנה בשבת (פ"ו משנה ה) "יוצאה אשה... ובפאה נכרית לחצר", שמדובר בפאה נ...
על ידי משיב כהלכה
10 יוני 2016, 16:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

רק להיות הולך רכיל מגלה סוד, שבסימן הנ"ל המ"ב מתיר. הדבר ידוע שכשהמ"ב מסיים עם דעה מסוימת זוהי הדעה שאותה הוא נקט כעיקר, ושם הדעה שהוא מביא בסוף זה שהמגן גיבורים החמיר בזה הטעות של כבודו נובעת מזה שחשב את ה"מגן גיבורים" לאוסר, ואינו אלא מראשי המתירים. המגן גיבורים התחבר ע"י הגאונים בעל שו"ת "שואל ו...
על ידי משיב כהלכה
10 יוני 2016, 16:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

אגב הבאת שמו הטהור, אציגה נא בזאת אנקדוטה מעניינת. בשעתו, פורסם ברחובות הריכוזים החרדיים, מספר טלפון שבאחת משלוחותיו, ניתן לשמוע את הגרי"ש אלישיב אוסר את הפאה הנכרית. לא התעצלתי, והתקשרתי. תוכן השיחה, היה פחות או יותר כך: השואל: האם הרבי מסכים שפאה נכרית היא אסורה? הגריש"א: איך אפשר להגיד שהיא אסור...
על ידי משיב כהלכה
10 יוני 2016, 16:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

ראיתי בספר מת"ח גדול זצ"ל שכתב שההיתר של פ"נ זה "העמדת הדת" [כיון שכך לא יהיה קשה לכסות], מסתבר שגם אם מותר, הוא לגמרי הגזים. אמנם יתכן שלבעלי תשובה שקשה להם מאוד לכסות במטפחת, יהיה בזה שטיקל העמדת הדת. הבאתי דבריו לעיל. ותוכן כוונתו מובן, שהרי לפני שנים לא רבות התפשט גילוי ראש גם בקרב נשות היראים,...
על ידי משיב כהלכה
10 יוני 2016, 17:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

מכנסיים נאסרו בכל מקרה בגלל 'לא תלבש' ולא רק בגלל צניעות... נכון, ובדיוק כך סוברים המעדיפים פאה - שמטפחת יש בה איסור של גילוי ראש דאורייתא, בלי קשר לצניעות. לכן הדיון על צניעות בפאה הוא דיון אחר לגמרי, לאחר שלובשים פאה, כמו לאחר שלובשים חצאית ומבינים שכך צריך לנהוג. ראה לדוגמא בדבריו של מרן הגאון ר...
על ידי משיב כהלכה
10 יוני 2016, 18:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

חבל שכבודו אומר כך, חיפשתי בגוגל את הוידאו הנ"ל והיגעתי לכאן http://xn--9dbhb7b.net/?p=7481?p=7481 תראה עד הסוף, זה שונה מהותית ממה שכתבת. ותראה גם כאן שתלמידיו מעידים כך בספרם http://xn--9dbhb7b.net/?p=448?p=448 באתר שכבודו מפנה אליו צריך לקחת כל שורה ושורה ולבדוק אותה בשבע עיניים, היכן העלימו והי...
על ידי משיב כהלכה
10 יוני 2016, 18:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

ולגבי מי שהזכיר את רשימת המתירים, אני בעבר ישבתי על זה ויצא לי שיש כאן הטעיה מכוונת של מאן דהו שהפיץ שמות בלי ללמוד את שיטתם וכשכבודו למד את רשימת האוסרים, הוא לא ישב על זה ויצא לו שיש כאן הטעיה מכוונת? כי בכל רשימות האוסרים שראיתי, ישנם הטעיות מכוונות, של "מאן דהו שהפיץ שמות בלי ללמוד את שיטתם.......
על ידי משיב כהלכה
10 יוני 2016, 18:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

וכן בדעת הרב בן ציון אבא שאול זה הטעיה מכוונת, אני בררתי אצל הרב עמר שחיבר את האור לציון כרך ב וג והוא נחרץ שהרב אסר מכל וכל אפילו פאה עם כובע, ויש לו עדויות על כך, בקיצור הוא הסביר זאת כך, הראשונות שלובשות פאה מכל ציבור (כגון ליטאי או ספרדי ) עד שנהיה רוב באותו ציבור עוברת על דת יהודית, ואם נוצר מ...
על ידי משיב כהלכה
10 יוני 2016, 18:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

מה שאני כן זוכר שהפרי מגדים כותב מפורש שההיתר שלו זה רק מכיון שהפיאה אינה גורמת לשון הרהור, וזה לא שייך בפאות של היום כידוע הפרי מגדים כתב שלא שייך הרהור בפאה. בגלל שכבודו מרגיש שיש הרהור, הוא נאלץ להכריע שהפרי מגדים לא דיבר על הפאות של ימינו... "כידוע". הבה נתבונן מדוע הפרי מגדים סבר שאין הרהור בפ...
על ידי משיב כהלכה
10 יוני 2016, 19:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

