החיפוש הניב 123 תוצאות

חזור

על ידי כבוד שמים
07 אפריל 2016, 14:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פפושדו

עוגיות פפושדו (הרב אברהם יוסף והרב יוסף אליהו) מהי מצה עשירה? כיצד פסקו הגמרא והראשונים? ומה קורה במפעל פפושדו בחולון הרב אברהם יוסף הציג את הנושא בראיון כפי שהדברים מובאים להלן: לקראת חג הפסח פורס הרב אברהם יוסף, רבה של חולון, בנו של הרב עובדיה יוסף, את סיפור המחלוקת סביב עוגיות המצה העשירה, ומסתב...
על ידי יודע ספר
27 אפריל 2016, 12:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דקדוקים באמירת הלל

שמעתי פעם ווארט יפה בקפיטל 'בצאת ישראל' דהנה אומרים שם 'הים וכו' וינוס... הירדן יסוב לאחור. ההרים רקדו כאלים... גבעות כבני צאן... והנה לכאו' היה צריך להיות בהיפוך.. הים שהוא גדול מתאים בו יותר 'יסוב לאחור' ואילו הירדן שהוא קטן מתאים בו יותר 'וינוס' וכן ההרים שהם גדולים יותר מגבעות צריך להיות בהם 'רק...
על ידי יודע ספר
19 פברואר 2017, 00:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ויישאר אך נוח

חשבתי פעם, כי המעיין בפרשה הזו של התיבה יראה שכולה נס ואכמ"ל, ואמרו לנו שבדאגה לשני אין לסמוך על הנס!
על ידי יהודי
31 מרץ 2017, 12:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מתנות כהונה ומעשר ראשון - צריך לתת ?

תשובות והנהגות כרך ג סימן שמו שאלה: בענין מצות זרוע לחיים וקיבה קבלתי קונטרסו בענין ביטול מצות זרוע ולחיים באופן הנהוג בשחיטת העדה היום, וכתב ליישב שהבעלים הם מרב"ק שהיא חברה בע"מ של קיבוצים, והם החייבין בהמצוה והם המבטלין אותה ולא אנו. אבל נראה שאין בזה כדי יישוב, שהרי אנו נמצאים מסייעים ידי עוברי ...
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
03 אפריל 2017, 21:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם חובה לקנות בקבוק מים חדש לתינוק לפסח?

ההלכה היא שאם יש חשש שנגע בהם חמץ קר ישטוף היטב, וכשר לפסח.
גם למבוגר לא רק לתינוק.
על ידי אוריאל
14 ספטמבר 2017, 20:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תוס' מכות ב: ד"ה ומה - "אינו דין שלא יסקלנו?"

בש"ס עוז והדר הביאו שבארות המים מתקן שבאמת צ"ל "יסקלו".
על ידי אוריאל
14 ספטמבר 2017, 21:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תוס' מכות ב: ד"ה ומה - "אינו דין שלא יסקלנו?"

אכן. המהדורה שאותה פתחתי היא של שנת תשס"ו (המורחבת).
על ידי אלימלך
26 אוקטובר 2017, 00:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ויישאר אך נוח

הג"ר אברהם קלמנוביץ עזר הרבה לישיבת מיר בשואה, ופעל למענם ממש במסירות נפש. שאלו אותו פעם איך הוא מסוגל כ"כ להתאמץ ? ענה להם רבי אברהם כך: "לכאו' קשה למה נענש נח כ"כ על כך שאיחר מזונות פעם בודדת, הרי היה עליו עומס גדול להאכיל את הבע"ח, וכי אין זה טבעי פעם אחת לאחר? "התשובה היא" -אמר רבי אברהם- שכאשר ...
על ידי כרם
02 ינואר 2018, 23:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

"צפורן"
בין סממני הקטורת אנו מוצאים את הצפורן. ואין לו קשר לצפורן של העברית.
צפורן העבריתי, מקורו בשיבוש מעניין. במקורות נקרא הבושם הזה בשם "מסמר של גרופלי", על שם צורתו כמסמר. באידיש פולנית מסמר הוא "נאגל", והבושם הזה נקרא נאגל. בגרמנית "נאגל" זה צפורן. וכך נשתבש הנאגל להיות צפורן במקום מסמר.
על ידי יוסף יצחק
03 ינואר 2018, 00:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

סליחה... אבדתי את הכיוון... כאן זה לא פורום שהיו אמורים להביא בו שינויי לשון בין עברית ללשון הקודש.

