החיפוש הניב 19 תוצאות

חזור

על ידי ביני עמודי גרסי
21 דצמבר 2016, 15:19
עבור לפורום
עבור לנושא

זמן הדלקת נרות במוצאי שבת חנוכה - האם יש עניין למהר ההדלקה?

בס"ד. שלום וברכה ברצוני לעורר על זה שישנם כאלו הממהרים במוצאי שבת חנוכה להדליק הנרות מבלי מקור הלכתי מבוסס דיו; מניין להם שיש "עניין" למהר ולהזדרז? כי ממקורות הראשונים והאחרונים נראה שיש לנהוג ההפך ממעשיהם, ולבטלם. ונרחיב בדברים: 1. המעשים של אותם היחידים שעשו כן - אלו הם רק מהדור האחרון [בערך רק מה...
על ידי ביני עמודי גרסי
08 ינואר 2017, 02:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: זמן הדלקת נרות במוצאי שבת חנוכה - האם יש עניין למהר ההדלקה?

משהו בדרך אגב, מוצ"ש חנוכה האחרון, סיקרן אותי לבדוק באמת מתי הציבור מדליק נרות חנוכה: (האם לפני זמן ר"ת או לאחריו). והנה לאחר שבדקתי כמה רחובות ענקיים וגדולים מאוד, מצאתי וראיתי, שלפחות 90 או 95 אחוז מכלל כול התושבים דבני ברק הדליקו את נרות החנוכה רק לאחר צאת שבת כדעת ר"ת ושולחן ערוך - כמנהגם בשאר ה...
על ידי ביני עמודי גרסי
18 ינואר 2019, 01:52
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי ביני עמודי גרסי
19 ינואר 2019, 23:11
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי ביני עמודי גרסי
20 ינואר 2019, 18:39
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי ביני עמודי גרסי
27 מרץ 2019, 01:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

כהמשך הדיון והבירור בגאונים. בהיבטים השונים שלו. האם ישנה אפשרות להעמיד בדברי הגאונים ש הפלג דדנקא האמורה בסוגיא הולכת על הדקה וחצי שאחרי השקיעה הראשונה? ישנם צדדים לפה וצדדים לפה. ונעלה לכאן את הדיון והאפשרויות שיש בדבר, והלומדים יאירו את עיננו בכל הצריך: הדיון מתחלק לכמה ענפים: 1. מציאות; מה קורה ...
על ידי ביני עמודי גרסי
28 מרץ 2019, 00:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

הנושא הזה פשוט מעצבן אותי איך שאנשים מעוותים את הפשוט לצורך כל מיני מטרות . ושלא תחשוב, בדיוק באותה מידה מפריע לי אלו מהצד השני עם כל העיוותים שאומרים שר"ת מעולם לא נחלק על הגאונים, ושקיעה ראשונה היא בכלל משהו אחר ולא שקיעת העגולה, ושאר מיני ירקות . ובדרך אגב, אני עצמי מקפיד בל"נ על שיטת ר"ת, וכשלע...
על ידי ביני עמודי גרסי
28 מרץ 2019, 17:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

מבדיקות שערכתי, בכמה מן האחרונים - מוכח שהיה להם את כל הספר של המהר"ם אלאשקר. כי רואים שהם מצטטים תשובות מכמה וכמה מקומות הנמצאים בספר שלו. הם שולחים לשו"ת מהר"ם אלשקר ונוגעים בספר - מתחילתו ועד לסופו. וכדוגמא לכך, המגן אברהם מציין לתשובות המהר"ם אלשקר בכמה וכמה מקומות לפחות כמו עשרים פעמים! ובנוסף ...
על ידי ביני עמודי גרסי
31 מרץ 2019, 01:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

ברור, כי יש המון עולים מחו"ל שתמיד נהגו שם כר"ת והמשיכו את מנהגם בארץ ,אני מדבר על אנשים שמנהגם היה דלא כר"ת והחליטו לשנות את דעתם בגלל שלמדו את הסוגיא , דבר זה קיים בצורה מעטה מאוד אם בכלל, אם כבר התופעה הזאת קיימת בדיוק הפוך (אם כי רוב האנשים לא יפסיקו לנהוג כר"ת מכיון שכך היה המנהג שלהם מאז ומתמ...
על ידי ביני עמודי גרסי
31 מרץ 2019, 03:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

הדיון בסוגיא מאד ממש מרתק, אבל מבלי להכנס לגופם של דברים אני לא מצליח להבין על מה ולמה כל האמוציות כאן. הרי מבחינה עיונית גרידא בהבנת דברי הראשונים אין מה על מה להתרגז ולקחת את הנושא אישית, אלא אפשר לדון בדברים ענינית כדרכה של תורה, וכמו בכל סוגיא אחרת. ומבחינה מעשית - הרי המנהג שפשט בארץ ישראל בעש...
על ידי ביני עמודי גרסי
02 אפריל 2019, 17:27
עבור לפורום
עבור לנושא

כיצד יהיה ניתן להבין את סימני הגמרא לדעת הגאונים דמהר"ם אלאשקר?

