החיפוש הניב 30 תוצאות

חזור

על ידי ידידיה
14 יוני 2018, 23:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כלאיים באבטיח

הודעה שקיבלתי [ומקורה ברה"ג אליהו בייפוס מראשי משמרת השבת]: שלום רב לצערנו כל האבטיחים היום מורכבים על דלעת יש רק מגדל אחד שמוכר עכשיו במשנת יוסף אבטיחים כשרים האבטיח לא נאסר אבל בכל אחד נעשה איסור דאורייתא של הרכבת כלאים וכיון גם שמגדל זה בקשיים יש מצוה גדולה לקנות עכשיו במשנת יוסף כדי לחזקו ולפרסם...
על ידי ידידיה
15 יולי 2018, 23:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם אכן יש היתר למעוברות ומניקות שלא לצום בתשעה באב הנדחה?

יש להדגיש שגם המתירים במעוברת בת"ב נדחה לא התירו אלא כבעל ברית, דהיינו להתענות עד אחר המנחה, ודלא כאיזה ממלקטי זמנינו ששגו בזה והתירו לגמרי.
על ידי ידידיה
22 דצמבר 2018, 20:18
עבור לפורום
עבור לנושא

האם התפילין שלך מודבקות?

כידוע דעת הביה"ל (ל"ב נ"א) שאין לדבק התיתורא בדבק קודם התפירה, דדבק חשיב חיבור כתפירה כו'. וכתב החזו"א (י"א י') שכוונת הביה"ל לאסור גם להדביק אחר התפירה. בימים האחרונים התעוררו באחת הקהילות החשובות בב"ב, שנהגו עד היום להקפיד שלא להדביק התיתורא אפי' אחרי התפירה וכד' החזו"א, שמנהג הסופרים לפעמים להניח...
על ידי ידידיה
19 מאי 2019, 19:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לאור קריאת גדולי ישראל - איזה דוגמאות מצויות יש שעלולים לטעות בהלכות שבת

ראיתי הרבה שלא נזהרים ומדליקים את נר ההבדלה לפני שאמרו "ברוך המבדיל וכו'" (ובתפלה שכחו להזכיר "אתה חוננתנו") וזהו חילול שבת גמור כנפסק בשו"ע וברמ"א סי' רצ"ט ס"י אשריך שזכית לרוה"ק לדעת מי שכח אתה חוננתנו. ומ"מ אינו חילול שבת גמור. א. ראיתי בחורים שמדליקים ושאלתי אותם אם אמרו אתה חוננתנו וענו שלא, א...
על ידי ידידיה
12 יוני 2019, 10:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קידושין פ: - "נשים דעתן קלות עליהן"?? - בש"ס משמע בדיוק ליהפך!!

חז"ל אומרים "שנשים דעתן קלות עליהן", כלומר שהן נוחות להתפתות לעבירה, מה שאין כן באנשים, שאין דעתם קלה כמותן.  פלא פלאים הוא - איך וכיצד נסביר את כל המעשים המסופרים על קדושי עליון (שם, דף פא ע"א) כולל ר"מ אם לא שמשמים הגינו עליו?!!! וכעי"ז יש לשאול, הרי מקובלנו מרבוייתינו דיש חשש סכנה לקפוץ מהגג, וה...
על ידי ידידיה
18 אוגוסט 2019, 11:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם כל שכלולי הטכנולוגיה יתקיימו לעתיד לבוא?

לגבי מה שהגיבו כאן המגיבים. לגבי הנזק בפיתוח הטכנולוגי. שלמה המלך ראה את ההקלה לחיים אם יהיו כלי רכב, אך הוא ראה את הנזק העצום, בכך שהעולם ישנה סדרים. וברגע שישנה אפשרות תעבורתית הרי יש לכך השלכות, תרבותיות, התנהגויות, וכו'. שהרי כל פיתוח חדש מצריך פיתוח נוסף, למשל, אם יש רכבים, הרי עולם המסחר משתנ...
על ידי ידידיה
25 אוגוסט 2019, 17:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מהו הסכך הכי טוב, שלא מגיעים אליו תולעים?

