החיפוש הניב 555 תוצאות

חזור

על ידי אחד התלמידים
10 מרץ 2016, 21:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

לפי הידוע לי הפוסק היחיד שמתיר פאה נכרית הוא השועה"ר, ואדרבה יקומו בעלי הידע ויחכימו אותנו לא כדאי לך לכתוב על דברים שאינך יודע מהם כלום. אפשר לפתוח שו"ע או"ח סי' ע"ה סע' ב' ולהגיע משם לכל המקורות בלבד . לא צריכים לבקש מחברים בפורום. מניסיון במקומות אחרים, זה נושא מאד טעון ויש הרבה בעלי אג'נדה, בעי...
על ידי אריך
10 מרץ 2016, 22:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

רק להיות הולך רכיל מגלה סוד, שבסימן הנ"ל המ"ב מתיר.
על ידי יאיר
10 מרץ 2016, 23:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

לגבי הגר"א, יש מקום אחד שמשמע (יכול להשתמע) שאוסר (ומביאו הגר"ע יוסף זצ"ל)

ויש מקום אחר שמשמע (יכול להשתמע) שמתיר.
על ידי איש מפי איש
11 מרץ 2016, 14:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

תגיד לא לא מספיק הפלאיירים שאתם? או לא אתם מלכלכים את הרחובות בהם יום יום, מה התאווה הזו שכולם ילכו עם מטפחת?? לא מבין, אתה רוצה לך עם מטפחת לחיים ולשלו' משהו מפריע לך, הרי לא הצגת כאן עד לרגע זה שום דיון ענייני הלכתי, אלא נסית להציף כאן את הנושא. תסביר ברור במה העניין, למה זה כל כך מציק לך.
להת'
על ידי ארזי ביתר
13 מרץ 2016, 23:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

דעת המתירים פאה נכרית [פאה טבעית לגמרי, לא סינטטית שזה המצאה חדשה. כלשון רש"י: שיער של חבירתה] הגרי"ש אלישיב (שמועה...) אגב הבאת שמו הטהור, אציגה נא בזאת אנקדוטה מעניינת. בשעתו, פורסם ברחובות הריכוזים החרדיים, מספר טלפון שבאחת משלוחותיו, ניתן לשמוע את הגרי"ש אלישיב אוסר את הפאה הנכרית. לא התעצלתי, ...
על ידי ארזי ביתר
13 מרץ 2016, 23:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

דווקא בקרב בעלי התשובה, מדומני, שאחוזי חובשות המטפחות, גבוהים יותר. בכל אופן, כידוע אדמו"ר מליובאוויטש זיע"א, טען בתוקף, שכיוון שכפי הנראה לעיניים, פאה נכרית מכסה את שערות הראש הרבה יותר ממטפחת, הרי שהיא ראויה יותר לקיום מצוות כיסוי הראש. לתשומת לבכם, כל הפולמוס של פאה נכרית ביסודו, מחולק בעצם לשתיי...
על ידי יהודי
13 מרץ 2016, 23:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

התכוונתי שאצל בעלי תשובה יש אחוזים של קושי בכיסוי הראש, ואצלם פאה יכולה להיות במקום כלום [רק הבעיה שיש לא קצת "רבנים" שמכניסים להם לראש שפאה אסור בשופו"א, וכך בסוף נשארים בלי כלום, אך אכ"מ].
על ידי ארזי ביתר
14 מרץ 2016, 00:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

נכון אבל אם מדובר בפיאה לא כ"כ צנועה אז מה הועילה אם עדיין עוברת עבירה? ועוד, שיתכן מאוד שיש פה מצוה הבאה בעבירה וא"כ גם מצוה אין פה. פאה לא צנועה אכן אסורה. אך פאה צנועה מותרת ועדיפה! וזה בדיוק הנקודה שמתפספת בעקבות ה'רעש' שמעוררים מתנגדי הפאה. כל מה שאתה כותב, נכון לגבי שאר הבגדים שאמנם אין בהם מ...
על ידי כבוד שמים
14 מרץ 2016, 14:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

שאלת בירור הנושא מבחינה הלכתית, איננה רק ספירת קולות או ישוב קושיות. לכלל ישראל יש סנהדרין ולשכת הגזית, הן מבחינה הלכתית הן מבחינה מציאותית, דבר שרבותינו המ"ב והחזו"א התירו הוא היתר, והנידון בשאלה אם הם טעו איננו נידון. דעתו של הגר"ע זצ"ל בפאה נכרית היתה חלק משיטה כוללת ביחס להתפשטות פסקי המשנ"ב והח...
על ידי ארזי ביתר
14 מרץ 2016, 22:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

