החיפוש הניב 41 תוצאות

חזור

על ידי אברהם העיברי
19 נובמבר 2016, 22:06
עבור לפורום
עבור לנושא

להיכן נעלמה הקפדתה של שרה בעניין הנתק בין אברהם לישמעאל?

בפרשה, מתארת התורה את גירוש ישמעאל, לאחר מכן סיפור אבימלך, ולאחמ"כ את נסיון העקידה, ושם אנחנו פוגשים שוב את ישמעאל, לאחר שסולק מבית אברהם, ועוד שאיני זוכר היכן ראיתי, אך כתוב שיצחק וישמעאל התווכחו ביניהם כאשר יצחק היה בן 36, יצחק טען שישמעאל הינו בן שפחה, וישמעאל ענה לו שהוא עבר ברית מילה בגיל 13, ו...
על ידי אברהם העיברי
23 נובמבר 2016, 00:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: להיכן נעלמה הקפדתה של שרה בעניין הנתק בין אברהם לישמעאל?

חן חן למוטי שחסך לי להקליד את תשובתי... רק אוסיף שמהמהרש"א בסנהדרין שם משמע שהבין שהויכוח בין יצחק לישמעאל לא היה לפני העקידה. אלא כשציחק עמו. לפני הגירוש. וא"כ אין הוכחה מהגמ' שם. ובאמת אשמח אם יציינו כאן את המקור לפירוש רש"י. מאוד מוזר המהרשא הזה. חיפשתי מקור אחד לפחות שישייך את הויכוח לגבי המילה...
על ידי אברהם העיברי
18 דצמבר 2016, 15:07
עבור לפורום
עבור לנושא

פרשת וישלח, היאך חולקו לשני מחנות?

פרק לב' פסוקים ח' ט' "ויירא יעקב מאד ויצר לו ויחץ את העם אשר אתו ואת הצאן ואת הבקר והגמלים לשני מחנות: ויאמר אם יבוא עשו אל המחנה האחת והכהו והיה המחנה הנשאר לפליטה:" פרק לג' פסוק א' ב' "וישא יעקב עיניו וירא והנה עשו בא ועמו ארבע מאות איש ויחץ את הילדים על לאה ועל רחל ועל שתי השפחות: וישם את השפחות ...
על ידי אברהם העיברי
21 דצמבר 2016, 08:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת וישלח, היאך חולקו לשני מחנות?

האברבנאל מפרש שנחלקו לשני מחנות מקבילים, את הרכוש והעבדים שלח בדרך הרגילה, שמשם שיער שעשיו יגיע. ואילו הוא ומשפחתו חצו את מעבר יבוק, ועדיין הוא מתפלל שינצל, במידה ועשיו יופיע מולו, ולא מול הקבוצה ההיא. יש ראשון, (איני זוכר מי) שמסביר כמו תרגום יהונתן, שיעקב חצה את רכושו לשניים כתובת לאה, וכתובת רחל,...
על ידי אברהם העיברי
26 דצמבר 2016, 16:11
עבור לפורום
עבור לנושא

פרשת וישב. ביקש לישב בשלווה.

ניסיתי למצוא הסבר מה היה חטאו של יעקב שביקש לישב בשלווה? אבותיו לא ישבו להם בשלווה? ביחוד יצחק? וכי הם ביקשו לישב בשלווה, שהם קיבלו שלווה? כשיעקב 'ביקש' לישב בשלווה, הכוונה שהוא התפלל ע"כ? או שזה כמו משפט כגון זה: "הוא ביקש להתיישב לשולחן, אך צלצול הטלפון קרא לו". כלומר, לא חשב שיהיו לו הפתעות נוספו...
על ידי אברהם העיברי
12 מרץ 2017, 15:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עם ישראל ניצל, ואילו אסתר..

אין כאן שאלה, אלא קשקוש גמור, אסתר זכתה לזכות הכי גדולה שיכול להיות, והתורה שאמרה וחי בהם ובודאי כלול בזה כל תענוגי החיים ונישואין וכו' וכו', אמרה שבשביל הצלת נפשות מוסרין את הנפש, ואם את עצם החיים מוסרין שלא להרוג וחביבה נפש ישראל, כ"ש וכ"ש וכ"ש הצלת הכלל ישראל כולו, והתפיסה של השאלה היא מזה שחיי ...
על ידי אברהם העיברי
21 יוני 2017, 19:00
עבור לפורום
עבור לנושא

פרשת שלח, המרגלים, יהושע וכלב.

