החיפוש הניב 68 תוצאות

חזור

על ידי יהודה בן יעקב
26 אוגוסט 2016, 13:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ריבית והיתר עיסקא

ברצוני לקבל את עזרת חכמי הפורום דכאן באם יש למישהו המלצה על ספר טוב על הלכות ריבית פסקי דינים או חיבור הנמצא ברשותו ומעוניין לזכות את הרבים אשמח מאוד, יישר כח נתיבות שלום ספר נתיבות שלום הוא ספר מצויין, ומיועד בעיקר ללומדי ההלכות במקורותיהם עם דיונים מעמיקים, אך לרוצה לדעת פסקי דינים אמליץ על ספר "...
על ידי יהודה בן יעקב
09 ספטמבר 2019, 20:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: 2 דקות לפני השקיעה, הייתי אמור להתחיל להתפלל?

יהושע כתב:
09 ספטמבר 2019, 20:32
יהודי כתב:
09 ספטמבר 2019, 20:28
את ר"ת א"א לצרף כידוע.

זה תלוי במחלוקת אם אפשר לצרף שיטה יחידאי
ר"ת היא שיטת יחיד?
לך נא ראה בספרי הגרע"י זצ"ל שהכריע כמותו, ושכן דעת הרבה מהראשונים, ושכן פסק השו"ע.
על ידי יהודה בן יעקב
22 ספטמבר 2019, 08:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עזרה: מה הדין ספק טומאה כשהוא ספיקא דדינא

עי' שו"ת אבני נזר יו"ד סי' תסז, כא; תע, כב.
על ידי יהודה בן יעקב
23 ספטמבר 2019, 20:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכת שהכל על תפוחי אדמה

פסקי תשובות סימן רג הערה 5 מנהג ראפשיץ (עפ"י הגה"ק מראפשיץ זי"ע) צאנז ושינאווא וצאצאיהם ותלמידיהם, וכן נהגו המהר"ם א"ש זי"ע (רבו של הקיצוש"ע) כמובא בס' זכרון יהודה והישמח משה זי"ע (כמובא בהקדמה לסה"ק ישמח משה על נ"ך) וצאצאיו וביניהם גם הגה"ק מסטמאר זצ"ל, וכן מנהג קאמרנא עפ"י דברי הגה"ק מקאמרנא זי"ע ...
על ידי יהודה בן יעקב
06 אוקטובר 2019, 00:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אכילה לשיעורין - דוגמאות

הרב בשכונתי נותן כוסית 'לחיים' חד פעמית [כמדומני סוג קריסטל וכדו'] המכילה 30 סמ"ק, שבה ניתן לשתות ללא חשש.
על ידי יהודה בן יעקב
21 אוקטובר 2019, 21:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

דודע כתב:
21 אוקטובר 2019, 21:25
אשמח לקבל נתיבות שלום (סימן קס סעיף יא)
בבקשה
עמודים מ נתיבות שלום - רבית.pdf
על ידי יהודה בן יעקב
24 אוקטובר 2019, 00:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגר"נ קרליץ

יהודי כתב:
23 אוקטובר 2019, 23:53
אגב, כתוב שם שבליל סוכות היה חוזר לביתו בין מנחה למעריב, כמדומה שעשה זאת מפני שדעת הביאור הלכה שהסוכה מתקדשת רק אם ישב בה בבין השמשות. וכנראה ס"ל שיש מעלה שהסוכה תתקדש (כן סבר הגריש"א).
מה שכתבת הוא טעם לחזרה בליל א' דסוכות, אך לא לענין שבת חוה"מ. וצריך לברר מה היה המעשה, וממילא מה טעמו.
על ידי יהודה בן יעקב
27 אוקטובר 2019, 01:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

איש מבית לוי כתב:
27 אוקטובר 2019, 01:16
אודה מאוד אם אחד הרבנים יוכל להוריד לי ילקוט מעם לועז (רבי יעקב כולי ) על חומש בראשית(לפחות על פרשת בראשית ).

