החיפוש הניב 66 תוצאות

חזור

על ידי אלכס
04 יולי 2017, 23:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שימוש חוזר בקופסאות קפה

מה זה קשור אליך שלא לקחת סוכר? זה דין על בעל הכלי לטבול את הכלי זו מניין ? בפשטות ודאי אסור לאכול מכלי לא טבול גם אם אינו שלי וראה כאן להרחבה https://www.kosharot.co.il/index2.php?id=67262&lang=HEB שאלתי היא שכאן לכאורה מותר כי לא אוכלים מהכלי והשאלה היא האם יש מקום להחמיר עיין מה שערכתי בינתיים בה...
על ידי אלכס
10 יולי 2017, 00:47
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי אלכס
12 יולי 2017, 01:53
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי אלכס
16 יולי 2017, 01:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת פנחס ספר חנוכת התורה מי יכול להסביר את הקטע הזה

חנוכת התורה פרשת פינחס קמד) בפסוק אבינו מת במדבר והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על ה' בעדת קרח ובנים לא היו לו כי בחטאו מת וגו'. ויש לדקדק דהוה ליה למיכתב כי בחטאו מת תיכף אחר הדיבור והוא לא היה בעדת קרח וכך הוה ליה למיכתב אבינו מת במדבר והוא לא היה בתוך הנועדים על ה' בעדת קרח כי בחטאו מת ובנים לא ה...
על ידי אלכס
16 יולי 2017, 01:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת פנחס ספר חנוכת התורה מי יכול להסביר את הקטע הזה

זה אפשר להגיד על רבותתינו הראשונים שלא היה בנמצא ספרים לפניהם, אבל בזמן רבותינו רועי החסידות, היה בנמצא ספרים מודפסים לרוב, ולא מסתבר שטעה בדבר כזה. הערת אגב הרבי ר העשיל נפטר עוד לפני שהבעש"ט נולד כך שהוא לא קשור לרועי החסידות.... https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%9C_%D7%9E%D7%A7...
על ידי אלכס
16 יולי 2017, 11:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מחשבה מועלת

יש מושג המובא בגמרא, לפיו "מחשבה מועלת". כלומר, אם מישהו מחליט ללמוד כך וכך דפי גמרא עד מחר, וכדומה, מחשבה זו תועיל לו שלא יצליח להספיק כפי תכניתו. מה הפשט בדבר הזה? האם זה דבר סגולי בלבד??? מקור המושג הוא מסנהדרין כו: וזה פירוש המושג לל"א אחרינא ברש"י ועוד ראשונים ונלמד ממפר עצת ערומים ועיין שם בר...
על ידי אלכס
17 יולי 2017, 19:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מצוות צריכות כוונה

שמעתי שיש הסוברים דאעפ"י דקי"ל מצוות צריכות כוונה, כ"ז במצוות שבין אדם למקום, אך במצוות שבין אדם לחבירו, היות ועיקר מגמתם ותכליתם להיטיב לחבירו, לכו"ע א"צ כוונה. האמנם? ילקוט יוסף פסוקי דזמרה וקריאת שמע הערות סימן ס - דין כוונה במצוות ו) אם צריך לכוין במצוות שבין אדם לחבירו כתב מהר"ש לנדא בספר אהבת...
על ידי אלכס
19 יולי 2017, 13:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רשימת אתרים שומרי שבת עדכון קיץ תשע"ז.

בעלונים נגד חברות מחללות שבת שחולקו בבתי הכנסת בימים האחרונים
נכתב שחוגלה קימברלי קלארק מחללת שבת
אבל מודגש שם שטיטולים מכל החברות אינם בחשש חילול שבת וגם לא האגיס וכו כי הם מיוצרים במפעל אחר שומר שבת!
על ידי אלכס
21 יולי 2017, 00:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הכרובים בזמן חורבן הבית

תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף צט עמוד א כיצד הן (הכרובין) עומדין, רבי יוחנן ור' אלעזר חד אמר פניהם איש אל אחיו, וחד אמר פניהם לבית, ולמ"ד פניהם איש אל אחיו, הא כתיב ופניהם לבית (דברי הימים-ב ג, יג). לא קשיא כאן בזמן שישראל עושין רצונו של מקום, כאן בזמן שאין ישראל עושין רצונו של מקום. לפי האמור בזמן ש...
על ידי אלכס
21 יולי 2017, 00:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הכרובים בזמן חורבן הבית

יהודי פשוט מאוד כתב:אלכס, יישר כח.
ברם עדיין התי' הראשון צריך לענ"ד ביאור.
כי אם זה דבר שכ"כ מסמל ככלל לעושין רצונו של מקום או אינם עושים רצונו של מקום
אז בדיוק בזה רצה הקב"ה להראות להם מה היתה חיבתו לעם ישראל?
ראה בהערות של שוטנשטיין ביומא שם
שוטנשטיין.JPG
על ידי אלכס
28 יולי 2017, 00:24
עבור לפורום
עבור לנושא

עקיבא נחמתנו ?