שאר לעמו כתב:
25 אוגוסט 2019, 13:23
קני סוף של 'פעם', או קני במבוק עבים, אין בהם תולעים! אך הם יקרים מאוד, ויש טירחה רבה באריזתם, ובסיכוך. מלבד שצריך כמות ענקית.
לי יש במבוק וגם בזה יש נגיעות. [אבל יתכן שזה עבר מסכך אחר ואם מסככים בזה לבד לא יהיו חרקים].
על ידי ידידיה
27 אוגוסט 2019, 10:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קונטרס נוסחא ישרה

ברור שנצרך להוציא ש"ס בגירסא מתוקנת ובפרט בסדר קדשים, [וגם בירור גירסת הראשונים בגמ' הוא חלק שמאד חסר היום] אבל תנאי קודם למעשה שייערך ע"י ת"ח המקובלים על גדולי הדור ועל כל שדרות הציבור, מב' סיבות, א', שבאמת מי שאינו ת"ח לא יוכל להכריע כראוי בין הנוסחאות, וגם צריך דעת תורה להכריע איך להדפיס. ב, שבלא...
על ידי ידידיה
09 ספטמבר 2019, 23:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עצומה נגד השימוש בחשמל בשבת

קצת לאזן. אנשי הגרנטורים והמצברים הם חוג ידוע, שקרוב לחוגים שיש להם שליטה בציבור הליטאי. בעלי הגנרטורים השקיעו המון כסף על מנת לקבל את החזר ההוצאות והרווח במשך שנים ארוכות קדימה. אם אכן תיפתר הבעיה, ב'בום' אחד יפסיק להם מקור הפרנסה לעתיד והם יישארו בחובות מטורפים (כל אחד לפי עניינו). האם לכן צריך ל...
על ידי ידידיה
22 ספטמבר 2019, 22:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עצומה נגד השימוש בחשמל בשבת

למעשה המתירים המה רוב רובם של מורי הוראה בישראל, שבביתם ובבית מדרשם השתמשו ומשתמשים בחשמל בשבת. רק כדוגמה, מ רן בעל שבט הלוי, גדול המורים ומקורב כ''כ לחזו''א, נמנה על המתירים. ידוע שהחזו''א הביאו לבני ברק ואכמ''ל, והוא היה מורה לשואליו שבבני ברק ראוי להחמיר משום כבודו של החזו''א, ורק בתאורה. ובירוש...
על ידי ידידיה
06 אוקטובר 2019, 22:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עצומה נגד השימוש בחשמל בשבת

בשולי הויכוח התינוקי שמתנהל כאן: בהרבה מקרים, אני מעריך הרבה יותר את זה שאינו חושב כמוני, ולוקח את שיטתו ברצינות וחולק עלי בתוקף, [למשל אם הוא חסיד ואני ליטאי לא יתכן לי לגשת לעמוד בלי מקוה וגרטל וכדו', או שאם אני חסיד והוא ליטאי לא יתן לשתות בביהכנ"ס שלו לפני התפילה] מאשר זה שנוהג אחרת ממני אבל חוש...
על ידי ידידיה
24 אוקטובר 2019, 13:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מי שיושב בסוכה כשאינו חייב בזה חייב לברך לישב בסוכה

מה שכתבת שנשים אינם מחוייבות לברך יש לדון בזה ובלא ראיה אני לא רואה בזה סברא לפשוט הדבר ברכי יוסף אורח חיים סימן תקפט  והנה כשתסתכל בדברי הרא"ם בתוספותיו אתה הראת לדעת דמשמע ליה דלר"ת אם הנשים עבוד מצות עשה שהזמן גרמא חיבות לברך. יע"ש היטב. ואין נראה כן מדברי הראב"ד בהשגות פ"ג דציצית (ה"ט) ומהרא"ש ...
על ידי ידידיה
24 אוקטובר 2019, 20:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לעבור בתוך 4 אמות של מתפלל

במחלוקת מ"ב ואשל אברהם הלכה כמ"ב גם בדרבנן.
על ידי ידידיה
26 אוקטובר 2019, 23:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טעות בזמירות שבת ?

