החיפוש הניב 47 תוצאות

חזור

על ידי מנהל ראשי
18 אוקטובר 2015, 14:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נח - קשת

יודע ספר כתב:יש"כ חידוש נפלא!
שימו לב, יש אפשרות להודות לכותב הודעה ע"י לחיצה על לחצן ה"יד" בצידה העליון של ההודעה בצד שמאל, כך שאין צורך לפתוח לזה הודעה נפרדת, מה שמונע הודעות מיותרות וקטיעת רצף השרשור.
הוראות - כאן.
על ידי אחד התלמידים
22 פברואר 2016, 08:39
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי מנהל ראשי
26 פברואר 2016, 14:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מחיקת תגובה

האפשרות נוספה, אשמח למשוב
על ידי מנהל ראשי
26 פברואר 2016, 14:40
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי מנהל ראשי
28 פברואר 2016, 08:47
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי גאון הדור
03 מרץ 2016, 19:16
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי מנהל ראשי
04 מרץ 2016, 07:05
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי יעבץ
04 מרץ 2016, 12:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת שקלים במשנת השפת אמת

"ממה שאמרו חז"ל לקרוא פרשת שקלים עתה אף שאין קרבן, נראה כי הנדיבות מתקבל כמו אז. כי כל הקרבנות נתקבלו לרצון רק על ידי כח הנדיבות של ישראל, שמזה היו כל הקרבנות. וזה הנדיבות יש גם עתה – ואפשר יותר, על ידי שמשתוקקין לנדב לה' כבראשונה... ונראה שזה הכנה להגאולה, לאשר בניסן זמן גאולה, התקינו חז"ל לזכור הש...
על ידי מנהל ראשי
06 מרץ 2016, 07:19
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי אריך
07 מרץ 2016, 08:26
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי לחזות בנועם
07 מרץ 2016, 21:10
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי מנהל ראשי
03 אפריל 2016, 20:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מחיקת הודעות

השתא דמטיא לידי אימא דבר הפשוט אצלי, ואולי אינו פשוט לאחרים: מטרת הקמת הפורום הזה, הוא: שיהיה מקום שיח על רמה - ללא דריסת רגל לפוליטיקה, מגמתיות ודיבורים שלא לגופו של ענין, עאכו"כ השמצות בין אם אם יש להם בסיס בין אם לא. לא יעזור ובלתי אפשרי לתת קריטוריונים לדבר זה כי תמיד כל אחד יבין ויפרש אותם בצור...
על ידי מנין
12 אפריל 2016, 00:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "בניסן נגאלו ובניסן.." מה עם הציפיה שבכל יום!?

א. צריך לומר: "אחכה לו בכל יום - שיבוא". כלומר, צריכים לחכות כל יום. לחכות, אין הכוונה לדמיין שהוא יבוא היום דוקא, אלא כמו שאני עכשיו (ג ניסן) מחכה לפסח.. ב. הנוסח הזה שהבאת לא ברור מה המקור שלו ומי חיבר אותו. תראה ברמבם פי' המשנה לפרק חלק בסנהדרין, שם הוא כותב את יג יסודות היהדות, והי"ב שבהם זה היד...
על ידי פעלעד
18 אפריל 2016, 01:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "בניסן נגאלו ובניסן.." מה עם הציפיה שבכל יום!?

כתוב בניסן נברא העולם וכתוב שבתשרי, אז מתי? התשובה כידוע שכאן היה במחשבה וכאן במעשה, ה"ה הכא, מבואר הנביאים שהגאולה לא תהיה בשניה אחת אלא תהליך שיארך זמן, לכן בניסן עתידים להגאל יכול להיות סוף התהליך או תחילת התהליך וכו' פרטים ופרטי פרטים שלא יובנו עד ביאת הגואל. לכן הכי פשוט לכאורה' זה כמו שכתב 'יו...
על ידי מוטי
18 אפריל 2016, 06:42
עבור לפורום
עבור לנושא

חידו"ת ופנינים ממרנא הגרח"ש ליבוביץ זצוק"ל

ניתן להשיג בבני ברק בישיבת פוניבז' (בשערי אשר) ובירושלים בבית מרן זצוק"ל רחוב מא"ש 19. המחיר 2 שקל. (ניתן גם ליצור קשר בטלפון 0548497743. וכן כל מי שיש לו חומר ממרן רה"י נא להעביר להנ"ל).
על ידי מוטי
01 מאי 2016, 14:31
עבור לפורום
עבור לנושא

ביאור מצוות ספירת העומר עפ"י פשוטו

כמה פשוט, כמה נפלא
מספר בן מלך
על ידי כבוד שמים
01 מאי 2016, 23:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ידות בספירת העומר.

