החיפוש הניב 405 תוצאות

חזור

על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
15 פברואר 2017, 20:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: 'המן' - יהודי או גוי!? תחזיקו חזק!

לא כתוב ששימש אותו בפועל כעבד, הוא רק מכר עצמו לעבד לצורך השעה כשהיה רעב.
מן הסתם מרדכי לא ניצל זאת לתוקפו לעבדות.
וא"כ הוא לא מל ולא טבל לשם עבדות.
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
17 פברואר 2017, 13:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת שקלים במשנת השפת אמת

מתאים גם לפרשת שקלים תשע"ז הקריבה ובאה
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
19 פברואר 2017, 23:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלה בדין ספק דאורייתא לחומרא

אפשר לומר שאין כופים מטעם אחר, שדין זה שהולכים לחומרא, הוא דין הנהגה שנאמר למצווה עצמו. אך לבית דין לא נאמר דין הנהגה במקום ספק, ואיך יכפו ? - שמא אינו מחוייב.
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
24 פברואר 2017, 13:42
עבור לפורום
עבור לנושא

טלטול בשבת של הטופס בדף קשר

בספר מאור השבת (ח"א עמוד תצח, מכתב י' אות ג') מביא התכתבות עם הגרש"ז אוערבאך זצ"ל: שאלה: בשלמי יהודה פרק י"ב סעיף ג' כתב בשם מרן שליט"א, נייר יחיד חלק המיוחד לכתיבה, אינו מוקצה. וצ"ע דמכל מקום יש לאסור כלי שמלאכתו לאיסור שהרי זה מיוחד לכתיבה, ואם תימצי לומר לא הוי כלי כלל, הרי שוב יש לאוסרו משום מוק...
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
01 מרץ 2017, 22:56
עבור לפורום
עבור לנושא

אמונה - אמצעי או מטרה

אחד מהמשפיעים החסידיים מבאר בטוב טעם, שאצל בעלי בתים האמונה היא "אמצעי", ולעובדי ה' זוהי "מטרה". וזה לשונו: ג. יש הרגשה אשר מליבא לפומא לא גליא, שהאמונה הפכה ממטרה לאמצעי, אמצעי לחיים טובים, לחיים רגועים, לפתור מצוקות ולהמשיך ישועות. והגם שבאמת כן הוא האמונה נותנת חיים טובים ורגועים, האמונה פותרת את...
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
02 מרץ 2017, 20:25
עבור לפורום
עבור לנושא

איך אדע מה מותר לי לקרוא ?

הרבה חומרי קריאה מוגשים לנו בצורות שונות, גם מה שבמעטה חרדי, מצוי בו מכשולות ואיסורי תורה. לפני כמה שנים הייתה יוזמה להפצת גליונות בנושא, אך כמו בהרבה מקרים, מי שהבטיח שיביא את התקציב לא הביא מסיבות שונות. והגליונות לא יצאו לאור. במסגרת זו נפרסם את את החומר שכבר היה מוכן להדפסה. סיפור מרתק.docx מאמר...
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
07 מרץ 2017, 19:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שולחן שבת עם ילדים

החכמתי מדברי הכותבים לעיל, ואוסיף ששמעתי פעם מהרב משה בלוי בשיחה למלמדים, ששאל: מה הדבר הכי חשוב להצלחה בכיתה ? תשובה: יצירתיות - כמה שמלמד יתכנן את השיעור, וכמה שיתכונן וילמד איך לעשות משמעת, אי אפשר לצפות את ההתרחשויות שיהיו, הילדים הם לא צפויים. והביא כמה דוגמאות איך ב'יצירתיות' פתרו כל מיני תרחי...
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
09 מרץ 2017, 22:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פורים ברמות

יש אשכול בנושא
פורים בשכונת רמות - דעת הרבנים.
אני לא יודע להעלות קישור.
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
10 מרץ 2017, 12:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עם ישראל ניצל, ואילו אסתר..

