החיפוש הניב 175 תוצאות

חזור

על ידי מוטי
20 נובמבר 2016, 13:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: להיכן נעלמה הקפדתה של שרה בעניין הנתק בין אברהם לישמעאל?

תמיד יש לבדוק איזה מדרשים אמרו מה ולבדוק את שיטתם לאורך כל הדרך כי בענינים אלו בפרט יש המון מדרשים חלוקים. לענייננו, מה שהבאת על ויכוח יצחק וישמעאל איני יודע, וכנ"ל צריך לבדוק היטב מי המדרש ומה שיטתו. וכן לגבי ביקור אברהם את ישמעאל צריך לעיין בפרדר"א לבדוק את שיטתו לאורך כל הדרך (שיתכן שהוא יפרש ששנ...
על ידי יעבץ
20 נובמבר 2016, 23:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: להיכן נעלמה הקפדתה של שרה בעניין הנתק בין אברהם לישמעאל?

חן חן למוטי שחסך לי להקליד את תשובתי...
רק אוסיף שמהמהרש"א בסנהדרין שם משמע שהבין שהויכוח בין יצחק לישמעאל לא היה לפני העקידה. אלא כשציחק עמו. לפני הגירוש. וא"כ אין הוכחה מהגמ' שם.
ובאמת אשמח אם יציינו כאן את המקור לפירוש רש"י.
על ידי שמעיה
22 נובמבר 2016, 08:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: להיכן נעלמה הקפדתה של שרה בעניין הנתק בין אברהם לישמעאל?

אברהם העיברי כתב: ומעניין, שגם אם אכן, וישמעאל עשה תשובה, הינו עדיין 'עם הדומה לחמור'.
בפשטות, 'עם הדומה לחמור' הכוונה לאליעזר עבד אברהם שמתוקף היותו עבד הרי הוא דומה לחמור, וכך אמר אברהם לישמעאל - שבו פה עם - ע' חרוקה - הדומה לחמור - אליעזר.
על ידי בני ברקי
22 נובמבר 2016, 10:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: להיכן נעלמה הקפדתה של שרה בעניין הנתק בין אברהם לישמעאל?

מענין לענין באותו ענין: בפר' לך לך הגר בת פרעה מוזכרת בפרשה בתואר "שפחת שרי" כידוע שפרעה נתן את הגר שתהיה שפחה לשרי, ואח"כ בפר' וירא כשיש את הסיפור שראתה שרה את ישמעאל מצחק על יצחק היא מזכירה את הגר בתואר "אמה" ולא בתואר שפחה כפרשת לך לך, והשאלה שלי היא למה השתנה שם התואר על הגר??? מי שיסתכל וידייק ...
על ידי יעבץ
22 נובמבר 2016, 22:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: להיכן נעלמה הקפדתה של שרה בעניין הנתק בין אברהם לישמעאל?

חן חן למוטי שחסך לי להקליד את תשובתי... רק אוסיף שמהמהרש"א בסנהדרין שם משמע שהבין שהויכוח בין יצחק לישמעאל לא היה לפני העקידה. אלא כשציחק עמו. לפני הגירוש. וא"כ אין הוכחה מהגמ' שם. ובאמת אשמח אם יציינו כאן את המקור לפירוש רש"י. מאוד מוזר המהרשא הזה. חיפשתי מקור אחד לפחות שישייך את הויכוח לגבי המילה...
על ידי בן דב
24 נובמבר 2016, 02:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: להיכן נעלמה הקפדתה של שרה בעניין הנתק בין אברהם לישמעאל?

ושוב מהיכן צץ לו זה הישמעאל? הרב לוונשטיין התייחס בשיעורו האחרון לשאלה זו וענה על דרך הלצה שכשימעאל שמע שהולכים לשחוט יהודי מיד התייצב כשותף בחגיגה.... עוד על דרך הלצה שמעתי אחד מדבר מדוע הורה אברהם לנעריו שבו לכם פה עם החמור ולא לבוא עמו למקום העקידה? כיון שסכנה היא לו שישמעאל יראה אותו עולה להר ה...
על ידי יאיר
18 דצמבר 2016, 16:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת וישלח, היאך חולקו לשני מחנות?

ב'יין הטוב' פירש מוהבות - מתן - כתובה. כתובת רחל וכתובת לאה.
על ידי בני ברקי
21 דצמבר 2016, 17:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת וישלח, היאך חולקו לשני מחנות?

