החיפוש הניב 82 תוצאות

חזור

על ידי מוטי
29 נובמבר 2015, 18:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: 'ובעל הבית בטלית מצויצת'

לפי פשוטו לא ראיתי בזה תשובה המניחה את הדעת.
אמנם תוך כדי עיוני, ראיתי שוב ושוב כי אדמור"י גור לדורותיהם עשו עסק גדול מ'שטיקל' זה ודלו ממנו סודות גדולים, יעוין בדברי השפת אמת המצ"ב.
על ידי עפר ואפר
28 דצמבר 2015, 22:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מועד הניטל

מצורף תולדות אותו האיש ממקורות יהודיים
על ידי איש חזון
30 דצמבר 2015, 19:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מועד הניטל

לקוראי יודיש.
(נלקח מכאן)
על ידי בדרך המלך
03 ינואר 2016, 22:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מועד הניטל

עוד לקוראי אידיש "מגילת ניטל", על תולדות אותו האיש בטוב טעם ודעת
על ידי שמשון
24 ינואר 2016, 14:08
עבור לפורום
עבור לנושא

תפילות נפלאות לט"ו בשבט

קיבלתי במייל: מנהג ישראל דין, על פי תורת הסוד, לאכול מפירות האילן ביום ט"ו בשבט ולומר עליהם שירות ותשבחות, וכל המרבה הרי זה משובח. ( לחצו כאן לקריאת מאמר על משמעות טו בשבט ) ורבינו הגדול רבי יוסף חיים מבגדד - הבן איש חי רב פעלים זיע"א תיקן תפילה נפלאה להתפלל בט"ו בשבט על האתרוג, שנזכה לאתרוג נאה ומה...
על ידי מנין
21 פברואר 2016, 14:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פסיקים בתפילה ובברכות

אז, בקול רעש גדול אדיר וחזק, משמיעים קול.
[ולא- אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק משמיעים קול]
על ידי יאיר
21 פברואר 2016, 23:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פסיקים בתפילה ובברכות

יש את הידוע (ויש חלוקים) "צללו כעופרת במים, אדירים"

ועוד אחד שמאוד חורה לי שהשצי"ם לא מקפידים בתחילת 18 בברכה ראשונה-מגן אבות צ"ל:

"מחיה מתים אתה, רב להושיע" ולא "מחיה מתים, אתה רב להושיע".
על ידי יאיר
26 פברואר 2016, 01:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חיפוש מקור: מרדכי תיקן מתנות לאביונים לעילוי נשמת משה רבינו!!

http://hebrewbooks.org/pagefeed/hebrewbooks_org_46532_74.pdf מתנות לאביונים בפורים. טעם שמרדכי תיקן ד״ז, כ׳ קיצור האלשיך (אסתר ט׳ כ״ב) בשם הרלב״ג דנמצא במדרש דע״י תפילת משה וע״י תפילת מרדכי שניהם יחד באה הישועה, וזו היתה עצת משה רבינו ע״ה לאליהו כשבא להודיעו על גזירת המן, לכך תיקן מרדכי שיתנו צדקה ו...
על ידי אריה ענק משער האריות
02 מרץ 2016, 09:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חיפוש מקור: מרדכי תיקן מתנות לאביונים לעילוי נשמת משה רבינו!!

מכאן מקור נפלא לכך שעל ידי נתינת צדקה עבור נשמת איזה צדיק ואפילו משה רבינו יתפלל הצדיק מלמעלה.
על ידי יעבץ
04 מרץ 2016, 12:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת שקלים במשנת השפת אמת

"ממה שאמרו חז"ל לקרוא פרשת שקלים עתה אף שאין קרבן, נראה כי הנדיבות מתקבל כמו אז. כי כל הקרבנות נתקבלו לרצון רק על ידי כח הנדיבות של ישראל, שמזה היו כל הקרבנות. וזה הנדיבות יש גם עתה – ואפשר יותר, על ידי שמשתוקקין לנדב לה' כבראשונה... ונראה שזה הכנה להגאולה, לאשר בניסן זמן גאולה, התקינו חז"ל לזכור הש...
על ידי איש מפי איש
11 מרץ 2016, 14:23
עבור לפורום
עבור לנושא

מתנות לאביונים: ע"י קופות הצדקה, זה מהודר?- שליחות.

כנהוג בכלל ישראל בשנים האחרונות עושים בכמה מקומות כמו למשל בקופת העיר שליחות על מתנות לאביונים, והוא בצורה דהנותן נותן לפני פורים לידי הקופה כסף, והם שליחים להעביר את המתנות לאביונים ביום הפורים, ובזה יצא ידי חובתו במצוות מתנות לאביונים. אלא שהעניין לכאו' צריך בירור, דהלא כל מה שפוטר את הנותן מקיום ...
על ידי כבוד שמים
11 מרץ 2016, 16:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מתנות לאביונים: ע"י קופות הצדקה, זה מהודר?- שליחות.

