החיפוש הניב 391 תוצאות

חזור

על ידי כלפי ליא
23 ינואר 2017, 00:57
עבור לפורום
עבור לנושא

ב"מ קיט ע"א אפריון נמטיה לרבי שמעון

ב"מ קיט ע"א [סיום]: אמר אפרים ספרא תלמידו של ריש לקיש משום ריש לקיש הלכה כרבי שמעון אמרוה קמיה דשבור מלכא אמר להו אפריון נמטייה לרבי שמעון. רש"י: קמיה דשבור מלכא - לי נראה: שבור מלכא ממש, ומלך פרס היה, ובקי בדינים, ואמרוה להא דרבי שמעון דמתניתין קמיה, וקלסה, ואמר: אפריון נמטייה לרבי שמעון - יקבל חן ...
על ידי כלפי ליא
25 ינואר 2017, 01:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תמיהות בספר פסקי תשובות בענין נילוש לפהב"כ (לחמניות מזונות)

כמה עצוב ונורא ממש, כשרואים חלקים גדולים מהציבור נוהרים אחר ספר זה ואחר חבירו לחטא המכונה מ"ב דרשו [ידועים דברי מרן הרב מפוניבז זצ"ל על הפסוק (בעמוס ח) הנה ימים באים נאום ד' אלוקים והשלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים כי אם לשמוע דבר ה', ופירש הרב זצ"ל שאין הכוונה לנבואה על חזון טוב יותר אלא ...
על ידי כלפי ליא
25 ינואר 2017, 17:19
עבור לפורום
עבור לנושא

רבי נתן אדלר

לא רבו של החתם סופר, שאין לו צאצאים.
המדובר על אחיינו רבי נתן אדלר רבה של לונדון, בעל הנתינה לגר.

יש לי קובץ להעלאה ממאמר שהודפס עליו לאחרונה [כנראה שהיה יום זכרון לפטירתו], אם מישהו יראה לי איך מעלים כאן קבצים, אודה לו מאוד. לא מצאתי כפתור אפשרות העלאת קובץ.

תודה
על ידי כלפי ליא
25 ינואר 2017, 20:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: העברת מתים במנהרות הראל

מתוך חמש מאות פרות שהחלב של כולן מעורב ביחד בדוד הענק במחלבות הגדולות יש להניח שיש בהמה אחת טריפה והחלב מין במינו אכן, אבל הנידון מתחיל מיד ביציאת החלב מכל פרה ופרה, ועל כל פרישה מפרה אומרים שהיא מרוב הפרות הכשרות. אחרי שהחלטנו על כל אחד שהיא מהכשרה, שוב אין מקום לספק [הלכתית] שמא יש כאן חלב לא כשר...
על ידי כלפי ליא
25 ינואר 2017, 21:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש חיוב על יחיד לחזור בו מהוראתו נגד רבים

מצו"ב הקובץ של השיעור שנמסר בענין. והרואה יראה, והמבין יבין.
על ידי כלפי ליא
25 ינואר 2017, 21:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבי נתן אדלר

מצו"ב קובץ

אשמח אם מישהו יוכל להוסיף עוד פרטים על מהותו ודמותו.

יש איזה מכתב נודע של החת"ס שהוא מזכיר אותו בנוגע לתרגום הש"ס לגרמנית.
על ידי כלפי ליא
23 מרץ 2017, 08:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כל המידע בענין פגעי הטכנולוגיה

אסור להגיד ביקורת על בית דין שדנו על הענין, וכבר פרסמו את דעתם כמה פעמים. זה הלכה פסוקה בשו"ע שאסור להשמיץ פס"ד של דיינים לומר שהם לא שמעו את כל הצדדים ולא הבינו ולא ירדו לעומק הענין, בוודאי שלא לציבור, שיבוא מזה לזלזל בכל ההוראות של הרבנים והדיינים.
זה חורבן יותר גדול ממה שאולי המוגן מביא.
על ידי כלפי ליא
31 מרץ 2017, 10:39
עבור לפורום
עבור לנושא

