החיפוש הניב 151 תוצאות

חזור

על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
15 פברואר 2017, 20:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: 'המן' - יהודי או גוי!? תחזיקו חזק!

לא כתוב ששימש אותו בפועל כעבד, הוא רק מכר עצמו לעבד לצורך השעה כשהיה רעב.
מן הסתם מרדכי לא ניצל זאת לתוקפו לעבדות.
וא"כ הוא לא מל ולא טבל לשם עבדות.
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
17 פברואר 2017, 13:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת שקלים במשנת השפת אמת

מתאים גם לפרשת שקלים תשע"ז הקריבה ובאה
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
19 פברואר 2017, 23:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלה בדין ספק דאורייתא לחומרא

אפשר לומר שאין כופים מטעם אחר, שדין זה שהולכים לחומרא, הוא דין הנהגה שנאמר למצווה עצמו. אך לבית דין לא נאמר דין הנהגה במקום ספק, ואיך יכפו ? - שמא אינו מחוייב.
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
24 פברואר 2017, 13:42
עבור לפורום
עבור לנושא

טלטול בשבת של הטופס בדף קשר

בספר מאור השבת (ח"א עמוד תצח, מכתב י' אות ג') מביא התכתבות עם הגרש"ז אוערבאך זצ"ל: שאלה: בשלמי יהודה פרק י"ב סעיף ג' כתב בשם מרן שליט"א, נייר יחיד חלק המיוחד לכתיבה, אינו מוקצה. וצ"ע דמכל מקום יש לאסור כלי שמלאכתו לאיסור שהרי זה מיוחד לכתיבה, ואם תימצי לומר לא הוי כלי כלל, הרי שוב יש לאוסרו משום מוק...
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
01 מרץ 2017, 22:56
עבור לפורום
עבור לנושא

אמונה - אמצעי או מטרה

אחד מהמשפיעים החסידיים מבאר בטוב טעם, שאצל בעלי בתים האמונה היא "אמצעי", ולעובדי ה' זוהי "מטרה". וזה לשונו: ג. יש הרגשה אשר מליבא לפומא לא גליא, שהאמונה הפכה ממטרה לאמצעי, אמצעי לחיים טובים, לחיים רגועים, לפתור מצוקות ולהמשיך ישועות. והגם שבאמת כן הוא האמונה נותנת חיים טובים ורגועים, האמונה פותרת את...
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
02 מרץ 2017, 20:25
עבור לפורום
עבור לנושא

איך אדע מה מותר לי לקרוא ?

הרבה חומרי קריאה מוגשים לנו בצורות שונות, גם מה שבמעטה חרדי, מצוי בו מכשולות ואיסורי תורה. לפני כמה שנים הייתה יוזמה להפצת גליונות בנושא, אך כמו בהרבה מקרים, מי שהבטיח שיביא את התקציב לא הביא מסיבות שונות. והגליונות לא יצאו לאור. במסגרת זו נפרסם את את החומר שכבר היה מוכן להדפסה. סיפור מרתק.docx מאמר...
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
07 מרץ 2017, 19:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שולחן שבת עם ילדים

החכמתי מדברי הכותבים לעיל, ואוסיף ששמעתי פעם מהרב משה בלוי בשיחה למלמדים, ששאל: מה הדבר הכי חשוב להצלחה בכיתה ? תשובה: יצירתיות - כמה שמלמד יתכנן את השיעור, וכמה שיתכונן וילמד איך לעשות משמעת, אי אפשר לצפות את ההתרחשויות שיהיו, הילדים הם לא צפויים. והביא כמה דוגמאות איך ב'יצירתיות' פתרו כל מיני תרחי...
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
09 מרץ 2017, 22:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פורים ברמות

יש אשכול בנושא
פורים בשכונת רמות - דעת הרבנים.
אני לא יודע להעלות קישור.
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
10 מרץ 2017, 12:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עם ישראל ניצל, ואילו אסתר..