יש אכן משמעות לכאורה בפסוקים בעת שיעקב נפגש עם עשו ועשו ראה את כל המשפחה של יעקב, שנשי יעקב וילדיהן היו אתו יחד, ולפי הנ"ל מבואר היטב שהם היו מחנה אחד והרכוש והעבדים היו במחנה השניה.
כך נראה לענ"ד.
על ידי יהודי
30 דצמבר 2016, 01:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת וישב. ביקש לישב בשלווה.

היכן מבואר שזהו חטא? הרי זה שקפץ עליו רוגזו של יוסף יתכן שאינו בתור עונש. אלא כנראה כוונתכם להמשך דברי רש"י אמר הקב"ה וכו', לגבי זה כבר נודע שבמדרש שהוא מקור דברי רש"י כתוב 'אמר השטן' ולא ' אמר הקב"ה' [וכבר צוין כן בחומש תורת חיים, ויש כמדומה חומשים שכבר תיקנו זאת], וכנראה אח"כ כתבו המדפיסים אמר הש'...
על ידי אריך
02 ינואר 2017, 09:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת וישב. ביקש לישב בשלווה.

שאלה גדולה העלית הרב אברהם, וניסיתי לברר אצל כמה חכמים. כמדומה שהכיוון הוא כזה, שביקש לישב בשלוה הכוונה שהוא ביקש לשנות כיוון בחיים שלו. עד עכשיו היו צרות ועכשיו הגיע הזמן לחיות רגוע. וע"ז אומר לו הקב"ה שהצדיקים ינוחו בעוה"ב וכאן לא. משא"כ אצל אברהם ויצחק שלא מודגש שהחיים שלהם היו בצורה של יסורים, א...
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
01 מרץ 2017, 22:56
עבור לפורום
עבור לנושא

אמונה - אמצעי או מטרה

אחד מהמשפיעים החסידיים מבאר בטוב טעם, שאצל בעלי בתים האמונה היא "אמצעי", ולעובדי ה' זוהי "מטרה". וזה לשונו: ג. יש הרגשה אשר מליבא לפומא לא גליא, שהאמונה הפכה ממטרה לאמצעי, אמצעי לחיים טובים, לחיים רגועים, לפתור מצוקות ולהמשיך ישועות. והגם שבאמת כן הוא האמונה נותנת חיים טובים ורגועים, האמונה פותרת את...
על ידי יעבץ
06 מרץ 2017, 21:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: וציפית אותו זהב טהור מבית ומחוץ תצפנו

באור תמוה מאוד. לשון ציפוי הולך על עיקר הארון שהוא עץ, ולא על ציפוי הזהב. מצפים עם הציפוי ולא את הציפוי.

אם אתה רוצה לחפש תשובה לשאלה, סיכוי טוב שתמצא בספר 'ליקוטי שיחות' למהרמ"מ מליובאויטש, שם יש דיוקים הרבה כגון אלו.
על ידי בן ישיבה
07 מרץ 2017, 01:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: וציפית אותו זהב טהור מבית ומחוץ תצפנו

חיפשתי ומצאתי כעת בספר פנינים משלחן גבוה שהביא בשם הגר"א מוילנא, אך כפי הנראה לא דייקתי היטב, ואביא כאן מה שכתב בלשונו, לתועלת הלומדים, תירץ הגר"א, תיבות 'מבית ומחוץ' אינן מוסבות על הארון האמצעי, של עץ, רק על ה'זהב טהור', כאילו כתוב 'מבית של זהב ומחוץ של זהב תצפנו' - את הארון. דהיינו, שכשנתן את ארון...
על ידי אאא
09 מרץ 2017, 19:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עם ישראל ניצל, ואילו אסתר..

נלע"ד שהתשובה פשוטה ביותר:

נס פורים היה בשנת שלש עשרה למלך אחשורוש.
ושנה אחר כך אחשורוש מת [אחשורוש מלך ארבע עשרה שנה (מגילה יא:)].

נמצא, ששנה אחרי הנס, אסתר התפטרה מאחשורוש.
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
10 מרץ 2017, 12:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עם ישראל ניצל, ואילו אסתר..

