החיפוש הניב 214 תוצאות

חזור

על ידי נותן טעם לשבח
03 מאי 2021, 23:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש טעם להחמיר חלקית

עי' ביה"ל סו"ס תפט לענין חדש
על ידי נותן טעם לשבח
18 מאי 2021, 11:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מתקפה רבתי על הכשר הרב לנדא - ושחט לשוחט

הבורות של כותבי הפשקוויל, לכלול את הרב מחפוד בין אלו שנזהרים שלא לשחוט שם מחשש שיתערב וכו', בזמן שהנ"ל שוחט להדיא מהזבו, ואף יש לו עדיפות לכך מפני מיעוט הסירכות כנודע. כמדו' שלטענתו תמיד שחטו מן הזן הזה.
על ידי נותן טעם לשבח
18 מאי 2021, 12:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ההיתר המחודש לאדמו"ר שמבקר בחו"ל לעשות יו"ט שני

  באופן כללי, רבנים ומוצי''ם בני חו''ל נוטים להצריך ככל היותר שני ימים, בעוד בנים ומוצי''ם בני א''י נוטים למעט ככל האפשר בשמירת שני ימים. לדעתי מדובר בהטיה פסיכולגית, כאשר לבן חו''ל ברור שצורת היו''ט היא בשני ימים, בעוד לבן א''י כל היו''ט שני נראה כגיבנת ויתרת. היו שטענו זאת לענין פורים דמוקפין, שר...
על ידי נותן טעם לשבח
23 מאי 2021, 15:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יש סברא לא להחמיר כשיטת ר"ת באיסור סקילה???

עכשיו שמעתי עוד סברא למה זה מופרך לא לשמור ר"ת בצאת השבת הרי כל יהודי ( חסידי עכ"פ) מניח תפילין ר"ת ולמה מפני שיש שיטה יחידאה שסדר הפרשיות צריך להיות הפוך א"כ איך לא שומר את זמן ר"ת שעוד רבים מגדולי הפוסקים סוברים כמותו כבודו מוזמן להחליף גם את התפילין שלו (רש"י ור"ת), שפסולים מדאורייתא לפי ר"ת שצר...
על ידי נותן טעם לשבח
26 מאי 2021, 12:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: המנהג ביבול נכרי ב"ישוב החדש"

במקביל טענו בני ירטשלים כי אסור להחמיר ביבול נכרי לאור שחכמי התקופה בתקופת הבית יוסף הוציאו נידוי וחרם על כך מי שינהוג כהמבי"ט, מאידך טענו המחמירים כי עיקר הנידוי היה על אלו שיקלו בהפרשת תרו"מ ביבול נכרי, אבל לא על אלו שיחמירו בקדושת שביעית,  בפועל רבני העדה החרדית נקטו כי הנידוי הוא גם על אלו שיחמ...
על ידי נותן טעם לשבח
27 מאי 2021, 23:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בענין המחמיר לומר א' מז' ברכות לא לתוך המיקרופון

כבר כתבתי שאין ראיה שכל הז' ברכות מעכבות זו את זו. לכבוד הרב @דרומאי נ"י' בס"ד מצאתי סייעתא לדבריך , ( ואף שאינו מפורש ממש, אבל מאוד מאוד משמע כך, וזה 'כמעט מפורש ), שגם אם בירך ברכה א' מהז' ברכות יצא ידי ברכה זו: וזה לשון הגר"ע יוסף בספרו יביע אומר , חלק ד' חאהע"ז סימן ז אות א . וידוע מ"ש הרמב"ם ב...
על ידי נותן טעם לשבח
31 מאי 2021, 11:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול רשימה של הלכות שנפסקו ללא מסורת קודמת

בכלל לא נמצאה תוספתא 'אין כשר ללולב אלא כף התמרים בלבד' היעלה על הדעת שבהעדר כזו תוספתא ניקח בשעת הדחק ענף של זית? נראה לי שכן, קל וחומר מתכלת, ומה תכלת שמבואר בתוספתא שאין כשר אלא חילזון, באו דור חדש ואמרו שאין הלכה כתוספתא ותכלת הוא מכל דבר, לולב, שאין שום תוספתא שפוסלת לולב שאינו מכפות תמרים, לא...
על ידי נותן טעם לשבח
31 מאי 2021, 12:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול רשימה של הלכות שנפסקו ללא מסורת קודמת