כן זה שבחורים חסידיים בחלק מקהילות החסידים אינם מחזיקים ד' מינים פרטיים ומבטלים בכך את מצות הנענועים בהלל, הגם שהיום ניתן לרכוש במחיר דיי סביר סט ד' מינים כשר לכל בחור, והסיבה לכך היא שאצל חסידים זה נחשב לסטיה מן המסורת להיות פרומער יותר מהדורות הקודמים זו דוגמה יפה שמראה שגם לשמרנות יש חסרונות [אי...
על ידי ידידיה
27 אוקטובר 2019, 21:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ילד שמבקש לטבול בשבילו כלי

דן בזה הגר"א גנחובסקי [כמדומני שהנידון האם שייך לפנ"ע במתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה, בשוגג] ובד"כ זהו חד עברא דנהרא ומסתבר להקל וכעת אני חושב שאם באמת הקטן אינו נאמן וחשוד לשקר ולומר שטבול א"כ ודאי ראוי להטביל לו, שיש לחשוש שא"כ לא יטביל וישקר שהוא טבול ומי שבאמת רוצה להציל חבירו מאיסור, ...
על ידי ידידיה
29 אוקטובר 2019, 21:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מוכר ספר בתנאי שהספר לא יכרך ?

פשוט שאם זה תנאי ע"פ משפטי התנאים זה תופס ואסור לכרוך. [ואם כרך יכול לתבוע מהמוכר לקבל את הספר חזרה ושיתן לו מעות המקח בניכוי מה שהזיק את הספר, אבל לא ניצל מהאיסור].
ומצד שני פשוט שיש בזה נבזות, ועוד יותר בזוי מה שמשתמש בהלכה לצורך הנבזות שלו, ולכן אני משתדל לא לקנות "מסורת" וב"ה שהיום יש תחליפים.
על ידי ידידיה
30 אוקטובר 2019, 08:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בעלות על פסקים ועובדות

כל אחד מבין שאם הגרנ"ק היה חי לא היה רצונו שכל אחד ידפיס דברים בשמו
ומן הסתם גם בניו לא ימנעו ממי שהוא ת"ח ורגיל בדברי הגרנ"ק להדפיס בעצמו אלא רק ממי שאינו מוסמך
כך שודאי שהם צודקים ולא ראוי לנהוג אחרת

[אמנם הלשון הפסקנית במודעה שהם אוסרים כו' אינה מוצדקת]
על ידי ידידיה
04 נובמבר 2019, 22:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כמה יהודים צפויים להיות כאן בתחיית המתים? איך נעמוד בזה?

תיובתא כתב:
03 נובמבר 2019, 23:50
המפתח לשאלות מעין אלו, נמצא במדרש רבה איכה ב' ד'
וכ"ה בתלמוד שלנו גיטין נז א
על ידי ידידיה
04 נובמבר 2019, 22:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היכן אחסנו את הפירות (התבואה) בתיבת נח?

שמעיה כתב:
04 נובמבר 2019, 16:13
האיסור להזכיר דברים שבקדושה נגד צואה ושאר טינופים נלמד מן הפסוק 'ולא יראה בך ערוות דבר'.
ערוה נלמד מ'ולא יראך ערות דבר' וצואה נלמד מ'והיה מחניך קדוש'
על ידי ידידיה
06 נובמבר 2019, 23:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חלאקה בציבור הליטאי

לדעתי אין שום תוכן במנהג חלאקה
ומ"מ אני נוהג לעשותו כדי לשמח לבב נשים קטנים וע"ה, שזו ודאי מצוה גדולה
מסתבר שזה טעמם של הרבה מהצבור הליטאי שנוהגים כך
על ידי ידידיה
11 נובמבר 2019, 19:19
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי ידידיה
11 נובמבר 2019, 22:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בענין ברכת בני הבית בשבת המוציא על החלה אף שכבר בירך בעה"ב

לבד מן האשל אברהם, יש גם בספרו של ר' ידידיה טיאה ווייל בנו של הקרבן נתנאל שגם הוא סבור שניתן לחלק בין לצאת ידי חובת מצוות לחם משנה, ולבין ברכת המוציא. שו''ת ר ידידיה טיאה וייל סי' כו.PDF יש להעיר שאף אם נחלק כדבריך בין מצות לח"מ לדין הברכה, עדיין פשטות הדברים שלא מתקיים בזה לח"מ, משום שדין לח"מ הוא...
על ידי ידידיה
14 נובמבר 2019, 21:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גמילות חסד במתן סיגריה

