החיפוש הניב 30 תוצאות

חזור

על ידי מנהל ראשי
18 אוקטובר 2015, 14:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נח - קשת

יודע ספר כתב:יש"כ חידוש נפלא!
שימו לב, יש אפשרות להודות לכותב הודעה ע"י לחיצה על לחצן ה"יד" בצידה העליון של ההודעה בצד שמאל, כך שאין צורך לפתוח לזה הודעה נפרדת, מה שמונע הודעות מיותרות וקטיעת רצף השרשור.
הוראות - כאן.
על ידי מנהל ראשי
26 פברואר 2016, 14:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מחיקת תגובה

האפשרות נוספה, אשמח למשוב
על ידי יעבץ
04 מרץ 2016, 12:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת שקלים במשנת השפת אמת

"ממה שאמרו חז"ל לקרוא פרשת שקלים עתה אף שאין קרבן, נראה כי הנדיבות מתקבל כמו אז. כי כל הקרבנות נתקבלו לרצון רק על ידי כח הנדיבות של ישראל, שמזה היו כל הקרבנות. וזה הנדיבות יש גם עתה – ואפשר יותר, על ידי שמשתוקקין לנדב לה' כבראשונה... ונראה שזה הכנה להגאולה, לאשר בניסן זמן גאולה, התקינו חז"ל לזכור הש...
על ידי מנהל ראשי
03 אפריל 2016, 20:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מחיקת הודעות

השתא דמטיא לידי אימא דבר הפשוט אצלי, ואולי אינו פשוט לאחרים: מטרת הקמת הפורום הזה, הוא: שיהיה מקום שיח על רמה - ללא דריסת רגל לפוליטיקה, מגמתיות ודיבורים שלא לגופו של ענין, עאכו"כ השמצות בין אם אם יש להם בסיס בין אם לא. לא יעזור ובלתי אפשרי לתת קריטוריונים לדבר זה כי תמיד כל אחד יבין ויפרש אותם בצור...
על ידי מנין
12 אפריל 2016, 00:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "בניסן נגאלו ובניסן.." מה עם הציפיה שבכל יום!?

א. צריך לומר: "אחכה לו בכל יום - שיבוא". כלומר, צריכים לחכות כל יום. לחכות, אין הכוונה לדמיין שהוא יבוא היום דוקא, אלא כמו שאני עכשיו (ג ניסן) מחכה לפסח.. ב. הנוסח הזה שהבאת לא ברור מה המקור שלו ומי חיבר אותו. תראה ברמבם פי' המשנה לפרק חלק בסנהדרין, שם הוא כותב את יג יסודות היהדות, והי"ב שבהם זה היד...
על ידי פעלעד
18 אפריל 2016, 01:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "בניסן נגאלו ובניסן.." מה עם הציפיה שבכל יום!?

כתוב בניסן נברא העולם וכתוב שבתשרי, אז מתי? התשובה כידוע שכאן היה במחשבה וכאן במעשה, ה"ה הכא, מבואר הנביאים שהגאולה לא תהיה בשניה אחת אלא תהליך שיארך זמן, לכן בניסן עתידים להגאל יכול להיות סוף התהליך או תחילת התהליך וכו' פרטים ופרטי פרטים שלא יובנו עד ביאת הגואל. לכן הכי פשוט לכאורה' זה כמו שכתב 'יו...
על ידי מוטי
18 אפריל 2016, 06:42
עבור לפורום
עבור לנושא

חידו"ת ופנינים ממרנא הגרח"ש ליבוביץ זצוק"ל

ניתן להשיג בבני ברק בישיבת פוניבז' (בשערי אשר) ובירושלים בבית מרן זצוק"ל רחוב מא"ש 19. המחיר 2 שקל. (ניתן גם ליצור קשר בטלפון 0548497743. וכן כל מי שיש לו חומר ממרן רה"י נא להעביר להנ"ל).
על ידי מוטי
01 מאי 2016, 14:31
עבור לפורום
עבור לנושא

ביאור מצוות ספירת העומר עפ"י פשוטו

כמה פשוט, כמה נפלא
מספר בן מלך
על ידי כבוד שמים
01 מאי 2016, 23:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ידות בספירת העומר.

