החיפוש הניב 394 תוצאות

חזור

על ידי שמעיה
28 יוני 2016, 13:07
עבור לפורום
עבור לנושא

בבא קמא כח א - כל מן הצד דרך עקלתון

בגמרא (בבא קמא כח א) מובאת ברייתא, ובעקבותיה מתפתח דיון תלמודי: הרי שהיתה דרך הרבים עוברת בתוך שדהו, נטלה, ונתן להם מן הצד, מה שנתן נתן ושלו לא הגיעו. ואי אמרת עביד איניש דינא לנפשיה, לנקוט פזרא וליתיב? אמר רב זביד משמיה דרבא: גזירה שמא יתן להם דרך עקלתון. רב משרשיא אמר: בנותן להם דרך עקלתון. רב אשי...
על ידי שמעיה
06 נובמבר 2016, 09:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חיפוש ספר פסקי הלכות

משנה סדורה להג''ר נחום יברוב שליט''א, מצוי באוצר החכמה.
משלב את דברי השולחן ערוך והמשנה ברורה ללא שינוי לשונם כלל, ותוך סידור מחדש על פי סדר הענינים. נדמה לי כי מדובר בהלכות שבת ויום טוב.
על ידי שמעיה
22 נובמבר 2016, 08:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: להיכן נעלמה הקפדתה של שרה בעניין הנתק בין אברהם לישמעאל?

אברהם העיברי כתב: ומעניין, שגם אם אכן, וישמעאל עשה תשובה, הינו עדיין 'עם הדומה לחמור'.
בפשטות, 'עם הדומה לחמור' הכוונה לאליעזר עבד אברהם שמתוקף היותו עבד הרי הוא דומה לחמור, וכך אמר אברהם לישמעאל - שבו פה עם - ע' חרוקה - הדומה לחמור - אליעזר.
על ידי שמעיה
29 יולי 2018, 10:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספר מורה נבוכים אינו מהרמב"ם??

בטח שהוא מהרמב''ם. שמעתי ש'מטפחת ספרים' אינו מהיעב''ץ...
וברצינות: לא נראה שהוא מתכוון לזה ממש, והוא כותב שהוא אמר 'בחפזו' שאין הוא מהרמב''ם המוכר לו משאר ספריו.
על ידי שמעיה
29 יולי 2018, 18:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספר מורה נבוכים אינו מהרמב"ם??

כאומר: כאשר נתקלתי בדברים המזעזעים הממלאים את ספר 'מורה נבוכים', נפלטה מפי הקריאה - אין זה הרמב"ם! אך אין כוונתו באמת לטעון שהוויכוח והמחלוקת על הרמב''ם שהתבססה על ספר זה, לא הייתה ולא נבראה. (שונים הדברים לגבי ייחוס הזוהר לרשב''י, שבזה הוא נוקט עמדה מוצקה כפי שהוא מרחיב שם באריכות.) הדברים המזעזעי...
על ידי שמעיה
14 אוגוסט 2018, 23:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גוי עע"ז לשם שמים

טעות. של מי? של הרמח"ל? זהו הציטוט שהבאתי מהרמח"ל, בדרך השם חלק ב' פרק ד' ז . המוכן לאומות העולם לעה״ב: ואולם לעה״ב לא תמצאן אומות זולת ישראל, ולנפש חסידי אומות העולם ינתן מציאות בבחינה נוספת ונספחת על ישראל עצמם, ונטפלים להם כלבוש הנטפל לאדם, ובבחינה זו יגיע להם מה שיגיע מן הטוב, ואין בחקם שישיגו ...
על ידי שמעיה
22 אוגוסט 2018, 13:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פר' כי תצא. אשת יפת תואר

באופן כללי לא ניתן להגדיר את איסור בעילת גויה כשווה לתרי''(ב)[ג] מצוות. הלא אין כל מקור מפורש בתורה לאיסור, ועיקר איסורה הוא מהלכה למשה מסיני, וחומרתה מבואר בע"ז שהוא כבא על בת אל נכר. הגיוני אם כן, שהבא על אשה שבויה, שלמחר תוכרח להצטרף לדת ישראל, ביטלה תורה את האיסור הואיל ואין סיבת האיסור שייך כל ...
על ידי שמעיה
22 אוגוסט 2018, 16:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פר' כי תצא. אשת יפת תואר

