החיפוש הניב 99 תוצאות

חזור

על ידי לחזות בנועם
23 מרץ 2016, 14:32
עבור לפורום
עבור לנושא

'המן' - יהודי או גוי!? תחזיקו חזק!

עבד כנעני שאצל היהודי צריך לטבול לשם גירות וג"כ חייב למולו, אם ביום מן הימים האדון מפקיר את עבדו , נהיה הוא בן חורין ויהודי הוא.
המן, היה עבד מרדכי ובוודאי שמרדכי קיים את דיני עבד כנעני, וגם ששיחררו הפך הוא לבן חורין ויהודי הוא.
אז מה היה המן יהודי או גוי!?
מה אתם אומרים!? הפלא ופלא.
על ידי יהודי
18 אפריל 2016, 17:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיגריות בפסח

לא יודע מי כתב את הכתבה הזאת ולמה הוא חושב שאם זה אסור ודאי שזה ראוי לאכילת כלב. לגופן של דברים אציין קצת מראי מקומות למי שמעוניין לדעת את יסודות הענין, המג"א [תסז, י] אסרם לחלוטין ואף כתב לסוגרם בחדר או מחיצה, החיי"א [קכז -ס"ג] נקט כדבריו וכך העתיק במ"ב סי' תסז סקל"ג [רק שהחיי"א אסרם כל השנה מחמת י...
על ידי כבוד שמים
28 יולי 2016, 09:14
עבור לפורום
עבור לנושא

הגעלת כלים חדשים

שמעתי מהרב צבי כהן, שבדק את חומר ההברקה לסירים, ומלבד שזה שומן צמחי שזה עלול להשתנות ביום מן הימים, זה ברמת חומציות גבוהה, שאינו ראוי כלל לאכילת כלב, האם עדיין יש ענין להגעיל כלים חדשים?
על ידי אריך
27 פברואר 2017, 13:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הבלונים המתפוצצים ל'כבוד' חודש אדר?! מפריעים גם לפורום.

מה שברור שאזניו משולשות, ואידך זיל גמור הקלסתרון.
גם לא לשכוח שיש לו זקן, כמנהג הגויים באשור ובבל.
על ידי פעלעד
02 מרץ 2017, 14:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לקראת פורים: שילוב יין עם וודקה

אם נדון ממה עדיף להשתכר (בהנחה שכל משקה המשכר נחשב לבסומי), בוודקה יש מעלה שמכיון שהיא 40 אחוז, לא צריך לשתות כמות רבה כמו ביין. ומאידך יש ליזהר ממילא גם לא לשתות ממנה יותר מדי, כי זו כמות עצומה של אלכוהול. ושנה אחת ששתיתי הרבה וודקה, סבלתי במיוחד מתופעות של אחרי כן. למה שלא יהיה נחשב לבסומי? היכן ...
על ידי אריק
09 מרץ 2017, 16:04
עבור לפורום
עבור לנושא

חייב איניש לבסומי - האם וכמה צריך לשתות בזמנינו

ליקוט נפלא של השיטות בהלכה.
קיום מצוות חייב איניש לבסומי בזמנינו.
על ידי אחד התלמידים
23 אפריל 2017, 15:50
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי רחמים
28 יוני 2017, 15:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שני דברים שאני מתקשה בהם

שואל ומשיב כתב:א. מה הביאור הפשוט לבשכמל''ו?
[ביאור שירוץ לי בראש כשאני אומר, ולא כוונות ויחודים]
ב. במודים דרבנן ''על שאנחנו מודים לך'' איך זה קשור?
א. במכתב מאליהו חלק ה' עמ' 438 מסביר: "אני רוצה שיתפשט גילוי כבודו ית' בכל העולם מעתה ועד עולם" ע"ש
על ידי סופר
04 יולי 2017, 15:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נבואות ישעיה

האבן עזרא דן בזה בכמה מקומות, ראה ישעיה נב א, נה ג-יב, סב ח, סג א, ועוד
על ידי סופר
04 יולי 2017, 15:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגעלת כלים חדשים

מבית לוי.jpg
אכן מן הדין אין צריכים הגעלה מכיון שנפסל מאכילת כלב. מכל מקום מנהג ארץ ישראל הוא להחמיר ולהגעילם. ובחוץ לארץ אין נוהגים כן.
ומכל מקום שמעתי מכמה מורי הוראה שמקילים להרתיח מים מבפנים ויגלוש החוצה.
על ידי סופר
05 יולי 2017, 00:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שימוש חוזר בקופסאות קפה