ילקוט מעם לועז - בראשית1.pdf
ילקוט מעם לועז - בראשית.pdf
על ידי יהודה בן יעקב
28 אוקטובר 2019, 09:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מושך בערלתו מה המקור וגדר איסור זה

ביאור על ספר המצוות לרס"ג (הרב פערלא) מנין ע"א העונשין עונש א וכן מבואר בדברי הרמב"ם ז"ל (פ"ג מהלכות תשובה ובפ"ג מהלכות מילה) דהמושך ערלתו אין לו חלק לעוה"ב עיין שם. וכ"כ בטור (יו"ד סי' ר"ס) והרע"ב ז"ל (פ"ג דאבות) עיין שם. אף על פי שבהלכות תרומות (פ"ז ה"י) פסק הרמב"ם ז"ל גופיה דהמשוך מותר לאכול תרומ...
על ידי יהודה בן יעקב
29 אוקטובר 2019, 18:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בעיה של ריבית בקרן הוכשטיין

כל הכותבים הנ"ל סבורים, כפי שסברו כל הרבנים עד לפני כשנתיים, כי התשלום לחברת האשראי, הוא עבור הוצאות משרד וכדו', ולכן פשוט להם שיש להתיר זאת. אולם לפני כשנתיים - שלוש, א' בירר אצל המפקח על הבנקים, והוא אמר שהתשלום עבור הערבות של חברת האשראי והבנק, [ולכן רוב הכסף של העמלות, בכרטיס אשראי בנקאי, הולך ל...
על ידי יהודה בן יעקב
04 נובמבר 2019, 23:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הלכות לא כ"כ ידועים שנכשלים בהם לרוב

תורה לשמה כתב:
04 נובמבר 2019, 23:49
וכן להיזהר מריח זיעה שהוא שקול כרבב על בגדו לכאור'
היום אשתי הגיעה הביתה יגיעה, ואמרה שעלתה ברגל 5 קומות, מפני שיצא מהמעלית אברך מיוזע, ולא היה לה נעים להכנס אח"כ למעלית, והעדיפה לעלות ברגל.
על ידי יהודה בן יעקב
18 נובמבר 2019, 00:18
עבור לפורום
עבור לנושא

קורס ללמוד לזכור

קיבלתי פרסומת (במייל) אודות קורס ללמוד לזכור, הנמסר ע"י הרב ישראל וייס שליט"א. בטלפון המצורף לפרסומת, ישנן מספר הודעות על גודל הצלחתו (איך לא...) של הרב מוסר הקורס, וכן שהצליח ע"י השיטה המיוחדת בצורת הלימוד, הסיכום והחזרה, להעמיד בחורים יודעי ש"ס. וכן ישיבה שרצתה להראות את הצלחתם בבניית התלמידים לקח...
על ידי יהודה בן יעקב
18 נובמבר 2019, 23:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: החטא הגדול עליו ראוי לתקן בה"ב גם בזמן הזה (או בעיקר בזמן הזה)

כבוד הרב 'טל חרמון' האם הלילה כבר אמרת תיקון חצות? קוננת על צער השכינה? כמה פעמים עשית זאת בחודש האחרון? ובאיזו התרגשות? כמדומני, שלפני שמתחילים בקיום המצוות החדשות, שלא נכתבו בספרי הפוסקים, ולתלות שעבור חטא זה, יש לקיים תעניות ואמירת סליחות, יש לקיים את הדברים שנכתבו בספרי הנגלה והנסתר, שבהם יש את ...
על ידי יהודה בן יעקב
19 נובמבר 2019, 21:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

דודע כתב:
18 נובמבר 2019, 23:02
אם אפשר המקנה על בגמרא בקידושין דף סא ובקונטרס אחרון על סי' לח סעיפים יד - טו

המקנה.docx
המקנה.docx
על ידי יהודה בן יעקב
24 נובמבר 2019, 13:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

מנצפך כתב:
24 נובמבר 2019, 10:09
שלום
אני זקוק לספר 'נתיבות שלום, גלבר', ריבית, סימן קעו,
אשמח ואודה מאוד למעלה

נתיבות שלום - רבית-קעו.pdf
על ידי יהודה בן יעקב
25 נובמבר 2019, 13:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשה להורדה מספרי ישורון

יהודי נאמן כתב:
25 נובמבר 2019, 09:51
אני מחפש מחידושי תורתו של הגאון ר' לייבל קובנר. [ר' אריה לייב שפירא]
כמדומה שנתפרסם בישורון באיזה כרך. אשמח אם מישהו יוכל להוריד לי.

http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?re ... 03&hilite=
על ידי יהודה בן יעקב
25 נובמבר 2019, 13:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

י'שי כתב:
25 נובמבר 2019, 10:03
אהל יששכר אוח נד.pdf
שו"ת אג"מ ח"ד סי' מ'.
לא ציינת איזה חלק בשו"ע. או"ח ראה: http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?re ... =&pgnum=64
זכרון בצלאל שמ, לה.pdf
זכרון בצלאל שמ, לה.pdf