האדמו"ר מסלונים שליט"א בשיחותיו ביום הפורים כמעט כל שנה מדבר על כך, ניתן לראות שיחותיו בספריו המודפסים "דרכי נועם" איך שמתרץ. וניתן להוסיף על הקושיא, כשאסתר נכנסה לאחשורוש, וחז"ל אמרו "עד עתה באונס ועתה ברצון", הרי זה היה בפסח והגזירה הייתה לעוד 11 חודשים. מדוע לא חיכתה עם האיסור החמור הזה, אולי יה...
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
22 מרץ 2017, 20:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כל המידע בענין פגעי הטכנולוגיה

העלון מזלזל בדעת דיינים חשובים נותני ההכשר. כשהכותב מעיד על עצמו שלא סיים ש"ס ולא שו"ע...
הוא מזכיר את אותם הלבלרים שאף אחד לא קיבל אותם כמורי הוראה, שפוסקים הלכה למעשה ש"אסור לחבוש פיאה !".
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
27 מרץ 2017, 19:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תוכנות אופיס פרוצה

קובץ בית אהרן וישראל ק''צ - ניסן אייר תשע''ז.pdf
על שימוש בתוכנה, ובכלל על זכויות יוצרים יצא עכשיו ממש קובץ בית אהרן וישראל עם הרבה תגובות בנושא, ומוזכר גם ההיתר של זוטו של ים.
עיין במדור הערות החל מעמוד קנא ואילך
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
31 מרץ 2017, 13:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: המשך קיום הפורום שלנו

סיבוב אחד בזכרון משה, לומר: כולל בעלי בתים
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
03 אפריל 2017, 21:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם חובה לקנות בקבוק מים חדש לתינוק לפסח?

ההלכה היא שאם יש חשש שנגע בהם חמץ קר ישטוף היטב, וכשר לפסח.
גם למבוגר לא רק לתינוק.
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
03 אפריל 2017, 22:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות תבניות סיליקון

בביאור הלכה הנזכר מבואר שלא כדבריו. בסעיף 1, התיר מפני שאינו ראוי לאכילה אלא טעמו פגום. וכ"כ בתשובות אור לציון ח"ג פרק ח' סעיף ו' (עמוד צג) והביא כן מהפר"ח יו"ד פ"ד סק"ד, ערוה"ש שם סכ"ט, חזו"א דמאי סימן ט"ו סק"א. והוסיף לבאר באור לציון (וכעי"ז הסביר גם הרב יצחק יוסף) שאף לדברי הביאור הלכה שכתב נכון...
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
18 אפריל 2017, 22:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רשימת הקברים שגילה האר"י ז"ל - למישהו יש???

בספר "מקומות קדושים וקברי צדיקים בגליל" בהוצאת אהלי צדיקים 02-5829010 הביא את המקורות דלהלן:
בשער הגלגולים מר' חיים ויטאל שופץ ע"י בנו ר' שמואל ויטאל [הקדמה לז מדף ע"ג ע"א],
צריך לבדוק גם בספר החזיונות של ר' חיים ויטאל עצמו,
עמק המלך מר' נפתלי הירץ
שבחי האר"י
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
23 אפריל 2017, 12:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גזל זמן- מידע בעניין בבקשה לא סברות בטן לפני המקורות

מסילת ישרים גזל זמן בעהב.PNG
כל המקורות הם על שכיר שעובד לפי שעות אצל בעה"ב שאסור לו לגזול את הזמן שהוא שכור לו.
לדוגמא:
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
25 אפריל 2017, 18:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבי מרדכי חיים מסלונים זצ"ל ביקש להקים קריה חרדית

האסיפה התקיימה בביהכנ"ס קהל יראים בחודש טבת תשי"ג כפי שכתוב במכתב, ור' מוטל סלונימער הגיע אם 2 מתלמידיו, הוא הציע את היוזמה שלו והחתים את האנשים שהסכימו להצטרף.
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
07 מאי 2017, 11:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תמונות ומכתבים מההדלקות בל"ג בעומר תשע"ד