כבר נחלקו בזה גדולי האחרונים,דעת האגרות משה (יו"ד ח"ב סי' מ)שאינם צריכים טבילה, מכיון שאצל הגוי הכלי לא שימש ככלי אכילה אלא לצורך איחסון שהוא כקליפה למאכל (בשונה מכלי איחסון בבית), ורק לאחר שקנאו הישראל נעשה כלי אכילה. וראה קובץ מבית לוי (תשנ"ח ח"א מו-מט) שדעת הרב וואזנר להצריך טבילה. ובשמירת שבת כה...
על ידי גלינג
06 יולי 2017, 12:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגעלת כלים חדשים

במציאות הדברים וההנהגה למעשה בבירורים שנערכו אחר מציאות הדברים נשמעו סתירות ודברים שאינן מוחלטין. מוסכם בבירורים שמשתמשין כהיום הרבה בשומן מן החי וגם שומן מן הצומח לרידוד המתכות ולהטבעת הכלים (בפרע"ס) ולהברקתן (גלנ"ץ), י"א שהשומן נודף הימנו סרחון ואינו ראוי לכלב ולאחר עיבודו עבור שמני סיכה מעלות החו...
על ידי יהודי פשוט מאוד
21 יולי 2017, 01:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האשה השונמית

אלכס כתב:
הכהן כתב:לא זכר רש"י במדבר יג כז
למנוע טירחה דציבורא
הנה רש"י
(כז) זבת חלב ודבש הוא - כל דבר שקר שאין אומרים בו קצת אמת בתחלתו, אין מתקיים בסופו:

והקצת אמת זה בית השונמית....
ואנכי פירשתי קצת אמת על "היום בקטיפה סיפור של חיים ולדר".
על ידי רחמים
28 יולי 2017, 08:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עקיבא נחמתנו ?

ערוך לנר מסכת מכות דף כד עמוד ב ועוד י"ל ביישוב זה, בשנדקדק עוד למה הזכיר ר"ע דוקא ב' נבואות אלו, הלא כמה נביאים נבאו בפורענות ובגאולת ישראל, ולמה תלה הכתוב ב' נבואות האלה דוקא בהדדי. וביותר יש לתמוה מה שאמר ר"ע הייתי מתיירא שמא לא תתקיים נבואתו של זכריה, וכי ח"ו נסתפק בקיום דבר ה' ע"י נביאו. אבל י"...
על ידי אני הקטן
23 אוגוסט 2017, 23:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

חבר כתב:מישהו יכול לאשר ששני המכתבים אכן אמינים?
דברתי עם חתנו של הגרמ"ש קליין ואמר לי שהמכתב המודפס הינו מזויף !
על ידי אני הקטן
27 אוגוסט 2017, 00:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

במחילה מכבוד כל המעוררים מפאת חשיבותו ונקיותו של פורום זה אולי כדאי לחשוב פעמיים לפני שמשתלחים ברבנים בדיבורים כאלו, עם כל הכבוד, רבנים אלו עמלו שנים רבות בתורה ואין זכות לדבר כך, ואם יש לכם הערה אפשר לכותבו בעדינות באופן שלא יפגע ברבנים. בנוסף לכך, חבל שדיון זה שהוא דיון הלכתי גרידא מתדרדר למקומות ...
על ידי מנהל ראשי
27 אוגוסט 2017, 07:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

חו"ר, האשכול התנהל כל כך יפה במשך 187(!) הודעות, לא יודע מה אתכם, אבל אני התרגשתי. עניין נפיץ כל כך (ומקו"א יוכיחו) מצליח להיות נידון תורנית ועניינית. אני מבקש ומודיע, בצורה זו, איאלץ לנעול/למחוק את האשכול, ולהרחיק את המשתמשים שגרמו לכך. בברכת התורה נ.ב. חלק מהתגובות האחרונות נמחקו, לא בגלל חסרון כל...
על ידי סופר
28 אוגוסט 2017, 21:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מחפש פירוש לספר קהלת

טעיתי. אין רלב"ג על ישעיה, ואין אבן עזרא על שמואל ומלכים.
על ידי בן ישיבה
30 אוגוסט 2017, 12:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

קונטרס צפור טהור השלםr.pdf
על ידי סופר
03 ספטמבר 2017, 15:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מנהג גור לומר סליחות יום אחד בלבד

מה הכוונה מנהג גור הקדום, לפני כמה שנים נוסדה חסידות גור, וכמה שנים נהגו כן. כך היה מנהג קאצק, וכך המשיכו ממשיכי דרכם חסידי גור, עד תקופת האמרי אמת ששינה זאת. רק נציין שהמנהג לא הגיע מקלות דעת ח"ו, אלא כידוע חסידי קאצק חתרו להגיע לאמת לאמיתה, וכיון שלא הרגישו בעצמם שאומרים את המילים בסליחותכגון 'ול...
על ידי בראקל
06 ספטמבר 2017, 21:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