עדיין. אשה עם מטפחת שמקפידה היטב שלא יראה שערה החוצה, ודאי עדיף מפיאה. למה??? מנין לך? אני יודע, שבעקבות התעמולה הגדולה שעושים נגד הפאות, זה חודר להרבה אנשים. אני רוצה שתסביר לי בשפה פשוטה וברורה, מה המקור שלך, או מה הסברא שלך, שמטפחת [גם היא מכסה לחלוטין את כל השיער] עדיפה מפאה. לדעתי, במקרה כזה, ...
על ידי לחזות בנועם
06 אפריל 2016, 22:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

חברים, תנהגו כבוד זה בזה.
על ידי אחד התלמידים
07 אפריל 2016, 00:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

בכל אופן מחכה לת"ח כאן שיתקדמו איתי בחקר האמת. זה מחלוקת הפוסקים ויש חילוקי מנהגים בזה אבל כנראה רוב כלל ישראל נוהג כהמתירין. אין הרבה מה לחקור בזה כל מי שמעיין יראה בעצמו, וכבר הבאתי מראה מקום למעלה להגיע להכל. יותר מזה הוי כניסה לדבר שאין לו סוף. יש כמה בעלי אג'נדה בענין זה המוכנים לפלמס בזה לעול...
על ידי שומר-הגחלת
19 אפריל 2016, 00:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

מה שהובא בשם הגרב"צ אבא שאול זצ"ל לאסור, תמהני.
א. שמעתי מעד נאמן ששאלו אם מותר או אסור וענה לו שמותר.
ב. רעיתו ע"ה הלכה בפ"נ ללא תוספת כלשהי כמו כובע וכדו'. וכן המנהג במשפחת בנו יחידו שליט"א שהרב זצ"ל גר בביתם כמה שנים.
על ידי כבוד שמים
19 אפריל 2016, 00:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

עם כל הכבוד לרב עזרן [בעמח"ס הנ"ל], הפרק האחרון שמדבר על ע"ז בפאות הוא לא לענין ממש, ישב מרן הגריש"א והכריע ברור בענין [אגב, מישהו מכיר עוד רב שנשאל בעניני ע"ז וענה במקום?], אח"כ נשאו ונתנו איתו באריכות ולא הסכים כלל לטענות המתירים, אם כך מה כעת הענין בהבאת כל מיני מוצי"ם חשובים יותר ופחות שאינם מג...
על ידי מנין
06 יוני 2016, 14:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

avraham כתב:ב
הסוגיא השניה: סוגית פריצות.
אין שום סיבה לחלק בין פריצות בפיאות לפריצות בבגדים ואכמ"ל.
על ידי אחד התלמידים
10 יוני 2016, 15:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

ואם כבודו מתכוון לשאול מי מתיר חוץ משו"ע הרב, הרי השאלה צריכה להיות הפוכה לגמרי - מי לא מתיר? חוץ מהגר"ע יוסף והגר"מ מאזוז (וההולכים בעקבותיהם) צ"ע איך להגדיר דעתו של הגרע"י, שהרי מה שאסר הוא מחמת דברי הערך שקפליטין המוזכר בירושלמי הוי פאה נכרית. אבל היום נתברר בלי ספק שאין זה דברי הערוך אלא של המו...
על ידי אחד התלמידים
10 יוני 2016, 16:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

זאת טעות ידועה, אולם הגר"ע לא נשען על הערוך אלא ציין אותו בתחילת דבריו כדי להראות שמצינו איסור מפורש לפאה בדברי הראשונים, ולאו מילתא זוטרתא היא. למעשה הפאה שהיתה מוזכרת בחז"ל אינה הפאה של ימינו, והערוך עצמו פירש "מקפת הראש ולא מכסיא". ואם כן אפילו אם נסכים שמדובר בפאה כפירוש מוסף הערוך, הרי אין זו ...
על ידי אחד התלמידים
10 יוני 2016, 17:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

מכנסיים נאסרו בכל מקרה בגלל 'לא תלבש' ולא רק בגלל צניעות... אינו ברור. ביביע אומר (ח"ו סי' י"ד) שאין בזה לא תלבש ורק איסור פריצות [ועפ"ז הכריע שעדיף על חצאית קצרה שיש פריצות טפי]. למרות כל הצועקים על זה לא שמעתי טעם שהוא לא צדק. הרי גם בגילוח שער בית השחי שמפורש בגמ' לאסור משום לא ילבש מבואר בראשונ...
על ידי יעבץ
14 יוני 2016, 01:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