ב"ח"ח על התורה" מקשה א. מדוע משה התפלל רק על יהושע, ולא על כלב? ב. בסוף הפרשה מוזכר כלב לשבח "ועבדי כלב עקב היתה רוח אחרת עמו וימלא אחרי", ויהושע לא מוזכר? הח"ח מוסיף משפט כזה: 'מדוע לא הזכיר הקב"ה את יהושע ג"כ לשבח, שהוא היה מתנגד לשיטת המרגלים מתחילה ועד סוף'? עכ"ל הח"ח מביא רעיון ומשלב אותו בפרשה...
על ידי אברהם העיברי
21 יוני 2017, 23:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת שלח, המרגלים, יהושע וכלב.

ולי, לא מובן איך התחבר לכל הנושא הזה 'מסירת התורה' הנה לשון הח"ח, "ובזה ניחא מה דאיתא בתוספתא שלפעמים הקדים הכתוב ליהושע ולפעמים לכלב. ללמד ששניהם שקולים, ולכאורה הלא יהושע בודאי היה גדול מכלב שמשה רבינו ע"ה מסר התורה ליהושע והקב"ה העמידו תחת משה, אבל הכוונה לעניין זה ששני הדרכים צודקים" מסירת התור...
על ידי אברהם העיברי
22 יוני 2017, 09:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת שלח, המרגלים, יהושע וכלב.

צודקים. אך הנושא של העלון הינו משני.
אשמח אם מישהו יוכל לתת מקור והסבר לדברי הח"ח.
על ידי אברהם העיברי
22 יוני 2017, 17:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת שלח, המרגלים, יהושע וכלב.

רחמים כתב:
אברהם העיברי כתב:ולגבי כלב נכתב שהמרגלים לא רצו לקחת מפירות הארץ וכלב הוציא את חרבו ואמר למרגלים או שאני מת או שאתם מתים, אם לא תקחו מפירות הארץ.
איפה נכתב ?
מדרש רבה פרשת שלח פרשה טז פרק יד.
ראיתי את זה בעוד כמה מדרשים.
על ידי אברהם העיברי
22 אוקטובר 2017, 13:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עדויות חיצוניות לניסי התורה

רחמים כתב:למה לנו לקרוא בספרים שכאלו, ולמה לנו לדון בדבריהם?
ניסי התורה לא צריכים הוכחות ולא חיזוקים.
איני מקבל את ספק שאלה ספק קביעה הזו.
עיין רמב"ן פרשת נח. פרק יא' פסוק כח' בתוך דבריו "והעניין המקובל הזה נמצא ג"כ בספר קדמוני הגויים" וכו'.
על ידי אברהם העיברי
06 נובמבר 2017, 21:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נסיון שרה אצל פרעה במצרים

ההנחה שהונחה פה כדבר מובן מאליו, שלשרה היה נסיון. ולכן באה השאלה. אמנם, אצל יוסף זה היה גם נסיון אישי, אך עדיין מהיכן ההבנה שהעמידה בנסיון היא זו שגרמה לבני ישראל לגדור עצמם. לעניות דעתי, וטרם בדקתי במקורות היכן בדיוק, אך זכורני, שיש כאן עניין סגולי אחר. ולאו דווקא עמידה בנסיון. אני מקווה שיעלה בידי...
על ידי אברהם העיברי
16 דצמבר 2017, 20:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הכסף המושב

ואם כבר עיינת ברמב"ן.
שאל אותי מישהו השבת, מדוע לא עשה שליחו של יוסף עניין מהכסף שנמצא בפי אמתחותיהם, הרי לא רק הגביע היה שם?
והכסף היה גם אצל כל האחים.
והאחים עצמם, הרי בפעם הקודמת הם נחרדו, מהגילוי הזה. ועתה, שום דבר.
??
רמב"ן, ספורנו.
על ידי אברהם העיברי
31 דצמבר 2017, 22:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בפרך - בפה רך

איני יודע האם זו תביעה או לא על עם ישראל. ישנו כאן לקח ומוסר הרבה יותר עוצמתי, מבלי לנסות לשייך את זה להשקפה. והלקח הוא הרעיון שפרעה השתמש בו, להטעות את יצר הרע, שהוא משכנע שאי אפשר. והנה כשזה בפה רך, אפשר. מה איתנו? אנחנו אומרים לעצמינו "כמה קשה הדבר" אך עלינו לבדוק את עצמינו, האם במצב של פה רך, הי...
על ידי אברהם העיברי
04 ינואר 2018, 15:06
עבור לפורום
עבור לנושא

מעשה שהיה. ושאלה בצידה.

