החיפוש הניב 10 תוצאות

חזור

על ידי שאר לעמו
16 יולי 2018, 21:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תולדות חייו של מרן ה'איילת השחר'

זה שהגראי"ל שלל את הגילוי, זה מסתבר. אבל היו יצאים מהכלל כמו ר' אל'ה לופיאן כידוע.
ועוד שאלה למה נהוג בפורום לאחרונה לצצט חבילות של ויקיפדיה ??????
על ידי מבקש אמת
03 יולי 2019, 20:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ציצית - הנהגות מעניינות

לא הבנתי את תמיהות האנשים כאן. זה ברור לכולם, שכל רגע מקיימים מצוה ושמורידים לא מקיימים. אז למה להוריד ולהפסיד? והדברים נכונים גם לחומרות ולא רק הפסד מצוות בתור למה לא. וכל הנידונים שיכולים לדבר זה האם נכון שאדם יקח את זה כפרויקט בחייים, שודאי זה יגרום שזה יהיה על חשבון חלקים אחרים ברוחניות, כי אדם...
על ידי yosf
22 יולי 2019, 11:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גזענות

מניחים הנחה ומקשים קושיא? מניחים הנחה שגזענות היא דבר לא לגיטימי, וזאת מניין? אטו זה שבהמה פחותה מאדם אין זה גזענות, זה כן לגיטימי? הרי יש משוגעים שגם על בעלי חיים טוענים שהם בעל ערך כבנ"א... כל המושג של גזענות- אפליה- לאום וכדו' הוא המצאה בהמצאות העולם הנאור... חלק משטויות העולם המערבי... לרבותינו ...
על ידי מבקש אמת
18 אוגוסט 2019, 08:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ערבי שירה

kjze אז במקום לחזק את הציבור האיכותי באים והופכים אותו בכח לציבור רדוד שוחר בילויים. א. לחזק ציבור איכותי צריך למלא אותו בתוכן ולא רק למנוע אותו מהופעות וכיו"ב ולהעמיד כל הזמן את קירות ההפרדה והאיסורים. ב. אם יש למישהו איזה ביטחון שהמסגרת החרדית המפורסמת על ידי משרדי פרסום ואנשי עסקים, היא שקובעת ש...
על ידי מכון סולת נקייה
20 אוגוסט 2019, 16:29
עבור לפורום
עבור לנושא

קונטרס נוסחא ישרה- נחיצת חקר הגירסאות והו"ל ש"ס מוגה בפנים ע"פ כת"י וראשונים

נוסחא ישרה.pdf
נשמח לקבל דעת החברים.

קונטרס נוסחא ישרה
דוגמא לבירור ויישוב הגהות האחרונים
מסכת יבמות
 ***
להחזיר עטרה ליושנה
בענין חקירת הנוסחאות מכת"י וראשונים:
נחיצותה וההתנגדות אלי'
ודעת רבותינו גדולי הדורות בזה
עם הצעה חדשה
על ידי חלק א׳ ממעל
27 ספטמבר 2019, 17:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עצומה נגד השימוש בחשמל בשבת

לחם - אכן. הוא לחם גם על טלטול במקום מעורב, וגם על מעמיד דמעמיד . טעות. הוא ס"ה כתב שאם באים להחמיר כאותם שיטות אז צריך גם מעמיד דמעמיד. אגב במשפחתו של החזו"א לא הקפידו ע"ז. גם לי היה פשוט כך, ואח"כ שמעתי שהוא שלח להוכיח את הגר''ח מישקובסקי על שהוא יושב בסוכה כזו.  בבית של החזו"א הייתה סוכה מברזלים...
על ידי רמתים צופים
07 אוקטובר 2019, 21:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כיצד לשמור אתרוג משנה לשנה?

תמיהני איך תאמר על רוב האתרוגים בשוק שהם פסולים או שכשרים רק בשע"הד, וודאי כשר היא, והפסול הוא בירוק ככרתי (והרי אוכלים אותו כך ואיך תחשוש שזה בוסר) האתרוגים היום בשוק הישראלי אכן רובם ירוקים, שהרי הצהובים שולחים לחו"ל שם נמכרת אותו אתרוג תמורת סכום כפול ומכופל. ולכן כל האתרוגים עוברים תהליך הבחלה ...
על ידי חכימא דיהודאי
10 נובמבר 2019, 22:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש ענין באמירת "לעילוי נשמת"?

זה סיום התשובה שם אתה למד שהיו נוהגין לכתוב כן שמות המקדישין לשמים להיות להם לזכרון טוב על מצות ולפתוח דלת לעושה מצוה  ברשב"א כתב שני עניינים!!! וודאי זה שייך גם בהזכרת שם לעילוי נשמה עכשיו אני נזכר שבחפץ חיים כתב שלא לעשות מצבות מדי מפוארות אלא לתרום ספרים ולכתוב שם  שהעניין לכתוב הוא שאי מי מהלומ...
על ידי בן ישיבה
22 נובמבר 2019, 02:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברוך דיין האמת הגאון רבי אריה אברהמ'ס זצ"ל

איני ראוי כלל לעלות שבחו של אותו צדיק, ובפרט כאשר אני עדיין בהלם, ואין ראשי מסודר, אך אעלה בזה כמה נקודות מזווית עיני, את שקיעותו ויגיעתו העצומה בתורה אי אפשר כלל לתאר ולשער, ומי שלא ראה זאת בעיניו לא יבין לעולם, אך מאידך את פשטותו וענוותנותו היה גם באופן בלתי מובן, אם אני מסתכל על עצמי אני הרגשתי כ...