החיפוש הניב 23 תוצאות

חזור

על ידי בני ברקי
04 ספטמבר 2016, 16:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עלון "אוצר בנאות דשא"

אריק כתב:עלון נפלא ומרתק לטעמי
"אוצר בנאות דשא"
סיפורים מקוריים ומרתקים, רעיונות וורטים מעניינים על הפרשה.
קראתי את העלון והתלהבתי.
פשוט יש לו מה למכור.
ניתן לקבלו בשליחת בקשה למייל 3048927@gmail.com
הנה דוגמא של העלון.
תודה רבה באמת יש בזה חומר מגוון ומעניין.
על ידי בני ברקי
04 ספטמבר 2016, 16:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מאמרי חיזוק לאלול

יש אימרה חזקה ומחזקת מהרה"ק רבי משה מקאברין זצוק"ל שאמר כך: "אלול הר"ת הוא אני לדודי ודודי לי. רק מהמילים האלו לבד אפשר להגיע לבחינת שכרות לגלות עד היכן מגיע החביבות שלנו אצל הקב"ה אבינו שבשמים". המעיין ומתבונן בווארט זה יראה וישכיל שעבודת חודש אלול זה לא מקל או איום אלא מתנה נפלאה שה' הביא לבניו הח...
על ידי בני ברקי
06 ספטמבר 2016, 18:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: העלון הנפלא - אז נדברו

לא רק בפרשת וארא הוא כתב דברים נפלאים, אלא ה' מזכה אותו בכל שבוע ושבוע לכתוב דברים חזקים מאוד ואמיתיים.
צריך רק להתרגל לסגנון ולצורת הכתיבה, ולאחמ"כ פשוט להיות מכור לזה עם התובנות המדהימות והעוצמתיות שהוא מחדיר דרך העלון שלו.
על ידי בני ברקי
07 ספטמבר 2016, 19:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך מצליחים להיות איש חי ודלוק?

יש עוד חלק להגיע לזה הוא מה שראיתי מביאים בשם הגאון האדיר ר' שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל, דאם האדם מרגיל את עצמו מדי יום ביומו לומר תודה לה' על כל הדברים הטובים שהוא עושה עמו הן קטנים ותדירים והן גדולים, מרגע קומו ממטתו עד שכבו לישון על כל פרט אפי' קטן ושולי ג"כ להגיד תודה או להרגיל לומר קפיטל תהלים מזמ...
על ידי בני ברקי
08 ספטמבר 2016, 09:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: העלון הנפלא - אז נדברו

הרב פולק שליט"א הגר בעיר חיפה.
למיטב ידיעתי רק הוא עומד מאחורי העלון ולא שום גוף אחר וכדו'. הוא עצמאי לחלוטין.
על ידי בני ברקי
08 ספטמבר 2016, 09:45
עבור לפורום
עבור לנושא

שולחן שבת עם ילדים

כידוע לכל אבא והורה שבשביל לערוך סעודת שבת רגועה ונעימה עם הילדים צריך קודם כל הרבה תפילות וסייעתא דשמיא וגם הכנה וישוב הדעת לפני זה וכן בשעת מעשה. אשמח מאוד אם חכמי ורבני הפורום יעלו מנסיונם האישי או מרוחב ידיעתם כל מיני רעיונות ואפשרויות האיך אפשר לחבר את הילדים לשולחן, שישבו יפה בחלק גדול מהזמן, ...
על ידי בני ברקי
11 ספטמבר 2016, 17:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידוש יפה שקראתי על תהילים כז,ד - מתוך הספר נתיבי אור (הרב ניסים יגן)

הערה והארה נכונה [דבר בעתו מה טוב]: ישנם הרבה שטועים בכוונת וביאור המילה "ולבקר בהיכלו" דזהו מלשון ביקור, וע"כ הינם לא מבינים את מילות הפסוק, ומקשים דממ"נ, או שבתי בבית ה' "כל ימי חיי", או "ולבקר בהיכלו" דהיינו לבוא ולבקר. אבל האמת הוא כפי שכתוב הביאור במפרשים שם, ולבקר היינו מלשון "בוקר", דוד המלך ...
על ידי בני ברקי
14 ספטמבר 2016, 16:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מאמרי חיזוק לאלול

