החיפוש הניב 161 תוצאות

חזור

על ידי כבוד שמים
01 מאי 2016, 14:26
עבור לפורום
עבור לנושא

גילוח במכונה

רצו"ב מכתב מהגר"ש פישר בענין.
על ידי אריך
11 מאי 2016, 08:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: זוית חדשה

שלחו לי: בהמלצת אנשים רבים אני מנסה עכשיו לחפש חברים חדשים ללא הפייסבוק! אז יצאתי החוצה, צעקתי לכולם מה אכלתי היום, איך אני מרגיש, הראיתי למלא אנשים את התמונה של האחיינית שלי המתוקה, וכשראיתי אנשים שעושים משהו מעניין, צעקתי להם ״אהבתי״ וטפחתי על שכמם, הרהרתי בקול על משמעות החיים ושיתפתי את כל העוברי...
על ידי מבקש ה'
14 מאי 2016, 22:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: זוית חדשה במלחמה בפגעי הטכנולוגיה

הודיתי גם לר' אל"ף אל"ף אל"ף שליט"א (עם היד החזקה) וגם לר' מלך הבשן נ"י, כי מצד אחד אפשר להבין את רגשי ר' אא"א, מצד הרחק מן הכיעור ומן הדומה לו, אם כי דעתי נוטה למלך היקר - בשן נ"י, שמכיוון שלומדי פורומינו רחוקים מדברים אלו כרחוק בשן מבני ברק, הרי שאין בעיה בכך, וגם יש כאן משום ויקח את החרב מיד המצר...
על ידי אריך
17 נובמבר 2016, 14:39
עבור לפורום
עבור לנושא

תמיהות בספר פסקי תשובות בענין נילוש לפהב"כ (לחמניות מזונות)

לרגל לימוד סי' קס"ח לאחרונה ב'דרשו', באתי לעורר בדבר הלכה, אודות בעיות ותמיהות בספר היקר פסקי תשובות בסימן זה, ואהיה כאן לפה לכמה ת"ח שכואבים מאד סביב ענין זה המהווה מכשול לרבים לדעתם. אדגיש: לולי העובדה שספר זה התקבל אצל ההמון כספר פסק הלכה למעשה, החרשתי, אבל מכיון שמדובר בדבר שלפי דעתי ודעת עוד אח...
על ידי אריך
21 נובמבר 2016, 17:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תמיהות בספר פסקי תשובות בענין נילוש לפהב"כ (לחמניות מזונות)

א. זה ברור שגם כספר ליקוט אינו מתיימר להביא מקור על כל מילה שמנוסחת בו, רק מביא מקור לעיקרי הדברים שהוא ראה ושמע מפי הציבור (בכה"ג שמדבר על מנהג) כמו"ץ ידוע. ב. איני בקיא בספרי שו"ת בכלל ובספרי מנח"י בפרט אבל אני יכול להבין שהמנח"י היה צריך להעיר לשואל או אפילו לצרף לנימוקיו בהמשך דבר זה שכל הענין ...
על ידי אפרקסתא דעניא
10 ינואר 2017, 20:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבי יהודה הנשיא - י"ג כסלו

מתוך מאמר שפרסמתי פעם: מצירוף שלושה דברי חז"ל במקומות נפרדים, עולה בבירור כי אנטונינוס, חברו של רבנו הקדוש, הוא מרקוס אורליוס. בתלמוד (ע"ז י:) מבואר, שאנטונינוס מת לפני רבי. במדרש רבה (מ"ר קהלת פר' י') מסופר, ש"אנטונינוס זעירא בר בריה דאנטונינוס רבה, הוה שאיל לרבנו הקדוש. אמר: מאן מאית קדמאי, או אנא...
על ידי אחד התלמידים
23 ינואר 2017, 19:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: העברת מתים במנהרות הראל

