הנהלת "פורום לתורה" מאחלת לכל חו"ר שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות ושלווה. שימלא ה' לבנו משאלות טובות, וימלא משאלות לבנו לטובה. אכי"ר

החיפוש הניב 21 תוצאות

חזור

על ידי משה בן חנינא
26 מרץ 2017, 19:35
עבור לפורום
עבור לנושא

פרשת ואתחנן אל ד׳, ושננתם לבניך

והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך (ספר אלה הדברים, פרשת ואתחנן אל ד׳\פרק 6) בכל יום ויום, יצרי מתגבר עלי ואומר לי, פרסם דברים לאור עולם. אז אני מדבר על לבי ואומר, הנה לא ידעתי דבר כי נער אנכי. אמת, אינני "נער" בפירושו הנפוץ של המ...
על ידי משה בן חנינא
12 יוני 2017, 01:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הרב שמשון הירש ומשה מנדלסון

אגב, אני למדתי לראשונה את האגרות בהוצאת מוסד הרב קוק, וכשראיתי את הוצאת נצח גיליתי שנשלחו ידים בתרגום בקטע זה ובמקומות נוספים. צנזורה של להציל את הרש"ר מעצמו, כמקובל. אח"כ שמעתי שהיה זה בהוראת החזו"א, ואין לי בזה ידיעה ברורה. בעניין נוסח נצח לאגרות צפון, באמת נצח פירסם שני נוסחאות, הראשון יצא לאור ...
על ידי משה בן חנינא
05 יולי 2017, 22:08
עבור לפורום
עבור לנושא

יסוד היסודות ועמוד החכמות

ראיתי שהיום (י׳׳א בתמוז) הוא היום שבו הרגו הגרמנים את הרב אלחנן וסרמן, הי׳׳ד (זה עדיין י׳׳א בטורונטו, בו אני נמצא כרגע). לכבוד הרב, אני כותב פה דבר על משנתו בעניין האמונה. הרמב׳׳ם מונה את החובה ׳׳לידע שיש שם מצוי ראשון׳׳ שהוא ׳׳ממציא כל נמצא׳׳ בין 613 מצוות התורה. (יש סימוכין לדבריו במימרא מרב המנונ...
על ידי משה בן חנינא
18 יולי 2017, 19:58
עבור לפורום
עבור לנושא

חומש הפקודים: עטרות ודיבן

עטרות ודיבן ויעזר ונמרה וחשבון ואלעלה ושבם ונבו ובען (חומש הפקודים/ספר במדבר) הפסוק הזה נזכר על ידי רבי אמי בתוך מאמר שלו על שנים מקרא ואחד תרגום: ׳׳אמר רב הונא בר יהודה אמר רבי אמי לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הצבור שנים מקרא ואחד תרגום ואפילו עטרות ודיבן שכל המשלים פרשיותיו עם הצבור מאריכין לו ימיו...
על ידי משה בן חנינא
22 אוגוסט 2017, 03:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספר דברים, פרשת שופטים

יעבץ כתב: האם בדקת בתו"ש לרמ"מ כשר. הוא מתעסק עם נוסחאות מעין זה.
אין תו''ש על ספר דברים.
על ידי משה בן חנינא
04 פברואר 2018, 18:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמות שאינם נקראים

המאמר המקיף ביותר שראיתי בנושא השמות הקדושים נכתב על ידי שבתי אטלו ודוד צביאל: https://daf-yomi.com/Data/UploadedFiles ... -sFile.pdf
על ידי משה בן חנינא
16 אפריל 2018, 22:50
עבור לפורום
עבור לנושא

תורת תלמי המלך

בבבלי (מגילה דף ט) מסופר אודות תורה שכתבו שבעים ושנים זקנים לתלמי המלך. הגמרא מונה כמה שינויים שעשו הזקנים בנוסח התורה שהציעו לתלמי המלך. השינוי האחרון ברשימת הגמרא קשור לחיות הטמאות: וכתבו לו את צעירת הרגלים ולא כתבו לו את הארנבת מפני שאשתו של תלמי ארנבת שמה שלא יאמר שחקו בי היהודים והטילו שם אשתי ...
על ידי משה בן חנינא
27 אפריל 2018, 18:08
עבור לפורום
עבור לנושא

ספר שנים עשר או תרי עשר?

שמו הנפוץ של הספר שבו מובאים דבריהם של שנים עשר נביאים הוא תרי עשר . אולם, השם הזה נראה קצת מוזר משום שאינו תואם לשם המספר 12 בעברית (=שנים עשר) וגם אינו תואם לשמו בלשון התרגומים (=תרי עסר). בדקתי בכמה כתבי יד של בבא בתרא יד עמ' ב ששם באה רשימה של ספרי נביאים וכתובים. בשלושה כתבי יד (וטיקן 115, פריס...
על ידי משה בן חנינא
06 מאי 2018, 05:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תורת משה או תורת ישראל

משה הלוי-שחור כתב:האם התאריך והשעה שבה נכתבה ההודעה של @משה בן חנינא יכולים להיות אמת?!!!! ליל שבת!
וגם אם זה מחו"ל, האם האתר פתוח בשבת?
אני כותב מטורונטו ואתר הפורום פתוח כאשר שובתים בארץ.
על ידי משה בן חנינא
11 מאי 2018, 19:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חוקרי התורה

סבא כתב:למדונו רבותנו שיסוד היסודות בתורה הוא
שהתורה אינה חכמה,
אם כן, איך מבינים דברי משה רבינו על תורתו,
ושמרתם ועשיתם כי הוא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים אשר ישמעון את כל החקים האלה ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה
על ידי משה בן חנינא
01 אוגוסט 2018, 22:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספר שנים עשר או תרי עשר?

