החיפוש הניב 11 תוצאות

חזור

על ידי ידידיה
14 יוני 2018, 23:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כלאיים באבטיח

הודעה שקיבלתי [ומקורה ברה"ג אליהו בייפוס מראשי משמרת השבת]: שלום רב לצערנו כל האבטיחים היום מורכבים על דלעת יש רק מגדל אחד שמוכר עכשיו במשנת יוסף אבטיחים כשרים האבטיח לא נאסר אבל בכל אחד נעשה איסור דאורייתא של הרכבת כלאים וכיון גם שמגדל זה בקשיים יש מצוה גדולה לקנות עכשיו במשנת יוסף כדי לחזקו ולפרסם...
על ידי ידידיה
15 יולי 2018, 23:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם אכן יש היתר למעוברות ומניקות שלא לצום בתשעה באב הנדחה?

יש להדגיש שגם המתירים במעוברת בת"ב נדחה לא התירו אלא כבעל ברית, דהיינו להתענות עד אחר המנחה, ודלא כאיזה ממלקטי זמנינו ששגו בזה והתירו לגמרי.
על ידי ידידיה
22 דצמבר 2018, 20:18
עבור לפורום
עבור לנושא

האם התפילין שלך מודבקות?

כידוע דעת הביה"ל (ל"ב נ"א) שאין לדבק התיתורא בדבק קודם התפירה, דדבק חשיב חיבור כתפירה כו'. וכתב החזו"א (י"א י') שכוונת הביה"ל לאסור גם להדביק אחר התפירה. בימים האחרונים התעוררו באחת הקהילות החשובות בב"ב, שנהגו עד היום להקפיד שלא להדביק התיתורא אפי' אחרי התפירה וכד' החזו"א, שמנהג הסופרים לפעמים להניח...
על ידי ידידיה
19 מאי 2019, 19:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לאור קריאת גדולי ישראל - איזה דוגמאות מצויות יש שעלולים לטעות בהלכות שבת

ראיתי הרבה שלא נזהרים ומדליקים את נר ההבדלה לפני שאמרו "ברוך המבדיל וכו'" (ובתפלה שכחו להזכיר "אתה חוננתנו") וזהו חילול שבת גמור כנפסק בשו"ע וברמ"א סי' רצ"ט ס"י אשריך שזכית לרוה"ק לדעת מי שכח אתה חוננתנו. ומ"מ אינו חילול שבת גמור. א. ראיתי בחורים שמדליקים ושאלתי אותם אם אמרו אתה חוננתנו וענו שלא, א...
על ידי ידידיה
12 יוני 2019, 10:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קידושין פ: - "נשים דעתן קלות עליהן"?? - בש"ס משמע בדיוק ליהפך!!

חז"ל אומרים "שנשים דעתן קלות עליהן", כלומר שהן נוחות להתפתות לעבירה, מה שאין כן באנשים, שאין דעתם קלה כמותן.  פלא פלאים הוא - איך וכיצד נסביר את כל המעשים המסופרים על קדושי עליון (שם, דף פא ע"א) כולל ר"מ אם לא שמשמים הגינו עליו?!!! וכעי"ז יש לשאול, הרי מקובלנו מרבוייתינו דיש חשש סכנה לקפוץ מהגג, וה...
על ידי ידידיה
18 אוגוסט 2019, 11:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם כל שכלולי הטכנולוגיה יתקיימו לעתיד לבוא?

לגבי מה שהגיבו כאן המגיבים. לגבי הנזק בפיתוח הטכנולוגי. שלמה המלך ראה את ההקלה לחיים אם יהיו כלי רכב, אך הוא ראה את הנזק העצום, בכך שהעולם ישנה סדרים. וברגע שישנה אפשרות תעבורתית הרי יש לכך השלכות, תרבותיות, התנהגויות, וכו'. שהרי כל פיתוח חדש מצריך פיתוח נוסף, למשל, אם יש רכבים, הרי עולם המסחר משתנ...
על ידי ידידיה
25 אוגוסט 2019, 17:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מהו הסכך הכי טוב, שלא מגיעים אליו תולעים?

שאר לעמו כתב:
25 אוגוסט 2019, 13:23
קני סוף של 'פעם', או קני במבוק עבים, אין בהם תולעים! אך הם יקרים מאוד, ויש טירחה רבה באריזתם, ובסיכוך. מלבד שצריך כמות ענקית.
לי יש במבוק וגם בזה יש נגיעות. [אבל יתכן שזה עבר מסכך אחר ואם מסככים בזה לבד לא יהיו חרקים].
על ידי ידידיה
27 אוגוסט 2019, 10:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קונטרס נוסחא ישרה

ברור שנצרך להוציא ש"ס בגירסא מתוקנת ובפרט בסדר קדשים, [וגם בירור גירסת הראשונים בגמ' הוא חלק שמאד חסר היום] אבל תנאי קודם למעשה שייערך ע"י ת"ח המקובלים על גדולי הדור ועל כל שדרות הציבור, מב' סיבות, א', שבאמת מי שאינו ת"ח לא יוכל להכריע כראוי בין הנוסחאות, וגם צריך דעת תורה להכריע איך להדפיס. ב, שבלא...
על ידי ידידיה
09 ספטמבר 2019, 23:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עצומה נגד השימוש בחשמל בשבת

קצת לאזן. אנשי הגרנטורים והמצברים הם חוג ידוע, שקרוב לחוגים שיש להם שליטה בציבור הליטאי. בעלי הגנרטורים השקיעו המון כסף על מנת לקבל את החזר ההוצאות והרווח במשך שנים ארוכות קדימה. אם אכן תיפתר הבעיה, ב'בום' אחד יפסיק להם מקור הפרנסה לעתיד והם יישארו בחובות מטורפים (כל אחד לפי עניינו). האם לכן צריך ל...
על ידי ידידיה
22 ספטמבר 2019, 22:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עצומה נגד השימוש בחשמל בשבת

למעשה המתירים המה רוב רובם של מורי הוראה בישראל, שבביתם ובבית מדרשם השתמשו ומשתמשים בחשמל בשבת. רק כדוגמה, מ רן בעל שבט הלוי, גדול המורים ומקורב כ''כ לחזו''א, נמנה על המתירים. ידוע שהחזו''א הביאו לבני ברק ואכמ''ל, והוא היה מורה לשואליו שבבני ברק ראוי להחמיר משום כבודו של החזו''א, ורק בתאורה. ובירוש...
על ידי ידידיה
06 אוקטובר 2019, 22:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עצומה נגד השימוש בחשמל בשבת

בשולי הויכוח התינוקי שמתנהל כאן: בהרבה מקרים, אני מעריך הרבה יותר את זה שאינו חושב כמוני, ולוקח את שיטתו ברצינות וחולק עלי בתוקף, [למשל אם הוא חסיד ואני ליטאי לא יתכן לי לגשת לעמוד בלי מקוה וגרטל וכדו', או שאם אני חסיד והוא ליטאי לא יתן לשתות בביהכנ"ס שלו לפני התפילה] מאשר זה שנוהג אחרת ממני אבל חוש...