האדמו"ר מסלונים שליט"א בשיחותיו ביום הפורים כמעט כל שנה מדבר על כך, ניתן לראות שיחותיו בספריו המודפסים "דרכי נועם" איך שמתרץ. וניתן להוסיף על הקושיא, כשאסתר נכנסה לאחשורוש, וחז"ל אמרו "עד עתה באונס ועתה ברצון", הרי זה היה בפסח והגזירה הייתה לעוד 11 חודשים. מדוע לא חיכתה עם האיסור החמור הזה, אולי יה...
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
14 מרץ 2017, 21:26
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
15 מרץ 2017, 18:14
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
22 מרץ 2017, 20:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כל המידע בענין פגעי הטכנולוגיה

העלון מזלזל בדעת דיינים חשובים נותני ההכשר. כשהכותב מעיד על עצמו שלא סיים ש"ס ולא שו"ע...
הוא מזכיר את אותם הלבלרים שאף אחד לא קיבל אותם כמורי הוראה, שפוסקים הלכה למעשה ש"אסור לחבוש פיאה !".
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
27 מרץ 2017, 19:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תוכנות אופיס פרוצה

קובץ בית אהרן וישראל ק''צ - ניסן אייר תשע''ז.pdf
על שימוש בתוכנה, ובכלל על זכויות יוצרים יצא עכשיו ממש קובץ בית אהרן וישראל עם הרבה תגובות בנושא, ומוזכר גם ההיתר של זוטו של ים.
עיין במדור הערות החל מעמוד קנא ואילך
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
27 מרץ 2017, 21:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספר עזרא, נחמיה ח

תשובות:
1. "מעוזכם" - זה הכח שלכם לזכות בדין, דווקא ע"י שמחה.
2. בראש השנה זה עת הכתרת ה' על העולם, ואין זה זמן לחרטה ובכיות, אלא לקבל מלכותו בשמחה.
כך פירשו פסוק זה צדיקי החסידות.
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
31 מרץ 2017, 13:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: המשך קיום הפורום שלנו

סיבוב אחד בזכרון משה, לומר: כולל בעלי בתים
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
03 אפריל 2017, 21:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם חובה לקנות בקבוק מים חדש לתינוק לפסח?

ההלכה היא שאם יש חשש שנגע בהם חמץ קר ישטוף היטב, וכשר לפסח.
גם למבוגר לא רק לתינוק.
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
03 אפריל 2017, 22:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות תבניות סיליקון

בביאור הלכה הנזכר מבואר שלא כדבריו. בסעיף 1, התיר מפני שאינו ראוי לאכילה אלא טעמו פגום. וכ"כ בתשובות אור לציון ח"ג פרק ח' סעיף ו' (עמוד צג) והביא כן מהפר"ח יו"ד פ"ד סק"ד, ערוה"ש שם סכ"ט, חזו"א דמאי סימן ט"ו סק"א. והוסיף לבאר באור לציון (וכעי"ז הסביר גם הרב יצחק יוסף) שאף לדברי הביאור הלכה שכתב נכון...
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
18 אפריל 2017, 22:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רשימת הקברים שגילה האר"י ז"ל - למישהו יש???

בספר "מקומות קדושים וקברי צדיקים בגליל" בהוצאת אהלי צדיקים 02-5829010 הביא את המקורות דלהלן:
בשער הגלגולים מר' חיים ויטאל שופץ ע"י בנו ר' שמואל ויטאל [הקדמה לז מדף ע"ג ע"א],
צריך לבדוק גם בספר החזיונות של ר' חיים ויטאל עצמו,
עמק המלך מר' נפתלי הירץ
שבחי האר"י
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
21 אפריל 2017, 14:31
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
23 אפריל 2017, 12:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גזל זמן- מידע בעניין בבקשה לא סברות בטן לפני המקורות

מסילת ישרים גזל זמן בעהב.PNG
כל המקורות הם על שכיר שעובד לפי שעות אצל בעה"ב שאסור לו לגזול את הזמן שהוא שכור לו.
לדוגמא:
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
23 אפריל 2017, 15:34
עבור לפורום
עבור לנושא

האם צריך לשים עיתונים בגניזה ?