וגם אם אמר "היום הספירה היא כמו שכתוב בסידור"? או שאמר "היום כמו שכל היהודים סופרים"? פשוט שרק אם מהאמירה שלו מובן המספר באופן מתמטי, זה נחשב ספירה. ולא אם צריכים לכך מידע נוסף (כגון שבט"ז ניסן מתחילים לספור) דבריך נכוחים לחלק בין היום ט"ז ניסן, לבין היום מתחילים לספור ספירת העומר. דזה י"ל דעכ"פ אפ...
על ידי אריך
02 מאי 2016, 09:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חמץ שלאחר הפסח

מתוך יתד נאמן יום שני כד ניסן
על ידי יעבץ
03 מאי 2016, 14:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שווה קריאה על אף האריכות (לא דברים עמוקים)

תודה על הדברים המתוקים, אכן לחזות בנועם ה'! אני מרשה לעצמי להוסיף על דבריך מה שאמרתי בחג, על הפסוק "בים דרכיך ושבילך במים רבים - ועקבותיך לא נודעו", שניתן לחשוב שאחרי גילוי כזה של קריעת ים סוף ואמירת זה א-לי כבר אין מקום לנסיונות ומעכשיו הכל ילך חלק. אבל האמת היא "ועקבותיך לא נודעו" - כמו שבים לא נש...
על ידי יהודי
04 מאי 2016, 15:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אסורה נא, למה? מתוך סקרנות? משרע"ה אדון הנביאים!!!

איפה כבודו מוסר שיעורים? אולי נסור לשמוע.
על ידי לחזות בנועם
04 מאי 2016, 15:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אסורה נא, למה? מתוך סקרנות? משרע"ה אדון הנביאים!!!

דברים נפלאים ומתוקים עד מאוד.
תוכן מוסרי מדהים!!!
על ידי יעבץ
04 מאי 2016, 17:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ידות בספירת העומר.

כמה נקודות בעניין האשכול: א. בדברי הגר"א גניחובסקי יש לדון, דאפשר לחלק ולומר שספירת "ארבעים חסר אחת" היא צורה אחרת לומר את המספר "שלושים ותשע", ובמילים ארבעים חסר אחת 'מונח' מספר זה (וכמו שאומרים דקה לשבע ולא שש חמישים ותשע). מה שאין כן כשמתחילים לחשב המספר על ידי חשבון זהו עניין אחר, וכמו שיאמר אדם...
על ידי אריך
05 מאי 2016, 22:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אסורה נא, למה? מתוך סקרנות? משרע"ה אדון הנביאים!!!

אני חושב שיש סקרנות חיובית. היא הדוחפת את התינוק ואת הילד להכיר את העולם, והיא גם יכולה להניע אדם מבוגר להיכרויות והתנסויות חדשות. בקיצור, סקרנות היא כח בנפש ואפשר לעורר אותו לשטויות ואפשר לדברים חשובים.
על ידי יאיר
28 יוני 2016, 16:06
עבור לפורום
עבור לנושא

הכרת תודה

לענ"ד אדם שביקש בפורום משהו וקיבל עזרה ממישהו, מחוייב (או לפחות ראוי) מצד 'הכרת הטוב' לפחות לתת 'תודה' (אם לא במילים) בפונקציה המובנית ולעיתים נכשלים בזה והדבר יכול לגרום למי שעזר, להמנע בפעם אחרת מלעזור. הנלע"ד כתבתי ואין אני אומר קבלו דבריי. ל'תודה': http://www.tora-forum.co.il/viewtopic.php?f=21&...
על ידי דוד הרזה
31 אוגוסט 2016, 12:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שנאת רשעים

איני מבין מה בוער לכולכם כ"כ העניין יהיה איך שיהיה ודאי צריכים להתרחק מהם וממעשיהם ולילך בדרך טובה. לא צריך להיות בני ברקי שעושה עסק מכל דבר מותר לשמוע דבר ולשתיק גם אם הוא לא כ"כ ערב לאוזן ובפרט כשאומר אותו יודע ספר כש"כ אדם גדול
על ידי יאיר
13 ספטמבר 2016, 00:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידה מפרשת השבוע

שופטים ושוטרים
על ידי יעבץ
21 פברואר 2017, 23:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספר חדש: 'פתחי דעת' ח"ב על הלכות נדה, לגרד"א מורגנשטרן שליט"א

אולי במקום שיעורים בגניקולוגיה, תואיל להסביר מה ששאלתי, וחזרתי ושאלתי:

למאי נפק"מ מהו צוואר הרחם???
על ידי מנהל ראשי
28 פברואר 2017, 00:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הבלונים המתפוצצים ל'כבוד' חודש אדר?! מפריעים גם לפורום.

לבקשת המתאוננים הוסר הפגע, על אף שמסתמא מיום אל יום יש להרבות בשמחה, וא"כ עם כל יום היה צריך למלאות יותר הדף בנורות עד ימלא שחוק פינו, אולם כנראה מה שמעלה חיוך על שפתי אחד דווקא מעקם את פיו של שפתי האחר, ומאחר ומטרת פורומינו להיות מקובל על כל אחד ואחד בדגש על כל, הוחלט לכוף דעתי, ובלצ"ג בב"א