החיפוש הניב תוצאה 1

חזור

על ידי מצאצאיו של אברהם
03 ינואר 2018, 14:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: החלפת ספרים בחנות לאחר קריאתם

הדבר פשוט שאסור שהרי אם היו מתנים כן בפירוש התנאי היה מועיל כבכל תנאי שבממון, א"כ הוה כאילו התנו כן בפירוש כההוא עובדא דזבין נכסיה למיסק לא"י.
עי' סי' רז מתי דברים שבלב הוה דברים