ברוח הימים ובציפייה לגאולה במסכת מכות כד: שנינו שוב פעם אחת היו עולין לירושלים, כיון שהגיעו להר הצופים קרעו בגדיהם. כיון שהגיעו להר הבית, ראו שועל שיצא מבית קדשי הקדשים, התחילו הן בוכין ור"ע מצחק. אמרו לו: מפני מה אתה מצחק? אמר להם: מפני מה אתם בוכים? אמרו לו, מקום שכתוב בו: והזר הקרב יומת ועכשיו שו...
על ידי אלכס
02 אוגוסט 2017, 02:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ונאמר עוד קרא לאמר

סתם להבהרת העניין כוונת הכותב לקינה עד אנה שבה נאמר תְּרַחֵם צִיּוֹן כַּאֲשֶׁר אָמַרְתָּ וּתְכוֹנְנֶהָ כַּאֲשֶׁר דִּבַּרְתָּ. תְּמַהֵר יְשׁוּעָה וְתָחִישׁ גְּאֻלָּה וְתָשׁוּב לִירוּשָׁלַיִם בְּרַחֲמִים רַבִּים: כַּכָּתוּב עַל יַד נְבִיאֶךָ לָכֵן כֹּה אָמַר יְיָ שַׁבְתִּי לִירוּשָׁלַיִם בְּרַחֲמִים ב...
על ידי אלכס
31 אוגוסט 2017, 01:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

תכן באמת שהעופות שישנם בתוניסיה אין עליהם עדות מדעית שהם נקיים ולא מוכלאים אולם המציאות היא שאת אותו מין בדיוק אכלו שם ואוכלים שם. ולאותו א' שהעיר שצריך מקום עם ת"ח יואיל בטובו לדעת שהחכמים שהיו בתוניס ובטורקיה הינם לא פחות חכמים מרבני אירופה!!! צודק במאה אחוז אבל אין לנו עדויות מהרבנים שהיו בטורקי...
על ידי אלכס
01 ספטמבר 2017, 02:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כי הוא ראשית אונו - בתר יצירה אזלינון או בתר לידה אזלינן

יעבץ כתב:עיין במשנה מסכת בכורות פרק ט.
מה יש שם?
מסתמא התכוונית לפ"ח משנה א
על ידי אלכס
01 ספטמבר 2017, 02:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חלות קנין בהזמנה באינטרנט

הנה מאמר בנושא מכאןhttp://www.zomet.org.il/?CategoryID=265&ArticleID=261 ביצוע קניין באינטרנט הרב יחיאל וסרמן [פורסם בתחומין יח 248] א. שיטות הקנין 1. קנין משיכה והמסתעף ממנו 2. קנין חליפין וקנין סודר ב. קנין סיטומתא 1. רישום, מטבע או תקיעת כף 2. תנאים הנדרשים מקנין סיטומתא v v v האינטרנט חדר לתחומי...
על ידי אלכס
04 ספטמבר 2017, 02:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

מה שלדעתי עצוב בסיפור הזה
שכריכת סערת הבארקל עם הבעיה בעופות הפטם
גרמה לבעיית הפטם להיקבר בקבר אחים יחד עם הבארקל ז"ל
לו הייתה בעיית הפטם עולה בעצמה והרי על עצם בעיה זו מסכימים אף רבים ממתנגדי הבארקל
ייתכן והיה נמצא פתרון הולם
על ידי אלכס
08 ספטמבר 2017, 03:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשירה בחיי אזמרה בעודי

להבנתי המלבי"ם חולק על רש"י וחבורתו בפירוש המילים "בחיי" ו"בעודי". רש"י וחבריו סוברים כי הכוונה על זמן - כלומר יש לזמר לה' כל עוד האדם חי ואזי המילים שוות בפירושם, (שאם לא כן הרי שלא "כפל הדבר" ואזי פירוש המצודות איננו נהיר לי), ואילו המלב"ים סובר ש"חיי" ו"עודי" הן סיבת השיר והזמר - כלומר יש לשיר ע...
על ידי אלכס
10 ספטמבר 2017, 02:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת כי תבא [ובחוקותי] ריבוי הקללות לעומת הברכות

ועיין גם בשפתי צדיק בפרשתן בשם החידושי הרי"ם
שהקללות נכתבו כדי שיהיה בגבול ולא יוכלו להתפשט מעבר
ואילו הברכה אינה ללא גבול ומידה
וזו הסיבה מדוע נכתבו בתורה רק הארורים ואילו הברוך שמכנגד לא נכתב
על ידי אלכס
12 ספטמבר 2017, 02:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת כי תבא [ובחוקותי] ריבוי הקללות לעומת הברכות

אם כוונתך 'לארור' שבפרק כז' פסוקים טו'-כו'. איזה ברוך צריך להיות כנגד? יעויין האור החיים הקדוש בפסוק טז' מפרק כז'. לא עיינתי בחידושי הרי"ם, ולכן אני מניח שאתה קצת שינית מדבריו. במחילה. חבל שלא עיינת הנה רש"י דברים פרק כז פסוק יב 'לברך את העם - כדאיתא במסכת סוטה (לב א) ששה שבטים עלו לראש הר גריזים, ...
על ידי אלכס
15 ספטמבר 2017, 02:04
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי אלכס
31 דצמבר 2017, 02:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ט"ז או י"ו

