החיפוש הניב 4 תוצאות

חזור

על ידי ידידיה
14 יוני 2018, 23:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כלאיים באבטיח

הודעה שקיבלתי [ומקורה ברה"ג אליהו בייפוס מראשי משמרת השבת]: שלום רב לצערנו כל האבטיחים היום מורכבים על דלעת יש רק מגדל אחד שמוכר עכשיו במשנת יוסף אבטיחים כשרים האבטיח לא נאסר אבל בכל אחד נעשה איסור דאורייתא של הרכבת כלאים וכיון גם שמגדל זה בקשיים יש מצוה גדולה לקנות עכשיו במשנת יוסף כדי לחזקו ולפרסם...
על ידי ידידיה
15 יולי 2018, 23:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם אכן יש היתר למעוברות ומניקות שלא לצום בתשעה באב הנדחה?

יש להדגיש שגם המתירים במעוברת בת"ב נדחה לא התירו אלא כבעל ברית, דהיינו להתענות עד אחר המנחה, ודלא כאיזה ממלקטי זמנינו ששגו בזה והתירו לגמרי.
על ידי ידידיה
19 מאי 2019, 19:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לאור קריאת גדולי ישראל - איזה דוגמאות מצויות יש שעלולים לטעות בהלכות שבת

ראיתי הרבה שלא נזהרים ומדליקים את נר ההבדלה לפני שאמרו "ברוך המבדיל וכו'" (ובתפלה שכחו להזכיר "אתה חוננתנו") וזהו חילול שבת גמור כנפסק בשו"ע וברמ"א סי' רצ"ט ס"י אשריך שזכית לרוה"ק לדעת מי שכח אתה חוננתנו. ומ"מ אינו חילול שבת גמור. א. ראיתי בחורים שמדליקים ושאלתי אותם אם אמרו אתה חוננתנו וענו שלא, א...
על ידי ידידיה
12 יוני 2019, 10:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קידושין פ: - "נשים דעתן קלות עליהן"?? - בש"ס משמע בדיוק ליהפך!!

חז"ל אומרים "שנשים דעתן קלות עליהן", כלומר שהן נוחות להתפתות לעבירה, מה שאין כן באנשים, שאין דעתם קלה כמותן.  פלא פלאים הוא - איך וכיצד נסביר את כל המעשים המסופרים על קדושי עליון (שם, דף פא ע"א) כולל ר"מ אם לא שמשמים הגינו עליו?!!! וכעי"ז יש לשאול, הרי מקובלנו מרבוייתינו דיש חשש סכנה לקפוץ מהגג, וה...