אם מביאים את זה כפקדון לפני פורים יש בזה מעלה של זריזין מקדימים שמיד בהנץ החמה נקנה הכסף לקופת הצדקה שהיא יד עניים ומקיים בזה את המצוה.
על ידי כבוד שמים
12 מרץ 2016, 20:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מתנות לאביונים: ע"י קופות הצדקה, זה מהודר?- שליחות.

אתה מניח שלא מקיימים את המצוה עד שזה מגיע לידי האביונים, ואכן כך השרישו בנו קופות הצדקה בשנים האחרונות. לולי דבריהם הוא אמינא למרות שטעם המצוה הוא שיהי' לאביונים לסעודת פורים, גדר המצוה הוא שיגיע לעניים ולזה מהני יד עניים, וע"ז כתבתי שיש מעלת זריזין.
על ידי שאול
12 מרץ 2016, 22:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מתנות לאביונים: ע"י קופות הצדקה, זה מהודר?- שליחות.

והרבה חולקין על האחיעזר הנ"ל כחת"ס, המשנ"ב בשם הבנין ציון, ועוד דיתכן דאדרבה 'משלוח' דייקא ע"י שליח. חתם סופר גיטין כב: נפקא מיני' היכא שהקפידה תורה שהבע"ד בעצמו יעשה אלא שאנו אומרים שלוחו הוה כמו עצמו. לזה בעי' דין שליחות דאל"ה לא הוה כמותו אבל היכי שאמרה תורה שישלח שליח כגון משלוח מנות זה סגי' אפי...
על ידי אבא לאחד
13 מרץ 2016, 06:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מתנות לאביונים: ע"י קופות הצדקה, זה מהודר?- שליחות.

הבנתי כוונתך אבל זו לא השרשה של קופות הצדקה [שינסו להשריש בנו טעויות אנחנו משתדלים לא לקנות הכל] התקנה הייתה לתת לעני שיהיה לו לסעודת פורים ולא מצות צדקה, זה לכאו' פשוט אף שאין לי ראיות על כך, ומשום כך יד עניים לא שייך בזה, אע"פ שאם אתה מזכה לעני זה מועיל וגם זה פשוט. עיי' ב"מ עח: מגבת פורים וכו' ו...
על ידי לחזות בנועם
23 מרץ 2016, 14:32
עבור לפורום
עבור לנושא

'המן' - יהודי או גוי!? תחזיקו חזק!

עבד כנעני שאצל היהודי צריך לטבול לשם גירות וג"כ חייב למולו, אם ביום מן הימים האדון מפקיר את עבדו , נהיה הוא בן חורין ויהודי הוא.
המן, היה עבד מרדכי ובוודאי שמרדכי קיים את דיני עבד כנעני, וגם ששיחררו הפך הוא לבן חורין ויהודי הוא.
אז מה היה המן יהודי או גוי!?
מה אתם אומרים!? הפלא ופלא.
על ידי לחזות בנועם
24 מרץ 2016, 00:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: 'המן' - יהודי או גוי!? תחזיקו חזק!

לכא' כבודו צודק, אבל באמת מענין, שהרי כידוע הגמ' במגילה למדה ממה שכתוב 'רוב בניו' רוב - עולה לגימט' 208 וכי יעלה על הדעת שכולם באו מאישה אחת!?
על ידי אריך
24 מרץ 2016, 08:20
עבור לפורום
עבור לנושא

הפלת המחיצות בפורים

המצוות בפורים באות להפיל מחיצות, לשבור את החומות האימתניות. ויש 4 סוגי חומות. 1) מגילה באה לקלף את המחיצה בין הקב"ה והאדם. כי אכן אתה ק-ל מסתתר. הוא מתלבש בתוך הטבע והמגילה מראה איך הוא מוביל את כל המהלכים. 2) ישנן מחיצות בתוך החברה האנושית. ראשית ישנה זרות בין כל אדם לחבירו. זרות ואכזריות. המצוה שב...
על ידי יונה בן יעקב
25 מרץ 2016, 10:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לרדוף אחרי הפורים

אשריכם ישראל, היה נדון הפוך פעם על איזה ד"ר מהמזרחי ד"ר ליפשיץ שמו שעשה טריק להיפטר מן החיוב בפורים ע"י שברח לכרך בי"ד ואח"כ חזר לעיר בט"ו, אך החזו"א סבר שאי"ז מועיל. אשמח אם משהו יודע לומר מה סברתו או היכן הוא מדבר על כך. כמדומה שהיא סברא שאדם הוא או פרוז או מוקף בחפצא, וכעין החילוק לעיל בין פורים ...
על ידי יודע ספר
27 אפריל 2016, 12:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דקדוקים באמירת הלל