שאלתי ת"ח, והוא דימה זה למש"כ בגליוני רבי עקיבא איגר לשו"ע (אורח חיים סימן שכט) ספינה שיש בה ישראל. משמע דוקא בידוע שיש בה ישראל. אבל ברואה ספינה מטורפת וא"י מי המה אנשים שבתוכה אין מחללים דאזלי' בתר רובא דעלמא דהוי נכרים עכ"ל, הגם שההסתברות הוא שיש יהודים בין כל נוסעי הספינה, אע"כ דנים על כל אחד וא...
על ידי יעבץ
25 ינואר 2017, 21:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נקטעה האצבע רח"ל

פשוט כמו שכתב כלפי לייא לפני. ובכל זאת אסביר שבממון אף אחד לא נולד עם הכסף וממילא זה שפעם הרווחת וכעת הפסדת ואתה רוצה להרויח חזרה נקרא מניעת רווח. אבל איבר שהוא צורתו השלמה והבריאה של האדם ובלעדיו נקרא בעל מום (וכאן בכהן יש גם נפק"מ לביהמ"ק) ח"ו לומר שנקרא רווח רק בגלל שכבר נגרם הנזק.
על ידי אריך
25 ינואר 2017, 23:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תמיהות בספר פסקי תשובות בענין נילוש לפהב"כ (לחמניות מזונות)

מצ"ב קובץ הערות והשגות על פסקי תשובות שכתב חכ"א מישיבת מיר. מדובר על כמה סימנים בודדים.
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
31 מרץ 2017, 13:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: המשך קיום הפורום שלנו

סיבוב אחד בזכרון משה, לומר: כולל בעלי בתים
על ידי צוקר
30 ספטמבר 2017, 23:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הרב שטיינמן תקופת שווייץ - גילויים חדשים

קיבלתי מחבר את הכתבה מעיתון משפחה על קופסת האתרוג, ואכן מסופר שם כששאלו את מרן הגראי"ל על קופסת האתרוג, הוא אמר שבתאריך המצויין על גבי הקופסא הוא כבר לא היה במחנה, אפשר ליישב את התאריך בכמה אופנים, א. צריך לברר כמה זמן לקח לו לבנות את הקופסא, ייתכן שזמן ארוך מאוד, ייתכן גם שהקופסא זכתה לשידרוגים מיד...
על ידי אלימלך
13 נובמבר 2017, 19:38
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי מנהל ב'
28 דצמבר 2017, 00:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עובדות והנהגות מרבינו מרן בעל אילת השחר זצוקללה"ה

יוסף יצחק כתב:
יושב בין חכמים כתב:הגיע אילו טייס מתחזק ואמרו לו זה טייס אז הגראי"ל אמר לו אתה מתכון שהוא נהג אוטבוס גדול
במסעו לחו"ל הראו לו מגדלים, אמר זה לא מגדל זה בית על גבי בית.
מה אתם רוצים להגיד בזה?
על ידי יושב בין חכמים
10 ינואר 2018, 22:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עובדות והנהגות מרבינו מרן בעל אילת השחר זצוקללה"ה

הובא בגליון כאיל תערוג השבוע ענין התשובות שהבין מתוך השואל דבר מתוך דבר דברים שלא שאל שירד לסוף דעת השואל, והם דברים נפלאים מאוד וחלקם נתפרסמו בבי מדרשא, ונביא דוגמא אחת שבחור א' שאל את רבנו שאמו מבקש ממנו שישמור על בריאותו וילבש סוודר, והוא מרגיש שזה לא מפריע לו ויכול ללכת בלי, האם יש בזה כיבוד אם....
על ידי בנציון
20 אפריל 2018, 10:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

אני לא אומר שלא יצא גם דברים טובים מהמדינה, רק מה שהצגת שכאילו המדינה הושיעה את עם ישראל מצרות הגלות, זה הפוך על הפוך, כי המקום היחיד שיש היום צרות כמו שהיה במשך ימי הגלות עד אחר השואה, זה במדינת ישראל. ר' יהושע, אמנם נושא כאן הוא הכרת הטוב למקימי המדינה, אבל מה שאתה כותב זה כפיות טובה להקב"ה. האם ...
על ידי הפקדתי שומרים
08 מאי 2018, 21:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם נשים מברכות על ספירת העומר האחרונה?