להלן מספר קושיות חזקות שאי אפשר ליישבם ברווח ובאופן המתקבל על הדעת אליבא דהגאונים (דמהר"ם אלאשקר). אשר קושיות אלו סותרות את האפשרות שיש גאונים החולקים על הראשונים. ולכן אם יש מישהו החושב שניתן בכל זאת ליישבם באופן פשוט וקל ולא בדוחק, שיואיל בטובו להוכיח זאת, שאכן אין הגאונים מוקשים, מצד פשטות סימני ...
על ידי ביני עמודי גרסי
03 אפריל 2019, 11:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

הנה לפננו לשונו של הגאון בעל 'רכב על דבר אמת' אשר הבהיר את כוונת הדברים: וזה לשון "רכב על דבר אמת" עמוד כ : "והנה ראיתי בספר מנחת אלעזר לרב ממונקאטש הביא ששמע אומרים בשם הגאון הקדוש מבעלזא כי בענין זה לא יבינו עד עת קץ לפשוט כל הספיקות אשר בענין זה עכ"ל, וכפי זה נטה הרב הנ"ל דנפקא מינא מזה גם לענין...
על ידי ביני עמודי גרסי
08 אפריל 2019, 13:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקור לחלוקת היום ל24 שעות ושעה לשישים דקות

מספר בין אור לחושך (תשובה ז): גמרא (ע"ז כ"ה). שם כתוב: ויעמוד השמש בחצי השמים, ולא אץ לבוא כיום תמים (יהושע, י' י"ג), [דיום אינו תמים ושלם אלא עם לילו, עכ"ל רש"י], וכמה [יום תמים], א"ר יהושע בן לוי עשרים וארבע שעי [כ"ד שעות]. ובכל שעה יש תתר"ף חלקים לחז"ל, או ששים חלקי שעה, הנקראים בעולם דקות, ש-כל ...
על ידי ביני עמודי גרסי
01 יולי 2019, 04:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בירור שיטת החזו''א של זמן צאת הכוכבים

א. היכן כתוב שיטת החזו''א שצאת זה 40 דקות לערך אחרי השקיעה? ב.מה טעמו מהיכן הגיעו ה40 דק'? ג.אמאי לא חשש לשיטת ר''ת? מסתבר לומר, שלאחר הדיון שהיה בינו לאורות חיים שאם היה מספיק ללמוד את התחום הוא היה מחמיר בדבר כמו שהחמירו ומחמירים כמעט כל גדולי ורבני ישראל. (שחלקם לאחר שהתיישבו בדבר - זה גרם להם ל...
על ידי ביני עמודי גרסי
01 יולי 2019, 04:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בירור שיטת החזו''א של זמן צאת הכוכבים

חלק א׳ ממעל כתב:
01 יולי 2019, 04:18
מפורש שם דעת הגר"א לענין צאה"כ וגם דעתו דלא כר"ת וכי זה תלוי זב"ז? גם היראים הוא לא כר"ת ולא כהגר"א
נא צטט את הלשון.

זה תלוי בזה. וודאי! זה הפשטות בכל הגמרות והראשונים. ומי שלא הולך בדרך זו הוא חייב להידחק, או בגלל שהמציאות לא הולמת אותו. (כי לאחר השקיעה אין כוכבים כידוע).
על ידי ביני עמודי גרסי
01 יולי 2019, 21:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קושיא על שיטת הרב זילברמן

להלן קושיא חמורה על שיטת הרב זילברמן, ששאלו אותם בעצמם, ולא התקבל מענה ברור. חלקם הודו שזה אכן קושיא חמורה. הם נוהגים בכל דבר לפי הגר"א באופן חריף. ידועים דברי הגר"א בביאור הגר"א [שלפי זה הם אמורים לנהוג], שבין השמשות הוא ג' רבעי מיל [13.5 דק'] לאחר השקיעה הראשונה, ואח"כ זה צאת ג' כוכבים בינונים וו...
על ידי ביני עמודי גרסי
02 יולי 2019, 00:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קושיא על זמן צאת השבת הכתוב בלוחות, שאת זמן זה יסד הרב טיקוצ'ינסקי זצ"ל

עי' בה"ל סי' רסא בשם מנחת כהן דיש זמן דגם רבינו תם מודה, ובספר פסקי תשובות בסי' רסא ובסי' רלה תמצא ציונים רבים בנידון הזה. אבל זה שיטת יחיד (בגדול), והפשטות זה לא כך, וכמו שכתב הוא עצמו הביאור הלכה ברצ"ג ועוד, ואם כן מהיכא תיתי (טיקוצ'ינסקי) להוציא זמן שלא כמאן - לא כאדוננו הגר"א ולא כהראשונים ובעל...
על ידי ביני עמודי גרסי
02 יולי 2019, 00:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קושיא על זמן צאת השבת הכתוב בלוחות, שאת זמן זה יסד הרב טיקוצ'ינסקי זצ"ל

8.5 מעלות, ע"פ המנהג בא"י כמש"כ החיד"א וכה"ח. כך כ׳ בלוח עיתים לבינה אבל הוא חולק עליהם מעיקר הדין שדי ב-23 דקות. ולא ציין שמקורו ובסיסו הוא המנהג. ואם כן מהיכן למד שלא כמאן? ניחא אם היה אומר שהעיקר זה הגר"א ולחומרא הוא מוסיף עליו כך וכך, אך מספרו רואים בהפך, שהעיקר זה השיעור שהוא עצמו קבע. ועל זה ...
על ידי ביני עמודי גרסי
02 יולי 2019, 13:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קושיא על שיטת הרב זילברמן

1. "ראיתי פעם..." היכן? נא ציין לנו מקור.
2. "דוקא גם ראיתי אחרונים בזמינו שקשה להם רק על ר"ת..." היכן? נשמח למקור.

לגבי הגאון, לא אני אמרתי זאת. זה מופיע באחרונים.