אותי מאד מסקרן דווקא הנושא של הע"ז בפאות שנשתרבבו מחדש לציבור, כולם חושבים שהפאות באות מהאויר , אבל מחקירה שלי כולם באות או משער של מתים שאסורים בהנאה או משער של ע"ז ( חוץ מהמיעוט של חלאקה...) אפילו אלה שבאים מאיטליה הם רק מטופלים ומחומצנים שם, ואני מנסה לקבל תשובה רשמית מהכשרות של הרב גרוס בנושא ו...
על ידי משיב כהלכה
10 יוני 2016, 19:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

http://beta.hebrewbooks.org/47238 תודה רבה שמעתי פעם על קונטרס זה ולא מצאתי אותו , עברתי על החלק של ע"ז בסוף הקונטרס, והוא פשוט קובע עובדות ולפי זה פוסק, כגון הוא כותב שהנשים לא מתכוונות לשם ע"ז, מניין לו ? בשביל מה הם מגדלים הרבה זמן וחותכים ? סתם ? לא נשמע טוב... בכל מקרה בציבור כולם טוענים שזה ל...
על ידי משיב כהלכה
10 יוני 2016, 19:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

בחיפוש באתר יופי יהודי שמביא הרבה בנושא מצאתי קונטרס זה את הקונטרס הקצר הלז כתב אנונימי המכה בסתר את רעהו, תוך שהוא מסתתר בעצמו ומתבייש בדברים אשר כתב. וכבר לפי סגנון הכתיבה והשימוש בשפה מכוערת ובוטה ניתן להבין שהכותב אינו ת"ח. בקונטרס זה הוא השמיץ את הרב המחבר ספר חו"כ, ורוב הקונטרס עשוי השמצות זו...
על ידי משיב כהלכה
13 יוני 2016, 11:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

הפרק האחרון שמדבר על ע"ז בפאות הוא לא לענין ממש, ישב מרן הגריש"א והכריע ברור בענין [אגב, מישהו מכיר עוד רב שנשאל בעניני ע"ז וענה במקום?], אח"כ נשאו ונתנו איתו באריכות ולא הסכים כלל לטענות המתירים, אם כך מה כעת הענין בהבאת כל מיני מוצי"ם חשובים יותר ופחות שאינם מגיעים לקרסוליו הפרק האחרון בספר חו"כ ...
על ידי משיב כהלכה
13 יוני 2016, 11:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

אז תתקן את המשפט " אוי לאותה בושה " ! זה כבוד בשבילם שהם צדקו נגד כל הטענות והסיפורים שכביכול הרב אלישיב היה בעד הפאות ! בפרט שבאותו עמוד הנ"ל למטה מובא מקורות מתלמידיו שציטטו אותו בכל מיני הזדמנויות, וגם שם הכל כתוב שחור על גבי לבן. את כל הסיפורים והעדויות והבדיות היה אפשר לספר עד שלא ראינו את הגר...
על ידי משיב כהלכה
13 יוני 2016, 12:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

א, עד נאמן ? אפשר שמות ? יותר נאמן מהרב עמר מחבר הספר אור לציון כרכים ב וכרך ג ? יותר נאמן מתלמידו המובהק הרב בן ציון מוצפי ? יותר מהרב נתן בן סניור ? יותר מהרב ברוך שרגא ? יותר מהרב אבנר אליסון ויותר מהרב דוד בן יצחק ? יש שם עוד הרבה עדויות מפורשות של ת"ח מובהקים תראה בספר שם כמה עדויות יש על פסקי...
על ידי משיב כהלכה
13 יוני 2016, 13:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

לדוגמא מרן הגרי"ח קנייבסקי שליט"א שגם אמר וגם כתב בזה"ל ש "כל פאה שנראית כשער טבעי אסורה" והא חזר ע"ז כמה פעמים ואני באזני שמעתי זאת ממנו , וראיתי גם את מכתבו, ועם כ"ז אחד הנכדים של מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א מוכר פאות ארוכות וטבעיות לכל הדעות , כשהוא מערבב את כל מי שבא לרב בנושא, והוא מצהיר שאם ילך...
על ידי משיב כהלכה
13 יוני 2016, 14:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

שוחר טוב כתב:לצערי מבדיקתי הארוכה אני רואה לאורך כל הדרך איך שכל המחברים שבאו להתיר* סילפו שיטות ועיוותו את האמת העיקר להתיר והרבה פעמים לא בחלו גם בשקרים או בציטוטים שהובאו מקור ששיקר בלי לבדוק מה האמת, וה' יאיר עינינו לראות את האמת
*צ"ל לאסור, ואכמ"ל ודו"ק. ובוודאי כבודו מכיר את מאמר חז"ל "הפוסל, במומו פוסל".
על ידי משיב כהלכה
13 יוני 2016, 15:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

שוחר טוב כתב:הם מביאים שיש עדות של פאניות שזה מעבודה זרה זה לנשים לכן זה חסום.
שמעתם את זה פעם ? יודעים מי הפאניות הנ"ל ?
אני מניח שלא עולה הרבה כסף לשכור נשים שתספרנה סיפורים. ואולי יש נשים שמוכנות בחינם, לשם שמים, להתחזות לפיאניות ולספר סיפורים. גם זה יתכן
על ידי משיב כהלכה
13 יוני 2016, 15:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