מצטרף לדבריך. חטא היוהרה הוא מסוכן מאד.
נפנים כולנו את דבריך הנפלאים בכל הנוגע ליוהרה.
על ידי מנהל ב'
16 מאי 2018, 21:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שבועות יום הדין להשגות בתורה? -"טעות"!

האשכול נפתח מחדש. אם יהיו בו שוב ניסוחים פוגעניים יתכן שנאלץ לנועלו סופית. אנא עזרו לכולנו לשמור על הפורום כבית ועד לחכמים, ודברי חכמים בנחת נשמעים, מתוך כבוד הדדי.
על ידי תלמיד ותיק
17 מאי 2018, 08:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שבועות יום הדין להשגות בתורה? המקור מהשל"ה -"טעות"!?

ברור שבספה"ק - ספרי חסידות, זה לא מובא בלשון של יום הדין, אלא בלשון ובסגנון שקבלת התורה חוזרת נעשה ומתחדשת בכל שנה ושנה - והמקור הוא מהאריז"ל, עי' באורך בספה"ק מאור עינים פר' יתרו, שמבאר איך מקבלים את התורה שכבר ניתנה. ויש שמסגננים שבנוסף להנ"ל גם נקבע כמה הוא מקבל את התורה שלו, וכמובן שזה הכל תלוי ...
על ידי אור זרוע
21 מאי 2018, 15:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שבועות יום הדין להשגות בתורה? -"טעות"!?

קטע מתוך ספר "ישמח ישראל" לחג השבועות אות י:
על ידי יושבי יעבץ
22 מאי 2018, 20:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילת שחרית אחרי זמנה

תובנה פשוטה. על דרך כלל, כשמנסים ליישב דברים הנוגדים להלכה כמו בנידו"ז -אלו המתפללים אחר חצות (ולשו"ע ורוב האחרונים אחר ד' שעות) וכן בשאר הנידונים..ככל שמנסים ליישב את הדברים הם נעשים רק יותר דחוקים עד אבסורדיים. כמו התי' שמביא הס' הנ"ל ודוחה לדבריהם אחת לאחת. תובנה עוד יותר פשוטה: מעשי הצדיקים שהי...
על ידי יושבי יעבץ
14 יוני 2018, 23:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קונטרס "משיכיר" על תכלת בציצית

בבקשת מחילה מוקדמת אינני מבין יש מי שבאמת חושב חושב שדיונון הרוקחים הוא התכלת??? כל אוהביה הזילוה כי ראו ערותה עיין ערך הכחול הפרוסי ואכמ"ל מה יש להתפלפל פה על דרך זה גם אפשר להוכיח שאשה שלנו איננה אשה וגם שההדס הוא לא הדס וכו' וכו' וכו' כנראה שלומדים פה בשביל להוסיף לקח ופלפול כפשוטו אולי נלמד לשם ...
על ידי יושבי יעבץ
15 יוני 2018, 07:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קונטרס "משיכיר" על תכלת בציצית

אני חושבים שהדברים מנומקים להפליא
ובקיצור נמרץ
וכלשון החזו"א
'קח דם של שור ותשים אותו בציצית'
זה מה שכתבתי ה'כחול הפרוסי'
לא יעזרו כל הפלפולים - אם כן משמע כך בגמ' או לא
יש כאן בעיה יסודית - אין שום יחודיות בדיונון מכל בעל חי אחר
על ידי יצחק
15 יוני 2018, 14:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר לשבור אייפון בשבת?