תבלינים, אין כזה מילה בחז"ל, ומדוע? פשוט מאד כי ביחיד זה "תבל" וברבים זה "תבלין", אז מה זה תבלינים - הרבה הרבה תבל?
על ידי אלכס
03 ינואר 2018, 00:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עזרה ממנויי פרוייקט השו"ת

זה מה שיש בפרויקט השו"ת בית יוסף אורח חיים סימן שכג ו מדיחין כלים בשבת לצורך היום וכו'. ברייתא בפרק כל כתבי (קיח.): ז ומ"ש אבל אסור להטביל כלי חדש וכו'. בפרק ב' דיום טוב (יז:) תנן חל להיות אחר השבת בית שמאי אומרים מטבילין את הכל מלפני השבת ובית הלל אומרים כלים מלפני השבת ואדם בשבת ובגמרא דכולי עלמא ...
על ידי סבא
28 פברואר 2018, 17:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שופט חרדי- שלילה מוחלטת?

1. כבוד לפעמים נותנים בשביל צורך. 2. אפשר ידעו שהוא לא דן ע"פ חוקי המדינה כי אם למראית עין, והוא עשה זאת ע"מ להציל. 3. אולי היה שוגג לפי דעתו, וכמו כל השופטים הדת"ל שנמצאים שם שטוענים שמותר. אצרף כאן את היתד מלפני כמה שנים, ותראה באיזה הערכה עצומה הם כותבים עליו, זה לא מתאים לדברים שכתבת [כמו הדת"ל...
על ידי הפקדתי שומרים
26 אפריל 2018, 17:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עד שאדם מתפלל על דברי תורה שיכנסו בתוך מעיו - בירור המקור

תוספות כתובות דף קד/א
לא נהניתי אפילו באצבע קטנה - דאמרינן במדרש עד שאדם מתפלל שיכנס תורה לתוך גופו יתפלל שלא יכנסו מעדנים לתוך גופו ומייתי הא עובדא דרבי:
אמנם מדרש בלשון הזה, לא מצינו להדיא.
על ידי ינון קליין
04 יוני 2018, 19:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שתי שמות !מתי זה התחיל ?

מצרף דברים שכתבתי בזה בעבר בפרשתנו נקרא יעקב אבינו ע"ה בשם נוסף- ישראל. אף על פי כן, לא מצאנו שמשם ואילך קראו לו בשתי השמות. אלא לעיתים ישראל ולעיתים יעקב (ועי' ברכות יג א). ובשו"ת נודע ביהודה (או"ח מהדו"ת סי' קיג) כתב: "ואני לחולשת זכרוני אינני זוכר בשום מקום בש"ס שום תנא או אמורא שהיה נזכר בשני שמ...
על ידי אאא
23 יוני 2018, 23:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "תרשיש" ו"אופיר" ו"שבא"

הנה בספר דברי הימים (א' י''ט) כתוב: וּלְעֵבֶר יֻלַּד שְׁנֵי בָנִים, שֵׁם הָאֶחָד פֶּלֶג כִּי בְיָמָיו נִפְלְגָה הָאָרֶץ, וְשֵׁם אָחִיו יָקְטָן. הנה מלבד מה שכתבו המפרשים, אולי ניתן עוד לבאר שכוונת הפסוק כפשוטו ממש [כי אין מקרא יוצא מידי פשוטו], שבימיו נפרדה הארץ לשני חלקים. דהיינו שבתחילה היה יבשת ...
על ידי סופר
05 יולי 2018, 15:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גיוס בני ישיבות ע"פ ההלכה

בל המאמרים האלו הם טובים לימים ההם או לימים שאי"ה יהיה בעתיד שיהיה צבא כשר. אבל בעווה"ר צבא הגנה לישראל הוא לא צבא, אלא מוסד חינוכח ציוני שמיועד להעביר כל סמנמן של יהדות מהמתייצבים בה, רק חלק קטן ושולי בצבא זה ענין המלחמות. וגם זה כל מטרתם של ראשי המדינה לכפות על הציבור שומרי תורה ומצוות להתגייס לצב...
על ידי Practic
06 יולי 2018, 07:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גיוס בני ישיבות ע"פ ההלכה

קודם כל, תודה רבה על ההערות וההארות! ברצוני לענות על כמה מהדברים הענייניים שכתבתם. א) מה שכתב אלימלך "מסתמא גם אתה יודע שהראי"ה באיגרתו נגד גיוס בני ישיבות כתב שאין לך מלחמת מצוה מזו". האמת שלא שמתי לב לזה (אני דווקא חסיד של החזו"א יותר משל הרב קוק). אך מ"מ ודאי שאין לתת לזה משקל הלכתי. מדובר על קוד...
על ידי הפקדתי שומרים
09 יולי 2018, 20:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מי היה מסיים ש"ס בפחות משבועיים בקביעות?