ועד היום מתירים עגונות על סמך סברות וסימנים ותרי רובי וכו', ולא שמענו מי שמפקפק ומצריך 'מסורת' גלויה וידועה לכל. אין שום קשר לנדו"ד. דין מיוחד הוא בהן, ששקדו חכמים על תקנת בנות ישראל. ודרכי בירור שעל פיהם מתירים אשת איש לעלמא, (שמדאו' בעינן התם ב' עדים דווקא), אין כוחם יפה בשאר המצוות אפי' ליצור ספ...
על ידי נותן טעם לשבח
31 מאי 2021, 12:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול רשימה של הלכות שנפסקו ללא מסורת קודמת

לא. יש כללי־פסיקה, ולאורם נלך. [בפרט שכאמור כבר: יש מספיק פקפוקים על 'זיהוי' התכלת, על־אף המצג הודאי אותו מתאמצים להציג (ושייך גם לנדון באשכול סמוך על אמינות המדע)]. בכל אופן, אין מציאות בכללי הפסיקה שאשת איש יהיה יותר קל משאר מצוות, ושלא כדבריך. מבלי להכנס לשאלת זיהוי התכלת הספיציפית, אלא לעצם האפ...
על ידי נותן טעם לשבח
31 מאי 2021, 13:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול רשימה של הלכות שנפסקו ללא מסורת קודמת

התירוץ 'מסורת' הוא בעצם מילת התחמקות ממצוות שאנחנו לא מעונינים בהם, מכל סיבה שהיא. לדוגמא, אם נניח יהיו שישים ריבוא שיתכנסו יחד, שע"פ הלכה צריך לברך חכם הרזים, אז אם זה יהיה במסגרת הפגנה על הסכמי אוסלו וממשלת ימין וכדו', והמשתתפים יהיו מבני הציונות הדתית וכדו', סביר להניח שיהיו שיפסקו שראשית מי אמר ...
על ידי נותן טעם לשבח
31 מאי 2021, 23:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול רשימה של הלכות שנפסקו ללא מסורת קודמת

אם היה לנו רגשות קודש למצות תכלת, ולא היינו רואים בחוטים הכחולים משהו בלתי נוח שרצוי להתפטר ממנו, דומה שרוב השיח היה עניני יותר, ולא מתחפר מאחורי טענות ה'מסורת' ודומיהם. מדבריך ניתן להסיק מסקנה משונה. מי שבעד התכלת זה כי יש לו רגש קודש וכו' ומי שנגד התכלת זה כי אין ו רגש קודש וכו' אבל אין דיון ענינ...
על ידי נותן טעם לשבח
04 יוני 2021, 01:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שורש מחלוקת ר"ח נאה והחזו"א בשיעורים

ובשו"ע כתב שני דעות דעה אחת שהוא חצי ביצה ודעה שניה שהוא שליש ביצה וכבר ביארו שאין הכוונה שהדעה השניה הוא שהוא שליש ביצה אלא ששליש ביצה זה וודאי טוב אבל באמת אדרבה מוכח ברמב"ם שהוא פחות משליש ביצה כך שוודאי ניתן לומר לדעת הרמב"ם ששיעור הזית הוא זית של ימינו ואין שום מקור מהרמב"ם נגד זה רק בשביל הדי...
על ידי נותן טעם לשבח
04 יוני 2021, 11:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספרים בעד ונגד התכלת

מקפידים שלא לצבוע צביעה שניה באותו צבע, כך שהצביעה כשרה לכל השיטות בענין טעימה. שמעתי שיש הבדל מהותי בצביעה בין צביעה ראשונה לשניה אולי משהו כאן יודע מה ההבדל? מיוחס לרשב"א מנחות מב ע"ב בעינן שלא יצבעו בו דבר קודם מפני שהראשון שצובעין בו נוטל עיקר מיצוי החלזון ומה שנשאר הוא דיהה ממנו ואין לו עיקר מ...
על ידי נותן טעם לשבח
09 יוני 2021, 03:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מבטא האשכנזים בברכת שהכל ובערבית

לבי במערב כתב:
08 יוני 2021, 23:12
איני יודע מה כתב אותו חסיד (שמו, או עכ"פ ציון הספר, יועילו מן הסתם); מש"כ הוא על־סמך הוכחות, ואצרף בהמשך בל"נ חומר בנושא.
שמו ר' נפתלי צבי דעמביצער, כתב כמה מאמרים בענינים אלו בקובץ נזר התורה.
 
על ידי נותן טעם לשבח
09 יוני 2021, 23:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סקר עד איזה זמן אתה קורא קריאת שמע בשחרית?

