הנהלת "פורום לתורה" מאחלת לכל חו"ר שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות ושלווה. שימלא ה' לבנו משאלות טובות, וימלא משאלות לבנו לטובה. אכי"ר

החיפוש הניב 4 תוצאות

חזור

על ידי ארזי ביתר
13 מרץ 2016, 23:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

דעת המתירים פאה נכרית [פאה טבעית לגמרי, לא סינטטית שזה המצאה חדשה. כלשון רש"י: שיער של חבירתה] הגרי"ש אלישיב (שמועה...) אגב הבאת שמו הטהור, אציגה נא בזאת אנקדוטה מעניינת. בשעתו, פורסם ברחובות הריכוזים החרדיים, מספר טלפון שבאחת משלוחותיו, ניתן לשמוע את הגרי"ש אלישיב אוסר את הפאה הנכרית. לא התעצלתי, ...
על ידי אריך
24 מרץ 2016, 08:20
עבור לפורום
עבור לנושא

הפלת המחיצות בפורים

המצוות בפורים באות להפיל מחיצות, לשבור את החומות האימתניות. ויש 4 סוגי חומות. 1) מגילה באה לקלף את המחיצה בין הקב"ה והאדם. כי אכן אתה ק-ל מסתתר. הוא מתלבש בתוך הטבע והמגילה מראה איך הוא מוביל את כל המהלכים. 2) ישנן מחיצות בתוך החברה האנושית. ראשית ישנה זרות בין כל אדם לחבירו. זרות ואכזריות. המצוה שב...
על ידי לחזות בנועם
01 ינואר 2017, 23:25
עבור לפורום
עבור לנושא

הזהרו בגחלתן

דור דור וחכמיו - הזהרו בגחלתן "מכין הרים בכוחו נאזר בגבורה". פעמים שגדולים בתורה חולקים ביניהם בהלכה או בהשקפה וכו' ולכל אחד יש ראיות לדבריו וכמובן שאת הכל עושים מתוך תורה שהיא לשמה ולא לשם קנטור, וכך היה במשך כל הדורות ובגמרא ובמפרשים, כי שבעים פנים לתורה ואלו ואלו דברי אלוקים חיים, אך לצערנו הרב ...
על ידי יצחק
23 דצמבר 2017, 20:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול אחודה נא חידה

חידה נוספת: איך יתכן מקוה פסול ששופכים לתוכו מים שאובים וטמאים ועי"ז הוא נכשר. מקוה כשר שהיו בו מ' סאה ונפל לתוכו יין ונפסל בשינוי מראה, שופכים לתוכו מים שאובים בכמות גדולה עד שיחזור למראה מים ויהיה כשר, שו"ע סימן ר"א סעיף כ"ה שם מפורש על מים שאובים, מסברא נראה שהוא הדין מים טמאים וזכור לי שמפורש כ...