שונה דין העיתונים משאר כתבי הקודש, שכן בעיקרם הם מיועדים לדברי חול, כסיפורי חדשות, פרשנויות, והגיגי דעה בנעשה והמתרחש, אלא שלעתים מעורבים בהם גם דברי תורה, אם בשביל לצקת תוכן תורני יותר לעיתון, ואם שימוש בפסוקים ובמליצות חז"ל בכדי להיטיב התבטאות בעניין כל שהו. ובמציאות ימינו, כמעט שאין יום בלי ציטוט...
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
25 אפריל 2017, 16:51
עבור לפורום
עבור לנושא

רבי מרדכי חיים מסלונים זצ"ל ביקש להקים קריה חרדית

תארו לעצמכם שהייתה היום קריה באיזה שהוא מקום בארץ של נטורי קרתא יחד עם חסידי סלונים, זאת הייתה התכנית עליה שקדה חברה שבראשותה עמדו רבם של חסידי סלונים ורבי עמרם בלוי. וזה המסמך שהתגלה: הקמת אגודה לחיזוק הדת בראשות מרן הרמ"ח בעזה"י אנחנו הח"מ הננו מתאחדים לשם הגנה להתגונן שלא יעבירו אותנו על חוקי רצו...
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
25 אפריל 2017, 18:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבי מרדכי חיים מסלונים זצ"ל ביקש להקים קריה חרדית

האסיפה התקיימה בביהכנ"ס קהל יראים בחודש טבת תשי"ג כפי שכתוב במכתב, ור' מוטל סלונימער הגיע אם 2 מתלמידיו, הוא הציע את היוזמה שלו והחתים את האנשים שהסכימו להצטרף.
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
28 אפריל 2017, 12:12
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
07 מאי 2017, 11:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תמונות ומכתבים מההדלקות בל"ג בעומר תשע"ד

יאיר כתב:
דוד העיתונאי כתב:המדורה הענקית בעולם בת"ת ברכסים:
הדלקה ענקית 4.jpg
הדלקה ענקית 3.jpg
הדלקה ענקית 2.jpg
הדלקה ענקית 1.jpg
זה מהשנה (ועוד לא הודלק) או משנה קודמת? (אם כן, נשמח לתמונות מהמדורה).
מתשע"ד. זה התמונות שיש לי.
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
08 מאי 2017, 18:06
עבור לפורום
עבור לנושא

תמונות מגדולי ישראל בצעירותם ובילדותם

האדמו"ר מגור שליט"א בצעירותו, ותמונה מהשנים האחרונות. מי מזהה את הדמיון ?
האדמור מגור שליטא .jpg
האדמור מגור שליטא בצעירותו.jpg
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
08 מאי 2017, 18:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תמונות מגדולי ישראל בצעירותם ובילדותם

כידוע האדמו"ר מקרלין סטולין התמנה לעמוד בראשות עדתו, כבר בהיותו ילד כבן 9, להלן תמונה מימי בחרותו:
האדמור מקרלין סטולין בבחרותו.jpg
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
08 מאי 2017, 18:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תמונות מגדולי ישראל בצעירותם ובילדותם

__1_-1 - האדמורים ממונקאטש ודינוב בילדותם.JPG
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
08 מאי 2017, 19:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תמונות מגדולי ישראל בצעירותם ובילדותם

האדמור מסלונים זצל עם ראש ישיבת בריסק
הנתיבות שלום והגרמ%27%27ד הלוי.jpeg
האדמור מצאנז קלויזנבורג זצל בצעירותו.jpg