בעזהי"ת לענ"ד זה כך כי המתקנים ידעו איפה למצוא את סימן י"ו, אבל הם לא ידעו איפה בכל רחבי השו"ע ישנו המספר י"ו. למה בכלל הכניסו את העניין הזה, זו שאלה טובה. ערכתי זמירון לשבת והצגתיו בפני חברי. משראה שיש בו כמה דברים של חדשנות, שאל אם גם כתבתי י"ה ו-י"ו. עניתי לו שי"ו כן אך י"ה לא. למה? הוא שאל. עני...
על ידי אלכס
01 ינואר 2018, 01:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מישהו מבין מה כתוב כאן?? אשמח להסבר מהת"ח!! [מיכה פ"ו]

מעט דבש כתב:יש מהדורה מקוונת, חינם.
http://www.mgketer.org/
יש גם אפשרות להוריד תוכנה מקוונת חינם
https://www.mgketer.org/home/software
על ידי אלכס
03 ינואר 2018, 00:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עזרה ממנויי פרוייקט השו"ת

זה מה שיש בפרויקט השו"ת בית יוסף אורח חיים סימן שכג ו מדיחין כלים בשבת לצורך היום וכו'. ברייתא בפרק כל כתבי (קיח.): ז ומ"ש אבל אסור להטביל כלי חדש וכו'. בפרק ב' דיום טוב (יז:) תנן חל להיות אחר השבת בית שמאי אומרים מטבילין את הכל מלפני השבת ובית הלל אומרים כלים מלפני השבת ואדם בשבת ובגמרא דכולי עלמא ...
על ידי אלכס
03 ינואר 2018, 01:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

מתוך האקדמיה ללשון אבל לא ברור מקורם נשאלנו כיצד נכון לומר: 'אוכל מתובל' או 'אוכל מתובלן'? למילה תַּבְלִין היסטוריה מעניינת: מעיקרה היא צורת הרבים של המילה תֶּבֶל בשפה הארמית. גם בלשון חכמים המילה תַּבְלִין היא צורת רבים, כפי שאפשר ללמוד ממשפטים כגון "תַּבְלִין נִדּוֹכִין בְּמָדוֹךְ שֶׁל עֵץ" (משנה ...
על ידי אלכס
05 ינואר 2018, 02:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עישון

עישון.jpg
פסק הרבנים
על ידי אלכס
05 ינואר 2018, 03:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עישון

אוסיף היתר שזכור לי שכיון שדשו ביה רבים ע"ז נאמר 'שומר פתאים השם'. תקנו אותי אם אני טועה. אגרות משה.pdf אגרות משה 2.pdf אך יש לעיין אם שייך גם כיום וכדלקמן שו"ת יחוה דעת חלק ה סימן לט אולם מה טוב ומה נעים להימנע מעישון סיגריות בכלל בכל ימות השנה, לאחר שנתפרסם ברבים שלפי דעת גדולי הרפואה והמדע בזמני...
על ידי אלכס
05 ינואר 2018, 03:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עישון

דעת הגרש"ז אוירבך

מתוך הספר לב אברהם
רשז אוירבך.jpg
רשז אוירבך 2.jpg
על ידי אלכס
08 ינואר 2018, 01:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: השבת אבידה על סיגריות

ואוסיף שלכאורה אותו אחד יכול למוכרו לגוי, וא"כ חייב להשיב לו. ובכל מקרה יכול להנות מזה בצורה שאינה מזיקה לו, (לבנות עם זה מגדל...) ומהיכא תיתי לא להזיר לו? אני לא בטוח שזה נכון היכן שברור לך מה השימוש שיעשה עיין ערך פסק הרבנים שאין השבת אבידה על סמארטפון פרוץ ומאידך אין איסור למכור מחשבים... כלומר ...
על ידי אלכס
06 פברואר 2018, 00:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

[/quote]
כוונתו דעצם השורש ע.ג.ב. אין בו בעיה והראיה מעוגב, וא"כ מה שדוד ילין החליט לקרוא לזה עגבניה על שם איזה דבר אחר מאי אכפ"ל מזה.[/quote]
מאותו סיבה שיש אומרים מסכת ביעה וכדומה
ברור שמשנה מה סיבת המילה
היא הלוא מזכירה את המקור
אלא שיש תמיד סברא של דשו ביה וכבר הפך למילה בפני עצמה
על ידי אלכס
13 פברואר 2018, 00:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ארמית בהברה ליטאית מה הטעם?

הודיתי לו כי התפעלתי מאד מהבקיאות. וכאן המקום להעיר לחו"ר הפורום היקרים, אל "תתקמצנו" על 'לייקים', זה לא עולה כסף... (בינתיים...), זה מעודד לכתוב ולהעלות דברים מועילים לתועלת הכלל. 100% אדם טרח בשבילך ועל שאלתך המינימום הוא לפחות לומר תודה גם אם אתה לא מסכים עם התוכן, לייק הוא לא הכשר הוא בסך הכל ק...