החיפוש הניב 70 תוצאות

חזור

על ידי יודע ספר
14 אוקטובר 2015, 12:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמחנו כימות עיניתנו

עי' בפי' תהילים להרש"ר זיע"א: ואם הבנתי את כוונתו אז כוונת הכתוב הוא שאנו מבקשים שכשם שהקב"ה יצר תלות בו והעמיד אותנו תחת חסותו בימי הרעה ע"י הרעות והצרות, כך שתתקיים לעתיד כל ממלכת ה' ע"י מאורעות של שמחה.
זה לא מתייחס למספר הימים אלא שימי העתיד יווסדו על מאורעות ניסיים וכדו'.
על ידי יודע ספר
16 אוקטובר 2015, 01:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נח - קשת

בבית אלקים להמבי"ט שער היסודות פרק כב ביאר עניין בריאת בין השמשות שהם דברים ניסיים שאין להם התחלה וסוף היינו שאי אפשר לתלות הוויתם בשום דבר, ולא סופם היינו שגם לא נמשך מהם איזו התהוות לאחר מכן, [ביאור דברים לענ"ד הקטנה וטרושה] היינו דברים שאין להם מקום בבריאה ואין להם אחיזה באיזה אחד מן הדברים שנברא...
על ידי יודע ספר
19 אוקטובר 2015, 11:16
עבור לפורום
עבור לנושא

לך לך- איסור לא תחנם השבת הרכוש למלך סדום ע"י אברהם

וישב את כל הרכש וגם את לוט אחיו ורכשו השיב וגם את הנשים ואת העם (בראשית יד טז).
וצ"ע איך השיב לו אברהם את הרכוש הלא יש איסור "לא תחנם"?
על ידי יודע ספר
25 פברואר 2016, 19:06
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי יודע ספר
25 פברואר 2016, 23:42
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי יודע ספר
26 פברואר 2016, 00:00
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי יודע ספר
26 פברואר 2016, 12:54
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי יודע ספר
26 פברואר 2016, 14:11
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי יודע ספר
26 פברואר 2016, 14:38
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי יודע ספר
26 פברואר 2016, 14:42
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי יודע ספר
01 מרץ 2016, 17:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קוביה הונגרית

יש נימוקים, אפשר למשהו לעלות לכאן את המאמר של הרב פוקס שליט"א.
על ידי יודע ספר
02 מרץ 2016, 18:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עלון תורני- דרוש עורך תורני ברמה גבוהה.

כל הבקשות והגיעו הרבה מאד נרשמו, העניין בגיבוש סופי לכשהיה בכדי שיעשו יחזרו לבדוק את המתעניינים.
בהצלחה רבה.
על ידי יודע ספר
03 מרץ 2016, 17:32
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי יודע ספר
03 מרץ 2016, 17:56
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי יודע ספר
03 מרץ 2016, 23:43
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי יודע ספר
04 מרץ 2016, 00:05
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי יודע ספר
06 מרץ 2016, 07:14
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי יודע ספר
06 מרץ 2016, 23:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קוביה הונגרית

עיקר השאלה שיש לשאול ואני רוצה על זה תשובה מהחכמים שליט"א: האם יתכן להגדיר כפסולת דבר שהוא חלק מהמשחק? דהיינו: אין כאן שני חלקים כלל, הכל זה משחק אחד שלם!! גם אם זה היה נפרד, גם זה היה מתפרק, הכל הוא משחק אחד!!! ואם לא כן נאסור גם 'חמש אבנים' [זוכרים:)] גם שם אני לוקח אחד! ומעיף אותו, לא רוצה שהוא י...
על ידי יודע ספר
06 מרץ 2016, 23:59
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי יודע ספר
07 מרץ 2016, 17:21
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי יודע ספר
03 אפריל 2016, 23:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שבע יפול צדיק וקם

אפשר שזה כתוב בספרים הק' ומסתמא זה כבר נאמר ע"י איזה רעבע באן שהוא:
ששבע כידוע הוא סוד הטבע, [שבעת ימים, שבע שנים, שבעה רקיעים, ועוד] ושמונה הוא מעל הטבע,
ושמא באו לומר שאף אם מצד הטבע יפול הצדיק מכל מקום ה' לא יעזבנו בידו וכו' וכו'.
על ידי יודע ספר
12 אפריל 2016, 00:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "בניסן נגאלו ובניסן.." מה עם הציפיה שבכל יום!?

מעשה באדם שהוצרך לטוס לחו"ל לצורך טיפול רפואי סבוך, הימים ארכו לו שם עד שכמעט ונשתקע שם בגולה, הרחק מילדיו מאשתו וממשפחות הקרובה, הרחק משכניו ידידיו. אין צורך לומר כי הצפייה של משפחתו וקרוביו לבואו הייתה עצומה, יום יום, שעה שעה, רגע רגע, ייחלו אולי יהיה זה הרגע הבא, בו תפתח הדלת ועל מפתנה יופיע אבא ...
על ידי יודע ספר
15 אפריל 2016, 00:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "בניסן נגאלו ובניסן.." מה עם הציפיה שבכל יום!?