'המרגלא בפומיה' של רבינו האור שמח על הרוגוצובער מתוך ספר "רבינו מאיר שמחה הכהן".
נ.ב שים לב גם למש"כ בראש העמוד, כעין ביקורת במרומז על שיטת הרוגוצובער? מפליא.
עדות ר' מאיר שמחה על הרוגוצובער.png
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
03 אוקטובר 2018, 00:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היולדת שבעה בנים אינה רואה פני גהינום

אני שמעתי פעם שהרואה דור חמישי אינו רואה פני גיהנום, ועכשיו ראיתי
שמביאים זאת מספר לקט יושר ח”ב יו”ד אות ג:
מי שהוא סנדק לדורו החמישי אינו רואה פני גיהנום, ומצאו רמז לכך מהכתוב גם בני מכיר בן מנשה יולדו
על ידי בנציון
03 אוקטובר 2018, 00:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היולדת שבעה בנים אינה רואה פני גהינום

אהרן דוד כתב:מה הוא המקור שאשה שילדה שבעה בנים אינה רואה פני גהינום ומדוע בעלה לא בכלל זה?
על כגון דא אמר מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל שכל ימיו הוא עמל להיכנס לגן עדן מהכניסה הראשית ולא מהדלת האחורית...
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
03 אוקטובר 2018, 01:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היולדת שבעה בנים אינה רואה פני גהינום

לקט יושר רואה דור חמישי מהברכת אברהם.PNG למי שמבין אידיש יש כאן את תגובתו של האדמו"ר בעל הברכת אברהם מסלונים כשהביאו לו מקור זה, כשראה דור חמישי: אפשר לתרגם בבקשה? תגובתו הייתה: נו, וכי זאת כזו מעלה עבורי ?! כשיהודי שקוע בחומריות עולה אחרי המעשה ועשרים שלו, מרחמים עליו מנקים וממרקים אותו בגיהנום כך...
על ידי מבין ענין
11 נובמבר 2018, 09:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

חגי פאהן כתב:גם אני יכול לשאול חידות? איך ממספרים?
בהחלט.
תעקוב אחרי החידה האחרונה, [כמדומני 50] ותמספר הלאה.
בהצלחה!
על ידי אברך
11 נובמבר 2018, 14:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

חגי פאהן כתב:איך ממספרים?
תלחץ על הלחצן למטה 'עורך מלא ותצוגה מקדימה'. בחלון נפתח, יש למעלה שורה 'נושא'. שם אפשר לשנות את הכותרת של ההודעה שלך, ולמספר.
על ידי אברך
12 נובמבר 2018, 00:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידה 51 - איזו פרשה היא פרשה אחת?

חגי פאהן כתב:נתחיל בקל: איזו פרשה בתורה כולה פרשה אחת - דהיינו שאין בתוכה פרשיות פתוחות וסתומות?
פרשת השבוע הנוכחי, פרשת ויצא.
על ידי הכהן
12 נובמבר 2018, 01:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידה 51 - איזו פרשה היא פרשה אחת?

יהודה1 כתב:יש כמה מקץ ובלק, אולי עוד
בלק היא שתי פרשות. רק ויצא ומקץ
על ידי אאא
13 נובמבר 2018, 09:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "תרשיש" ו"אופיר" ו"שבא"

פשוט מדהים!! בהמשך לדרכו של @חגי פאהן, מדדתי כעת את מידת האוקיינוס ההודי, (במקום הקרוב לנקודת היציאה מכיוון ים סוף [מפרץ עדן], עד אוסטרליה), וזה יצא בדיוק אלפיים פרסה לפי רבי חיים נאה!!! [אין סיבה לומר שד' מאות פרסה של מידת ארץ ישראל קשורים למידת אלפיים פרסה המדובר כאן] אולי זה הפשט במה שכתוב בדברי ...
על ידי עורך תורני
13 נובמבר 2018, 12:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידה 52 - עבר הוה ועתיד בתורה

כי "שמעתי אומרים נלכה" דותנה (בראשית לז,ז)
על ידי יצחק
23 נובמבר 2018, 09:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עדויות פ"ב מ"ה - המפיס מורסא בשבת - מל' ניפוץ?

נכון, אבל לא לגמרי במשמעות של ביקוע - פיצוץ אלא במשמעות של "ניעור" והפרדה (וצ"ל שרש"י לא ממש מתרגם אלא מפרש) ע' בתרגום לשופטים ז, לח על המילים "ויזר את הזה וימץ טל מן הגזה" "ועצר ית גזתא ונפץ טלא מן גזתא" הסחיטה נקראת "עצירה" (בית מעצרתא הוא בית הבד) אבל הורקת הטל מן הגיזה נקראת ניפוץ, אותו הדבר יש ...