הנהלת "פורום לתורה" מאחלת לכל חו"ר שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות ושלווה. שימלא ה' לבנו משאלות טובות, וימלא משאלות לבנו לטובה. אכי"ר

החיפוש הניב 76 תוצאות

חזור

על ידי משה
13 אוקטובר 2015, 23:28
עבור לפורום
עבור לנושא

ביעור שביעית - אתרוגים

מתי זמן ביעור אתרוגי שמיטה, הזמן ההלכתי הפשוט הוא טו' בשבט אבל שמעתי כי בזמננו המגדלים מורידים את כל האתרוגים מהעצים מיד אחרי החג כך שכבר אז זה כלה לחיה מן השדה, האם יש למישהו בירור בענין?
על ידי יודע ספר
14 אוקטובר 2015, 12:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמחנו כימות עיניתנו

עי' בפי' תהילים להרש"ר זיע"א: ואם הבנתי את כוונתו אז כוונת הכתוב הוא שאנו מבקשים שכשם שהקב"ה יצר תלות בו והעמיד אותנו תחת חסותו בימי הרעה ע"י הרעות והצרות, כך שתתקיים לעתיד כל ממלכת ה' ע"י מאורעות של שמחה.
זה לא מתייחס למספר הימים אלא שימי העתיד יווסדו על מאורעות ניסיים וכדו'.
על ידי מאיר
18 אוקטובר 2015, 09:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נח - קשת

אפשר ע"פ חידושו של הספורנו כאן שכ' דב' מיני קשת הם, והיינו דביה"ש נבראה קשת הטבעית הנראית לעינינו ביום הגשם, ואחר המבול נעשית קשת אחרת שהפוכין צבעיה, שבזה ניכר שהיא לאות המבול, וז"ל: "והיתה לאות ברית. בהיות הקשת כפולה כי אמנם נלאו חכמי המחקר לתת טעם לסדר צבעי הקשת השנית , אשר הוא על הפך סדר צבעי הקש...
על ידי מאיר
20 אוקטובר 2015, 22:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נח - קשת

היום מצאתי אגב אורחא ביערות דבש ח"א דרוש י"ב שכתב ג"כ בשם הזוהר דיש ב' מיני קשת! הא' עם גוונים הרבה, והיא הקשת הטבעית, והב' קשת שעיקרה 'תכלת' והיא להזכרת הברית, עי"ש שהאריך, ובאמת הקושי שבזה דא"א לזהות קשת כזו לא מבעיא על רקע שמים שהם ג"כ תכלת אלא אף על רקע ענן קשה לזהות צבע תכלת, וכידוע ברכת הקשת ה...
על ידי משה
21 אוקטובר 2015, 23:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לך לך- איסור לא תחנם השבת הרכוש למלך סדום ע"י אברהם

ואולי י''ל דבר נפלא דאיתא בשכר מחוט ועד שרוך נעל זכה לבניו במצות חליצה. ומה הקשר ועפ''יז יומתק מאד כי כשיהודי נזהר מחילול השם הרי זה לעומת זה הקב''ה דואג לו 'להקים שם' ולא ימחה שם המת מישראל
על ידי מאיר
25 אוקטובר 2015, 21:15
עבור לפורום
עבור לנושא

מלגת דתות למי שייך ע"פ הלכה, לכולל או לאברך?

הנה בענין הכסף של משרד הדתות במציאות ישנם ב' סוגי כוללים כידוע, יש שהכסף נכנס לקופת הכולל והכולל נותן סכום מסוים לאברך ובו נכלל הדתות. אך יש כוללים שהאברכים מקבלים את הדתות בתשלום נפרד וישירות ובנוסף לזה מוקצב להם מילגה משל הכולל. ועל של עתה באתי, שכידוע היתה גזירת המלכות בקיצוצין לאורך ולרוחב ופגעו...
על ידי משה
30 אוקטובר 2015, 10:43
עבור לפורום
עבור לנושא

לחש להנצל מגויים רוצחים היל''ת

גיסי שלח לי סגולה מענינת! משהו שהוא כנראה מעין לחש (כפי שמוזכר בגמ' כל מיני סוגי לחש למזיקים) לא הייתי מתייחס לזה אלמלא הוא צירף לזה שזה כת''י של רבנו חיים וויטאל בעצמו מתוך הספר שמונה שערים הכותב על הלחש כי הוא בדוק ומנוסה צירפתי את צילום הכ"י ומתחתיו העתקתי את המילים בכתב יד בן ימינו סגולה אקטואלי...
על ידי משה
22 נובמבר 2015, 18:15
עבור לפורום
עבור לנושא