דרמה בפרשיית הבראקל: השוחטים שהעידו על כשרות הבראקל חוזרים בהם במכתב משותף - "אנו מבהירים שלא ידוע לנו שיש מסורת על העוף הנקרא בראקל" * גם מזכירו האישי של הגרמי"ל לנדא הרב מרדכי מאן, תוקף במכתב חריף במיוחד את מייבאי הבראקל, ובין השאר מתייחס גם למחדל החמור בגביית העדויות: "הרבנים גבו עדות באופן מזעזע...
על ידי אני הקטן
10 ספטמבר 2017, 02:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת כי תבא [ובחוקותי] ריבוי הקללות לעומת הברכות

עיין בפירושו של רבינו בחיי בפרשת בחוקותי (ויקרא כו יג): ודע כי פסוקי האלות רבים מפסוקי הברכות, וכן באלות של משנה תורה, והיה זה כדי לאיים על הבריות ולהפחידם על העבירות ברבוי הקללות, וכן מצינו בשכינה שהיא מדת הדין היתה כאש אוכלת בראש ההר לעיני בני ישראל: (שמות כד, יז), והרחמים בקרבה, וזה סוד הכתוב: (ת...
על ידי חקרן
25 ספטמבר 2017, 14:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סופה וסערה

נחקרו בוררו והועלו על הכתב ביד אמן
הרה"ג חנוך טוביאס שליט"א
מו"צ בנוה אחיעזר


להשיג בטל: 03-5782689

http://zbermanbooks.com/%D7%A1%D7%95%D7 ... 7%A8%D7%94
על ידי סבא
31 דצמבר 2017, 23:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הריגת כינה בשבת

אם נרצה להתעקש על דברי הרב דסלר אז צריך לנסח את דבריו כך: לחז"ל יש סיעתא דשמיא שלא יגרמו טעות לכן כל מה שאמרו וכל מה שיוצא מהסוגיא לפי הבנתם הוא אמת לדינא גם אם הטעם אחר. אמנם זה כבר חידוש גדול. מה החידוש הגדול כאן, שחז"ל שרוח ה' עליהם יש להם סיעתא דשמיא כזו, זה נראה לי ממש מילתא דפשיטא, עד שהמסתפק...
על ידי סבא
15 ינואר 2018, 22:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עדיין בפרשת וארא דברים מופלאים של ה'אבן עזרא'

יעבץ כתב:עם כל הכבוד לאבי עזרי והחיד"א, לא כל אחד קונה את הסיפור של התלמיד טועה...
אני מוחה כאן על החוצפה
על ידי סבא
21 ינואר 2018, 19:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מגדול ומגדיל: שגיאת ברוך שאמר או לא?

לכן לא מסתבר שהחזו"א אמר שראוי ללמוד בספריו, והוא יאמר שצריך לשורפם. מכיוון חזקה עלינו עדותו של ר"ח קנייבסקי אז בהכרח לאמר שהרב ולדנברג לא אמר לשורפם נתעוררתי מדבריך לחפש אם יש מקור למה שאמר הגר"ח [כי אם לא, כמובן שאין כאן שום ראיה], ואמנם מצאתי דברים חמים מאוד עליו ב"מאחורי הפרגוד" [רצו"ב] ולכן אנ...
על ידי הבוחן
28 ינואר 2018, 21:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

חמד ילד כתב:
לידע ולהודיע.PNG
על הצפרדע כבר העירו, באופן כללי ברוב המילים הם נתפסים סתם למשל 'אגף' בעברית אגף הוא לא רק בבנין אלא יש מאגף אותו וכדו', וברור שזה מגיע מאותו שורש שמגיע מהצד כמו כנף וכן בבנין כמו זרועות/כנפיים של הבנין, וכן בעוד הרבה מילים, אבל כיון שהם נהנים מזה מי אני שאהרוס להם...
על ידי סבא
04 פברואר 2018, 22:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קבר יתרו- האם מותר לכהן להיכנס לשם?

מה כל הנידון. מי בכלל אמר ששם קבור יתרו, וכי מפיהם אנו חיים ? ואף למי שאומר שיתרו הלך לא"י ומסתמא לפ"ז מת שם, מאן יימר היכי נקבר. וכי מתי הגיעו לפה הדרוזים שהינם גזע ערבי חדש יחסית, בעלי דמיון פורה פעיל, וכלל אינם מצאצאי הגרים בני חובב חותן משה. להלכה יש לדון האם הערבים הדרוזים קידשו קבר יהודי, או ...