כשרות סבונים לפסח

המשך מכאן

גם סבוני גוף אינם צריכים שום הכשר לפסח. כל דבר שאינו אוכל, הוא אינו חמץ, ומותר להשתמש בו גם בדרך סיכה.
עושים את כולנו מטומטמים, ועל הדרך החברות מרוויחות כסף רב.
על ידי כלפי ליא
05 דצמבר 2017, 00:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דרגתם הרוחנית של ניצולי השואה

יוספזון כתב:הרה"ק מבעלזא זי"ע: מי שעל יד אחד מתנוססת החקיקה המרושעת של הנאצים ימ"ש, ועל היד השניה מניח תפילין, אפשר למסור לו קוויטלעך!!!
האמירה הזו ידועה מהרה"ק מסאטמאר זי"ע.
על ידי כלפי ליא
22 דצמבר 2017, 01:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עובדות והנהגות מרבינו מרן בעל אילת השחר זצוקללה"ה

בעברו הרחוק של מרן, הוא נשא משרה כל שהיא בישיבה בכפר סבא. משכורתו לא היתה משולמת באופן ישיר מהנהלת הישיבה, אלא דרך אחד מהעובדים שם. ויהי היום, וההוא החליט משום מה "לעכב" אצלו את המשכורת... ככה עשה תקופה דיי ארוכה, שנה לערך. הגיע ר"ה ויוה"כ, וההוא החליט לעשות תשובה, ובא למרן וסיפר לו דברים כהוייתם ו...
על ידי כלפי ליא
22 דצמבר 2017, 14:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עובדות והנהגות מרבינו מרן בעל אילת השחר זצוקללה"ה

מה שכן יותר נכון, כשמונה מרן ע"י הרב מפוניבז' לשמש כראש הכולל, והרב זצ"ל רצה לתת לו משכורת נוספת גם כראש כולל וגם כראש הישיבה לצעירים, לא הסכים לכך מרן בשום אופן. משכורת היא כדי לחיות, ויש לו די ממשכורת אחת, אין זה משנה בכמה מקומות הוא עובד. ואכן כל ימיו לא לקח מרן שום כסף אחר, מלבד משכורת אחת מישיב...
על ידי כלפי ליא
31 דצמבר 2017, 18:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עובדות והנהגות מרבינו מרן בעל אילת השחר זצוקללה"ה

במסעו לחו"ל הראו לו מגדלים, אמר זה לא מגדל זה בית על גבי בית. מה אתם רוצים להגיד בזה? הסיפור על המגדל קצת שונה, והוא נדפס בזמנו. כשמרן היה בחו"ל עברו ליד מנהטן וראו את מגדלי התאומים, ואמרו הנה הבניינים הגדולים המפורסמים בעולם. מרן שלא הביט החוצה, הגיב שבית גדול בגמרא הוא בית שמגדלין בו תורה. בלשון ...
על ידי כלפי ליא
08 מאי 2018, 02:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

רב בנציון לצערנו הגדול (וב"ה שיש לנו צער מזה, כי למי שנגמר הצער מזה, הוא כבר במסלול ירידה), כל הממשלה וזרועות השלטון עוכרי ישראל ושונאים את הציבור החרד לדבר השם. מי שנלחם בציבור החרדי, ולא משנה מהי האג'נדה שלו, הוא בכלל ברכת ולמלשינים. ובכלל דברי הביאור הלכה הנ"ל. האם יש ספק בכך ? האם יש ספק שאנחנו...
על ידי כלפי ליא
08 מאי 2018, 03:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

אין כאן שום יפיפיות נפש. יש כאן הכרה ברורה מיהו בני ישראל. כבר כת' החזו"א כפסק הלכה ברורה שכל מורידין ולא מעלין לא שייך בזמננו כלל, וממילא החיוב לאוהבם ולקרבם בעבותות אהבה, כמו לכל אחד מישראל. ומה שאין אומרים בו אבידת אחיך, כי אין אחיך הוא במצוות, אבל אחיך הוא לכל דבר וענין, כי כולנו בני אברהם יצחק ...
על ידי כלפי ליא
09 מאי 2018, 08:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