פרופורציות בחיים או במה כדאי להשקיע

בס''ד ספר אורחות צדיקים שער הרצון ד''ה ואחרי שהכל: וכתיב (תהלים קיב א): "אשרי איש ירא את ה' במצותיו חפץ מאד", אינו אומר אלא "חפץ", רצונו לומר, שישים אדם חפצו על המצוות. אמר רבי אבהו: לעתיד הכל עתידים להיות תמהין כנגד מי ששמע לאלקים ואומרים: מי הוא זה השפל שלא קרא ולא שנה? והרי הוא יושב עם האבות ומשי...
על ידי משה
26 נובמבר 2015, 21:26
עבור לפורום
עבור לנושא

תפילה קודם התפילה, הנוסח השלם של תפילת הרר''א

בשונה מהנוסח המופיע בסידורים הרגילים, מצוי בסידור ביאלה נוסח ארוך יותר עם עדות נאמנה איש מפי איש עד תלמידו הגה''ק רבי שמעון דייטש זיע''א. תפילה נוראה זו מעוררת לבבות, כוללת ומקיפה כל כך הרבה ענינים. ביום יום לא תמיד זוכים למצוא את המילים איך לזעוק אל השם, וכמ''ש בסדר יו''כ קטן בהקדמה אל נוסח הוידוי ...
על ידי צבי
20 דצמבר 2015, 16:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעשר כספים - מתנה לבר מצוה

לאחר כל זה עדיין לכאו' כל ההיתר לתת ממעשר כספים יהיה רק במתנה שאמורה לעזור לו במצב הכלכלי שלו על המחיה ועל הכלכלה, וכמו שמשמע שכל הנדון הוא על סכום כספי. אבל כפי הנהוג היום שנותנים ספרים שבדר"כ אינם צריכים לו ואינם אלא לכבוד ולהיראות בהם או אפילו אם הם צריכים הוא יכול להסתדר היטב ממק"א כגון לישב בבי...
על ידי צבי
21 דצמבר 2015, 10:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ביעור שביעית - אתרוגים

אם אני מבין נכון, אז השאלה כאן היא כזו: הנתונים הם שמצד טבע המאכל (שזה כולל את מה שאנשים מלקטים זאת בשבילם) זה כלה מן השדה בט"ו בשבט אלא שמסיבה צדדית מורידים את זה לפני זה ולא בשביל המאכל אלא בשביל הקרקע והאילן, וע"ז נעמדת השאלה ההלכתית האם כזה דבר מחשיב אותו לכלה מן השדה או שלא והולכים רק אחר הזמן ...
על ידי פעלעד
27 דצמבר 2015, 23:02
עבור לפורום
עבור לנושא

מאמרי גדולי ישראל בענין ביאת המשיח בקרוב

משמו של שר התורה רבי חיים קניבסקי שומעים חדשים לבקרים סיפורים ורמזים על הזמן המיוחד בו אנו נמצאים שמסוגל מאד לביאת המשיח יותר מזמנים קודמים, כן ידוע שהוא מורה לא לנסוע לחו"ל וכו'. שמעתי עובדא שלא נתבררה דיה, ואשמח אם יהיה כאן מישהו שיוכל לאמת אותה. סוף שבוע שעבר אחרי הפיגוע הנורא בשער יפו בו נפצע אב...
על ידי יהיה טוב
27 דצמבר 2015, 23:06
עבור לפורום
עבור לנושא

עצה נגד הפיגועים

כמובן שדבר ראשו זה תפילה וביטחון בהשם. וכמובן שכל אחד צריך לפשפש במעשיו וכו'.
אך זכור לי איזה סיפור (בזמן הרמ"א???) שגוי רצח יהודי הי"ד, וקברו את היהודי עם הסכין שבו רצחו אותו, ותוך זמן קצר התחיל צרות צרורות אצל הגוים.
האם מישהו זוכר דבר כזה?
על ידי משה
27 דצמבר 2015, 23:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידוש יפה שקראתי על תהילים כז,ד - מתוך הספר נתיבי אור (הרב ניסים יגן)

