החיפוש הניב 110 תוצאות

חזור

על ידי מאן דהו
23 יוני 2019, 21:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

זקן ויושב בישיבה כתב:
23 יוני 2019, 21:41
איזה מילה בתורה יש לה את הגימטריה הכי גדולה?
https://www.hidabroot.org/article/2379
3. ומהפרשות נעבור למילים: המילה בתורה שהערך הגימטרי שלה הוא הגדול ביותר, היא המילה "תשתרר" בפסוק "כי תשתרר עלינו גם השתרר" (קרח טז, יג), שהערך המספרי שלה 1500. ואפשר שזה מרמז על משמעות שררה שהיא מלשון גובה.
על ידי במבי
27 יוני 2019, 14:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך קוראים לאברך שעובד בסדר ב'..?

האברך הראשון בהיסטוריה היה יוסף כידוע ("ויקראו לפניו אברך" בראשית מא-מג)
והוא היה משנה למלך מצרים וזה לא גרע ממנו את התואר אברך.
על ידי מחשבות
27 יוני 2019, 19:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך קוראים לאברך שעובד בסדר ב'..?

עולם הפוך ראיתי הצורה הנכונה והראויה זה להתפרנס מיגיע כפיו בשעות עבודה המינימליות הנצרכות לזה וללמוד בכל רגע פנוי (אף בתוך זמן זה כשאפשר) וגם אם יכתבו אלף "פשטלאך" לא תזוז הגמ' ממקומה וגדול הנהנה מיגיעו יותר מיר"ש, ומנגד גם אם ההכרח לא יגונה חרפה שאין כמותה ליהנות מן הצדקה, ואפילו החולקים על הרמב"ם ...
על ידי מחשבות
27 יוני 2019, 21:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך קוראים לאברך שעובד בסדר ב'..?

התורה פורחת באופן חסר גבולות??? היום יש ראשי ישיבות חסרי מושג בתורה ואינם יכולים להוציא סוגיא אחת להלכה. הכוללם הביאו לשכחת התורה! הסיבה פשוטה: במקום ש10-20% ילמדו יום ולילה ושאר העם יתמכו בהם ויקבעו עיתים היום יש אברך פנוי ל... 24 שעות. למדתי באחד הכוללים היותר נחשבים והכרתי מקרוב מאוד גם את כולל מ...
על ידי שומע כעונה
02 יולי 2019, 01:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

זה במנחות כמדו׳ סוף פי"א (תבדוק במסורת הש"ס בערכין, המשנה המקורית היא שם ולא בערכין) תו׳ אומרים ששני הימים ר"ה ובכ"ז בשני מותר לאפות (ואוכלים ביום ראשון?), ואם הבנתי אותך נכון אז כוונתך שרק א׳ יו"ט, אבל לפ"ז בפועל עדיין אסור לאפות כי הרי לנו זה ספק וגם לאכול בשבת עדיין אסור תודה, וביאור התירוץ, מכי...
על ידי תנא-קמא
03 יולי 2019, 13:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

מאן דהו כתב:
03 יולי 2019, 01:15
חולדה הנביאה
מחשבות כתב:
03 יולי 2019, 01:24
מי סובר שאינה נביאה?????
ש"ס פסחים ט:
וכי חולדה נביאה היא?!
על ידי מלמד להועיל
05 יולי 2019, 12:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דעת הח"ח ותלמידו ר"א וסרמן על הרב קוק

מכתב מחתנו של מרן הח"ח זיע"א, אודות יחסו של חמיו אל הרב קוק, לאחר שכבר היה רבה של ירושלים
1234.PDF
על ידי יהודה1
09 יולי 2019, 10:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: השמש וכדור הארץ מי מקיף את מי

שמעתי מאבי שתמיד טיסות ממערב למזרח קצרות יותר, מאשר טיסה בין שני אותם מקומות ממערב למזרח, משום שסיבוב כדור הארץ מסייע. האם ידוע למישהו? מה שראיתי בספר "צבא השמים" (חלק א) שכשזורקים טילים מכוונים אותם לפי ההנחה שכדור הארץ מסתובב, כי אם זורקים מכיוון קו המשווה לכיוון הקוטב זה נוטה למזרח ואם להיפך זה ...
על ידי תיובתא
09 יולי 2019, 21:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: השמש וכדור הארץ מי מקיף את מי

שמעתי מאבי שתמיד טיסות ממערב למזרח קצרות יותר, מאשר טיסה בין שני אותם מקומות ממערב למזרח, משום שסיבוב כדור הארץ מסייע. האם ידוע למישהו? הדבר קשור בעיקר לכיוון זרמי הרוחות. יש גם השפעה של כוח קוריליוס על כיוונם. https://skytrip.co.il/2018/10/21/%D7%9C%D7%9E%D7%94-%D7%94%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%94-%D7%9...
על ידי יוסף ה'
10 יולי 2019, 00:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: השמש וכדור הארץ מי מקיף את מי

שמעתי מאבי שתמיד טיסות ממערב למזרח קצרות יותר, מאשר טיסה בין שני אותם מקומות ממערב למזרח, משום שסיבוב כדור הארץ מסייע. האם ידוע למישהו? אם כבר אז הפוך. הרי כדור הארץ נע ממערב למזרח, וא"כ הנוסע ממערב למזרח אם מחשבים אותו במנותק מכדור הארץ, הרי הוא צריך לרדוף אחרי כדור הארץ וא"כ זה ייקח לו יותר זמן, ...
על ידי סתם יעקב
10 יולי 2019, 18:53
עבור לפורום
עבור לנושא