שמעתי פעם ווארט יפה בקפיטל 'בצאת ישראל' דהנה אומרים שם 'הים וכו' וינוס... הירדן יסוב לאחור. ההרים רקדו כאלים... גבעות כבני צאן... והנה לכאו' היה צריך להיות בהיפוך.. הים שהוא גדול מתאים בו יותר 'יסוב לאחור' ואילו הירדן שהוא קטן מתאים בו יותר 'וינוס' וכן ההרים שהם גדולים יותר מגבעות צריך להיות בהם 'רק...
על ידי אריק
08 יוני 2016, 13:04
עבור לפורום
עבור לנושא

עלון "אוצר בנאות דשא"

עלון נפלא ומרתק לטעמי
"אוצר בנאות דשא"
סיפורים מקוריים ומרתקים, רעיונות וורטים מעניינים על הפרשה.
קראתי את העלון והתלהבתי.
פשוט יש לו מה למכור.
ניתן לקבלו בשליחת בקשה למייל 3048927@gmail.com
הנה דוגמא של העלון.
על ידי בן דב
16 אוגוסט 2016, 02:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ממתי התחילו שמות משפחה

ליתר דיוק הרה"ק עמד אז בתפילה בברכת אהבת עולם במילים אבינו אב הרחמן.
על ידי כבוד שמים
17 אוגוסט 2016, 14:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הראב"ד רבי פינחס עפשטיין זצ"ל - ויקיפדי'

תולדותיו נולד בעיירה גראייבה שבלטביה כבן הצעיר של הרב ישעיה אפשטיין (נפטר בי' באייר תרע"ה), מחבר "לבוש ישע" שר' פנחס דאג להוצאתו לאור. אביו לימד בכמה עיירות בליטא וכיהן כראש ישיבה בקוידנוב ובישיבת "תורת חיים" בירושלים. אמו אסתר, בת ר' אברהם רבינוביץ[1] ונכדת הרב אורי דוד, מחבר הספר "אפיריון דוד". למ...
על ידי כבוד שמים
07 ספטמבר 2016, 22:13
עבור לפורום
עבור לנושא

התרת נדרים

התפרסם בעבר נוסח מקוצר להתרת נדרים, והושמט ממנו הפרט שאין אני מבקש התרה על הנדרים שאין להתירם, א"כ על הדיינים להזהר שלא להתיר על המבקש התרה בנוסח הקצר, כיון שיש איסור על הבי"ד להתיר נדרים ללא פירוט הנדר, ובנוסח הארוך התגברו על הבעי' בהוספת ההצהרה שאין אני מבקש התרה על הנדרים שאין להתירם, אבל בהשמטת ...
על ידי יהודי
12 ספטמבר 2016, 12:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה קורה עם מדור ש"ס ודף היומי?

צריך לחשוב כיצד אפשר לייעל את המערכת, אולי לשלוח התראות לחברים על נושאים מעניינים וכיו"ב, אבל כמובן צריך הסכמה של החברים לקבל מיילים בכמויות.
על ידי יודע ספר
18 ספטמבר 2016, 23:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ראש השנה - יום תרועה

לפותח האשכול סביר להניח שמה ששמעת הוא חידושו הנפלא של מרן הגרי"ז הלוי זצוק"ל הידוע בעניין תקיעת שופר שבה הוא מחלק בין ישראל לעכו"ם לאחר שייסד שתקיעה כעניין תפילה היא, חידש עוד שסוג תפילה זו שייך רק בישראל ולא בעכו"ם אע"פ ששאר תפילה שייך גם בעכו"ם. אי"ה כשיהיה הספר תחת ידי אצטט כאן את דברי מרנא קדוש ...
על ידי כבוד שמים
21 ספטמבר 2016, 08:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פסיקים בתפילה ובברכות

ויש שרצו לתרץ עפ"י סידורים ישנים שהיו כתוב בהם, אז בקול רעש גדול א"ו משמיעים קול, והכוונה היתה, א"ו = אופנים וחיות , ועדיין יש שרוצים לתרץ כך, אלא שבינתיים עוד לא מצאו את הסידורים הישנים האלו... (זה המצאה של הגר"א פישר אח רי"י ור"ש). יש בעי' יותר קשה, שבסידור רב עמרם גאון כתוב אדיר וחזק ונורא... אב...
על ידי מעט דבש
22 ספטמבר 2016, 22:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פסיקים בתפילה ובברכות

מ'ספר קושיות' לאחד מן הראשונים
על ידי מרדכי
22 נובמבר 2016, 03:08
עבור לפורום
עבור לנושא

תולדות עם ישראל

אשמח אם יכתבו פה באופן מסודר את תולדות עם ישראל מסודרים לפי התקופות,
שופטים, נביאים, מלכים, וכו'...
וכל אחד יוסיף את ידיעותיו בנושא
בברכה ובתודה מראש