אהל יששכר אוח נד.pdf
על ידי יהודה בן יעקב
27 נובמבר 2019, 23:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

544 כתב:
27 נובמבר 2019, 23:05
שלום וברכה.
אשמח לקבל ספר 'בני ציון' (מחבר: בן ציון בן אברהם הלוי לכטמאן) סי' שכא על סעיף י"ז (אם יש אפשרות ליותר עדיף לי על סעיפים יד- יח).
בברכת התורה.

http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?re ... 20&hilite=
על ידי יהודה בן יעקב
28 נובמבר 2019, 13:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

chagold כתב:
28 נובמבר 2019, 01:08
אני מחפש את ערך 'לינה' (בקדשים) מאנצ' תלמודית.
ייש"כ.

 
על ידי יהודה בן יעקב
04 דצמבר 2019, 20:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

אולי כאן זה המקום לבקש אני צריך דחוף חידושי הריטב"א החדשים על מסכת שבת [כמו שנדפס בהוצאת קוק, ולא חידושי הריטב"א הישנים שנמצאים בהיברו בוקס ובתוכנות] חפשתי ברשת ועד כה לא מצאתי. אשמח לקבל עזרה. עדיף בקובץ טקסט ואם לא קשה גם שיטה להר"ן על שבת תודה למסייעים קיים בפרוייקט השו"ת, אך להוריד ספר שלם, בטק...
על ידי יהודה בן יעקב
04 דצמבר 2019, 23:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

נדיב לב כתב:
04 דצמבר 2019, 23:48
לעת עתה אסתפק בעיקר בפרק יז שבת תודה רבה
ריטבא שבת יז.docx
מיוחס לרן שבת יז.docx
מיוחס לר"ן שבת: http://beta.hebrewbooks.org/40873
על ידי יהודה בן יעקב
05 דצמבר 2019, 00:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

דודע כתב:
04 דצמבר 2019, 21:32
אני צריך דחוף אינציקלופדיה תלמודית על ערך אריסות
אנצת אריס.docx
על ידי יהודה בן יעקב
05 דצמבר 2019, 00:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

אתה מתכוין כנראה למה שנדפס בחידושי הר"ן ע"י מוה"ק, ובעבר היה נקרא חידושי הריטב"א. כיון שהשתמשת בשם שיטה לר"ן, לא הסתפקתי בענין, וסברתי שאתה מתכוין למיוחס לר"ן בבקשה רן שבת יז.docx הספר כולו קיים כאן, כמובן לא במהדורה עדכנית:  http://beta.hebrewbooks.org/9610 אגב, חידושי הריטב"א יש כאן:  http://beta....
על ידי יהודה בן יעקב
09 דצמבר 2019, 20:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

אלי מאירי כתב:
09 דצמבר 2019, 16:04
אני צריך מאד לעכשיו את הספר "ספר השיטות" על הל' שחיטה של הרב צוברי. אשמח מאד אם יהיה מי שיסייע לי.
(יש ברשותי את הספר אך אינו תחת ידי ואני חפץ ללמוד בו.)
ספר השיטות - שחיטה וטריפות/ צברי, שמואל בן יחיא
באם הדבר לטורח, יספיקו גם סימנים ד-ו.

ספר השיטות - שחיטה וטריפות.pdf
על ידי יהודה בן יעקב
11 דצמבר 2019, 20:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלה בהלכות ריבית

מותר.
שכנים לא קפדי אהדדי, גם לענין גודל המוצר, כמבו' ברשב"א שבת קמח, א.
ראה ספר רבית הלכה למעשה פרק ה סעיף טו.
על ידי יהודה בן יעקב
17 דצמבר 2019, 20:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

דודע כתב:
16 דצמבר 2019, 22:31
צריך דחוף פתחי עזרה - אה"ע סי' לט סק"א
https://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?r ... &pgnum=146
דודע כתב:
16 דצמבר 2019, 22:31
דבר יעקב על קידושין כל דף נ
https://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?r ... &pgnum=267
על ידי יהודה בן יעקב
30 דצמבר 2019, 23:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מידע על כשרות השקעות וכדו'

יושב אוהלים כתב:
30 דצמבר 2019, 20:03
להתעמק כתב:
30 דצמבר 2019, 19:30
אין לי שאלה ספציפית אני פשוט רוצה ללמוד את הנושא

תבקש מהרב לנדו את הקונטרסים.

https://hebrewbooks.org/57798
https://hebrewbooks.org/57799
https://hebrewbooks.org/57800