חישוב כ"ט יום ומחצה ותשצ"ג חלקים

בס"ד נוכיח כי רבן גמליאל חישב בעצמו את ממוצע הקפת הלבנה את כדור הארץ. (אני בטוח כי אין אנו צריכים לכל זאת ואם דברי הגמרא נאמרו על ידי רבן גמליאל אזי בוודאי שכך הוא, אולם נחמד להיווכח כי כך היה) 1. מולד הלבנה הינו מצב בו הלבנה והשמש נמצאים באותו קו אורך בדיוק, ובמצב זה החלק המאיר של הלבנה נמצא בחלקה ...
על ידי חכימא דיהודאי
12 יולי 2019, 00:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש מילים מיותרות בתורה או בתפילה?

חגי פאהן כתב:
12 יולי 2019, 00:13
הגמרא מגיעה למסקנה שיש שתי מילים בתורה שלא ידוע מה לומדים מהן. או באמצע בבא קמא או בתחילת בבא מציעא.

חמור דבור לר' יהודה ושה דאבידה לדברי הכל קשיא
על ידי תיובתא
14 יולי 2019, 13:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

חגי פאהן כתב:
13 יולי 2019, 22:10
תיובתא כתב:
12 יולי 2019, 13:17
"למרות" בתנ"ך מופיע פעמיים במובן של להמרות, ולא במובן של אע"פ.

מאיפה איפוא הגיעה המשמעות של היום?
יתכן שבכל למרות יש להמרות משהו.
דוגמא:
אני לא אוהב גלידה ולמרות זאת אני אוכל אותה. כלומר אני ממרה את אי אהבתי לגלידה.
השערה.
 
על ידי בנציון
16 יולי 2019, 15:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה זה חשוב להכיר את ירבעם בן נבט

נעשה סדר: אין לנו אלא דברי חז"ל. בראש וראשונה איסור והיתר. כלומר ידיעת הש"ס, ההלכות הגמרא. ולכן אסרו בשבת לקרא בספרים מלבד מה שמפטירים, כדי שלא יפסידו הדרשה בשבת שמלמדין להם הלכות. חז"ל אמרו: 'א"ר לוי א"ר שמעון בן לקיש מה כלה זו מקושטת בכ"ד מיני תכשיטין, כך תלמיד חכם צריך להיות זריז בכ"ד ספרים'. מכ...
על ידי תנא היכא קאי
21 יולי 2019, 06:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סימני קביעת ראש השנה - טואו"ח תכח

מקור אני לא יודע.
אבל לכאורא זה יוצא כך בחשבון
שכן אם מולד ראש השנה זה יוצא ב-ות"ח, דהיינו יום שישי 0 שעות ו408 חלקים, הרי שמולד ראש השנה הבא יהיה ב-גטר"ד (ות"ח + ד"ח תתע"ו).
והיות ואחד מהדחיות הוא גטר"ד בשנה פשוטה, הרי שצריך לדחות את ראש השנה הבאה, וע"כ שנה זו תהיה שלימה.
על ידי במבי
31 יולי 2019, 14:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיפורים על אנשים (לא!) פשוטים.

הפתק הנ"ל היה תלוי בבית כנסת בעיר שלי. (השמות צונזרו מטעמים מובנים)

תמונה.jpg
על ידי בן של רב
02 אוגוסט 2019, 01:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיפורים על אנשים (לא!) פשוטים.

סיפור זה אני מספר דוקא כן עם שמות (בתקוה שהמנהלים היקרים יאשרו את הפרסום ויאמינו לי שזה בלי אחוזים...) כי כך לימדונו רבותינו בש"ס ובפוסקים: "מפרסמים עושי מצוה". הייתי אצל עו"ד צבי מרגליות במגדלי בסר, ותוך כדי השיחה הוא אומר לי לפי תומו שלעולם איננו ניגש לתביעה משפטית לפני שהוא מקבל היתר מרב! ואם אני...
על ידי מתחזק
15 אוגוסט 2019, 23:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

מתחזק כתב:
15 אוגוסט 2019, 15:57
היכן אומרים 24 מילים ברצף שנגמרים בכ"ף סופית?
תשובה: בקידוש לבנה אומרים ברוך יוצרך ברוך עושך ברוך קונך ברוך בוראך - ג' פעמים...
 
על ידי יהודה1
19 אוגוסט 2019, 23:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לוח העיבור בטור סי' תכ"ח - שירת דבורה

בקיצור השאלה עדיין לא נענתה. הטור כתב את הלוח של י"ג שורות או כ"ב? (לא משנה מה נכון) אם הוא כתב כ"ב הוא כתב גם 3 אותיות? אז איך בטורים הישנים היה 2 אותיות. ואם הוא כתב רק 2 אותיות אי אפשר לומר שזה הלוח שלו. אלא צריך לכתוב שזה הלוח שלו עם שיפוץ. (למעשה כתוב בהערה של ר' רפאל גרודות שהוא הגיה, אבל לא ש...