הרשות בידם לאחוז במידת חסידות שיוחסה ל"חסידים הראשונים", ותמור זה לבטל עיקר זמן התפילה, שהוא חובה גמורה  לכו"ע? חיוב שהי' הוא חובה גמורה לכו"ע, ומ עיקרי  התפלה ( משא"כ  זמנה), והיאך מבטלין אותה (עד שאין יודעים כלל אודותה!)? המציאות מוכיחה כי אין אפשרות 'לרקוד על שתי החתונות'; אם הבררה היא בין תפלה ...
על ידי נותן טעם לשבח
12 יוני 2021, 22:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: להחמיר בחשמל של חבה"ח רק לעניין חימום אוכל

אוי. בטוח שא"א למצוא שום היתר? למכור לגוי, ספק דרבנן, משהו? לא הבנתי מה מצחיק את כבודו. היו מקרים שמשפחות נהרגו בפיצוצים, או בשאיפת גז. אז משרד האנרגיה הודיע שהבלעך מסוכן. והרבנים הזהירו כך גם כן (בצורה של פסק הלכה). אם יש לכבודו פתרון מעשי איך משתמשים באופן בטוח, תע"ב. הכלל להששאיר פתחי אויר ללהבה...
על ידי נותן טעם לשבח
14 יוני 2021, 12:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יוצאים בציצית 48 לכל הדעות?

רצו"ב ירחון האוצר האחרון בתוכו מאמר הרב יהודה וייס בכל ענינים אלו כמדומה שהיתה טענה שאין נושא זה שייכות למחלוקת הגר"ח נאה והחזו"א, כי מדובר במדידת האחרונים, ויש ללכת אחרי מה שהם נקטו שזה אמה, והיות שבדר"כ היה מקובל לחשב את האמה לפי מה שנקרא שיעור חזו"א או קרוב לזה, לכן יש לתרגם זאת למידות זמנינו לפי...
על ידי נותן טעם לשבח
17 יוני 2021, 11:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מחפש אדם שידפיס וימכור את הספר אור חדש ויטול את רוב הרווחים

איני מדבר בהכרח על הספר הזה, אבל כמעט כל ספר שמוציא אברך (אם הוא לא משהו מיוחד מבחינת הצורך בשוק) איננו רווחי. כך שצריך לחפש נדיב שישלם על ההוצאות, ולא מי שיהיה מוכן לקנות את הרווחים שלא אמורים להגיע. ראשית מסתמא לא הורדת את הספר. דבר שני מ''מ אחרי שמוצאים נדיב מדפיסים ומוכרים ונוטלים את הריוח, אף ...
על ידי נותן טעם לשבח
17 יוני 2021, 14:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רוחב האגודל (והאמה), בירור המציאות

במזרח הרחוק אנשים יותר קטנים מאשר באירופה, יתכן שחז"ל דיברו על כאלה אנשים, וכך צריך לומר בגלל שזמן הילוך מיל לפי חז"ל הוא 18 דקות ובמציאות אדם בינוני הולך קילומטר בכ10 דקות. בהנחה ש'שיעור הילוך מיל' בסוגיא שם הכוונה למיל הלכתי של אלפיים אמה, ולא למיל הנפוץ בתקופת חז"ל שהיה קרוב לק"מ וחצי. לא אישתמי...
על ידי נותן טעם לשבח
25 יוני 2021, 02:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגמ"ח המרכזי או אושר בכבוד

מעניין שכל הנושא שמעסיק כאן את האברכים זה לאיזה גמ"ח להלוות בשביל לקבל אח"כ הלוואה גדולה יותר.
אבל לא עומד על הפרק אפשרות לארגן את כל הכספים הרבים הללו ובמידת הצורך להשתתף עם חבר או שנים, ולקנות בהם איזה יחידת דיור קטנה כך שבבוא הזמן יתכן ולא יהיה כלל צורך בהלוואה.
על ידי נותן טעם לשבח
27 יוני 2021, 15:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם אתם צמים

עם כל הכבוד למתקיפים פה.. גדולי הפוסקים בירושלים נהגו להורות לנשים לא לצום כלל אפילו לנערות, ולגבי ת"ב בשנה רגילה הקלו למעוברות לגמרי ובנדחה הקלו יותר על סמך דברי הרע"א. מלבד זאת תענית אסתר וצום גדליה שבמהותם קלים יותר. וובכלל גדולי הפסקים הם המנחת יצחק והגרשז"א והרי"י פישר ועוד. ומכאן ראיה כנגד כל...
על ידי נותן טעם לשבח
28 יוני 2021, 14:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גר הצדק אברהם בן אברהם למשפ' פוטוצקי - לא היה???!