משיב כהלכה, שמך נאה לך ואתה נאה לשמך!
על ידי אריך
14 יוני 2016, 15:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

אבהיר שאני מצטרף לכבודו בכאב אודות הזיופים וכיו"ב, ולא באתי אלא לגופה של סוגיה.
על ידי אחד התלמידים
17 יוני 2016, 17:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

מפליא איך אנשים אינם מתביישים להביא עשרות עדיות [בד"כ עדים שא"א יכול להזימם] על דעתם של גדולים כנגד מה שהם כתבו בספריהם להדיא.
על ידי יודע ספר
24 יוני 2017, 23:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

ועוד שאלה לעסקני המטפחות. מי התיר לכם לעשות תעמולה מכוערת כ"כ ולהציף נושאים של צניעות ברחובות קריה ע"ג מודעות עם צבע וכו'. תרגעו מכוערים, אין לי מילה אחרת, פשוט גועל נפש. מה זה גו'נגל העולם הזה? על הקיר של החצר שלי הדביקו כמה מודעות מי התיר לכם? גם אם מדביקים מודעות למה המודעות שלכם תמיד על הגדרות ו...
על ידי גלינג
06 יולי 2017, 11:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

(הקדמה: אקווה כי דברי אינם חורגים מכללי הפורום הנכבד הזה) ידוע על א' מגדולי הרבנים זצ"ל שדעתו הייתה כהאוסרים (מהפן של כיסוי) ומחמת קושי הנשים התיר להן לגלות מקצת משער ראשן (חוץ לצמתה וכו'. סוף דבר לאחר זמן הרבה מתלמידיו (או יותר מדוייק נותיהם) לא עמדו בכך והחלו חובות פא"נ. אך דא עקא שלא הפסיקו ממנהג...
על ידי יהודי
09 יולי 2017, 18:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

קשה לומר שלא התיר כאשר בני משפחתו שהיו סביבו במשך שנים הסתובבו ללא כובע.
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
09 יולי 2017, 19:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

כשבאו העסקנים שמפרסמים לאיסור לאדמו"ר מגור שליט"א, הוא העמיד אותם על מקומם בדברים אלו: יש הרבה דברים שנחלקו בהם הפוסקים, ויש דברים שאצל חלק מהדעות זה מצוה, ואחרים סוברים שזה איסור דאורייתא. והביא משל ממצות מכונה, אצלנו בגור מקובלנו מהחידושי הרי"ם שזה חמץ גמור, ומי שאוכל מזה בפסח יגרשו אותו מביהמ"ד. ...
על ידי אחד התלמידים
09 יולי 2017, 20:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

הר' בן ציון אבא שאול זצ"ל מעולם לא התיר פאה לבדה בלא כובע https://www.ykr.org.il/modules/Ask/answer/13707 אתה לא מתבייש לכתוב בשמו נגד מה שהוא כתב להדיא בספרו אור לציון, שהדפיס עוד בחייו. בשלמא עושי התעלומה בענין פ"נ, הם שקרנים בלי תקווה. הובא עשרות דוגמאות למעלה באשכל זו, וזה רק ללמד על הכלל כולה....
על ידי אחד התלמידים
09 יולי 2017, 23:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

הר' בן ציון אבא שאול זצ"ל מעולם לא התיר פאה לבדה בלא כובע https://www.ykr.org.il/modules/Ask/answer/13707 אתה לא מתבייש לכתוב בשמו נגד מה שהוא כתב להדיא בספרו אור לציון, שהדפיס עוד בחייו. בשלמא עושי התעלומה בענין פ"נ, הם שקרנים בלי תקווה. הובא עשרות דוגמאות למעלה באשכל זו, וזה רק ללמד על הכלל כולה....
על ידי אחד התלמידים
10 יולי 2017, 08:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

אין לי זמן להאריך עכשיו. תסתכל בתושבה בפנים ותראה בעצמך שזה לא נכון. ואם לא בל"נ כשיהיה לי יותר זמן אכתוב בארוכה. אין כל כך נפקא מינא למעשה כיון שגם אם כדבריך שהוא התיר פאה כל שהיא הכוונה היא לפאה של זמן הגמרא שניכרת מיד שזו פיאה ולא הפיאות שיש היום בחניות. אתה לא מתעייף מלחזור על הלוקשין הזה. התשו...