אמש, בשעות הערב. המתנתי בתחנת הרכבת הקלה הסמוכה לתחנה המרכזית. הרכבת הגיעה כעבור 10 דקות, והייתה מלאה עד להתפקע, וכיון שמדובר בתחנה המרכזית ביותר במסלול, רוב האנשים יורדים בתחנה זו, והרכבת מתמלאת שוב עד להתפקע, באנשים שהמתינו. ניתן לומר שהרכבת מחליפה פניה בתחנה זו. ובכן, מרוב עומס, אנשים יצאו ויצאו ...
על ידי אברהם העיברי
04 ינואר 2018, 19:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עובדות והנהגות מרבינו מרן בעל אילת השחר זצוקללה"ה

איני יכול לחשוף את המקור. אך הסיפור הוא חזק, ולכן אני מעלה אותו. באחד מביקוריו של הרב סורוצקין/ שאל אותו מרן: כמה אחוזים מפעילותך היא לשם שמים, וכמה בשביל כבוד/עצמך. השיב לו הרב סורוצקין, (איני זוכר את המספרים המדויקים) 90 אחוז לעצמי, 10 אחוז לשם שמים. הגיב מרן בחיוך: חבל, אם היה עוד אחוזים לשם עצמך...
על ידי אברהם העיברי
04 ינואר 2018, 23:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יש עניין להיות אדם טוב?

לא פתחתי ספר. אני רק קורא את שאלתך ומנסה להבין, אתה כותב שהגמרא אומרת שאין להחזיר אבידה לעכו"ם. אתה מביא את רש"י ומסיק שרש"י מביא את הסיבה מדוע לא להחזיר. תרשה לי לומר, או להציע. שלגמרא יש סיבה מדוע לא להחזיר, ואתה טרם יודע מהי. רש"י הולך שלב קדימה. שאם נכתב שאין להחזיר, ואתה מחזיר, עכשיו מתברר מזה ...
על ידי אברהם העיברי
05 ינואר 2018, 00:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אמונה

עוד כתב שם הקה"י בזה"ל- "ו הראשונים ז"ל שכתבו ספרי חקירה הי' משום עת לעשות לה ', דלא הי' סגי בלא"ה, וגם כי גודל קדושתם וזכותם עמדה שלא יבא שום תקלה על ידם, אך טוב ומועיל" [/size] יסלח לי מר. אך אני רואה בערבוב בין דברים. שאין קשר ביניהם, סוג של בריחה. ואני אסביר, 'חקירה' כפי שכתבת, וכפי שכתבו אחרים...
על ידי אברהם העיברי
05 ינואר 2018, 01:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעשה שהיה. ושאלה בצידה.

היה היה רועה, אציל נפש. עדין ולב גדול. בעדרו היו גם שוורים זקנים באים בימים, שתלאות החיים לימדו אותם דבר או שניים. חכמים, אך אם זאת עם חוכמה לא ניתן ללעוס. שיניהם, כבר לא עושות את העבודה. על תותבות לא שמעו באותו כפר נידח בו עוסק סיפורינו. בעדר, גם עגלים רכים שבאו לעולם רק עתה, טרם יודעים איך לנהוג, ...
על ידי אברהם העיברי
05 ינואר 2018, 01:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעשה שהיה. ושאלה בצידה.

אני מקוה שאני לא חוזר פחות או יותר על דברים שנכתבו, אבל נראה לי פשוט שכיון שעל פי החוק הם מחויבים לעלות את כל הנוסעים בתחנה אותו אחד לא יכול להתלונן ואין לו שום פתחון פה. על אנשים כאלה אמר הרב שטיינמן זצ"ל בסרט הידוע 'גאוה גאוה גאוה' 'אגרויסער בעל גאוה...' . ואגב תמיד התפלאתי כיצד [חלק מה-] אברכים ...
על ידי אברהם העיברי
05 ינואר 2018, 12:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אמונה

בתגובה זו אסיים מצידי, את הדיון באשכול זה. אני סגננתי את שאלתי, בדיוק ובחשבון. בהודעה הפותחת כתבתי: "ואם יש לאי מי תגובות לא ענייניות, שבבקשה לא יעלה אותן." לצערי, מעט מאוד תגובות היו ענייניות. לי זה שיקף את ההדחקה שקיימת, וחוסר הבהירות באמונה הפשוטה ביותר. בהודעה שלאחר מכן, כתבתי כך: "ארחיב קצת את ...
על ידי אברהם העיברי
07 ינואר 2018, 09:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אמונה

[שכמו שכתב הרמב"ם הגילוי שהיה שם לא הותיר מקום לשום ספיקות], וכן ברמב"ן בפרשת יתרו פרק יט' פסוק ט' "בעבור ישמע העם בדברי עמך" וכו' והנכון בעיני, שאמר, אני בא אליך בעב בהענן, שתגש אתה אל הערפל,בעבור ישמע העם דברי, ויהיו הם עצמם נביאים בדברי. אני מבקש מחילה מהרב, המשתמש בכינוי 'סבא'. יתכן שהגבתי בחרי...
על ידי אברהם העיברי
09 ינואר 2018, 14:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אמונה