כן. המדינה שהעבירה על הדת במשך 70 שנה, לא עשתה את זה באופן גורף, אלא השאירה קצת. אנו מאוד מודים ע"ז. וטוב, ב"ה יש לנו דע"ת, עדות מפי עצמו.. מי שלא יודע להכיר טובה, אין לו צורת אדם כלל. כך מבואר בחז"ל. השאירה קצת? העובדה שיש כאן היום מאות ישיבות אלפי כוללים חדרים סמינרים, מיליון שומרי תומ"צ, זה השאי...
על ידי כלפי ליא
09 מאי 2018, 23:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: 'שב-לד' - הכצעקתה?

סבא כתב:נורות לד לא היו בזמן הגרש"ז?
בטח שהיו רק התפוקה שלהם הייתה מינימלית ולכן השמשו בהם רק לבקרה.
נורות לד לתאורה קיימים שנים ספורות בלבד.
על ידי כלפי ליא
16 מאי 2018, 14:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תלמוד ירושלמי

עיין ארחות צדיקים שער התורה [לא היה אצלכם סדר מוסר?]

בפשטות אפשר להוסיף שנקרא ירושלמי על שם שפתו שהוא שפה ירושלמית כמבואר בבבלי ב"ק ו: ששפתה שונה.
על ידי כלפי ליא
06 יוני 2018, 02:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות בד"ץ בני ברק על סינון הדרן - הוסרה ההשגחה???

בד"ץ ב"ב והדיינים המובהקים העומדים בראשו שליט"א המוסמכים לדון ולהורות ושופטים את ישראל כארבעים שנה, וכמי שמופקד ע"י גדולי הדור, הן בניהול רוב דיני התורות של הציבור החרדי, והן בניהול ענייני הדת וצרכיהם, דבריו להלכה בדורנו הם כמו דברי לשכת הגזית שהיה בזמן הבית [כמובן בסייגים ההלכתיים הנדרשים, ומי שלא ...
על ידי כלפי ליא
06 יוני 2018, 02:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות בד"ץ בני ברק על סינון הדרן - הוסרה ההשגחה???

עפר ואפר קצת פורפורציות. כל ההודעה הארוכה שלך למעלה, לוקה בחסר, כנגד מי אתה מציב את טענותיך? כנגד בד"ץ בני ברק? או כנגד גדולי ישראל שרואים ושותקים? הרי שנינו מבינים שהבעיה איננה אצל העיתונים. יש מישהו מלמעלה שמכוון אותם. אליו אתה מפנה את טענותיך. ויש בזה קצת חוצפה. אילו ידעת כמה אנשים המכשריים האלה...
על ידי כלפי ליא
15 יולי 2018, 08:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ח

הרבה יותר מויכוח משונה.

מי שמאמין באמונה שלמה בתורה מן השמים ובמסורת אבותינו בידנו, ישמח אם יעלה בידו את היכולת לברר את הנתונים מול המציאות הנגלית לעינינו. ומי שחושש שדבר זה יביא לו לקריסה באמונה, ואמונתו שווה קליפת השום וביצה, שימשיך לטמון את ראשו בחול ולצעוק מסורת והשקפה בלי לדעת מימינו לשמאלו.
על ידי כלפי ליא
15 יולי 2018, 17:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תולדות חייו של הג"ר שריה דביליצקי זצ"ל

סיפרו שבימים האחרונים התעלף בבית הכנסת תפארת ציון שלמול ביתו, וכשהתקרבו אליו שמעו אותו ממלמל: 'שהכהנים יצאו החוצה'.