וגם אם אמר "היום הספירה היא כמו שכתוב בסידור"? או שאמר "היום כמו שכל היהודים סופרים"? פשוט שרק אם מהאמירה שלו מובן המספר באופן מתמטי, זה נחשב ספירה. ולא אם צריכים לכך מידע נוסף (כגון שבט"ז ניסן מתחילים לספור) דבריך נכוחים לחלק בין היום ט"ז ניסן, לבין היום מתחילים לספור ספירת העומר. דזה י"ל דעכ"פ אפ...
על ידי אריך
02 מאי 2016, 09:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חמץ שלאחר הפסח

מתוך יתד נאמן יום שני כד ניסן
על ידי יעבץ
03 מאי 2016, 14:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שווה קריאה על אף האריכות (לא דברים עמוקים)

תודה על הדברים המתוקים, אכן לחזות בנועם ה'! אני מרשה לעצמי להוסיף על דבריך מה שאמרתי בחג, על הפסוק "בים דרכיך ושבילך במים רבים - ועקבותיך לא נודעו", שניתן לחשוב שאחרי גילוי כזה של קריעת ים סוף ואמירת זה א-לי כבר אין מקום לנסיונות ומעכשיו הכל ילך חלק. אבל האמת היא "ועקבותיך לא נודעו" - כמו שבים לא נש...
על ידי יהודי
04 מאי 2016, 15:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אסורה נא, למה? מתוך סקרנות? משרע"ה אדון הנביאים!!!

איפה כבודו מוסר שיעורים? אולי נסור לשמוע.
על ידי לחזות בנועם
04 מאי 2016, 15:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אסורה נא, למה? מתוך סקרנות? משרע"ה אדון הנביאים!!!

דברים נפלאים ומתוקים עד מאוד.
תוכן מוסרי מדהים!!!
על ידי יעבץ
04 מאי 2016, 17:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ידות בספירת העומר.

כמה נקודות בעניין האשכול: א. בדברי הגר"א גניחובסקי יש לדון, דאפשר לחלק ולומר שספירת "ארבעים חסר אחת" היא צורה אחרת לומר את המספר "שלושים ותשע", ובמילים ארבעים חסר אחת 'מונח' מספר זה (וכמו שאומרים דקה לשבע ולא שש חמישים ותשע). מה שאין כן כשמתחילים לחשב המספר על ידי חשבון זהו עניין אחר, וכמו שיאמר אדם...
על ידי אריך
05 מאי 2016, 22:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אסורה נא, למה? מתוך סקרנות? משרע"ה אדון הנביאים!!!

אני חושב שיש סקרנות חיובית. היא הדוחפת את התינוק ואת הילד להכיר את העולם, והיא גם יכולה להניע אדם מבוגר להיכרויות והתנסויות חדשות. בקיצור, סקרנות היא כח בנפש ואפשר לעורר אותו לשטויות ואפשר לדברים חשובים.
על ידי יאיר
28 יוני 2016, 16:06
עבור לפורום
עבור לנושא

הכרת תודה

לענ"ד אדם שביקש בפורום משהו וקיבל עזרה ממישהו, מחוייב (או לפחות ראוי) מצד 'הכרת הטוב' לפחות לתת 'תודה' (אם לא במילים) בפונקציה המובנית ולעיתים נכשלים בזה והדבר יכול לגרום למי שעזר, להמנע בפעם אחרת מלעזור. הנלע"ד כתבתי ואין אני אומר קבלו דבריי. ל'תודה': http://www.tora-forum.co.il/viewtopic.php?f=21&...
על ידי דוד הרזה
31 אוגוסט 2016, 12:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שנאת רשעים

איני מבין מה בוער לכולכם כ"כ העניין יהיה איך שיהיה ודאי צריכים להתרחק מהם וממעשיהם ולילך בדרך טובה. לא צריך להיות בני ברקי שעושה עסק מכל דבר מותר לשמוע דבר ולשתיק גם אם הוא לא כ"כ ערב לאוזן ובפרט כשאומר אותו יודע ספר כש"כ אדם גדול
על ידי יאיר
13 ספטמבר 2016, 00:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידה מפרשת השבוע

שופטים ושוטרים
על ידי יעבץ
21 פברואר 2017, 23:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספר חדש: 'פתחי דעת' ח"ב על הלכות נדה, לגרד"א מורגנשטרן שליט"א

אולי במקום שיעורים בגניקולוגיה, תואיל להסביר מה ששאלתי, וחזרתי ושאלתי:

למאי נפק"מ מהו צוואר הרחם???
על ידי מנהל ראשי
28 פברואר 2017, 00:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הבלונים המתפוצצים ל'כבוד' חודש אדר?! מפריעים גם לפורום.

