החיפוש הניב 5 תוצאות

חזור

על ידי עזריאל ברגר
01 מרץ 2017, 15:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם האתיופים ובני מנשה חייבים במצוות פורים?

אריך כתב:לעצם הדבר, וכי גר שמצטרף לעם ישראל לא צריך לחגוג את פורים?
אכן מקרא מלא דיבר הכתוב "קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרעם ועל כל הנלווים עליהם, ולא גריעי בני שבט דן או מנשה מהגרים, וז"פ.
על ידי עזריאל ברגר
09 יוני 2017, 09:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גדולי ישראל שנסתלקו מעמנו זצוקללה"ה

הגאון רבי מרדכי שמואל אשכנזי זצ"ל - רבו של כפר חב"ד
על ידי עזריאל ברגר
14 יולי 2017, 16:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אדם שמוכר מוצרים שקיבל בשביל לחלק לנזקקים

בקיצור:
א. לכאורה הוא עושה שלא כדין.
ב. לקחת ממנו ללא רשות - זה לא יותר מותר מאשר "גונב מן הגנב" שפטור מכפל אבל אסור לכו"ע.
ג. להודיע לעמותה - לכאורה צריך, וע"פ גדרי לשה"ר לתועלת המבוארים בח"ח וכו'.
על ידי עזריאל ברגר
16 אוגוסט 2017, 07:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שימוש בכיסא שהושכר לאחר בחוף ציבורי

הרמב"ם כותב שכאשר הבעלים נמצאים עם הדבר המושכר (בית, ספינה וכדומה) - רשאי השוכר להשכיר, שאינו יכול לומר "אין רצוני שיהא פקדוני ביד אחר" ולא "האיך לא מהימן לי בשבועה", שהרי הבעלים שומרים בעצמם ואין כאן פיקדון. ובוודאי כאן, שהבעלים מוכנים להשכיר לכל אחד. אבל זה בסתמא, אמנם כשיש תנאי (או כשנראה מדעת הב...
על ידי עזריאל ברגר
17 אוגוסט 2017, 20:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אז בקול רעש גדול מה הגירסה האמיתית?

האריכו בזה בפורום אוצה"ח, והביאו גירסאות ישנות "בקול רעש גדול אדיר וחזק ונורא" וכיו"ב, שלא ניתן לפרש אותן כפתיחה שגויה של ר"ת. ואולי שיפתח אשכול בקשת אשקולות מפורום אוצה"ח... http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=7&t=1291 ההודעה העיקרית משם: לענין 'אדיר וחזק', אופן פיסוקו וה'וורט' המחודד, אביא את ...