והמעיין יתבונן, שכתבתי ב' מהלכים. אחד המבוסס לפרש דברי חז''ל, ואחד בדרך פשוטו של מקרא. על הראשון הקשיתם: מנין לנו שהללמ''מ קל יותר? לא אמרתי שהוא קל. המקשה הקשה מאי שנא מצווה זו משאר תרי''ב מצוות, ועניתי ואמרתי שאין הוא מתרי'' ג מצוות. בנוסף כתבתי, שעניין האיסור לא שייך כל כך כאן. ובעוד שבדרך כלל אי...
על ידי שמעיה
22 אוגוסט 2018, 16:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פר' כי תצא. אשת יפת תואר

לתלות את חוקי התורה בחוקי האומות אני לא חושב שזו הדרך, גם לא כתוצאה מחוקי האומות -ועיצוב החוק מחדש. התורה ניתנה תתקע"ד דורות קודם לבריאת העולם, קודם להלך המחשבה האנושי, וכבר יצאו רבותינו הראשונים ובראשם הרמב"ן מגדרם בדברי תקיפות על אותם שטענו שכל ענין הקרבנות הוא מחמת הנוהג שרווח באותה תקופה. התורה...
על ידי שמעיה
22 אוגוסט 2018, 21:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פר' כי תצא. אשת יפת תואר

לשמעיה, איך זה מתיישב עם כך שהתורה קיימת טרם בריאת העולם? כמדומה ואין צריך לפנים שאין הדברים מתפרשים כפשוטם. וכבר מבואר בספרים הק' (זכור לי עתה מגלה עמוקות, אך לא הוא חידש את זה), שהתורה הייתה ''כתובה'' בצירופים אחרים מעתה, בעלי משמעות אחרת מאיך שזה התגשם בעולמינו הגס. במילים אחרות: המשמעות הפנימית...
על ידי שמעיה
22 אוגוסט 2018, 21:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פר' כי תצא. אשת יפת תואר

לשמעיה, איך זה מתיישב עם כך שהתורה קיימת טרם בריאת העולם? כמדומה ואין צריך לפנים שאין הדברים מתפרשים כפשוטם. וכבר מבואר בספרים הק' (זכור לי עתה מגלה עמוקות, אך לא הוא חידש את זה), שהתורה הייתה ''כתובה'' בצירופים אחרים מעתה, בעלי משמעות אחרת מאיך שזה התגשם בעולמינו הגס. במילים אחרות: המשמעות הפנימית...
על ידי שמעיה
23 אוגוסט 2018, 15:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פר' כי תצא. אשת יפת תואר

לא צריך להיות יותר מאשר א-דיסקלט שכאשר אתה רואה טקסט זהה בתפיסה, בתחביר ובניסוח, שמקורה מתקופה מקבילה, הפשוט הוא שסופר אחד העתיק מסופר שני. כעת מי העתיק ממי, זו שאלה ? אז לפי החוקרים ברור להם שזה מקדים ב-500 שנה... וברור להם מי העתיק ממי. גם לך ברור כך ? הישוב שלך לתורות מקבילות שהשתלשלו לאומות נוס...
על ידי שמעיה
08 אוקטובר 2018, 09:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לימוד בכולל אחר הנישואין

אני חושב שלאורך כל האשכול העדיפות של אברך כולל על פני אדם שהחליט לצאת ולעבוד [גם אם מותר] היא ברורה וכולם מסכימים בזה הלא כן? בוא נאמר כך: אברך כולל עדיף מהותית על פני אדם שהיה יכול - נפשית, פיזית, כלכלית, טכנית - ללמוד ובחר לעסוק בפרנסה. אך עדיפותו של אברך כולל על פני אדם שלא היה יכול - נפשית, פיז...
על ידי שמעיה
09 אוקטובר 2018, 19:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פירסום ביקורת על ספרים וכדומה

רציתי להגיב, אך מה לי לטרוח על אשכול שמחר נגוז ונעלם?
על ידי שמעיה
10 אוקטובר 2018, 08:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פירסום ביקורת על ספרים וכדומה