כדאי לעבור על המאמרים המחזקים המופיעים בעלון אז נדברו מפרשת השבוע פר' כי תצא. בבחינת שווה לכל נפש, מים קרים על נפש עייפה. מחזק, מעודד, מרגש. כל מילה מיותרת.
על ידי בני ברקי
26 אוקטובר 2016, 18:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמלה אדומה

נושא זה ושאר נושאים ומנהגים וכיו"ב המתנהל בבית הוא באופן האמיתי האיך האבא מחדיר את היראת שמים לילדים ואת האוירה לכל דבר שבקדושה. אם האשה או הבת תראה שהבגד האדום אינם לרוחו שלו עם כל הכנות, אזי זה לבד ישפיע עליהם לוותר ע"ז ולהבין מה הם הערכים המקודשים של התורה. דוגמא נוספת אקטואלית לימים אלו אשר הסכך...
על ידי בני ברקי
22 נובמבר 2016, 09:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תולדות עם ישראל

הורדתי מתורת אמת את סדר הדורות המקוצר המסודר לפי תאריכים.
תא חזי.
על ידי בני ברקי
22 נובמבר 2016, 10:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: להיכן נעלמה הקפדתה של שרה בעניין הנתק בין אברהם לישמעאל?

מענין לענין באותו ענין: בפר' לך לך הגר בת פרעה מוזכרת בפרשה בתואר "שפחת שרי" כידוע שפרעה נתן את הגר שתהיה שפחה לשרי, ואח"כ בפר' וירא כשיש את הסיפור שראתה שרה את ישמעאל מצחק על יצחק היא מזכירה את הגר בתואר "אמה" ולא בתואר שפחה כפרשת לך לך, והשאלה שלי היא למה השתנה שם התואר על הגר??? מי שיסתכל וידייק ...
על ידי בני ברקי
04 דצמבר 2016, 18:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ה"ויכוח" בין יצחק ורבקה

לא לכל אחד יש את הספר הזה נגיש לידו, קיים נא מאמר חז"ל הידוע: קריינא דאיגרתא איהו ליהוי פרוונקא!!! ותעלה לכאן.
בתודה מראש
על ידי בני ברקי
21 דצמבר 2016, 17:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת וישלח, היאך חולקו לשני מחנות?

יש אכן משמעות לכאורה בפסוקים בעת שיעקב נפגש עם עשו ועשו ראה את כל המשפחה של יעקב, שנשי יעקב וילדיהן היו אתו יחד, ולפי הנ"ל מבואר היטב שהם היו מחנה אחד והרכוש והעבדים היו במחנה השניה.
כך נראה לענ"ד.
על ידי בני ברקי
08 יוני 2017, 18:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גדולי ישראל שנסתלקו מעמנו זצוקללה"ה

האדמו"ר מויזניץ בעל הישועות משה
האדמו"ר מסאדיגורה בעל עקבי אבירים
האדמו"ר ממודזיץ בעל נחלת דן
רבי שמואל יעקב בורנשטיין ראש ישיבת קרית מלך
על ידי בני ברקי
07 דצמבר 2017, 17:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פתיחת הפורום מחדש

גם אני מצטרף בברכות ואחולים על פתיחתו מחדש של הפורום, ואנו תפילה שנראה פירות טובים מפעילותו הטובה.
על ידי בני ברקי
14 דצמבר 2017, 09:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עובדות והנהגות מרבינו מרן בעל אילת השחר זצוקללה"ה

כשמכון עוז והדר עשו ארוע שלם במתחם אווניו בלוד, לפני כ-12-14 שנים, כשגמרו להדפיס ולההדיר את כל הש"ס מחדש, הייתי בניחום אבלים בבני ברק, באותם ימים, כשהראש ישיבה הגיע לנחם את האבלים. והיות וזה היה ארוע בסדר גודל שכולם דברו עליו, אחד מן היושבים שאל את מרן הראש ישיבה מהו דעתו על הפרוייקט של עוז והדר? מה...
על ידי בני ברקי
15 ינואר 2018, 18:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה בין מוצרי טרה בהכשר עדה"ח והרב וועסטהיים