[נ.ב. איני יודע מתי היה הפעם האחרונה שהיה בתפארת ציון. אבל זה מעשה מבהיל גם אם זה לא היה בימים האחרונים ממש, עאכו"כ אם היה בימים האחרונים].
על ידי כלפי ליא
15 יולי 2018, 17:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ח

אני מסכים עם הפקדתי שהנידון לא דומה לגלישה כאן. אבל אני הרבה פחות מסכים שיש איזהו בעיה בכנס כזה שפונה לציבור לעסוק במבט תורני במה שכלי הארכיאולוגיה זימנו לנו מידע בעניינים הנוגעים להלכה. אדרבה, והלא זה הכוונה חיים עפ"י התורה, ושהמציאות נמדדת בעיניים של תורה. הסיסמאות של נאר תוירע בטהרותא, אינם אלא ס...
על ידי כלפי ליא
15 יולי 2018, 18:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ח

הדמוי לשרה שנירר לא במקום. כאן אנו לא עוסקים בשינוי מסגרת, כאן מדובר על גוף שמתיימר להשתמש בתורת הארכאולוגיה המומצאת, לחזק את אמיתות התורה, ובזה גם לתת לגיטמציה לאחת מהתורות הכפרניות ביותר בתחום ההשכלה. הרי בדור הקודם לא העזו לחשוב בכיון הזה, לייסד גוף שכל מטרתו לתת גושפנקא לתורה, מממצאים ארכאולוגי...
על ידי כלפי ליא
15 יולי 2018, 19:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ח

אתה מוזמן ללכת בבין הזמנים לעשות אומגה בכנרת, כמנהג בני תורה חשובים, בהכשר בד"ץ שא"י, העיקר לא לתת לגיטימציה לחיזוק התורה. בשו"א לא נרשה זאת, סטיה חמורה, שינוי מהמסורת, סכנה לבאות ולדת.
על ידי כלפי ליא
25 יולי 2018, 20:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קונטרס "משיכיר" על תכלת בציצית

נשאר לנו עם עולם הפוך. אלו שהתנגדו לכל הכינוס שמחים שנאמרו שם "דברי אפיקורסות", זה מוכיח את העוולה הגדולה שיש בכינוס כזה. ואלו שתמכו בכינוס מוכרחים לומר שהכל בסדר... בעוד שביום רגיל אלו שדרכם לתמוך בכינוס הזה יותר קרובים לומר שהדברים הם מינות ואם נתברר שיש תכלת חייבים להטילו, ואלו שמתנגדים לכינוס כ...
על ידי כלפי ליא
26 יולי 2018, 17:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קונטרס "משיכיר" על תכלת בציצית

בניגוד לתגובה המגמתית שהובאה לעיל (ראה את לשונו המשתלחת והמזלזלת כאתמול כך היום) הבאתי ציטוט מה אמר האיש לגבי קרבנות ולא פרשנות, ועל זה הערתי, בניגוד לפרשנות המבולבלת והמגומגת שלך. ולא זו בלבד שאתה סותר את דבריך מיניה וביה ואין לי כח להצביע על ריבוי הסתירות בהסבר המופרך שאתה מציע (משום שכל דבריך כמ...
על ידי כלפי ליא
26 יולי 2018, 18:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה לא איכפת לרב הונא שיכשלו האוונכרי באיסור גזל?

איסור גזילה דאורייתא הוא רק בכעין ויגזול את החנית מיד המצרי. וכיון שהקרקע אינה ברשות הבעלים אין בכך איסור גזילה, כמבואר ברש"י ב"מ כו:
על ידי כלפי ליא
27 יולי 2018, 01:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ח

ההרצאות בבינינו. http://beinenu.com/faceted_search/facet/field_rabbi4lesson%3A1/count/taxonomy%3A60965%20field_series4lesson%3A62909 הרצאתו של הר' נדל נפקד מקומה?! https://www.youtube.com/watch?v=RaWre07qA8Y&index=19&list=PLSZNLOtIPlcr0iWPfeqjOJfdzzp-pHbOF פתוח למנויי נטפרי. מי שישמע את הדברים כראו...