יש"כ. נ.ב. בפשוטו הכוונה ב'ולבקר בהיכלו' הוא בביהמ"ק (אבן עזרא), ולא גן עדן.
על ידי טרוצער
28 דצמבר 2015, 00:08
עבור לפורום
עבור לנושא

מאגר ספרי קודש חינמי-טקסט

אכתוב כאן לתועלת הציבור מידע שימושי: הרוצה מאגר של ספרי יסוד חינם הדרך הכי קלה הוא להוריד את מאגר הספרים החינמי 'תורת אמת' המצוין שמכיל המון ספרי יסוד וחיפוש ואופציות נוספות http://www.toratemetfreeware.com/index.html?downloads אך עדיין חסרים המון ספרים כגון ירושלמי ועוד. והפתרון הוא להוסיף ספרים בת...
על ידי רפאל
28 דצמבר 2015, 09:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מיקומים של ארצות קדומים לעומת היום?

הנה מפת פרס ומדי של העת העתיקה מויקיפדיה תחת הערך הממלכה האחמנית, עם הקבלה מול מפת העולם העכשווית מגוגל, השתדלתי שיהיה שווה בחלקיותו כמו המפה של העת העתיקה להקלת ההשוואה. וצירפתי גם למטה העתק מתוך הספר הנפלא אטלס דעת מקרא ששם הוא מאריך ומפרט בכל מה שנוגע להיסטוריה היהודית. לכידה.PNG מפה עכשוית.PNG
על ידי מנין
28 דצמבר 2015, 14:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת שמות - שם 'רעך' ברשע כלפי רשע

אריך כתב:ב, יג. למה תכה רעך. פי' רש"י רשע כמותך. צ"ע האם יש ללמוד מכאן לדינא דאע"פ שרשע יצא מכלל רעך, אבל כלפי רשע אחר שפיר הוי בכלל רעך כמפו' בקרא כאן.
זה גופא מה שרש"י מדגיש שרק לענין הרשעות הוא כמותך ולא לשאר ענינים.
על ידי אריך
28 דצמבר 2015, 20:42
עבור לפורום
עבור לנושא

קונטרס להורדה - הערות נחמדות על כל גיטין

מצ"ב קונטרס על כל גיטין - הערות מתבקשות [הרבה מהן חדשות], ליבונים וסיכומונים של שיטות הראשונים -והכל בקיצור נמרץ.
על ידי יאיר
28 דצמבר 2015, 21:54
עבור לפורום
עבור לנושא

סימונים לתועלת השימוש בפורום

כל אשכול שהסמל שלצידו הימני באדום הדבר מורה שיש שם הודעות שעדיין לא קרא המשתמש המחובר. שחור פירושו שקראת. כוכבית אומרת שכתבת הודעה בנושא. וכן באשכול עצמו ההודעות שלא נקראו עדיין מסומנות בריבוע בצבע כתום בצד, לחיצה עליו מפנה אותך ישירות להודעה הראשונה באשכול שעדיין לא קראת, שימושי מאוד וחוסך זמן רב! ...
על ידי אזכרה
29 דצמבר 2015, 00:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: וירא - כוס של ברכה

אמרתי פעם, בהוספה על התירוץ הנ"ל שהיו סבורים שצריך כוס של ברכה גם על שבעת המינים דבאמת הרי נפסק להלכה שאין מברכים כוס של ברכה על שבעת המינים, והנה התוספות בברכות כתבו הטעם מפני שאם כן אף פעם לא יגמרו שהרי כשישתו את היין של הכוס של ברכה יצטרכו לחזור ולברך עליו ברכת המזון וחוזר חלילה ואין לדבר סוף אמנ...
על ידי שאול
29 דצמבר 2015, 22:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת שמות - באיזו לשון דיברה בת פרעה

המהרש"א בח"א על סוטה כתב: בת פרעה דברה בלשון מצרית לשון מורה על זה, והכתוב העתיק לשונה ללשה"ק. וה'דעת זקנים' כתב דמאז שבאו העבריות למצרים למדה בת פרעה לשון עברי. ולענ"ד נראה, דהא ירדה ליטהר מגילולי בית אביה לשם גירות, ואז עדיין לא ניתנה תורה, וכל מעלת ישראל שהיו מצוינים שם, היינו שלא שינו שמם לשונם ...
על ידי שמשון
29 דצמבר 2015, 22:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת שמות - באיזו לשון דיברה בת פרעה