האדמו"ר מסלונים שליט"א בשיחותיו ביום הפורים כמעט כל שנה מדבר על כך, ניתן לראות שיחותיו בספריו המודפסים "דרכי נועם" איך שמתרץ. וניתן להוסיף על הקושיא, כשאסתר נכנסה לאחשורוש, וחז"ל אמרו "עד עתה באונס ועתה ברצון", הרי זה היה בפסח והגזירה הייתה לעוד 11 חודשים. מדוע לא חיכתה עם האיסור החמור הזה, אולי יה...
על ידי amsgula.net
16 מאי 2017, 09:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם האבות הקדושים קיימו למעשה את המצוות?

מה שכתוב בגמרא שאברהם קיים את המצוות אי אפשר לחלוק על זה אך בנוסף לזאת מובא בשם האר"י ז"ל שהאבות קיימו מצוות גם ע"י השגת עליונות, ומובא בשמו שיעקב אבינו שהעמיד את המקלות היה בזה תיקון מצוות תפילין אשמח מאוד למקור ברור, מישהו אמר לי שבנפש החיים מוזכר שיעקב אבינו הניח תפילין ע"י 4 מקלות, ולא מצאתי. ת...
על ידי יעבץ
23 מאי 2017, 22:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תהלים א

לתועלת העניין אני מצטט את לשון הרמח"ל בנושא זה ממש, נראה לי שמברר העניין באופן פשוט וברור: "והפרישות במנהגים הוא התבודדות וההבדל מן החברה המדינית לפנות לבו אל העבודה וההתבוננות בה כראוי, ובתנאי שלא יטה גם בזה אל הקצה האחר, שכבר אמרו ז"ל (כתובות יז): לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות, וכן אמרו (...
על ידי מוטי
11 יוני 2017, 01:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הרב שמשון הירש ומשה מנדלסון

המגמה בדורינו (ע"ע התקשורת) להביא ציטוטים מאדם, לנפח אותם, לעשות מהם מטעמים, ולהשליך מהם על כלל אישיות אומרם ודעתו, היא מן הידועות. אינני מכיר את @משה בן חנינא, וודאי לא הייתה כוונתו לכך, אבל עקב דברי @יהודי, ובכלל, עצור מילין לא אוכל. כל מי שקצת מילא כריסו בכתבי רשר"ה יודע במי מדובר, באדם שיראת שמי...
על ידי יודע ספר
24 יוני 2017, 23:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת קרח בסיפור על פי המקורות עם מראי מקומות.

עוד על פרשת קרח מעובד מספרו של הרב משה גרילק 'פרשה ופשרה' מתוך טור קבוע שהתפרסם לציבור החילוני בעיתון 'מעריב'. פרשה שבועית: פרשת קרח / 'איחוד לא מאוחד' "וייקהלו על משה ואהרון ויאמרו אליהם רב לכם כל העדה כולם קדושים ובתוכם ה' ומדוע תתנשאו על קהל ה'" {במדבר ט"ז, ג'} קורח הוא האיש שקרא תיגר על הנהגת מש...
על ידי מוטי
05 אוגוסט 2017, 23:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עזרה! נקמת ישראל במדין, הריגת בלעם.

בתרגום יונתן מפורש לא כך: וְיַת מַלְכֵי מִדְיָנָאֵי קְטָלוּ עַל קְטוּלֵי מַשִׁרְיַיתְהוֹן יַת אֱוִי וְיַת רֶקֶם וְיַת צוּר הוּא בָּלָק וְיַת חוּר וְיַת רֶבַע חֲמֵשֶׁת מַלְכֵי מִדְיָן וְיַת בִּלְעָם בַּר בְּעוֹר קְטָלוּ בְּסַיְיפָא וַהֲוָה כֵּיוַן דְחָמָא בִּלְעָם חַיָיבָא יַת פִּינְחָס כַּהֲנָא רָדִ...
על ידי אלימלך
05 ספטמבר 2017, 15:02
עבור לפורום
עבור לנושא

פרשת כי תבא [ובחוקותי] ריבוי הקללות לעומת הברכות

צ"ב מדוע יש לכאו' הרבה יותר קללות מברכות [ועכ"פ הקללות מפורטות יותר] והרי מידה טובה מרובה ממידת פורענות
על ידי משה הלוי-שחור
07 ספטמבר 2017, 06:38
עבור לפורום
עבור לנושא

אשכול לכתיבת ביאורים יפים בתפילה {גם בלי קושיות או הערות} רק ביאורים

אני מציע לייחד אשכול זה לביאורים יפים גם בלי שיש איזה קושיא או הערה רק לשמח הציבור בביאורים נאים ועי"ז לעורר הכוונה בתפילה שמעתי הארה יפה בסוף ובא לציון וה"ר שנשמור חוקיך בעולם הזה וכו' שיש שינוי נוסחאות בזה בין אשכנז ע"מ ותימן, דהנה נחלקו הרמב"ם והראב"ד האם בימות המשיח עולם כמנהגו נוהג לרמב"ם כמנה...
על ידי מרן קודש קודשים
08 ספטמבר 2017, 15:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עדויות חיצוניות לניסי התורה

כאן יש דברים כאלו וברים נוספים המוכיחים את האמונה היהודית: https://haemethayehudit.blogspot.co.il/2015/02/blog-post_11.html מבחר הוכחות ארכיאולוגיות ומדעיות ואחרות לאמתות התנ"ך והיהדות בריאת העולם, יציאת מצרים עם מכות מצרים וקריעת ים סוף, מעמד הר סיני, ממלכת ישראל של דוד ושלמה ותקופת מרדכי ואסתר בזמ...
על ידי יעבץ
10 ספטמבר 2017, 01:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת כי תבא [ובחוקותי] ריבוי הקללות לעומת הברכות

כשרוצים לברך מישהו בבריאות אומרים: תהיה בריא. כשרוצים להיפך אומרים: שיהיה לך סוכר ולחץ דם אבנים בכליות וכו' וכו'. זאת אומרת השלמות היא פשוטה והחסרון מורכב מפרטים. ניתן גם להגיד "תהיה חולה"... שתהייה בריא... כשאומרים 'תהיה חולה' זה יכול להיות רק קדחת או רק שחפת או רק שחין רק על הברכיים או רק על השוק...
על ידי שומע כעונה
11 ספטמבר 2017, 21:19
עבור לפורום
עבור לנושא

ביאור הלשון - דביר ביתך

דביר לכאורה הוא כינוי לבית המקדש, א"כ מה שייך לומר בתפילה "והשב את העבודה לדביר ביתך" היה צריך לומר "לדבירך", חיפשתי את ביאור המילה דביר מצאתי שדביר הוא כינוי לקודש הקדשים לחדר הפנימי בביהמ"ק, אולי אם כן נפרש שדביר היינו חדר פנימי ואנו מתפללים שישיב בוראנו את שכינתו לחדר הפנימי של ביתו, וצ"ע.
על ידי יעבץ
12 ספטמבר 2017, 01:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול לכתיבת ביאורים יפים בתפילה {גם בלי קושיות או הערות} רק ביאורים

נכון שדביר הוא הכינוי של קודש הקדשים בספר מלכים, אך נראה שכאן הוא מופיע כשם מושאל לכל הבית, ודביר ביתך פירושו לדביר שהוא ביתך. אגב כך הוא גם בעל הניסים "ואחר כך באו בניך לדביר ביתך".
על ידי אלכס
12 ספטמבר 2017, 02:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת כי תבא [ובחוקותי] ריבוי הקללות לעומת הברכות

אם כוונתך 'לארור' שבפרק כז' פסוקים טו'-כו'. איזה ברוך צריך להיות כנגד? יעויין האור החיים הקדוש בפסוק טז' מפרק כז'. לא עיינתי בחידושי הרי"ם, ולכן אני מניח שאתה קצת שינית מדבריו. במחילה. חבל שלא עיינת הנה רש"י דברים פרק כז פסוק יב 'לברך את העם - כדאיתא במסכת סוטה (לב א) ששה שבטים עלו לראש הר גריזים, ...
על ידי מובהק
19 ספטמבר 2017, 14:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול לכתיבת ביאורים יפים בתפילה {גם בלי קושיות או הערות} רק ביאורים

התחביר של מודים דרבנן מאד קשה... .... ולעבדך בלבב שלם --- על שאנחנו מודים לך.... מה הקשר בין שני המשפטים הללו? אבל מי שמתבוננן בדברי הגמ' בסוטה דף מ ורואה איך נוצרה התפילה מבין יותר בזמן ששליח צבור אומר מודים העם מה הם אומרים אמר רב מודים אנחנו לך ה' אלהינו על שאנו מודים לך ושמואל אמר אלהי כל בשר על...