אני יודע באופן אישי שהרב וועסטהיים מגיע לארץ בתדירות מאוד גבוהה.
עפ"י רוב הוא יושן בבני ברק אצל אחותו שגרה בזכרון מאיר, ובמשך היום הוא נמצא או באלעד במשרד שלו או בנסיעות למפעלים וכדו' לצורך הכשרות שלו.
אני נפגש איתו ממש הרבה פעמים מדי תקופה קצרה.
על ידי בני ברקי
09 פברואר 2018, 09:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גליון מחשבה תורנית

הפקדתי שומרים כתב:גליון מחשבה תורנית פרשת משפטים מרתק אפשר להוריד גם באתר
באתר-
http://chazot.s23.upress.link/
עלון ממש מיוחד במינו.
התפעלתי מזה עד למאוד
.
מומלץ לכל אחד להורידו להדפיסו ולקרוא בו ולהעביר את המסר לילדים בליל שבת קודש בעת הסעודה.
אשריכם ישראל!!!
על ידי בני ברקי
12 פברואר 2018, 17:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: 'המן' - יהודי או גוי!? תחזיקו חזק!

עבד כנעני שאצל היהודי צריך לטבול לשם גירות וג"כ חייב למולו, אם ביום מן הימים האדון מפקיר את עבדו , נהיה הוא בן חורין ויהודי הוא. המן, היה עבד מרדכי ובוודאי שמרדכי קיים את דיני עבד כנעני, וגם ששיחררו הפך הוא לבן חורין ויהודי הוא. אז מה היה המן יהודי או גוי!? מה אתם אומרים!? הפלא ופלא. כבר קדמך החיד"...
על ידי בני ברקי
15 פברואר 2018, 18:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: משנכנס אדר מרבין בשמחה

איתא במתני' בסוף תענית משנכס אב ממעטין בשמחה ומשנכנס אדר מרבין בשמחה, מילא אב ישנם דינים רבים מחמת ה'ממעטין', אך להרבות בשמחה לא התפרש מה בדיוק עלינו לעשות עבור כך. בני שיחי' אמר לי שמובא מהגר"ח קנייבסקי שאביו זיע"א היה נוהג לשתות יין בכל ראש חודש ובר"ח אדר שתה יותר מהרגלו זה. שאלה זו כבר מופיעה בס...
על ידי בני ברקי
14 מרץ 2018, 09:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמות זהים למחותנים

כרם כתב:לפי המקובל, שני מחותנים בעלי שמות זהים, היו למך'ים. כי נעמה בת למך נשאה לנח בת למך, וראו מה עלתה בדורם.
אביו של האור החיים הקדוש קראו לו רבי משה [ברבי חיים] בן עטר, וכן לחמיו קראו לו רבי משה [ברבי שם טוב אחי רבי חיים] בן עטר.
על ידי בני ברקי
14 מרץ 2018, 09:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמות זהים למחותנים

בצוואת רבי יהודה החסיד המפואר שהוציא לאור עולם הרה"ג רבי שמעון גוטמן שליט"א מאלעד,
מובא באריכות גדולה עם כל המקורות המפרשים והטעמים להסביר ענין זה.
תא חזי!!!
על ידי בני ברקי
26 מרץ 2018, 18:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספרים שלא היו ולא נבראו

יש איזה פולמוס לגבי היארצייט של השל"ה האם הוא בי"א ניסן או לא. אני מצרף כאן חוו"ד של הרב נפתלי וקשטיין משנה שעברה שטוען נמרצות כי אין שום מקור ליום היארצייט. השל''ה הקדוש זי''ע - תאריך יומא דהילולא .pdf ואילו היום התפרסם בעיתון "שחרית" מכתב ובו לראשונה 2 מקורות "מפורשים" שהיארצייט הוא בי"א ניסן. אל...