מעשה ששמעתי מאדם נאמן שהשתתף פעם בשיעורו של מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל, וכך היה מעשה באותו שיעור, למדו בגמ' על כך שאליהו לא מגיע בשבת וכו', וכמובן מיד קפץ אחד מה'חכמים' בעיניהם וצרח 'אבל רעבע- הלא שטייט אין סידער 'אני מאמין וכו' אחכה לו בכל יום שיבא' והלא זה מעיקרי האמונה וי"ג עקרים, ונעבעך אפיקורעס ו...
על ידי יודע ספר
15 אפריל 2016, 00:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות תבניות סיליקון

לפי פשוטו זו פרסומת שנשתרבבה למדור 'רשות הרבים' בלא שימת לב המערכת. ואגב מי שדבר כאן על ההגינות של בד"ץ העה"ח בעניין המקררים מול משמרת השבת, ראוי הרי להרים קול צעקה על נתינת הכשר לאקנומיקה ומסירי שומנים סבונים ריחניים לחדרי נוחיות וכו' וכו' עזה"ד- זה עושק ציבור שלא היה כמותו, והשתמשות בתורה כקרדום ל...
על ידי יודע ספר
15 אפריל 2016, 00:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות תבניות סיליקון

מה אתה מברך על שניצל? ומה כתוב ב'אשרי האיש' בשם הגרי"ש אלישיב? רוצה עוד דוגמאות? יש כאן עושק ציבורי ממדרגה ראשונה, לוקחים ציבור שתלוי אמונתית במערכות הכשרות באשר רוב רובו של הציבור פוסטמה גמור בענייני כשרות ומחייבים אותו ממש כך!! לרכוש מוצרים עם כשרות והכל בעבור בצע כסף, זו שערורויה פי כמה וכמה מצומ...
על ידי יודע ספר
27 אפריל 2016, 12:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דקדוקים באמירת הלל

שמעתי פעם ווארט יפה בקפיטל 'בצאת ישראל' דהנה אומרים שם 'הים וכו' וינוס... הירדן יסוב לאחור. ההרים רקדו כאלים... גבעות כבני צאן... והנה לכאו' היה צריך להיות בהיפוך.. הים שהוא גדול מתאים בו יותר 'יסוב לאחור' ואילו הירדן שהוא קטן מתאים בו יותר 'וינוס' וכן ההרים שהם גדולים יותר מגבעות צריך להיות בהם 'רק...
על ידי יודע ספר
01 מאי 2016, 21:58
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי יודע ספר
04 מאי 2016, 11:43
עבור לפורום
עבור לנושא

אסורה נא, למה? מתוך סקרנות? משרע"ה אדון הנביאים!!!

וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אָסֻרָה נָּא וְאֶרְאֶה אֶת הַמַּרְאֶה הַגָּדֹל הַזֶּה מַדּוּעַ לֹא יִבְעַר הַסְּנֶה: {ד} וַיַּרְא ה' כִּי סָר לִרְאוֹת וַיִּקְרָא אֵלָיו אֱלֹהִים מִתּוֹךְ הַסְּנֶה וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה מֹשֶׁה וַיֹּאמֶר הִנֵּנִי נתעוררתי בקריאת הפסוקים הנ"ל מדוע סר משה לראות? מפשיטות המקראות נראה לכאו' ...
על ידי יודע ספר
04 מאי 2016, 13:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אסורה נא, למה? מתוך סקרנות? משרע"ה אדון הנביאים!!!

אני רוצה להסביר מה עלה בעניות דעתי כשראיתי שמתי לב לפסוקים אלו: את עיקר הדברים אמרתי אתמול באיזה שיעור שמסרתי, אני יציג את זה כאן בצורה אחרת קצת: לא בטוח שאצליח להבהיר את עצמי כמו שצריך אבל אני ינסה. עד כאן ההקדמה! ולעניינינו משרע"ה אדון הנביאים וודאי לא היה עובד עבודה זרה עד אותה שעה, שהרי לא מצינו...
על ידי יודע ספר
04 מאי 2016, 13:38
עבור לפורום
עבור לנושא

ובעיני כל רואינו וכו' כשם שנתת את יוסף וכו' בשעה שהלבישו אביו כתונת פסים ?????

בתפילה שאומרים בשעת ברכת כהנים ברגלים כשכהנים מנגנים את ה'שלום' המובאת בשערי ציון ומודפסת בסידורים, אנו אומרים כך: ותתנו לאהבה לחן ולחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואינו ויהיו דברי נשמעים לעבודתיך כשם שנתת את יוסף צדיקך בשעה שהלבישו אביו כתונת פסים לחן ולחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואיו וכו' האומנ...