החיפוש הניב 10 תוצאות

חזור

על ידי יהודי פשוט מאוד
17 יולי 2017, 23:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לתבוע את אגד ?!

א"כ חברות התח"צ אינם חייבות לנו דבר. שהרי כל הסכמתם היא מול המדינה-משרד התחבורה אך לנו הנוסעים לא התחייבו מעולם ומכח מה נחייבם? לא יודע מהיכן לקח מר שהם לא חייבים לנו כלום, זה שיש להם הסכם עם משרד ממשלתי זה רק חלק מן ההסכם, ברור שחלקו השני הוא מול הציבור, כלומר הקונה מהם ומשלם להם, וכל הסכמים מול מ...
על ידי יהודי פשוט מאוד
18 יולי 2017, 16:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול אחודה נא חידה

סופר כתב:אל תשאירו אותנו במתח.... תביאו תשובות בבקשה.
כזה מהר? למה לא ניתן הזדמנות לתלמידי חכמים?
על ידי יהודי פשוט מאוד
18 יולי 2017, 16:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול אחודה נא חידה

חידה כיצד יתכן שתרנגולת הפילה פרי מן העץ ונאסר ואח"ז הטילה התרנגולת ביצה, ואנו אומרים שהן הפרי והן הביצה מותרים. תשובה: תרנגולת הפילה פרי מן העץ ערב שבת בין השמשות, הפרי אסור מספק שנתלש בשבת. אם לאחמ"כ הטילה ביצה הביצה והפרי מותרים. נימוק: בבבלי ביצה ז, א שנינו כל שתשמישו ביום נולד ביום זו תרנגולת,...
על ידי יהודי פשוט מאוד
20 יולי 2017, 00:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שכר לאוה"ע לעתיד?

מרן הגרי"ז מבריסק היה אומר שבאמת הם עשו בשביל ישראל כי כך יתברר לבסוף שהכל בשביל ישראל, אלא שהיות ולא כיוונו לזה לא יקבלו על זה שכר. אין הכוונה שלא יקבלו שכר כלל, כיון שלבסוף יצא תועלת ומצווה ממעשיהם, וכמו שהמן זכה שמבני בניו למדו תורה בבני ברק כיון ש'בזכותו' עם ישראל חזר בתשובה. ונבוכדנצר זכה למלו...
על ידי יהודי פשוט מאוד
21 יולי 2017, 01:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האשה השונמית

אלכס כתב:
הכהן כתב:לא זכר רש"י במדבר יג כז
למנוע טירחה דציבורא
הנה רש"י
(כז) זבת חלב ודבש הוא - כל דבר שקר שאין אומרים בו קצת אמת בתחלתו, אין מתקיים בסופו:

והקצת אמת זה בית השונמית....
ואנכי פירשתי קצת אמת על "היום בקטיפה סיפור של חיים ולדר".
על ידי יהודי פשוט מאוד
03 אוגוסט 2017, 11:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערה חדשה: ציציות פסולות בכשרות!! רוצו להחליף!

כמו שכתבתי כבר לעיל
כל הדיון כאן מיותר
סתם להפריח שמועות מהתקשורת ולהביא אותם לכאן?
ועוד לקבוע בכותרת "רוצו להחליף".
על ידי יהודי פשוט מאוד
06 אוגוסט 2017, 01:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה קודם משיח או בנית ירושלים

לענ"ד לא קשיא כלל. הנחת השואל הינה שברכת את צמח מתיחסת למשיח. וממש לא כן היא. הברכה את צמח מבוססת על הפסוק בתהילים "שם אצמיח קרן לדוד ערכתי נר למשיחי". (קל"ב). ובמצודת ציון פירש שהמושג קרן כאן מושאל למלכות, כמו שבעלי הקרניים במלחמה מנצחים כך צמיחות קרן הכוונה שמלכות דוד תתעלה ותנצח. הברכה את צמח דו...
על ידי יהודי פשוט מאוד
11 אוגוסט 2017, 00:34
עבור לפורום
עבור לנושא

שימוש בכיסא שהושכר לאחר בחוף ציבורי

בחוף הנפרד בכנרת ישנה אפשרות לשכור כסא ב 10 ש"ח, וכשמחזירים את הכסא יחד עם הקבלה, מקבלים חזרה 5 ש"ח. וראיתי שישנם שאינם מקפידים להחזיר ואינם חסים על חמש השקלים שבעצם אינם אלא פיקדון. האם יכול מישהו אחר להשתמש בכיסא שאחר השאיר אחריו? לא ראיתי שיש איזה הגבלה בשלט או משהו דומה שהשימוש אישי ואינו ניתן ל...
על ידי יהודי פשוט מאוד
22 אוגוסט 2017, 14:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קומקום במלון

לגבי טבילה: יש מקום להיקל כדברי מרן הגרש"ז אויערבאך זצ"ל (מנחת שלמה תנינא ב-ג סי’ סח) ז”ל "יש להקל בזה לפי מש”כ דאיסור ההשתמשות אינו אלא מדרבנן, דאמרו לן אל תשתמש בכלי אלא תטבילו תחילה, וא”כ כל זה כשיכול להטבילו, אבל במלון וכדומה שלא יתנו לו לקחת ולהטבילו, כיון דרוצה לאכול ולשתות שרי ליה", עכ”ד. עוד...