לאלו שביקשו מקור על רשע בעינים 'סובייקטיביות'... וְאַף עַל פִּי כֵן אִם רוֹאֶה אָדָם בִּאֶחָד מִדָּה מְגֻנָּה, כְּגוֹן: גַּאֲוָה אוֹ כַּעַס אוֹ שְׁאָרֵי מִדּוֹת רָעוֹת אוֹ שֶׁהוּא בַּטְלָן מִתּוֹרָה וְכַיּוֹצֵא בָּזֶה, נָכוֹן לוֹ לְסַפֵּר דָּבָר זֶה לִבְנוֹ אוֹ לְתַלְמִידָיו וּלְהַזְהִירָם, שֶׁלֹּא...
על ידי שמעיה
10 אוקטובר 2018, 09:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך היה מקום לכל החיות בתיבת נח

לתרץ הכל שהיה בדרך נס (כמובן, לא במקומות שהראשונים ביארו כן), זה פתח מילוט תמיד כשמסתבכים, במקום להתאמץ ולמצוא תשובה המתיישבת על הלב. הבעיה כאן בלתרץ שמדובר בנס היא, שלפי זה אינו מובן כל עשיית התיבה, שהרי אם רצה הקב"ה לנצל אותם שלא בדרך הטבע אלא בדרך נס, מה צורך יש בבניית התיבה, ובציוויו לנח להביא ...
על ידי שמעיה
10 אוקטובר 2018, 13:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך היה מקום לכל החיות בתיבת נח

ידידי, את תאוריית רבינו גדליה זצ''ל אני מכיר. אלא שהיא לא מתכתבת עם הנתונים שלפנינו: ויגוע כל בשר הרמש על הארץ בעוף ובבהמה ובחיה ובכל השרץ השרץ על הארץ וכל האדם כב כל אשר נשמת רוח חיים באפיו מכל אשר בחרבה מתו וימח את כל היקום אשר על פני האדמה מאדם עד בהמה עד רמש ועד עוף השמים וימחו מן הארץ וישאר אך ...
על ידי שמעיה
10 אוקטובר 2018, 13:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך היה מקום לכל החיות בתיבת נח

ידידי, את תאוריית רבינו גדליה זצ''ל אני מכיר. אלא שהיא לא מתכתבת עם הנתונים שלפנינו: ויגוע כל בשר הרמש על הארץ בעוף ובבהמה ובחיה ובכל השרץ השרץ על הארץ וכל האדם כב כל אשר נשמת רוח חיים באפיו מכל אשר בחרבה מתו וימח את כל היקום אשר על פני האדמה מאדם עד בהמה עד רמש ועד עוף השמים וימחו מן הארץ וישאר אך...
על ידי שמעיה
11 אוקטובר 2018, 09:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דור ההפלגה

לעניות דעתי ניתן לומר בפשטות כך: אחר הטראומה שנשארה חקוקה בלב בני הדור בני ניצולי המבול, תלו המון העם את יהבם בגיבורים אנשי השם, נמרוד וחבר מרעיו. ושאלום האיך הם מתכוננים לאסון דומה העלול לבוא. ברור שלנמרוד ושריו לא היה כל פתרון לבעיה זו. אלא שמבחינתו, על החשש למחיה חוזרת של כל היקום, התווסף הפחד מפ...
על ידי שמעיה
11 אוקטובר 2018, 15:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דור ההפלגה

לעניות דעתי ניתן לומר בפשטות כך: אחר הטראומה שנשארה חקוקה בלב בני הדור בני ניצולי המבול, תלו המון העם את יהבם בגיבורים אנשי השם, נמרוד וחבר מרעיו. ושאלום האיך הם מתכוננים לאסון דומה העלול לבוא. ברור שלנמרוד ושריו לא היה כל פתרון לבעיה זו. אלא שמבחינתו, על החשש למחיה חוזרת של כל היקום, התווסף הפחד מ...
על ידי שמעיה
12 אוקטובר 2018, 09:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך היה מקום לכל החיות בתיבת נח