שפיכות דמים הוא דזל או טהרת כלים היא דחמירא? האם השבת הוזלה או שאיסור האייפון הוחמר?
לענ"ד לא זה הוחמר ולא זה הוקל, רק "פטומי מילי" הוא דזל. חוסר אחריות על הדיבורים על הכתיבה על הפרסומים.
על ידי משיב כהלכה
04 יולי 2018, 12:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר לשבור אייפון בשבת?

מצו"ב קטע מעלון עקבתא דמשיחא כסלו תשע''ח, ובו הוראה להתיר בזה, עי"ש. והביא שם שהסכימו עמו הגריש"א והגרע"י. הייתכן??? ראשית, מצאתי בעלון זה כל כך הרבה שקרים ובדותות, באופן שאפילו לתאריך הכתוב בו אסור להאמין. וגם בקטע זה ניתן לראות שהם מפרסמים כל דבר שטוב בעיניהם, אם מאן דהו מזדהה כאברך פלוני או כספר...
על ידי שאר לעמו
04 יולי 2018, 23:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הנקדנים בן אשר ובן נפתלי

רמב"ם פ"ח מס"ת ה"ד: ולפי שראיתי שיבוש גדול בכל הספרים שראיתי בדברים אלו, וכן בעלי המסורת שכותבין ומחברין להודיע הפתוחות והסתומות נחלקים בדברים אלו במחלוקת הספרים שסומכין עליהם, ראיתי לכתוב הנה כל פרשיות התורה הסתומות והפתוחות וצורת השירות כדי לתקן עליהם כל הספרים ולהגיה מהם, וספר שסמכנו עליו בדברים ...
על ידי יושבי יעבץ
15 יולי 2018, 07:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ח

ויכוח משונה אם מישהו חושב שישנה אפשרות שממצא ארכיאולוגי יכול לסתור את תורת משה - הוא כבר על גבול הכפירה. קשור לפולמוס הידוע אם אמונה היא דבר רגשי נטול ראיות לגמרי. בארכאולוגיה לא מוצאים שום דבר הסותר את תורת משה, רק דברים הסותרים את דברי האחרונים. הסלידה שיש לנו מארכאולוגיה - היא מהפרשנות חסרת האחרי...
על ידי אריך
17 יולי 2018, 07:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ח

קצרה בינתי להבין: מה הבעיה בהרצאה "הכרת תרבות מצרים ותרומתה לפרשנות התורה"? הלא ודאי שיש בכך תרומה להבנת התורה ולהחייאת סיפוריה בעינינו. וכמו"כ יש חיזוק גדול לאמונה, אצל אנשים שמעוניינים להתחזק ולהתרגש מכך (כגון, מתוך אינציקלופדיה מקראית כמדומה: "הפרטים המתוארים בסיפורי יוסף מוכרים מהתרבות המצרית. ת...
על ידי אלכס
22 יולי 2018, 23:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שיחת טלפון בבוקר ת"ב. זכית בלוטו!

ומי שנולד לו בן בתשעה באב
יקריבוהו על גבי המזבח?
יקדישהו?
לכתחילה אנו לא עושים דברים בימים אלו
אך מה שארע משמים
צריך להודות לה', ולדעת שה' הוא טוב ואינו רוצה להרע
על ידי שאר לעמו
25 יולי 2018, 19:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ח

בהסכמת הרב נדל לספר חותם של זהב כותב שאולי זה סברא שהיה מקום לדון עליה אבל אין הוא סובר כן, אז האם חזר בו וכן סובר כן או שהרב שאר לעמו לא דייק בדברים וסתם הוציא שם רע עליו כאילו אומר דברים של שטות. כבודו של הרב נדל לא נפגע מדברי סכלותך. ואני מניח שהוא לא צריך שתמצא טעם לדבריו, יען כי הנך נגוע. וגם ...
על ידי שאר לעמו
27 יולי 2018, 02:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ח

כלפי ליא כתב: מי שישמע את הדברים כראוי, יבין כמה שסילפו ביודעין את דבריו.
אכן דבריו מלאי יראת שמים צרופה, ובהירות אמיתית בסוגיה סבוכה זו.