לשונו של מי ציטטת בתשובה תי"ח? הרשב"א?. מן הסתם התכוונת שלא הבאתיו עם כל ההקשר מסביב, אז הנה בבקשה [ העתקתי מפרויקט השו"ת, בהעתק הדבק, כך שאין מקום לטעויות אא"כ במקור - אין לי את הרשב"א כעת לפני. אך תשובה תי"ח. זה מכתב שנשלח לרשב"א. זה לא הרשב"א. אך אכן, אותו כותב, כפי שאתה מעלה, הוא מתייחס לשני הא...
על ידי אברהם העיברי
09 ינואר 2018, 17:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ייחוד עם ילד תסמונת דאון

הועלו כאן שתי סברות.
מי שמכיר יודע, שאצלם, וכל בעלי הצרכים המיוחדים. יש להם תאווה כמו לכל אחד. והם גם לא יודעים לשלוט בה.
ולעניין שלא יספרו, אדרבה, בעיניהם, כל עוד לא אילפו אותם, הדבר אין בו כלל בעיה. ואדרבה, הם לא הם מבינים צורך שיש צורך להסתיר.
וזהו כבר צד קולא.
על ידי אברהם העיברי
31 מאי 2018, 22:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת סוטה

סלע כתב:מצויין. מקוה שכעת הדברים יהיו מובנים לאברהם עברי היכן נפלה הטעות.
כן, ב"ה הצלחתי להבין, המנהלים הסבירו לי. יישר כח.
על ידי אברהם העיברי
31 מאי 2018, 22:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשה להסבר בדרכו של הנפש החיים

השאלה השניה שלך נובעת, מאי המציאות ואורח חיים הליטאי שלנו. בשביל לענות לך על התשובה באמת צריך להיות ליטאי, זר לא יבין זאת. הכל תלוי בחינוך ובהרגל, וזה השוני בין החסידים לליטאים. כל תשובה אחרת שינסו לענות לך מראש היא לא נכונה. מה גם שהגדולים הרב שך ועוד יצאו נגד אלה שנפגשים יותר מדאי גם בזה יש כללים...
על ידי אברהם העיברי
31 מאי 2018, 22:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשה להסבר בדרכו של הנפש החיים

סלע כתב:אין כאן שום לגיטמציה פשוט צריך לדעת לקרוא. הוא שאל על ההבדל בין המגזר הליטאי לחסידי.
עכשיו אם אתה מתכחש להבדלים בענין הפגישות, זה משהו אחר. הבדל ודאי שיש. אם אתה ליטאי אתה אמור לדעת שיש הבדל בין המגזרים. הבדל גדול.
;) מילים מוכרות.
על ידי אברהם העיברי
06 יוני 2018, 00:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: באמירת בואי לשלום, האם פונים אחורה או לצד מערב העולם

מתוך דברי הרב בספר זה נראה כי הענין בצד מערב, הוא שנוכל לכוין היטב את רגע שקיעת החמה ואז לקבל קדושת ותוספת שבת, נמצא שהמקבל שבת קודם לכן ואומר את קבלת שבת קודם לכן, או שאם אינו רואה את השמש אף כשפונה לצד מערב, בכה"ג אולי אין טעם לפנות פניו לצד מערב? המשמעות העולה מן הכתוב, שיש לקבל פני השבת, כביכול...
על ידי אברהם העיברי
06 יוני 2018, 01:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: באמירת בואי לשלום, האם פונים אחורה או לצד מערב העולם

אברך כתב:בקהילה החרדית בזכרון יעקב (הנוהגת ע"פ הוראות הגר"ח גריינימן זצ"ל) פונים לכיוון מערב, דהיינו לצד ימין, לכיוון הים.
שהיתי שבת אחת ברכסים, ובתפילה בישיבת כנסת חזקיהו, פנו לכיוון צפון מזרח, היפוך מכיוון התפילה שהוא לצד דרום מערב.
גם כיוון התפילה מוזר.
יתכן שזה כך בגלל מיקומו הגאוגרפי של המבנה.
על ידי אברהם העיברי
06 יוני 2018, 01:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול עצות להתמדת הלימוד

כל אדם צריך למצוא את דרכו בלימוד. היום, מדע המוח מתפתח. ועולים מסקנות מאוד חשובות, שמהם ניתן להבין עד כמה שונה אדם מרעהו, ועל כל אדם למצוא את הנתיב בו יצעד. בירור אישי ופנימי. גילו, שישנם אנשים שחשיבתם היא צורנית, וישנם שחשיבתם מופשטת. ישנם שהבנתם ותפיסתם המיטיבית בחומר, היא ע"י קריאה בפה, וישנם ע"י...