ביקשת דוגמא יביא לך אחת מהפרשה שתעבור כך כתב הרמב"ן בראשית ו ד בשם חז"ל והנכון בעיני, כי אדם ואשתו יקראו בני האלהים בעבור שהיו מעשה ידיו והוא אביהם, אין להם אב זולתו והוא הוליד בנים רבים ככתוב ויולד בנים ובנות והיו האנשים האלה הנולדים ראשונים מאב ואם בשלמות גדולה מן הגובה והחוזק, כי נולדו בדמות אבי...
על ידי שמעיה
12 אוקטובר 2018, 16:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך היה מקום לכל החיות בתיבת נח

גאלד כתב:אין מקרא יוצא מידי פשוטו.
לא כך קובעים מהו 'פשט'.
על ידי שמעיה
23 אוקטובר 2018, 09:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקומות קדושים וכדומה שאינם נכונים

וכמדומה אין בדבריו של הרב הרצברג טימא. אם יש לך - הואיל והעלה אותם פה בפורום וידונו בהם. אני מאד מסתפק אם להגיב בכלל על הדברים, אני מודה ואף שמח על כך שיש לי רגש חסידי, אבל זה לא אומר שמי שאין לו צריך לפקפק על כל המסורות, זה לא דבר שקשור לרגש, ויעיד על כך המאמר שהבאתי על חולדה הנביאה, וכן המאמר המצ...
על ידי שמעיה
25 אוקטובר 2018, 20:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כתובות מו.

לא שמעתי מעולם על קניין פועלים בכסף או בסודר.
למיטב ידיעתי כל שכירות מסתמכת על תשלום בסוף העבודה ולא בתחילתה, מה שמערער את ההנחה שהכסף אמור לשמש כ'קנין' לעבד.
על ידי שמעיה
02 נובמבר 2018, 07:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם כלי המקדש נמצאים כיום במרתפי הוותיקן?

אאא כתב:האם כלי המקדש נמצאים כיום במרתפי הוותיקן?

האם יש מידע ברור בעניין?
לא.
על ידי שמעיה
25 נובמבר 2018, 09:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עזרה בשני כתבות ישנות מקולמוס משפחה

לא יודע אם יש את זה היום ואפה, אבל אם למשהו יש את שני הכתבות שהתפרסמו אי שם בעיתון משפחה במוסף קולמוס שאינו קיים היום. היו שם שני כתבות על משנתו של הרשב"ם בבאור התורה. אם למשהו יש את זה בבית ויואיל בטובו לסרוק ולשלוח לי אשמח מאוד!! אם אני לא טועה מדובר בפרי ידיו של הרב יעקב לויפר. אני שולח לך את כת...
על ידי שמעיה
25 נובמבר 2018, 17:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בעניי לא הבנתי כלל את דבריו הקדושים של הרמב"ן. האם אין השגחה על בעלי חיים ח"ו?

ישנו מקור בתוספות בשם הירושלמי שכבר הובא לעיל: בתוספות ע"ז טז: כתבו "דימוס לשון רחמים הוא כדאמרי' בירושלמי דשביעית (פ"ט) במעשה דר"ש בן יוחי אחר דנפק מן מערתא חמא חד צד עופות שמע בת קלא כד הוה אמרה דימוס הוה פסגה פי' היה העוף נמלט מן הפח וכד הוה אמרה ספיקולא הוה מתצדא פי' הוה מתלכדא בפח קולא הוא תרג...
על ידי שמעיה
28 נובמבר 2018, 17:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ההבדל בין כישוף ולבין השבעת מלאכים קמיעות וסגולות

תודה להרב @יהודה1 שהפנני לספר דרך ה', שם מצאתי את שאהבה נפשי. אך אקדים ראשית לכל קושיה נוספת שהתחבטתי בה. ברמב''ם מבואר שאסור לבקש מממוצע כל השפעה, ויש להתפלל רק לה'. איך זה מסתדר עם הפרקטיקה של השבעת המלאכים שהם כידוע 'ממוצעים'? התשובה על כך, כפי שהבנתי מדברי הרמח''ל, וזכיתי בעזהשי''ת לכוון לדעתו, ...