אני בהחלט מזלזל בחיפוש ונבירה בכתבי יד עתיקים, וכ''ש כאשר מדובר בדבר שאין לו שום משמעות. כי הרי הקריאה של 'תרי עסר' ותרי עשר' היא אותה קריאה, וממתי יש חשיבות לכתיב בארמית? כמובן שאין בכך זלזול ב@משה בן חנינא ח''ו אני אסיר תודה לדרומאי על התגובות שלו. קשה מאוד ''להבין ולהשכיל לשמע ללמד וללמד לשמר ול...
על ידי משה בן חנינא
13 אוגוסט 2018, 00:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמות בדויים בפורום - מה עומד מאחורי הקלעים?

אני כתבתי את השם שבו קוראים לי לקרוא בתורה.
על ידי משה בן חנינא
31 אוגוסט 2018, 01:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספר דברים, פרשת שופטים

יחי כתב:ויש הפסוק הנוסף הידוע במהדורת קורן בספר יהושע כמדומה סוף פכ"א. ערד"ק שם.

ולגוף הנושא, אכן חידוש ולא מצאתי אח לו לומר שיש חילופי נוסח ספרנו מחז"ל בתורה עצמה ולא בנ"ך
כבר התייחסו לעניין כמה גאונים, ראשונים ואחרונים. החיבור הטוב ביותר על הנושא הוא משפחת סופרים, שכתב שמואל ראזענפעלד.
על ידי משה בן חנינא
12 ספטמבר 2018, 22:39
עבור לפורום
עבור לנושא

דרשו ה' בהמצאו

משה רבינו אמר: כי מי גוי גדול אשר לו אלקים קרבים אליו כה' אלקינו בכל קראנו אליו לדעת חז''ל, כוונתו שה' מוכן לשמוע תפילותיו של ישראל בכל עת ובכל שעה. כנגד זאת, ישעיהו בן אמוץ אמר: דרשו ה' בהמצאו קראהו בהיותו קרוב כלומר, רק בזמנים מסוימים ה' שומע לקוראיו. חז''ל (ביבמות מט ב) פתרו את הסתירה כך: הא ביחי...
על ידי משה בן חנינא
14 נובמבר 2018, 18:14
עבור לפורום
עבור לנושא

למה גנבת את אלהי

התורה אינה מסבירה למה רחל גנבה את אלהי אביה, ולכן פרשנים ישנים וחדשים הציעו כמה הסברים למעשה רחל. נתחיל ביוסף בן מתתיהו, מן היהודים הראשונים לכתוב פירוש על המקרא. τοὺς δὲ τύπους ἐπεφέρετο τῶν θεῶν ἡ Ῥαχήλα καταφρονεῖν μὲν τῆς τοιαύτης τιμῆς τῶν θεῶν διδάξαντος αὐτὴν Ἰακώβου, ἵνα δ᾽ εἰ καταληφθεῖεν ὑ...
על ידי משה בן חנינא
01 מאי 2019, 00:15
עבור לפורום
עבור לנושא

חתימת שיר השירים

שנו חכמים- אין מפסיקין בקללות אלא אחד קורא את כולן (https://www.sefaria.org/Mishnah_Megillah.3.6?vhe=Mishnah,_ed._Romm,_Vilna_1913&lang=he&with=all&lang2=he). יש חילוקי דעות בירושלמי לגבי טעם ההלכה הזאת- א"ר חייה בר גמדא אל תקוץ בתוכחו אל תעשה קוצים קוצים א"ר לוי אמר הקב"ה אינו בדין שיהו בני מתקללין...
על ידי משה בן חנינא
29 מאי 2019, 21:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חתימת שיר השירים

ראיתי רק פוסק אחד שהתייחס לנושא - ר’ יוסף בן נאים, בספרו ''נוהג בחכמה: אוצר בלום של מנהגים על ד' חלקי השו"ע שנהגו בכל קהילות ישראל במזרח ובמערב" עמ' רמז.
על ידי משה בן חנינא
09 יולי 2019, 19:17
עבור לפורום
עבור לנושא

לשנות ממנהג אבותנו

החסידים אומרים שהיה מותר למייסדי החסידות לעזוב את נוסח אשכנז ולתפוס בנוסח חדש שתיקנו על פי הקבלה.  אם הלכה כמותם, סביר שמותר גם לקהילה שלי לתקן תיקונים בתפלתנו. אם כבר משפרים את התפלה, אבקש מקהלתי:  1. לבטל את התוספות הבאות אחרי קדיש תתקבל (טירחא דציבורא) 2. לבטל את התחנונים הארוכים בשני וחמישי (טיר...
על ידי משה בן חנינא
17 נובמבר 2019, 23:13
עבור לפורום
עבור לנושא

ס׳ ווילנא וס׳ עליות אליהו

למרות שיש אחידות כללית בסידורים של נוסח אשכנז, עדיין מוצאים שינויי נוסח גדולים וקטנים בסידורים האלה. רוב הסידורים אינם מציינים את המקורות והשיקולים שלהם, אבל ישנם שני סידורים שכן מנמקים את הנוסח שלהם במדה מסוימת – סידור ווילנא (להלן ו) וסידור עליות אליהו (להלן עא; בידי מהדורת ה׳תשעד). אציין כמה הבד...
על ידי משה בן חנינא
28 אפריל 2020, 20:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ראשי תיבות של הבעל שם טוב

אחד הבנים כתב:
28 אפריל 2020, 20:26
על מה הביקורת שלו? תפרט בבקשה.
הרב קפלן מבקר על המקצרים בעש“ט תחת בעל שם טוב. איני מבין למה זה מעלה או מוריד. הלוא מכנים לרמב“ם בראשי תיבות, וכמו כן רוב הראשונים והאחרונים.