קשה פה עם האנשים. הכוונה שלי הייתה לומר דבר כזה. אם היו אוסרים את זה כשהתחילו לעשן, מטעם של חוקות הגויים, הרי טוב. ומכיוון שלא אסרו את זה, שוב אי אפשר לאסור, שזה נחשב בטעות להנאת הגוף. אם היו אוסרים את זה כשהתחילו משום חוקות הגויים זה היה טעות גמורה מכיון שאין מכוונים אלא להנאה. מלבד זאת אני משער ש...
על ידי ידידיה
16 נובמבר 2019, 20:26
עבור לפורום
עבור לנושא

שמע מאחורי הפרגוד סודו של חבירו האם מותר לגלותו?

ראיתי השבוע בשם הר' זילברשטיין, מעשה בבחור שנסע באוטובוס לישיבתו, ושמע את היושב לידו מספר בפל' שנוסע לישיבה פלונית לראות בחור פלוני המוצע לבתו ולהווכח באיכות לימודו ותפלתו, ובחור זה הנוסע הוא חברו של המיועד, והשאלה האם מותר לרוץ ולספר לו את אשר שמע, כשמובן שעי"ז התנהגותו של המיועד תהיה הרבה יותר טוב...
על ידי ידידיה
16 נובמבר 2019, 23:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמע מאחורי הפרגוד סודו של חבירו האם מותר לגלותו?

שאר לעמו כתב:
16 נובמבר 2019, 22:33
לאו דוקא שנאה.
גם נזק.
וכאן הסבירו יפה שהנזק הוא גדול.
אפשר מקור?
אני חושב שבח"ח סוף כלל ח' מרכילות לא משמע כך.

----
מצורף הדברים ממקורם
הריז.pdf
על ידי ידידיה
19 נובמבר 2019, 21:32
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי ידידיה
19 נובמבר 2019, 21:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ראש השנה פרק א' משנה א'

שאר לעמו כתב:
19 נובמבר 2019, 19:12
בכדי לתפוס דרך קצרה, שברור שרגל שבו הוא בט"ו,
ואילו למלכים זה מא' ניסן.
לכאו' יש לבאר יותר בפשטות, שהסיבה שפסח הוא הראשון שברגלים אינה אלא משום שניסן הוא החודש הראשון, ור"ח ניסן הוא כר"ה.
 
על ידי ידידיה
21 נובמבר 2019, 22:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברוך דיין האמת הגאון רבי אריה אברהמ'ס זצ"ל

פירוש נאה שנאמר ע"י הג"ר מאיר גריינמן בלוייה, 'אחים לי בהספדאי דהתם קאימנא' דמלאכים איקרו עומדים וכן האדם 'התם' - אחר פטירתו. ערוך לנר מסכת סוכה דף כט עמוד א  כמו שפירשו המפרשים מה דקאמר רב (שבת קנג א) אחים בהספדא דהתם קאימנא שתעורר לאחרי' לתשובה ע"י הספד למען יהי' לי זכות עי"ז דהתם קאימנא ששם בעול...
על ידי ידידיה
10 יוני 2020, 20:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מוכר ספר בתנאי שהספר לא יכרך ?

פשוט שאם זה תנאי ע"פ משפטי התנאים זה תופס ואסור לכרוך. [ואם כרך יכול לתבוע מהמוכר לקבל את הספר חזרה ושיתן לו מעות המקח בניכוי מה שהזיק את הספר, אבל לא ניצל מהאיסור]. ומצד שני פשוט שיש בזה נבזות, ועוד יותר בזוי מה שמשתמש בהלכה לצורך הנבזות שלו, ולכן אני משתדל לא לקנות "מסורת" וב"ה שהיום יש תחליפים. ...
על ידי ידידיה
10 יוני 2020, 20:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכה על טבילת נידה שנאסרה מכח שויא אנפשא

כי הם חיינו כתב:
10 יוני 2020, 20:37
אם נודע לבעל ששיקרה ולא טבלה הבעל יהיה חייב קרבן
כמדומני שגם אם ידע מראש שלא טבלה שנית אינו חייב קרבן. שאחד"א הוא רק לגביה ולא לגביו.