לבקשת המתאוננים הוסר הפגע, על אף שמסתמא מיום אל יום יש להרבות בשמחה, וא"כ עם כל יום היה צריך למלאות יותר הדף בנורות עד ימלא שחוק פינו, אולם כנראה מה שמעלה חיוך על שפתי אחד דווקא מעקם את פיו של שפתי האחר, ומאחר ומטרת פורומינו להיות מקובל על כל אחד ואחד בדגש על כל, הוחלט לכוף דעתי, ובלצ"ג בב"א
על ידי מנהל ראשי
28 פברואר 2017, 00:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הבלונים המתפוצצים ל'כבוד' חודש אדר?! מפריעים גם לפורום.

ואם כבר בפורומינו הקט עסקינן, שמתי לב לתופעה נפלאה, שמידי תקופה מבקר בפורומינו אורח חדש ונכבד אשר ממלא את הפורום בהודעותיו המחכימות עד בלי די, וכנראה בראותו כי שקט במחוזותינו הוא מתאכזב והולך לדרכו. מה טוב ומה נעים היה אם נשכיל לקבץ את כל אלו האורחים לרגע ונודיעם ענין מופלא זה כי כמו כל אחד מהם היה ...
על ידי אברהם העיברי
12 מרץ 2017, 15:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עם ישראל ניצל, ואילו אסתר..

אין כאן שאלה, אלא קשקוש גמור, אסתר זכתה לזכות הכי גדולה שיכול להיות, והתורה שאמרה וחי בהם ובודאי כלול בזה כל תענוגי החיים ונישואין וכו' וכו', אמרה שבשביל הצלת נפשות מוסרין את הנפש, ואם את עצם החיים מוסרין שלא להרוג וחביבה נפש ישראל, כ"ש וכ"ש וכ"ש הצלת הכלל ישראל כולו, והתפיסה של השאלה היא מזה שחיי ...
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
25 אפריל 2017, 18:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבי מרדכי חיים מסלונים זצ"ל ביקש להקים קריה חרדית

האסיפה התקיימה בביהכנ"ס קהל יראים בחודש טבת תשי"ג כפי שכתוב במכתב, ור' מוטל סלונימער הגיע אם 2 מתלמידיו, הוא הציע את היוזמה שלו והחתים את האנשים שהסכימו להצטרף.
על ידי ענבשהל
02 מאי 2017, 17:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאינו יודע לשאול, את פתח לו- מאיזה גיל, והאם צריך שיבין התשובה או רק השאלה

בשמחה רבה.
מחילה מכבודו שלא עניתי לו זה זמן רב, אך בעז"ה עוד אכתוב כאן יותר.
אכן מצאתי זאת בהיברו בוקס.
על ידי יאיר
25 מאי 2017, 23:59
עבור לפורום
עבור לנושא

פענוח OCR אונליין

פענוח OCR אונליין = פענוח קבצים עם טקסט בעברית שלא ניתן להעתיק.

מפענח את הכתב (טעויות פה ושם)

http://www.newocr.com

http://www.i2ocr.com/free-online-hebrew-ocr
על ידי אחד התלמידים
25 יוני 2017, 00:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

כל הראיות שלך מהמגן אברהם והפרי מגדים לא יעזרו לפאות של ימינו כלום כי הפאות של זמנם היום ניכרות היטב ואף כאשר היו עשויות משער טבעי וכמו שכתב שו"ת יביע אומר חלק ה - אבן העזר סימן ה שבדורות הראשונים הפאות הנכריות היו ניכרות מאד לעין, ולא היה בהן חשש למראית העין שידמו לשערות טבעיות, ואילו הפאות הנכריו...
על ידי גלינג
06 יולי 2017, 11:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

(הקדמה: אקווה כי דברי אינם חורגים מכללי הפורום הנכבד הזה) ידוע על א' מגדולי הרבנים זצ"ל שדעתו הייתה כהאוסרים (מהפן של כיסוי) ומחמת קושי הנשים התיר להן לגלות מקצת משער ראשן (חוץ לצמתה וכו'. סוף דבר לאחר זמן הרבה מתלמידיו (או יותר מדוייק נותיהם) לא עמדו בכך והחלו חובות פא"נ. אך דא עקא שלא הפסיקו ממנהג...
על ידי יעבץ
10 יולי 2017, 23:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עזרה באיתור אמירה

זה שהמדע הישן נוצח הבנתי.
אבל למה על ידי האמונה? הוא פשוט הוחלף במדע אחר, לא?!
גם אם תביא ראשונים שסוברים שאין גלגלים, לא על ידי אמונתם הגיעו לירח, כך שאי אפשר ליחס את ההישג הזה לניצחונם כביכול.