יאיר כתב:
דוד העיתונאי כתב:המדורה הענקית בעולם בת"ת ברכסים:
הדלקה ענקית 4.jpg
הדלקה ענקית 3.jpg
הדלקה ענקית 2.jpg
הדלקה ענקית 1.jpg
זה מהשנה (ועוד לא הודלק) או משנה קודמת? (אם כן, נשמח לתמונות מהמדורה).
מתשע"ד. זה התמונות שיש לי.
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
08 מאי 2017, 18:06
עבור לפורום
עבור לנושא

תמונות מגדולי ישראל בצעירותם ובילדותם

האדמו"ר מגור שליט"א בצעירותו, ותמונה מהשנים האחרונות. מי מזהה את הדמיון ?
האדמור מגור שליטא .jpg
האדמור מגור שליטא בצעירותו.jpg
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
08 מאי 2017, 18:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תמונות מגדולי ישראל בצעירותם ובילדותם

כידוע האדמו"ר מקרלין סטולין התמנה לעמוד בראשות עדתו, כבר בהיותו ילד כבן 9, להלן תמונה מימי בחרותו:
האדמור מקרלין סטולין בבחרותו.jpg
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
08 מאי 2017, 18:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תמונות מגדולי ישראל בצעירותם ובילדותם

__1_-1 - האדמורים ממונקאטש ודינוב בילדותם.JPG
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
08 מאי 2017, 19:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תמונות מגדולי ישראל בצעירותם ובילדותם

האדמור מסלונים זצל עם ראש ישיבת בריסק
הנתיבות שלום והגרמ%27%27ד הלוי.jpeg
האדמור מצאנז קלויזנבורג זצל בצעירותו.jpg
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
07 יוני 2017, 17:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חללים מתחת לדירה

אני מקווה שאני זוכה להבין אותך...
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
19 יוני 2017, 20:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היחס לגלגולי נשמות

כשמכנים ראשונים כמלאכים בכינויים, רציונאליים, מיסטיים, זה פגיעה בכל הקדוש והיקר לנו. כשהינך מיתמם מדוע אי אפשר לחלוק על הזוהר, זה כמו שתחלוק על נבואת משה רבנו.
אם אינך יודע להתאים את עצמך לשיג ושיח בבית המדרש. למה לך להמשיך להכעיס ולהעכיר את האווירה כאן ?
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
27 יוני 2017, 18:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שני דברים שאני מתקשה בהם

א.פירוש ברוך שכמל"ו:
בסידור המפורש כתב: מבורך הוא שם כבוד מלכותו של ה' עד עולם.
בסידור יסוד מלכות: מבורך יהא שמו וכבוד ממשלתו לנצח נצחים.
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
09 יולי 2017, 19:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

כשבאו העסקנים שמפרסמים לאיסור לאדמו"ר מגור שליט"א, הוא העמיד אותם על מקומם בדברים אלו: יש הרבה דברים שנחלקו בהם הפוסקים, ויש דברים שאצל חלק מהדעות זה מצוה, ואחרים סוברים שזה איסור דאורייתא. והביא משל ממצות מכונה, אצלנו בגור מקובלנו מהחידושי הרי"ם שזה חמץ גמור, ומי שאוכל מזה בפסח יגרשו אותו מביהמ"ד. ...
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
09 יולי 2017, 19:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סוף זמן סעודה ג'

ברצוני להוסיף שאלה בנושא זה: מהיכן ההיתר שנוהגין רוב הציבור ליטול ידים לסעודה שלישית סמוך לשקיעת החמה, הרי זה כבר תוך חצי שעה לזמן שמותר להתפלל ערבית, שהוא זמן האסור בו ליטול ידים לסעודת קבע כמבואר טובא בפוסקים. ואם כן היה מותר ליטול ידים רק עד כעשר דקות לפני השקיעה ולא מאוחר יותר. אשמח לשמוע האם מ...