וכן מוביל לדיון באיזה לשון דיבר אדה"ר והדורות אחריו, ואכה"מ. יש צד שלא דיברו בלה"ק? ובאיזו שפה דיברו? עי' סנהדרין לח ע"ב: ואמר רב יהודה אמר רב: אדם הראשון בלשון ארמי סיפר שנאמר (תהלים קלט,יז) ולי מה יקרו רעך קל, ועיי"ש במפרשים. ועיין ביערות דבש (ב,יג) שביאר, שלשון הקודש שבו נברא העולם ניתנה רק לעוב...
על ידי רחמים
30 דצמבר 2015, 00:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת שמות - גירושי עמרם את יוכבד הישישה

קשה, כיון שיוכבד היתה בת ק"ל שנה ומופקעת לפי דרך הטבע מלהיות בת בנים, למה הוצרך עמרם לגרשה (כמ"ש בסוטה), ומה טוענת מרים שאתה גזרת גם על הנקבות, והרי אין כאן נפק"מ לענין בנים. הרי ילדה את מרים בגיל 124 ואת אהרן בגיל 127 ואין זה מופקע שתלד שוב בגיל 130 בדיוק לפי אותו סדר שהיה עד כעת דהיינו שנתיים הנק...
על ידי אריך
30 דצמבר 2015, 14:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת שמות - גירושי עמרם את יוכבד הישישה

רש"י בסוטה יב, א כותב דחזרה לנערותה כולל אורח כנשים, וברור שזה בכדי שתוכל ללדת (דאל"כ מה טוב בזה). וכן ברמב"ן ויגש (מו, טו) מבואר שהנס היה שילדה את משה בגיל כ"כ מבוגר.
על ידי אריך
30 דצמבר 2015, 21:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היחס אל מסעי הצלב

אני די חוזר בי מהשאלה. כי רואים בכמה מקומות שגם על עבירות יחסית קלות יכולים להיות עונשים חמורים מאד. וכמובן כמה שמדובר בצדיקים יותר גדולים כך הקב"ה מדקדק עמהם יותר. כגון: חז"ל אומרים שכל 70 אלף שמתו בזמן דוד היה על שלא ביקשו את המקדש. רעב שלוש שנים היה על שלא נספד שאול כהלכה ועל העוול שנעשה לגבעונים...
על ידי נהר שלום
05 ינואר 2016, 04:43
עבור לפורום
עבור לנושא

קונ' כאיל תערוג - על מרן הגראי"ל שטיינמן

קונ' כאיל תערוג - על מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א

[לא כתבתי, רק ערכתי והוספתי קצת נופך]
על ידי ה' רועי
06 ינואר 2016, 17:15
עבור לפורום
עבור לנושא

פרשת וארא - "וידבר אלקים אל משה ויאמר אליו אני ה'"

וַיְדַבֵּר אֱלֹקים, אֶל-מֹשֶׁה; וַיֹּאמֶר אֵלָיו, אֲנִי ה' (שמות ו, ב) ונראה לי הפסוק קשה – שם אלקים הוא כנגד מידת הדין, ושם הוי"ה הוא כנגד מידת הרחמים – מדוע הקב"ה פונה אל משה בשם מידת הדין ואומר לו שהוא בשם מידת הרחמים? חיפשתי ומצאתי מספר תירוצים לקושייתי אצל פירושיו של אור החיים הקדוש, הנה שתי ת...
על ידי יעבץ
26 פברואר 2016, 09:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מרדכי אשם?!

שאלה גדולה שאל פותח האשכול. ואני רוצה בתחילה להתייחס למה שכתבו מעלי: יודע ספר כתב שבגמ' לא הוזכר שמרדכי אשם, אך נראה שזוהי כוונת הגמ', "מה עשה לי יהודי" - דהיינו שבלי מרדכי לא הייתה נגזרת הגזירה. וכן ברש"י "איש יהודי ואיש ימיני גרמו לי הצער הזה". יאיר דחה את הקביעה ש"מרדכי אשם" וטען שאנו יודעים שגם ...
על ידי פעלעד
02 מרץ 2016, 20:47
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי מנין
02 מרץ 2016, 20:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חור כרפס ותכלת

אבן עזרא

חור כרפס - זה הפסוק דבק עם אשר למעלה בהראותו ונכנס פסוק ובמלאת ביניהם כמו אמור לנער ויעבור לפנינו: