החיפוש הניב 123 תוצאות

חזור

על ידי מאן דהו
23 יוני 2019, 21:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

זקן ויושב בישיבה כתב:
23 יוני 2019, 21:41
איזה מילה בתורה יש לה את הגימטריה הכי גדולה?
https://www.hidabroot.org/article/2379
3. ומהפרשות נעבור למילים: המילה בתורה שהערך הגימטרי שלה הוא הגדול ביותר, היא המילה "תשתרר" בפסוק "כי תשתרר עלינו גם השתרר" (קרח טז, יג), שהערך המספרי שלה 1500. ואפשר שזה מרמז על משמעות שררה שהיא מלשון גובה.
על ידי במבי
27 יוני 2019, 14:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך קוראים לאברך שעובד בסדר ב'..?

האברך הראשון בהיסטוריה היה יוסף כידוע ("ויקראו לפניו אברך" בראשית מא-מג)
והוא היה משנה למלך מצרים וזה לא גרע ממנו את התואר אברך.
על ידי מחשבות
27 יוני 2019, 19:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך קוראים לאברך שעובד בסדר ב'..?

עולם הפוך ראיתי הצורה הנכונה והראויה זה להתפרנס מיגיע כפיו בשעות עבודה המינימליות הנצרכות לזה וללמוד בכל רגע פנוי (אף בתוך זמן זה כשאפשר) וגם אם יכתבו אלף "פשטלאך" לא תזוז הגמ' ממקומה וגדול הנהנה מיגיעו יותר מיר"ש, ומנגד גם אם ההכרח לא יגונה חרפה שאין כמותה ליהנות מן הצדקה, ואפילו החולקים על הרמב"ם ...
על ידי מחשבות
27 יוני 2019, 21:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך קוראים לאברך שעובד בסדר ב'..?

התורה פורחת באופן חסר גבולות??? היום יש ראשי ישיבות חסרי מושג בתורה ואינם יכולים להוציא סוגיא אחת להלכה. הכוללם הביאו לשכחת התורה! הסיבה פשוטה: במקום ש10-20% ילמדו יום ולילה ושאר העם יתמכו בהם ויקבעו עיתים היום יש אברך פנוי ל... 24 שעות. למדתי באחד הכוללים היותר נחשבים והכרתי מקרוב מאוד גם את כולל מ...
על ידי שומע כעונה
02 יולי 2019, 01:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

זה במנחות כמדו׳ סוף פי"א (תבדוק במסורת הש"ס בערכין, המשנה המקורית היא שם ולא בערכין) תו׳ אומרים ששני הימים ר"ה ובכ"ז בשני מותר לאפות (ואוכלים ביום ראשון?), ואם הבנתי אותך נכון אז כוונתך שרק א׳ יו"ט, אבל לפ"ז בפועל עדיין אסור לאפות כי הרי לנו זה ספק וגם לאכול בשבת עדיין אסור תודה, וביאור התירוץ, מכי...
על ידי תנא-קמא
03 יולי 2019, 13:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

מאן דהו כתב:
03 יולי 2019, 01:15
חולדה הנביאה
מחשבות כתב:
03 יולי 2019, 01:24
מי סובר שאינה נביאה?????
ש"ס פסחים ט:
וכי חולדה נביאה היא?!
על ידי מלמד להועיל
05 יולי 2019, 12:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דעת הח"ח ותלמידו ר"א וסרמן על הרב קוק

מכתב מחתנו של מרן הח"ח זיע"א, אודות יחסו של חמיו אל הרב קוק, לאחר שכבר היה רבה של ירושלים
1234.PDF
על ידי יהודה1
09 יולי 2019, 10:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: השמש וכדור הארץ מי מקיף את מי

שמעתי מאבי שתמיד טיסות ממערב למזרח קצרות יותר, מאשר טיסה בין שני אותם מקומות ממערב למזרח, משום שסיבוב כדור הארץ מסייע. האם ידוע למישהו? מה שראיתי בספר "צבא השמים" (חלק א) שכשזורקים טילים מכוונים אותם לפי ההנחה שכדור הארץ מסתובב, כי אם זורקים מכיוון קו המשווה לכיוון הקוטב זה נוטה למזרח ואם להיפך זה ...
על ידי תיובתא
09 יולי 2019, 21:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: השמש וכדור הארץ מי מקיף את מי

שמעתי מאבי שתמיד טיסות ממערב למזרח קצרות יותר, מאשר טיסה בין שני אותם מקומות ממערב למזרח, משום שסיבוב כדור הארץ מסייע. האם ידוע למישהו? הדבר קשור בעיקר לכיוון זרמי הרוחות. יש גם השפעה של כוח קוריליוס על כיוונם. https://skytrip.co.il/2018/10/21/%D7%9C%D7%9E%D7%94-%D7%94%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%94-%D7%9...
על ידי יוסף ה'
10 יולי 2019, 00:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: השמש וכדור הארץ מי מקיף את מי

שמעתי מאבי שתמיד טיסות ממערב למזרח קצרות יותר, מאשר טיסה בין שני אותם מקומות ממערב למזרח, משום שסיבוב כדור הארץ מסייע. האם ידוע למישהו? אם כבר אז הפוך. הרי כדור הארץ נע ממערב למזרח, וא"כ הנוסע ממערב למזרח אם מחשבים אותו במנותק מכדור הארץ, הרי הוא צריך לרדוף אחרי כדור הארץ וא"כ זה ייקח לו יותר זמן, ...
על ידי סתם יעקב
10 יולי 2019, 18:53
עבור לפורום
עבור לנושא

חישוב כ"ט יום ומחצה ותשצ"ג חלקים

בס"ד נוכיח כי רבן גמליאל חישב בעצמו את ממוצע הקפת הלבנה את כדור הארץ. (אני בטוח כי אין אנו צריכים לכל זאת ואם דברי הגמרא נאמרו על ידי רבן גמליאל אזי בוודאי שכך הוא, אולם נחמד להיווכח כי כך היה) 1. מולד הלבנה הינו מצב בו הלבנה והשמש נמצאים באותו קו אורך בדיוק, ובמצב זה החלק המאיר של הלבנה נמצא בחלקה ...
על ידי חכימא דיהודאי
12 יולי 2019, 00:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש מילים מיותרות בתורה או בתפילה?

חגי פאהן כתב:
12 יולי 2019, 00:13
הגמרא מגיעה למסקנה שיש שתי מילים בתורה שלא ידוע מה לומדים מהן. או באמצע בבא קמא או בתחילת בבא מציעא.

חמור דבור לר' יהודה ושה דאבידה לדברי הכל קשיא
על ידי תיובתא
14 יולי 2019, 13:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

חגי פאהן כתב:
13 יולי 2019, 22:10
תיובתא כתב:
12 יולי 2019, 13:17
"למרות" בתנ"ך מופיע פעמיים במובן של להמרות, ולא במובן של אע"פ.

מאיפה איפוא הגיעה המשמעות של היום?
יתכן שבכל למרות יש להמרות משהו.
דוגמא:
אני לא אוהב גלידה ולמרות זאת אני אוכל אותה. כלומר אני ממרה את אי אהבתי לגלידה.
השערה.
 
על ידי בנציון
16 יולי 2019, 15:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה זה חשוב להכיר את ירבעם בן נבט

נעשה סדר: אין לנו אלא דברי חז"ל. בראש וראשונה איסור והיתר. כלומר ידיעת הש"ס, ההלכות הגמרא. ולכן אסרו בשבת לקרא בספרים מלבד מה שמפטירים, כדי שלא יפסידו הדרשה בשבת שמלמדין להם הלכות. חז"ל אמרו: 'א"ר לוי א"ר שמעון בן לקיש מה כלה זו מקושטת בכ"ד מיני תכשיטין, כך תלמיד חכם צריך להיות זריז בכ"ד ספרים'. מכ...
על ידי תנא היכא קאי
21 יולי 2019, 06:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סימני קביעת ראש השנה - טואו"ח תכח

מקור אני לא יודע.
אבל לכאורא זה יוצא כך בחשבון
שכן אם מולד ראש השנה זה יוצא ב-ות"ח, דהיינו יום שישי 0 שעות ו408 חלקים, הרי שמולד ראש השנה הבא יהיה ב-גטר"ד (ות"ח + ד"ח תתע"ו).
והיות ואחד מהדחיות הוא גטר"ד בשנה פשוטה, הרי שצריך לדחות את ראש השנה הבאה, וע"כ שנה זו תהיה שלימה.
על ידי במבי
31 יולי 2019, 14:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיפורים על אנשים (לא!) פשוטים.

הפתק הנ"ל היה תלוי בבית כנסת בעיר שלי. (השמות צונזרו מטעמים מובנים)

תמונה.jpg
על ידי בן של רב
02 אוגוסט 2019, 01:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיפורים על אנשים (לא!) פשוטים.

סיפור זה אני מספר דוקא כן עם שמות (בתקוה שהמנהלים היקרים יאשרו את הפרסום ויאמינו לי שזה בלי אחוזים...) כי כך לימדונו רבותינו בש"ס ובפוסקים: "מפרסמים עושי מצוה". הייתי אצל עו"ד צבי מרגליות במגדלי בסר, ותוך כדי השיחה הוא אומר לי לפי תומו שלעולם איננו ניגש לתביעה משפטית לפני שהוא מקבל היתר מרב! ואם אני...
על ידי מתחזק
15 אוגוסט 2019, 23:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

מתחזק כתב:
15 אוגוסט 2019, 15:57
היכן אומרים 24 מילים ברצף שנגמרים בכ"ף סופית?
תשובה: בקידוש לבנה אומרים ברוך יוצרך ברוך עושך ברוך קונך ברוך בוראך - ג' פעמים...
 
על ידי יהודה1
19 אוגוסט 2019, 23:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לוח העיבור בטור סי' תכ"ח - שירת דבורה

בקיצור השאלה עדיין לא נענתה. הטור כתב את הלוח של י"ג שורות או כ"ב? (לא משנה מה נכון) אם הוא כתב כ"ב הוא כתב גם 3 אותיות? אז איך בטורים הישנים היה 2 אותיות. ואם הוא כתב רק 2 אותיות אי אפשר לומר שזה הלוח שלו. אלא צריך לכתוב שזה הלוח שלו עם שיפוץ. (למעשה כתוב בהערה של ר' רפאל גרודות שהוא הגיה, אבל לא ש...
על ידי בבא קמא
03 ספטמבר 2019, 14:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מנהג שלא לעבור מעל ילד

גזירה שמא ידרוך עליו.
על ידי גבריאל פולארד
03 ספטמבר 2019, 20:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מנהג שלא לעבור מעל ילד

מלמד להועיל כתב:
03 ספטמבר 2019, 14:03
לפעמים מצוי שיש תינוק או ילד ששוכב על הרצפה, ומישהו עובר בדרך הליכתו מעליו, ופעם שמעתי שיש מנהג ישן שלא עושים את זה
האם באמת יש בזה טעם ומקור

https://www.ykr.org.il/question/2508
‏‏לכידה.PNG
על ידי במבי
12 ספטמבר 2019, 07:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "סופר פארם" בזמן האמוראים.

במבי כתב:
17 ינואר 2019, 21:44
דוד ריזל (העיתונאי) כתב:
מכל מלמדי השכלתי כתב:  

בחומש ויקרא שמוזכר ה"מרבה רגליים" רש"י מכנהו "ציינט-פוד" הבנתי שמסתמא "פוד" זה פוט foot כלומר רגל אך תהיתי האם "ציינט" זהו "מאה", באותו יום פגשתי את חברי שהוא אברך בלגי ושאלתיו איך אומרים "מאה" בצרפתית ולשמחתי הוא ענה לי "ציינט" 

לתשומת לב שגם ה"סנט" הוא מאית הדולר
על ידי אמונת אומן
13 ספטמבר 2019, 11:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אני מחפש מידע מקצועי על התחזיות וההשערות בנושא: תוך כמה זמן החרדים יהיו כאן רוב.

הקץ לדברי רוח!
בכל עיירה יהודית בפולין בליטא ובהונגריה היו חרדים, חרדים חדשים, ומוכיחים בשער שהתפרנסו מלהגדיר את שכניהם בהגדרות שונות.
על ידי חניכי
19 ספטמבר 2019, 18:46
עבור לפורום
עבור לנושא

ארגון 'דרשו': סיפור ישועה מדהים של גוי אנגלי בזכות הרה"ק מקרעסטיר זי"ע

אחד הגויים מפועלי ביה"ח שעמד שם, שמע את ר' שמעון הרשלר אומר לשומר שהוא 'רב גדול'. הוא הסתכל עליו בעיניים בורקות כמבקש לומר לו משהו בדחיפות, ואחר ניגש אליו וביקש לשוחח עמו… "תדליק נר לפאפא שייקא" - סיפור ישועה מדהים של גוי אנגלי בזכות הרה"ק מקרעסטיר זי"ע   סיפר הגה"ח רבי מנשה ישראל רייזמאן שליט"א:  ...
על ידי מכל מלמדי השכלתי
31 אוקטובר 2019, 09:19
עבור לפורום
עבור לנושא

טעות מגוחכת במהדורה מכובדת! על סילוף הספרים בימינו

כבר כמה פעמים כתבתי כאן על המחדל המזעזע של מדפיסי הספרים, שמתוך כוונה לשפר את מהדורותיהם הם מביאים לא פעם לסילופים, ומשנים מהדפוסים הישנים בלא שום מחשבה ובלא אחריות מינימלית! אתמול מצאתי טעות ממש מגוחכת בסוף משניות מידות בציורי התפארת ישראל, מופיע שם פעמיים ציור של המזבח, והוא מצוייר בצורה של שלושה ...
על ידי במבי
03 נובמבר 2019, 00:10
עבור לפורום
עבור לנושא

איך מנקדים "כוי"

ישנה גמרא בכתובות סז. שכותבת "צאי בעקבי הצאן ורעי את גדיותיך" אל תקרי גדיותיך אלא גוויותיך ומביא שם השוטנשטיין הסבר שבהחלפת אטב"ח ד' מתחלף בו' וזה סיבת ה"אל תקרי" שם. ועפ"ז י"ל שכוי הנולד מתיש הבא על הצביה צריך לנקדו עם חיריק בו' והוא הכלאה של ב' השמות כי הכוי מתחרז גם צבי וגם עם הגדי - א. צבי / כוי...
על ידי מודים דרבנן
04 נובמבר 2019, 12:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היתר לפרסום מו"מ בעלון שבת

לא ידוע לי על היתר המיוחד לעלוני שבת.

אך בעיקרון, רוב הפרסומות היום אינם מכילים מידע ממשי על קניה או מכירה אלא רק מידע אינפורמטיבי על מוצר חדש וכדומה. ולכאורה אין איסור לקראם בשבת.
על ידי ינון קליין
14 נובמבר 2019, 21:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היתר לפרסום מו"מ בעלון שבת

דף מקורות משיעור בנושא:   בס"ד קריאה בעיתונים ועלונים בשבת   1. שו"ת שבות יעקב חלק ג סימן כג גם ילמדנו רבינו על מה סומכין העולם במדינה זו רבי' וגם שלמי' שקורין בשבת בכתביהם שנדפסו חדושיהם מסיפורי מלחמות וכיוצא בהם שקורין בל"א נייא צייטונג והלא אסור לקרות בשבת בסיפורי מלחמות כמבואר שם בא"ח...וע"ד קרי...
על ידי יושבי יעבץ
15 נובמבר 2019, 07:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם התפילין שלך לפי שיטת הרמב"ם או לפי שיטת הט"ז?

למעשה - המנהג המקובל היום לכתוב ט"ז לאשכנזים לא נכון. אני מכיר כמה סופרים חשובים אשכנזיים שכותבים לכולם רמב"ם, אלא אם מבקשים מהם ט"ז בדווקא. וגם כמה סופרים שעושים בדיוק להיפך. וזה כואב. הייתכן לתת לסופר להחליט עבורך במצווה דאורייתא. הנשמע כדבר הזה. אם אכן אבותיך נהגו כשיטת הט"ז [ומהיכן תדע שזה אכן ...