יש הנוקטים שעמודי ההוראה הרמ"א והמשנ"ב הכריעו להתיר, ויש הנוקטים שאף הם לא התכוונו לעצם הלבישה אלא לדין הזכרת ה' בפני כיסוי פאה כבודו טועה, רוב מכריע של האחרונים הבינו מפשטות הרמ"א בסימן ע"ה שהתיר לבישת פאה לרשות הרבים, ורק היעב"ץ כתב בספרו מור וקציעה "בדרך אפשר" שאולי התיר הרמ"א רק לק"ש ולא לרשות ...
על ידי משיב כהלכה
13 יוני 2016, 15:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

ועד פוסקי זמננו ממש המשיכה המחלוקת, יש שגילו דעתם להדיא, כדעת היביע אומר שהיה נחרץ לפסוק כהאוסרים, ויש שלא גילו דעתם אלא הניחו מקום לשמועות ועדיות משמם, כדעת האור לציון, ודעת הגריש"א שאף הוא מעולם לא דיבר ברבים על דעתו בענין זה גם כאן כבודו טועה, ה"אור לציון" גילה דעתו בהחלט, בספריו שו"ת אור לציון ...
על ידי משיב כהלכה
13 יוני 2016, 15:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

לשאלת ר' ארזי ביתר מנין שעדיף מטפחת המכסה היטב, נלע"ד שזה ברור, דמאי שנא מכל מחלוקת הפוסקים, שגם אם נניח שעיקר הדין הלכה כהמתירים, הלא כל בעל נפש חש לעצמו לצאת ידי חובת כל השיטות. אלא שזו כבר שאלה בהנהגה ולא בהלכה אכן, לו יצוייר שהלובשת מטפחת יוצאת ידי חובת כל השיטות, היה כבודו צודק... אולם בימינו ...
על ידי משיב כהלכה
14 יוני 2016, 00:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

הסיבה שנידון הפאה הפך להיות נחלת מוציאי העלונים והפאשקווילים ובעלי האתרים, היא - בגלל שנכנסו לשוק אותם פיאות פרוצות שהפרוץ בהם מרובה על העומד ראשית יש להבין מהי פריצות בפאה, ומהו טעם האיסור. עושה רושם שכבודו כותב ע"פ קלישאות נפוצות ולא ע"פ ספרי השו"ת. "פריצות" בפאה נגזרת מכך שהיא בולטת ויוצאת דופן,...
על ידי משיב כהלכה
14 יוני 2016, 00:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

אבל יש גם את נושא העבודה זרה שהוא נושא שלישי שרב הניסתר על הנגלה, וכולם סומכים על כולם. וזה נפק"מ למי שרוצה פא"נ רק לבית כך שמצד מה שהבאת לכו"ע מותר, אבל אם אכן יש בעייה דע"ז זה אסור מדאורייתא ! "איסור דאורייתא" זה דבר טוב לנפנף בו על מנת להפחיד את הנשים התמימות. אך למעשה, הפאות מהודו הן מיעוטא דמי...
על ידי משיב כהלכה
14 יוני 2016, 11:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

מרן הרב וואזנר לא הקים שום בי"ד !!! כן גם לא את משמר התורה ! הם ממש לא הולכים כפסקיו, ורק מייחסים את שמם אליו בכלליות שלפי הוראתו חייבים לשמוע למשמר התורה. כשלמעשה הוא סמך על הבטחתם שהם יעשו רק כהוראת רבנים שידונו ביחד ויפסקו, ולמעשה הם הלכו לקולא כנגדו וכנגד מרן הגרי"ש אליישיב ע"פ סברתם שהיום זה ש...
על ידי משיב כהלכה
14 יוני 2016, 15:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

נתחיל מסעיף ב: אין לכך שום קשר לצניעות. אלא הרוצה לצאת ידי חובת המחמירים, אולי יש מקום להחמיר בפאה שאינה ניכרת "כלל" (כדעת הגר"ח קניבסקי שהוזכר לעיל, שהולך כשיטת אביו הסטייפלר לחשוש לדעת מהרי"ל שאסר מראית העין). אולם, גם פאה עם שביל לבן אפשר להכיר ברוב הפעמים, ע"י סימנים אחרים, וכמו שכתבתי לעיל בתג...
על ידי משיב כהלכה
14 יוני 2016, 15:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

ואז נתעורר ויכוח על נושא השוק שיש מכתבים מכל גדולי ישראל בכל הדורות שהשוק זה הלמטה ושגם הוא צריך להית מכוסה, והוכח לו שכן דעת המשנה ברורה, ואז הוא אמר שהמצב בדורונו מחייב למצוא משהו לסמוך עליו... ולכן הם החליטו שערווה זה רק כשיש צורה לגוף אבל החלק הלמטה שבשוק שהוא בצורת מקל לא שייך בו "צורת הגוף" ו...