החיפוש הניב 11 תוצאות

חזור

על ידי חכם באשי
23 אפריל 2019, 03:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה עשו הראשונים שהצליחו להעפיל לגבהים רוחניים ?

החיד"א בשמחת הרגל (אנא אם יוכל מישהו להביא דבריו לכאן) באחת מביאוריו על סדר ההגדה של פסח, קדש ורחץ וכו', מסביר שקדושתם הייתה לפי שהיו עמלים כ"כ תורה בדיבור, וכל מי שרצה ללמוד היה צריך ע"כ לדעת בעל פה היטב היטב תושבע"פ, והיו אדוקים ודבוקים וכל היום הפה שלהם היה עוסק בתורה, וע"כ זכו למה שזכו! עכ"ד בערך.
על ידי ברסלבר (ליטאי לשעבר)
24 אפריל 2019, 11:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה עשו הראשונים שהצליחו להעפיל לגבהים רוחניים ?

ומה נעשה שהתורה ציוותה אותנו בוהגית בו יומם ולילה ולא בהתבודדות? בורות. התורה ציותה בפירוש על ההתבודדות. התבודדות היא כמה מצוות דאורייתא בו זמנית. התבודדות היא צורת התפילה המקורית לפני תיקון התפילות ע"י אנשי כנה"ג. למשל כשיצחק תיקן תפילת מנחה - הכוונה היתה להתבודדות. לשוח בשדה. לעבדו בכל לבבכם עבוד...
על ידי בן אהרון
24 אפריל 2019, 12:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה עשו הראשונים שהצליחו להעפיל לגבהים רוחניים ?

איך יתכן כל כך הבדלים היכן שאיליו הם הגיעו לבין היכן שאנו נמצאים כיום? לפי דעתי התרבות (לאורך כל הדורות ול''ד התרבות מערבית של היום) המצעבת את החשיבה שלנו ואת הכחת נפשיות שלנו מגבילה את האפשרות שלנו לעלות כמו לפני כן (דבר זה שייך בכל דור כלפי קודמו). אם ניקח לדוגמא את דורנו החיים הביולוגיים שלנו מש...
על ידי הנופל
24 אפריל 2019, 18:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה עשו הראשונים שהצליחו להעפיל לגבהים רוחניים ?

זה שאנחנו בטוחים שחז''ל צודקים בדבריהם זה לא ישנה את המציאות
ובמקום להשתעשע בדמיונות עדיף למצוא את הדרך שבה אנו נצליח לעשות משהו
ויום אחד גם נבין מה הם התכוונו
על ידי הנופל
24 אפריל 2019, 18:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה עשו הראשונים שהצליחו להעפיל לגבהים רוחניים ?

אני לא מתווכח עם אף אחד אני מנסה להיות ריאלי ולבחון האם במציאות שלנו שייך לעבוד לפי המתכון הזה
ולא נראה לי שדוקא לומדי רמח''ל בסדר מוסר יתעלו יותר ולכן אני מחפש מה מתאים לי לפי מצבי
ולא ממשיך לדבר על דברים שלא שייכים אלי
על ידי הנופל
24 אפריל 2019, 18:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה עשו הראשונים שהצליחו להעפיל לגבהים רוחניים ?

והרי בסופו של דבר או דוקא בתחילתו
מה עומד מאחורי כל הדיון הזה?
רצון אמיתי לחפש דרך לעצמינו בעבודת ה'
ולכן אני מדגיש שלא כאי לחהמשיך ולשגות באשליות של דרך עבודה נוסח רבי פנחס בן יאיר
או בנוסח אחר בא וננסה לתרגם את רבי פנחס לעצמינו ולמצבינו
דיון כזה לא רק שיביא תועלת רבה יותר אלא יפיק טענות חזקות יותר
על ידי הנופל
24 אפריל 2019, 18:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה עשו הראשונים שהצליחו להעפיל לגבהים רוחניים ?

לא הבנת אותי כיאות ואולי כדאי שתקרא שוב את דברי אין ספק שחז''ל ילמדו אותנו אבל תפקידנו למצוא את דברי חז''ל איך הם מתאימים לנו ולא לשוב ולצטט מאמרים שהיו אקטואלים בניסוחם לזמנם בדיוק כמו שחז''ל חיפשו את הפסוקים של הנביאים בתוך מציאות זמנם ותירגמו אותה למונחיהם והיום אתה כתלמידם וממשיכם צריך להמשיך את...
על ידי אסף
30 אפריל 2019, 01:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה עשו הראשונים שהצליחו להעפיל לגבהים רוחניים ?

שמעתי מר' בנימין פינקל שההבדל בין אדם רגיל לאדם גדול זה הנושא של נגיעות המודד והמגדיר זה היותו חף מנגיעות מסתמא יש לדייק - שאין אדם בלי נגיעות שהרי הוא פסול לעדות על בנו תמיד (חמור מאד אם אדם מצליח להגיע למצב שאין לו נגיעה בטובת בנו..) - אלא שהוא מסוגל לפעול שלא על פי נגיעותיו אלא לפי רצון ה' - יש ...
על ידי נתנאל6554
26 יוני 2019, 03:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם ניתן להשתחרר מלחץ?

שאלת שאלה, נגעת בתשובה, אולם מפני שהיא מחייבת ומצריכה עבודה.. ברחת לחפש במחוזות רחוקים. אחר המחילה. אדם שרוצה להשתחרר מלחץ, הוא באופן אחד ויחיד ואין בילתו, לחוש שהוא בידיו של הקב"ה, כאשר ישא האומן את היונק. נקודה. דוד המע"ה שהיה במשך 28 שנים "מוזר" לאחיו.. שהיה לכאורה בדרגת תת אדם מבחינת הזהות שלו (...
על ידי ברסלבר (ליטאי לשעבר)
26 יוני 2019, 14:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם ניתן להשתחרר מלחץ?

בעז"ה הנה עצה פרקטית ללחצים מתחים וחרדות ותחושות קשות, בדוקה ומנוסה על ידי ועל ידי רבים, שתועלתה מובטחת ב100%. העצה היא: לפעול "המתקת דינים" . דהיינו לאמר כמה "אמירות" שפועלות המתקת דינים, שאביא להלן, ו/או לבצע עוד כמה עצות פשוטות וקלות שפועלות כנ"ל. אין צורך לעשות הכל, כל אחת עובדת לבד. כמובן שלעשו...
על ידי אסף
01 יולי 2019, 19:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה קשה לאנשים לסלוח? (והאם יש דרך לסליחה באמת?)

לענ"ד הסיבה שקשה לאדם לסלוח ובעיקר כאשר הושפל כבודו, היא מפני שהוא מרגיש שבפגיעה בו נמחק חלק מהאישיות שלו. הכבוד של האדם הוא העצמיות שלו - ז"א שבערך שהוא מעריך את עצמו הוא רואה את עצמו, ואם ירד ערכו (ואם פגעו בו פגיעת אמת, שבה העמידו את דמותו כצורתה הנכונה - על אחת כמה וכמה) - מחקו ממנו חלק מעצמו. א...