  כל זמן שלא ראינו מי שיצאו נגד זה ומובא בספרי ההלכה בסתמא, המוציא מחבירו עליו הראייה, ואדרבא אתה מוציא מהפשטות ותביא ראייה שמישהו יצא נגד זה. לשמועה זו אין נפק"מ כמעט להלכה, לכל היותר להקל בהלכה שמקורה ע"פ קבלה שבלאו הכי לא כ"כ נהגו להחמיר בה. ובשביל הלכות כגון אלו, יש שמצרפים גם שמועות בלתי מוסמכ...
על ידי נותן טעם לשבח
29 יוני 2021, 11:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שימוש ברפידוגרף

כמדומה יש כיום רפידוגרף שאפשר למלא אותו בדיו רגיל ואז אין חשש, ויש עם דיו של גרפיקאים, ובכה"ג צריך לברר שהוא מן המותר בפיך. אבל לשמה אי"צ וכנפסק במשנ"ב. החסרון אם מתייגים אחרי הכתיבה, זה שעלולים לתקן תיקונים קלים שיתכן שיש בהם בעיה של כסדרן (בתו"מ), וגם כי יכולים לשכוח לתייג איזה אות. הסיבה שעושים א...
על ידי נותן טעם לשבח
01 יולי 2021, 00:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מרימים קול זעקה נגד ההתעללות של הנהגים הערביים!!!

אם יש משהו שצריך לשים לו סוף, זה לשירות-הלקוחות הגרוע שמקבלים נוסעי האוטובוסים.
צריך שיהיה מוקד שירות לקוחות זמין, ושיהיה לו את היכולת לפתור בעיות בזמן קצר ככל הניתן.
על ידי נותן טעם לשבח
05 יולי 2021, 12:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מי צודק במשקל הדרהם? הרב ווייס, הרב בניש והרב מרגולין או נכדי הרב נאה?

לא יודע מי צודק, מה שברור זה,
א, מי שכל עיסוקו בנושא זה הוא מגמתי, אין שום סיבה לחשוש שהוא צודק,
ב, מי שלא מבין בענינים אלו ואינו יודע איך בודקים אותם אין סיבה לחשוש שדווקא הוא יזכה להגיע אל האמת,
על ידי נותן טעם לשבח
08 יולי 2021, 11:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מגילת משביתי הארץ

האם יש למישהו מידע אודות זכאות אברכים לקבלת מילגה מקרן השביעית, ומה הם התנאים לכך
קרן השביעית 2014-2015.pdf
על ידי נותן טעם לשבח
11 יולי 2021, 11:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מנהג ירושלים - תפילין בתשעה באב - בשחרית?!

הדברים ידועים, זה לא מנהג ירושלים אלא מנהג בית אל והמקובלים, שבדור האחרון (עוד לפני הגר"ע) התפשט קצת יותר בירושלים. (וזה מעניין שהגר"ע פסק דלא כהשו"ע). והקונטרס הנ"ל בכלל לא משקף את פסיקת ומנהג הספרדים בכלל ו'מנהגי ירושלים' בפרט, כמבואר לכל מעיין. כנ"ל בעוד ממנהגי ט"ב: בברכת שעשה לי כל צרכי, המנהג א...
על ידי נותן טעם לשבח
21 יולי 2021, 02:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ביצת תרנגולת שלמה בת כ -1,000 שנה נמצאה ביבנה

יהי חסדך עלינו כתב:
20 יולי 2021, 12:48
למה שלא יתנו לתרנגולת לדגור על הביצה ונראה אייך היה נראה אפרוח לפני 1000 שנה?
מפחדים שיצא בראקל...
 
על ידי נותן טעם לשבח
02 אוגוסט 2021, 13:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דעת הגר"מ שטרנבוך על התכלת - בירור

ראו מעשי מנחילי התכלת בערך ב'מכלול' על הרב ובר מנוה יעקב https://www.hamichlol.org.il/%D7%94%D7%A8%D7%91_%D7%A6%D7%91%D7%99_%D7%95%D7%91%D7%A8 מופיעה תמונתו עטוף בטלית עם תכלת. ביודעי בבירור גמור מכמה מתלמידיו ואחד מבניו, שאינו לובש טלית עם תכלת, רק צילם אותו מאן דהו בברית שהיה סנדק, ונתן לו אחד הנ...
על ידי נותן טעם לשבח
02 אוגוסט 2021, 13:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת עזרה מקומות בהן בני עדות המזרח לא נוהגים כמו פסיקת הבית יוסף

עטסופר כתב:
02 אוגוסט 2021, 02:40
רוב המסעדות והמלונות הם בישול עכו"ם לדעת השו"ע. כמעט כל ספרדי שמתארח שם סומך על הרמ"א.
רוב המסעדות והמלונות הללו אינם בכשרות מהודרת, וכמעט כל אחד שנכנס אליהם אינו מאלה שמדקדקין בקלה כבחמורה, בכדי שתוכל להוכיח ממנו משהו.